fredag, september 11, 2015

Förbjud våldet – men uppmuntra kärleken!

Micael Bydén blir Sveriges nye överbefälhavare. I ett läge av oro och osäkerhet är det bara att önska en ny ÖB lycka till på jobbet.

En osäkerhet om Englands tillhörighet till EU och många övriga länders inhemska EU- fientliga krafter kan faktiskt både splittra och stärka EU:s samarbete framåt.

En stor frustration finns över hur länder som tar emot stora EU-stöd bara kan få bryta mot EU:s värdegrund på det sätt som t.ex. Ungern gjorde. De allra sämsta sidorna kommer nu fram i dessa länder som själva levt under ett långvarigt förtryck och stängda gränser.  

Som motbild såg vi också i Ungern ungdomar som skyndade till med vatten och mat. Det såg vi också i Danmark där människor skyndade till med hjälp. Tänk ett land som ligger så nära oss och som så få  som vill stanna och bygga sin framtid där. Det är fantastiskt hur snabbt  skillnader i ländernas värdegrund spridit sig över världen.

I Ryssland kastar man mat från väst i protest mot sanktionerna. Hellre får folket vara utan. Kanske kommer bilder från Ryssland åter visa långa köer till affärerna. Men några flyktingar som köar för att få komma till Ryssland har vi inte sett. Inte flyr man från ett förtryck till ett annat.

Men vi ska inte slå oss för bröstet för allt förtryck måste motarbetas. 

För många år sedan hade Folkpartiet i Kalmar en motion om just HBT- frågorna och behovet av utbildning och förändrade attityder. Men då som nu skrevs en massa vackra ord som maskering av ett avslag. Fortfarande finns det människor som blir nerslagna för att någon inte tål deras val att leva.  I morgon har Kalmar sin första Prideparad.

Vi ska förbjuda våld - men vem vill förbjuda kärlek mellan två människor?
Vi ses i Pridetåget!

Inga kommentarer: