måndag, september 21, 2015

S pöket från 70-talet går igen!

Nu kan inte socialdemokraterna längre skylla på att de måste regera med Alliansens budget.
Jag är dock glad att Alliansens budget gällt så här långt, men nu är det DÖ som gäller. Suck…

En ekonomiprofessor vid Lunds universitet förnimmer ett spöke från 1970-talet med höjda skatter och subventioner på byggande. Det är en politik som vi inte ville tillbaka till.

Höjda inkomstskatter ger de flesta arbetare mindre frihet att själva välja vad de vill göra för sina pengar.

Men gratis är gott!
Alla som nått 85 år får gratis läkarbesök i öppenvården oavsett om de behöver det eller ej. Man sänker skatten för pensionärer, men rycker snabbt undan hundralappen igen om man vill arbeta efter pensionen. Man tar bort tidsgränsen samtidigt som man höjer sjukersättningen. Det är helt oöverskådliga kostnader som ingen har kontroll över. 

Varken LO eller svenskt näringsliv tror att förslagen får fart på jobben, och S kan heller inte förklara hur deras budget ger de nya jobben. Dessutom sjunker nu arbetslösheten i några övriga EU- länder och det gör Löfvens löften om EU:s lägsta arbetslöshet ännu tuffare att nå.

Traineejobb och andra konstruerade arbeten ersätter som vid tidigare S-styre utbildade anställda med bästa kompetensen. Men de trollar bort många från arbetslöshetsstatistiken.
Höjda skatter ger mindre konsumtion och RUT och ROT, som gjort svarta jobb vita blir åter lite flammigt. Dessutom har dessa jobb möjliggjort för nyanlända att snabbt komma i arbete. Och även sänkta kostnader för ungdomsjobb som nu försvinner .Trots att vi vet att antalet flyktingar inte minskar under en överskådlig tid, ser vi nu hur den nya regeringens ”jobbpolitik” punkterar både unga och gamlas möjligheter till jobb.

Socialdemokraterna talar om blocköverskridande samarbete, men har gjort den ena eftergiften efter den andra till vänsterpartiet. Socialdemokraterna har sagt att höstbudgeten kommer att vända deras dåliga opinionsläge. Återstår att se.

Oj då! De missade också den höjning av barn bidraget de utlovade i valet!


fredag, september 11, 2015

Förbjud våldet – men uppmuntra kärleken!

Micael Bydén blir Sveriges nye överbefälhavare. I ett läge av oro och osäkerhet är det bara att önska en ny ÖB lycka till på jobbet.

En osäkerhet om Englands tillhörighet till EU och många övriga länders inhemska EU- fientliga krafter kan faktiskt både splittra och stärka EU:s samarbete framåt.

En stor frustration finns över hur länder som tar emot stora EU-stöd bara kan få bryta mot EU:s värdegrund på det sätt som t.ex. Ungern gjorde. De allra sämsta sidorna kommer nu fram i dessa länder som själva levt under ett långvarigt förtryck och stängda gränser.  

Som motbild såg vi också i Ungern ungdomar som skyndade till med vatten och mat. Det såg vi också i Danmark där människor skyndade till med hjälp. Tänk ett land som ligger så nära oss och som så få  som vill stanna och bygga sin framtid där. Det är fantastiskt hur snabbt  skillnader i ländernas värdegrund spridit sig över världen.

I Ryssland kastar man mat från väst i protest mot sanktionerna. Hellre får folket vara utan. Kanske kommer bilder från Ryssland åter visa långa köer till affärerna. Men några flyktingar som köar för att få komma till Ryssland har vi inte sett. Inte flyr man från ett förtryck till ett annat.

Men vi ska inte slå oss för bröstet för allt förtryck måste motarbetas. 

För många år sedan hade Folkpartiet i Kalmar en motion om just HBT- frågorna och behovet av utbildning och förändrade attityder. Men då som nu skrevs en massa vackra ord som maskering av ett avslag. Fortfarande finns det människor som blir nerslagna för att någon inte tål deras val att leva.  I morgon har Kalmar sin första Prideparad.

Vi ska förbjuda våld - men vem vill förbjuda kärlek mellan två människor?
Vi ses i Pridetåget!

fredag, september 04, 2015

Det som aldrig skulle hända igen!

Vi kan inte säga att vi inte visste.  Vi har både sett massorna på flykt och enskilda öden, och nu kanske vi är i samma  stadium av förnekelse som man var  i för knappt hundra år sedan.

Då fanns det många s.k. ”sverigevänner”, men vilka avtryck har de gjort i historien? De verkliga Sverigevännerna var de som stod upp för ett  mänskligare  Sverige. Det är de människorna som gör oss stolta idag, när vi annars inte har så mycket att yvas över från den tiden.

Man känner sig ganska vanmäktig när man inte ser skymten av engagemang från FN och när bara det ena mötet avlöser det andra i EU.  När det bränner till ser vi ju hur mycket omänsklighet och feghet som ryms även  inom EU:s gränser. Och vi ser också de motkrafter som står för ledarskap och som vi får sätta vårt hopp till.

Ändå ska vi vara tacksamma för att EU finns, för annars hade maktbalansen i Europa varit en annan.  Nu finns åtminstone ett system för att samtala, inte för att bekämpa varandra med våld. Så länge EU:S ledare träffas och samtalar kan Europa samla sig och ta gemensamt ansvar. 

För många år sedan deltog jag i en del utbildningar i civil beredskap, och under det kalla krigets dagar var scenariot att flyktingströmmar gick från öst över till Sverige.  Det finns många flyktingkatastrofer som vi aldrig ser. Totalt 60 miljoner människor är på flykt i hela världen.  Drygt 250 000 har flytt till EUropa i år. De har lämnat allt de hade för att rädda sitt eget liv och familjens. Vem skulle inte söka sig en bättre framtid om man  riskerade livet. Jag tänker ofta på de föräldrar som för surt förvärvade pengar har skickat sina söner eller döttrar för att de inte ska rekryteras av de grupper som kanske t.o.m. kommer att  tvinga dem att döda sina egna.  Vad gör det med en  liten människa?

Glädjande är dock att de ensamkommande barnen klarar sig relativt bra  och etablerar sig snabbt. Det får man försöka tänka på när man tryggt tillbakalutad i soffan ser små nakna barnafötter som vandrat mil efter mil , faktiskt  inom EU:s gränser. Men att föräldrar mist sina barn under flykten,  det kan man inte  ta in.