måndag, november 16, 2015

Vilken beredskap ger vi dagens barn och unga?


Idag öppnar en ny linje för samtal om våldsbejakande extremism.
Det gäller höger och vänsterextrema så väl som de som anser sig stödja en religion eller ideologi kopplat till religion.

IS är en våldsideologi som har allt fler likheter med nazisternas våldsideologi. Hjälper det oss att förstå? Nej.  Vi kan aldrig lägga karbonpapper mellan olika historiska skeden. Vi kan bara lära av dem.
Vi som växte upp i skuggan av det kalla kriget, blev ständigt påminda om det hot som vilade över oss. När Sovjetunionen ockuperade ett nytt territorium förstod inte vi barn alls vidden av händelsen, men vi lyssnade till de vuxnas samtal och läste av de vuxnas oro och det skärpte också vår beredskap.
Hur uppfattar dagens barn de händelser som sker runt om kring oss?

Många föräldrar vill beskydda sina barn för det som händer runt omkring. Jag tror dock att det skapar mera oro när barn inte får delta i det som sker i samhället. Barn har en helt utvecklad radar för vad som pågår omkring dem och vi är skyldiga, anser jag, att förklara vad som händer. Låt barn tala om sina funderingar, vi vuxna behöver inte ha alla svar. Det kan också vara skönt för ett barn att höra en vuxen säga att något är konstigt och svårt att förstå.

Krigen ser ju annorlunda ut och möjligheterna för terrorister är idag oändliga. Vi kan dock jobba med att stärka Europaunionen och vår egen kunskap och förmåga till försvar. Även våra möjligheter är oändliga!
Jag tänker inte låta mig begränsas av dem som vill beskära min frihet, oavsett om de verkar i Kalmar eller på en annan kontinent. Vårt främsta vapen är också den frihet och den demokrati som många modiga kvinnor och män efter mycket motstånd, givit oss i Sverige. Vi ser hur bräcklig demokratin är, och hur snabbt den kan krackelera.

Vi ska därför också kämpa i det lilla och jag vill börja med barnen. Jag kan bli så vanmäktig när jag i dessa dagar väljer evenemang och yta framför dokumenterat lyckade satsningar på utsatta barns utbildning!
Jag är dock glad att Folkpartiet efter många års kamp nu, som jag gjorde iveckan, kan besöka ett Barnahus som fungerar precis som det var tänkt. Toppen! Dessa barn behöver verkligen samhällets stöd.

Därför blir man snabbt så frustrerad när man hör barn som är omhändertagna av samhället, men inte blir respekterade ens som människor. Att bälta en människa måste vara ett misslyckande. Jag arbetade på mentalsjukhus på 60-talet på väldigt tunga avdelningar, och jag trodde faktiskt att liknande metoder var en absolut sista utväg idag. 
Många talar om respekt och medkänsla, men klarar inte ens av det för de barn som behöver skydd och vård här i Sverige. Botten!

Inga kommentarer: