fredag, augusti 14, 2015

Före och efter valet

Före valet var socialdemokraterna väldigt principfasta när det gällde överskottsmålet.
Konjunkturinstitutet  meddelar att skatterna måste höjas för framtida generationer oavsett om vi har ett överskottsmål eller ej.
Men helt överaskande säger de att det är tryggare att ha ett överskottsmål! Behöver man KI för sådana uttalanden.

Det ger ju inte mycket framtidstro, men kan säkert tas som en intäkt för socialdemokraterna att höja lite skatter utöver de som redan annonserats.

Varje generation ska självklart betala för sig, utom när det gäller långsiktiga investeringar.
Men investeringar ger nästan alltid nya löpande kostnader  och de kostnaderna ska vi inte skjuta över på våra barn och barnbarn.

Man kan ju också välja att sänka skatten och få fler att betala sin skatt. Faktum är att Alliansregeringen trots krisen betalade mer till välfärden än tidigare reging.
 
Överskottsmålet har inte nåtts på flera år, men någon gång ska väl konjunkturen vända.
Eller är det normal konjunktur nu?  Vad säger KI?
 
Magdalena Andersson kan ju snegla på Greklands regering om frestelsen
att runda de finansiella målen blir för stor.

Här i Kalmar har inte socialdemokraterna något nytt att lära av Grekland.

Inga kommentarer: