onsdag, december 30, 2015

Med önskan om ett Gott Nytt År för demokratin!

Jag har  ofta försökt att påminna om kvinnojourens fantastiska arbete och anhörigas behov av stöd från de offentliga verksamheter som faktiskt har ansvaret för det arbete de utför.

I år har vi , i flyktingmottagandet, sett hur civilsamhället har gått in och, både snabbt och effektivt räddat situationen på många platser i Sverige.


”Flyktingvåg” ska väl ses i perspektivet att krigets grannar tar emot så många gånger fler människor att barnen där inte får den skolgång, som alla barn borde ha rätten till, och som är grunden även för den värld som vi lever i och som våra barn ska växa upp i.

 
EU är summan av sina medlemsländer och årets händelser visar på att vi, trots all expertkunskap och ständiga uppdatering, inte förmått förbereda EU på detta scenario. Det vi ändå kan begära är att de länder som inte vill vara med och dela på ansvaret, inte heller ska få samma del av EU:s resurser. Tyvärr är det de som försvagat europasamarbetet som nu ropat högst på handlingskraft från EU.

 
Jag hoppas att EU klarar av att stå emot länder som England som hela tiden, för att blidka det egna folket, ska plocka russinen ur EU-kakan. Vi saknar ledarskap för en ny tid, när vi faktiskt är beroende av starka samarbeten med vår omvärld. Det är oroande att inte ens Sveriges och Danmarks regering kan sätta sig och diskutera hur man smidigast kan lösa kommunikation OCH säkerhetsfrågor för våra länder. Det måste finnas en smidigare lösning som gagnar oss alla.

 
Sverige är ett glest befolkat land och vi har stor nytta av varje människa som kan bidra till vår välfärd.  Vi får dock inte glömma att detta är människor som söker skydd i vårt land, och det är bara de med skyddsbehov som får stanna. Det är svåra beslut som måste fattas, och vi måste stödja regelverken även när de stora tidningsrubrikerna ensidigt letar offer. Jag hoppas att det kan komma något gott ur den här nya situationen. En mängd regelförändringar är redan på väg och fler behövs inom arbetsmarknaden.

Vi kan finna nya former för det ideella arbetet och lära utav nya samarbeten.

 
Kalmars politiska ledning  präglar annars politiken här, genom att alltmer sluta sig inom den styrande majoriteten. Oppositionen bestående av fem partier får oftast läsa i tidningen om vad S,V och C  har beslutat i små rum, med stängd dörr. Kort varsel och knapphändiga underlag ju större beslut som ska fattas. När protokollen ska skrivas är allt uppgjort.   

Det finns så otroligt mycket att arbeta med i Kalmars kommunpolitik.

Ett Gott Nytt År för demokratin och vår planet är värt att kämpa för och jag hoppas att vi blir många fler i den kampen under 2016!

 

 

 

 

 

Inga kommentarer: