fredag, augusti 21, 2015

Har man satt sig i båten måste man hålla den flytande!

När socialdemokraterna manövrerade in en majoritet i borgen på hundra miljoner för Arenan satte man kommunens pengar i en ganska osäker farkost.

Nu börjar båten läcka och det dubbelskrov och säkerhet med 26 miljoner på banken , som var ett argument för hur säker denna borgen var, vill nu kommunstyrelsens ordförande i Kalmar ta bort. Faktum är att han själv kom med förslaget när KFF redovisade sin ekonomi i kommunstyrelsen.
Som brukligt numera i Kalmar, får medborgarna besluten meddelade som ett faktum  i tidningen långt innan beslutsprocessen börjat. Ingen efterfrågar  eller inväntar längre oppositionens möjlighet att sätta sig in i ärendet.

Vad vinner man med det?
Jo, om ärendet uppfattas som klart, finns ju ingen anledning för skattebetalarna att försöka påverka beslutsprocessen. Majoriteten slipper en diskussion.

 När Arenan byggdes skulle Fredriksskans frigöras för ungdomsidrotten, och i förra veckan var kommunledningen inbjuden att lyssna till de eldsjälar som i skola och föreningsliv arbetar just med denna ungdomsidrott.
De varnar för att byggnationen på Fredriksskans ändrar förutsättningarna för skol- och föreningsidrotten på ett mycket negativt sätt. De gröna områden i Kalmar krymper.

Lite ironiskt är det att det var just byggnationen på Fredriksskans som skulle betala de 28 miljoner som Kalmar FF skulle få som ett engångsbelopp när arenan var klar. Nu använde ju majoriteten 28 miljoner av Alliansregeringens konjunkturstöd att betala KFF istället. Och då fick man ju även höja skatten.

Då skulle bygget bli klart till valet 2010 och fort skulle det gå.
Nu vill Kalmar FF och Johan Persson ta bort den enda säkerhet som finns innan skattebetalarna i Kalmar kommun.

 
Johan Persson jämför alltid med den för tillfället mest passande kommunen och nu är det Växjö.
Men vi ska komma ihåg att Växjös idrottsarena är till för alla!
Alla idrotter i Växjö har fått en upprustning och dessutom har man än en gång sänkt skatten för invånarna.

Så kan man göra när man har en ordnad ekonomi. Det har inte Kalmar.

 

  

fredag, augusti 14, 2015

Före och efter valet

Före valet var socialdemokraterna väldigt principfasta när det gällde överskottsmålet.
Konjunkturinstitutet  meddelar att skatterna måste höjas för framtida generationer oavsett om vi har ett överskottsmål eller ej.
Men helt överaskande säger de att det är tryggare att ha ett överskottsmål! Behöver man KI för sådana uttalanden.

Det ger ju inte mycket framtidstro, men kan säkert tas som en intäkt för socialdemokraterna att höja lite skatter utöver de som redan annonserats.

Varje generation ska självklart betala för sig, utom när det gäller långsiktiga investeringar.
Men investeringar ger nästan alltid nya löpande kostnader  och de kostnaderna ska vi inte skjuta över på våra barn och barnbarn.

Man kan ju också välja att sänka skatten och få fler att betala sin skatt. Faktum är att Alliansregeringen trots krisen betalade mer till välfärden än tidigare reging.
 
Överskottsmålet har inte nåtts på flera år, men någon gång ska väl konjunkturen vända.
Eller är det normal konjunktur nu?  Vad säger KI?
 
Magdalena Andersson kan ju snegla på Greklands regering om frestelsen
att runda de finansiella målen blir för stor.

Här i Kalmar har inte socialdemokraterna något nytt att lära av Grekland.

torsdag, augusti 06, 2015

Miljoner som skattebetalarna aldrig får tillbaka.


29 miljoner till KFF, nämns nu i princip som en bra affär för kommunen om man skulle få runt 50 miljoner för Fredriksskans. Man beräknar inte kostnader som infrastruktur, sanering, kompensation av ytor för gymnasiernas idrott och parkering.

Dessa 29 miljoner till KFF och övriga miljoner för vuxeneliten och dess underhållning, ska ställas mot majoritetens besparingar  i förskola, kunskapsskola, fritidsgårdar, barn och ungdomars kultur och idrottsverksamhet med t.ex. simhall, kulturhus och multihall för friidrotten. All guldkant för äldre krymper och personalens sjukfrånvaro ökar från en redan hög nivå i omsorgen.
De som röstat på S har också röstat för dessa nedprioriteringar.

Kommunfullmäktige antog under föregående period kommunledningskontorets förslag om tillägg i ”Principer för ekonomistyrning” i Budget 2014 och ekonomisk planering 2015 – 2016 gällande investeringar. Det innebär att kommunstyrelsen ges rätt att besluta om ändringar i investeringsbudgeten. Tidigare var detta delegerat till servicenämnden, vilket kunde resultera i att ordförande i servicenämnden själv genom delegering kunde  besluta att Kalmar kommun, istället för att sälja mark för parkering till Arenabolaget, istället byggde och tog på sig kostnaderna  för 1000 parkeringsplatser till Kalmar FF. Detta presenterades inte som ett förslag till beslut i Kommunfullmäktige utan fanns som insprängt  med ett litet stycke i detaljplan för området.
Idag är delegationsordningarna oändliga. Med delegation följer att opposition och medborgare endast får besked om beslutet i efterhand.

Det är befogat med delegeringar för att verksamheten ska flyta på, men omfattande delegeringar kräver omfattande riktlinjer som är politiskt beslutade, så att alla vet vad som gäller. Sedan år 2006 finns i Kalmar ett motstånd mot riktlinjer som demokratiska verktyg, vilket naturligtvis ökar risken för godtycklighet .

Eftersom majoriteten ofta får bemöta oppositionens inlägg i debatten, men sällan tvärtom, har S,V och C, förutom sin majoritetsställning, ett mycket stort inflytande över bilden som kommuniceras till Kalmars invånare. 29 miljoner kronor är 29 miljoner är en kostnad som också bidragit till kommunal skattehöjning och ökade besparingar inom viktiga områden i kommunen.