torsdag, oktober 15, 2015

Hur öppet blir ett öppet brev i Kalmar?!

I tisdags skickade jag ett öppet brev till Johan Persson. Hur öppet det blev kan ni själva leta efter i Kalmars  medievärld.
Brevet fick ändå den effekten att Johan Persson på stående fot bokade in en tid med oppositionen i arbetsutskottet.

Jag förväntar mig att detta möte får substans , och inte bara är ett spel för de i övrigt ganska fulla gallerierna i Kalmar.

Inklippt nedan kan ni läsa mitt öppna brev.
                         
 
 
                                                                                                                                     
"Öppet brev till Johan Persson, kommunstyrelsens ordförandeDags för en demokratisk beslutsprocess!


Vi har i Sverige ett ansvar att ta emot de människor som söker asyl här. Många får stanna, men många skickas tillbaka, och det viktiga är att det sker enligt de regler vi ställt upp i gemensamma konventioner.

 
Medan många järnvägsstationer i Sverige fylls av flyktingar, har Kalmar fortfarande lite tid att planera ett robust mottagande här. Varenda tänkande människa kan nu se att flyktingsituationen närmar sig den nivå när det är dags att höja kommunens beredskap och presentera en kraftfull strategi inom ett flertal områden.

I stadshuset är det dock lika tyst om denna fråga som det varit angående fattiga EU- migranter. Denna vecka är dessutom både arbetsutskott och planutskott inställt. Du har låtit oss förstå att om kommunalråden uttalat sig i tidningen, så ska oppositionen nöja sig med det. Jag är gruppledare för ett liberalt parti som inte nöjer sig med det.  

Du har gjort stor sak av att en parlamentariskt tillsatt grupp ska utarbeta en ny vision för kommunen.

Ett liknande arbetssätt är lika viktigt för den ökade beredskap och den strategi som ett ökat flyktingmottagande med fortsatt utvecklad välfärd kräver. Tillåt därför en demokratisk beslutsprocess där protokoll förs och där partiernas olika ställningstagande blir kända för allmänheten.

Under ordinära förhållanden finns givna politiska beslut som gäller. Under extraordinära förhållanden går det inte i längden att hänvisa till tjänstemännen. Extraordinära förhållanden kräver extraordinära ställningstaganden. Vi är där nu!

 

Vänlig hälsning

Inger Hilmansson

Oppositionsråd, Folkpartiet liberalerna"

 

 

 

 

 

Inga kommentarer: