lördag, juli 25, 2015

Var finns det politiska ledarskapet?

I samband med avtal om arrende av Stensö tog kommunens tjänstemän ett tillfälligt beslut att bereda plats vid Salve-området för de husvagnar Stadsmissionen ställt till förfogande. Självklart har förvaltningarna försökt lösa en akut situation, men det finns regler som alla, både besökare och boende i kommunen måste följa.  Ett läger vid Salve kan inte vara en långsiktig lösning för någon.

Om avvikelse ske från olika lagar och förordningar anser jag att det ska ske efter en politisk behandling och jag begärde redan i juni att frågan om kommunens medverkan skulle lyftas i  kommunens arbetsutskott. Tisdagen 9 juli fick vi en lägesbeskrivning av tjänstemännen, men majoriteten gömde sig också då bakom tjänstemännen, som gör sitt bästa i en omöjlig situation. 

Även i Sverige drabbas många av antiziganism och detta är en diskriminering som vi absolut inte ska acceptera någonstans.
Lösningen är självklart inte att förhindra människor att ge och inte heller förbjuda någon att ta emot hjälp. Därför ska enskilda markägare och föreningar få göra insatser om de följer lagar och regler. Kommunens insatser kräver dock politiska ställningstaganden.

Att frångå regler för den fria rörligheten anser jag mest gagnar de krafter som vill försvaga Europasamarbetet, och det kan inte vara en långsiktig lösning för fattiga EU- medborgare.

En långsiktig lösning måste fokusera på barnens behov av sina föräldrar och på en skolgång i det egna landet stödja hjälporganisationer i hemländerna och genom Europasamarbetet pressa t.ex. Rumänien och Bulgarien att uppfylla sina skyldigheter för sina medborgare.

Europasamarbetet är för mig ett viktigt fredsarbete som behövs mer än någonsin. Den fria rörligheten som är en av dess hörnstenar, saboteras då överenskommelser om  rättigheter och skyldigheter inte  respekteras. 

I god tid inför vintern  anser jag att Kalmars majoritet tar sitt politiska ansvar och lyfter detta ärende för politisk behandling och ställningstagande.

Det är lite svårare än att ta spadtag och klippa band, men det borde prioriteras.  

Jag efterfrågade ett politiskt ledarskap för två månader sen. Den 9 juli förstod jag att det inte heller i denna fråga finns ett politiskt ledarskap i Kalmar.

 

Inga kommentarer: