onsdag, december 30, 2015

Med önskan om ett Gott Nytt År för demokratin!

Jag har  ofta försökt att påminna om kvinnojourens fantastiska arbete och anhörigas behov av stöd från de offentliga verksamheter som faktiskt har ansvaret för det arbete de utför.

I år har vi , i flyktingmottagandet, sett hur civilsamhället har gått in och, både snabbt och effektivt räddat situationen på många platser i Sverige.


”Flyktingvåg” ska väl ses i perspektivet att krigets grannar tar emot så många gånger fler människor att barnen där inte får den skolgång, som alla barn borde ha rätten till, och som är grunden även för den värld som vi lever i och som våra barn ska växa upp i.

 
EU är summan av sina medlemsländer och årets händelser visar på att vi, trots all expertkunskap och ständiga uppdatering, inte förmått förbereda EU på detta scenario. Det vi ändå kan begära är att de länder som inte vill vara med och dela på ansvaret, inte heller ska få samma del av EU:s resurser. Tyvärr är det de som försvagat europasamarbetet som nu ropat högst på handlingskraft från EU.

 
Jag hoppas att EU klarar av att stå emot länder som England som hela tiden, för att blidka det egna folket, ska plocka russinen ur EU-kakan. Vi saknar ledarskap för en ny tid, när vi faktiskt är beroende av starka samarbeten med vår omvärld. Det är oroande att inte ens Sveriges och Danmarks regering kan sätta sig och diskutera hur man smidigast kan lösa kommunikation OCH säkerhetsfrågor för våra länder. Det måste finnas en smidigare lösning som gagnar oss alla.

 
Sverige är ett glest befolkat land och vi har stor nytta av varje människa som kan bidra till vår välfärd.  Vi får dock inte glömma att detta är människor som söker skydd i vårt land, och det är bara de med skyddsbehov som får stanna. Det är svåra beslut som måste fattas, och vi måste stödja regelverken även när de stora tidningsrubrikerna ensidigt letar offer. Jag hoppas att det kan komma något gott ur den här nya situationen. En mängd regelförändringar är redan på väg och fler behövs inom arbetsmarknaden.

Vi kan finna nya former för det ideella arbetet och lära utav nya samarbeten.

 
Kalmars politiska ledning  präglar annars politiken här, genom att alltmer sluta sig inom den styrande majoriteten. Oppositionen bestående av fem partier får oftast läsa i tidningen om vad S,V och C  har beslutat i små rum, med stängd dörr. Kort varsel och knapphändiga underlag ju större beslut som ska fattas. När protokollen ska skrivas är allt uppgjort.   

Det finns så otroligt mycket att arbeta med i Kalmars kommunpolitik.

Ett Gott Nytt År för demokratin och vår planet är värt att kämpa för och jag hoppas att vi blir många fler i den kampen under 2016!

 

 

 

 

 

tisdag, december 15, 2015

Var är barnperspektivet!

Vid kommunfullmäktige i går behandlades en avstämning av budget och verksamhetsplan. Det var ingen måtta från V och S på hur mycket pengar som skulle komma Kalmar till del med alla statsbidrag.  Men vi har dem inte än!

 

Men kommunledningskontoret har ständigt pengar över för ”oförutsedda utgifter” så jag ville att en liten del av överskottet på kommunledningskontoret skulle finansiera en utbildningssatsning för familjehemsplacerade barn. SkolFam är en dokumenterat lyckad satsning för familjehemsplacerade barn, en skara utsatta barn som blir fler och fler i Kalmar. Även barnombudsmannen rekommenderar satsningen.

 

Socialstyrelsen har för första gången gjort en utvärdering av de placerade barnens uppväxt, hälsa och utbildning: ”Vård och omsorg om de placerade barnen”.

På punkt efter punkt missgynnas de placerade barnen. Resultaten i utvärderingen är alarmerande. Placerade barn och unga använder regelbundet psykofarmaka i mycket högre utsträckning än andra barn och unga

Lyckad skolgång är nyckeln


Från forskningen vet vi att en lyckad skolgång är den viktigaste faktorn för att få ett bra vuxenliv. Att klara gymnasiet minskar risken för tidig död, ohälsa, psykosociala problem och försörjningsproblem,  
Förebyggande socialt arbete är en kommunal kärnverksamhet och därför yrkar vi att Kalmar kommun ansluter sig till SkolFam som är en dokumenterat lyckad satsning. SkolFam är den utbildningssatsning som Barnombudsmannen rekommenderar för familjehemsplacerade barn.

 

Idag på arbetsutskottet tog vi två beslut som inte alls var omfattande enligt förslagen.

Men majoriteten hade slagit på stora trumman och kallade till presskonferens.

Det var troligen därför som inte vi förtroendevalda fick beslutsunderlagen förrän efter
17 00 kvällen före.

Det ena förslaget gällde Simhallens placering en utredning på 54 sidor och två alternativ. Mycket bra underlag.

Det andra om högstadium, mellanstadium, särskola och förskola på Brofästet har vi fått muntlig  genomgång  om innan under tystnadsplikt.

Beslutsformulering framstod idag som ett litet utredningsuppdrag om placering av särskola vid Brofästet (där LNU haft sina lokaler) fram till januari (över jul och nyår  alltså). För trots att avsiktsförklaringen för Linneuniversitetet togs 2011 är det nu 2016 bråttom att fylla lokalerna. Här finns inte något om barnens perspektiv eller om medborgardialog och samråd. Verkar helt yrvaket.

 

För oss tonade man ner besluten som små, men för media som en jättegrej!
Vilken annan kommun i Sverige kan få tidningar och TV att komma föra att man ska visa två lokaliseringsalternativ  för en simhall och en liten utredning om en särskolas placering?

Man har ju blivit blåst gång på gång ,men kommer troget!

Säg Salve, Fanerdun, World Trade Center, Gotha Media, Kulturcentrum, och ja listan kan göras lång med alla Projekt man annonserat, som inte blivit av. men alla var där!

 

Nu hade jag hoppats på att underlaget till beslutet för Brofästet och Norrgårds fastigheter som kommer att beröra massor av barn i framtiden, verkligen hade innehållit 54 sidor, men här var det i princip ingenting skrivet.

1,5 miljoner för SkolFam. Tänk om någon hade intresserat sig för barn som far illa. Och för att barn aldrig ska hamna där. Jag säger bara suck…

 

torsdag, december 10, 2015

Den missriktade välviljan.

Civil Rights Defenders har gjort en rättslig genomgång av de internationella konventioner som Sverige har skrivit under samt EU-rätt och svensk nationell lagstiftning. Deras slutsats är att Sverige kränker utsatta EU-medborgares rättigheter när de vistas här i Sverige. Organisationens slutsats  är att EU-migranter har samma rätt till socialt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och skolgång som svenska medborgare.

 

Trots att SKL gett tydlig vägvisning tillämpar olika kommuner olika ”rättigheter”.

Denna nya rapport är nog inte ägnad att bringa ytterligare klarhet i ämnet, men SKL är tydlig med att svensk lag gäller. Även om Schengensamarbetet har kollapsat när det gäller den fria rörligheten, så har inte några ytterligare åtaganden lagts på kommunerna.

 

Och det tycker jag är bra.

Den fria rörligheten ska vi värna och den innebär en rätt att vistas här i tre månader och ska då vara självförsörjande. Det gäller studerande och den som vill söka arbete. Det gäller även fattiga EU- medborgare.


”De har rätt till akut bistånd och akut sjukvård men i övrigt har man inte så mycket rättigheter. Man ska kunna försörja sig. Man ska klara sig själv. De har rätt att vistas här i tre månader och ska då vara självförsörjande. De har rätt till akut bistånd och akut sjukvård men i övrigt har man inte så mycket rättigheter. Man ska kunna försörja sig. Man ska klara sig själv,” säger Leif Klingensjö.

 

Den vanligaste formen av stöd är hjälp till en hemresa, alternativt resa till ambassad/konsulat, följt av akut logi, rådgivning och ekonomiskt bistånd. Det är förhållandevis vanligt att kommunerna är med och finansierar frivilligorganisationernas arbete.

 

I Kalmar har kommunen upplåtit kommunal mark och sanitetsanläggningar. Detta är gjort utan politiskt beslut. Eller som företrädare för majoriteten bestående av S, V och C, ibland uttrycker det, ”politiken har beslutat” och då menas  att just de tre partierna har beslutat om detta bakom stängda dörrar. De räknar alltså inte in de fem oppositionspartierna i politiken.

 

Eller som en invånare hade uttryckt det i landet där den militära makten åter skjutit fram valet.

”det är så lugnt och städat nu”.