fredag, oktober 23, 2015

Hatten av för viktig strategi och viktig överenskommelse!

Oj vad det händer mycket just nu.
Allt annat känns ju ganska futtigt när vi ställs inför dessa utmaningar som krigen i världen orsakar.
Man får inte i allt detta glömma bort att fattigdomen totalt i världen minskat snabbare än vi kunde hoppas på för många år sedan.

Jag kan säga att resultatet på mitt öppna brev till Johan Persson i all fall blev precis den strategi jag efterfrågade. Hatten av för de tjänstemän som jobbade häcken av sig för att till arbetsutskottet i tisdags få fram den strategi jag efterfrågat för Kalmar!

 Hatten av också för Erik Ullenhag som förhandlat för Folkpartiet om insatser med anledning av de kraftigt ökade flyktingströmmarna till Europa.
Jag är så glad att det blev en bred överenskommelse och att den blev så bra som den blev. Här har alla bidragit!


Idag tog Linneuniversitets styrelse beslut om att bygga i hamnen. Det var ju ingen större överraskning, när man laddat för det sen 2009.
Förutsättningarna för att höja kvaliteten på utbildning och forskning  menar de väger upp höjd lokalkostnadsandel.

Ja, lycka till säger jag, och menar det. Det är så viktigt att kvaliteten förbättras och forskningsmöjligheterna ökar (utan kommunala pengar) för att LNU ska hamna på den rätta kartan.
 
Jag hoppas verkligen att kostnaderna blir lägre än jag befarar. Jag är samtidigt glad att S backade på att betala det  underjordiska garage  som vi ville ha avslag på och jag är glad att hamnen och Lantmännen  i alla fall lyckade förhandla till sig en farbar väg för farligt gods. Detta har vi påtalat sen Södra vägen började byggas om, men den skulle bevars bli en stadsgata (för farligt gods?).

Nu kommer jag att bevaka kostnaderna för tjänstemannatiden under dessa år. Hittills har det inte gått att se tidsredovisningen.

Jag kommer också att bevaka kostnaderna för kommunens arbete framåt, för detta är ett prestigebeslut som  riskerar att bli lika slutet som det var inför avsiktsförklaringen.
Då fick inte oppositionen se beslutsunderlaget och de utredningar som låg till grund för beslutet (som då var Fredriksskans).

När beslutet var klubbat lämnade Johan Persson över en pärm med informationen  till media. Övriga fick vänta till det diariefördes dagen efter kommunfullmäktige. Det var kanske inte så konstigt att avsiktsförklaringen kunde klubbas igenom så lätt.

Men tala om maktfullkomlighet.

 

 

 

Inga kommentarer: