torsdag, augusti 06, 2015

Miljoner som skattebetalarna aldrig får tillbaka.


29 miljoner till KFF, nämns nu i princip som en bra affär för kommunen om man skulle få runt 50 miljoner för Fredriksskans. Man beräknar inte kostnader som infrastruktur, sanering, kompensation av ytor för gymnasiernas idrott och parkering.

Dessa 29 miljoner till KFF och övriga miljoner för vuxeneliten och dess underhållning, ska ställas mot majoritetens besparingar  i förskola, kunskapsskola, fritidsgårdar, barn och ungdomars kultur och idrottsverksamhet med t.ex. simhall, kulturhus och multihall för friidrotten. All guldkant för äldre krymper och personalens sjukfrånvaro ökar från en redan hög nivå i omsorgen.
De som röstat på S har också röstat för dessa nedprioriteringar.

Kommunfullmäktige antog under föregående period kommunledningskontorets förslag om tillägg i ”Principer för ekonomistyrning” i Budget 2014 och ekonomisk planering 2015 – 2016 gällande investeringar. Det innebär att kommunstyrelsen ges rätt att besluta om ändringar i investeringsbudgeten. Tidigare var detta delegerat till servicenämnden, vilket kunde resultera i att ordförande i servicenämnden själv genom delegering kunde  besluta att Kalmar kommun, istället för att sälja mark för parkering till Arenabolaget, istället byggde och tog på sig kostnaderna  för 1000 parkeringsplatser till Kalmar FF. Detta presenterades inte som ett förslag till beslut i Kommunfullmäktige utan fanns som insprängt  med ett litet stycke i detaljplan för området.
Idag är delegationsordningarna oändliga. Med delegation följer att opposition och medborgare endast får besked om beslutet i efterhand.

Det är befogat med delegeringar för att verksamheten ska flyta på, men omfattande delegeringar kräver omfattande riktlinjer som är politiskt beslutade, så att alla vet vad som gäller. Sedan år 2006 finns i Kalmar ett motstånd mot riktlinjer som demokratiska verktyg, vilket naturligtvis ökar risken för godtycklighet .

Eftersom majoriteten ofta får bemöta oppositionens inlägg i debatten, men sällan tvärtom, har S,V och C, förutom sin majoritetsställning, ett mycket stort inflytande över bilden som kommuniceras till Kalmars invånare. 29 miljoner kronor är 29 miljoner är en kostnad som också bidragit till kommunal skattehöjning och ökade besparingar inom viktiga områden i kommunen.

 

 

Inga kommentarer: