torsdag, december 10, 2015

Den missriktade välviljan.

Civil Rights Defenders har gjort en rättslig genomgång av de internationella konventioner som Sverige har skrivit under samt EU-rätt och svensk nationell lagstiftning. Deras slutsats är att Sverige kränker utsatta EU-medborgares rättigheter när de vistas här i Sverige. Organisationens slutsats  är att EU-migranter har samma rätt till socialt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och skolgång som svenska medborgare.

 

Trots att SKL gett tydlig vägvisning tillämpar olika kommuner olika ”rättigheter”.

Denna nya rapport är nog inte ägnad att bringa ytterligare klarhet i ämnet, men SKL är tydlig med att svensk lag gäller. Även om Schengensamarbetet har kollapsat när det gäller den fria rörligheten, så har inte några ytterligare åtaganden lagts på kommunerna.

 

Och det tycker jag är bra.

Den fria rörligheten ska vi värna och den innebär en rätt att vistas här i tre månader och ska då vara självförsörjande. Det gäller studerande och den som vill söka arbete. Det gäller även fattiga EU- medborgare.


”De har rätt till akut bistånd och akut sjukvård men i övrigt har man inte så mycket rättigheter. Man ska kunna försörja sig. Man ska klara sig själv. De har rätt att vistas här i tre månader och ska då vara självförsörjande. De har rätt till akut bistånd och akut sjukvård men i övrigt har man inte så mycket rättigheter. Man ska kunna försörja sig. Man ska klara sig själv,” säger Leif Klingensjö.

 

Den vanligaste formen av stöd är hjälp till en hemresa, alternativt resa till ambassad/konsulat, följt av akut logi, rådgivning och ekonomiskt bistånd. Det är förhållandevis vanligt att kommunerna är med och finansierar frivilligorganisationernas arbete.

 

I Kalmar har kommunen upplåtit kommunal mark och sanitetsanläggningar. Detta är gjort utan politiskt beslut. Eller som företrädare för majoriteten bestående av S, V och C, ibland uttrycker det, ”politiken har beslutat” och då menas  att just de tre partierna har beslutat om detta bakom stängda dörrar. De räknar alltså inte in de fem oppositionspartierna i politiken.

 

Eller som en invånare hade uttryckt det i landet där den militära makten åter skjutit fram valet.

”det är så lugnt och städat nu”.

Inga kommentarer: