fredag, september 04, 2015

Det som aldrig skulle hända igen!

Vi kan inte säga att vi inte visste.  Vi har både sett massorna på flykt och enskilda öden, och nu kanske vi är i samma  stadium av förnekelse som man var  i för knappt hundra år sedan.

Då fanns det många s.k. ”sverigevänner”, men vilka avtryck har de gjort i historien? De verkliga Sverigevännerna var de som stod upp för ett  mänskligare  Sverige. Det är de människorna som gör oss stolta idag, när vi annars inte har så mycket att yvas över från den tiden.

Man känner sig ganska vanmäktig när man inte ser skymten av engagemang från FN och när bara det ena mötet avlöser det andra i EU.  När det bränner till ser vi ju hur mycket omänsklighet och feghet som ryms även  inom EU:s gränser. Och vi ser också de motkrafter som står för ledarskap och som vi får sätta vårt hopp till.

Ändå ska vi vara tacksamma för att EU finns, för annars hade maktbalansen i Europa varit en annan.  Nu finns åtminstone ett system för att samtala, inte för att bekämpa varandra med våld. Så länge EU:S ledare träffas och samtalar kan Europa samla sig och ta gemensamt ansvar. 

För många år sedan deltog jag i en del utbildningar i civil beredskap, och under det kalla krigets dagar var scenariot att flyktingströmmar gick från öst över till Sverige.  Det finns många flyktingkatastrofer som vi aldrig ser. Totalt 60 miljoner människor är på flykt i hela världen.  Drygt 250 000 har flytt till EUropa i år. De har lämnat allt de hade för att rädda sitt eget liv och familjens. Vem skulle inte söka sig en bättre framtid om man  riskerade livet. Jag tänker ofta på de föräldrar som för surt förvärvade pengar har skickat sina söner eller döttrar för att de inte ska rekryteras av de grupper som kanske t.o.m. kommer att  tvinga dem att döda sina egna.  Vad gör det med en  liten människa?

Glädjande är dock att de ensamkommande barnen klarar sig relativt bra  och etablerar sig snabbt. Det får man försöka tänka på när man tryggt tillbakalutad i soffan ser små nakna barnafötter som vandrat mil efter mil , faktiskt  inom EU:s gränser. Men att föräldrar mist sina barn under flykten,  det kan man inte  ta in.

Inga kommentarer: