tisdag, december 15, 2015

Var är barnperspektivet!

Vid kommunfullmäktige i går behandlades en avstämning av budget och verksamhetsplan. Det var ingen måtta från V och S på hur mycket pengar som skulle komma Kalmar till del med alla statsbidrag.  Men vi har dem inte än!

 

Men kommunledningskontoret har ständigt pengar över för ”oförutsedda utgifter” så jag ville att en liten del av överskottet på kommunledningskontoret skulle finansiera en utbildningssatsning för familjehemsplacerade barn. SkolFam är en dokumenterat lyckad satsning för familjehemsplacerade barn, en skara utsatta barn som blir fler och fler i Kalmar. Även barnombudsmannen rekommenderar satsningen.

 

Socialstyrelsen har för första gången gjort en utvärdering av de placerade barnens uppväxt, hälsa och utbildning: ”Vård och omsorg om de placerade barnen”.

På punkt efter punkt missgynnas de placerade barnen. Resultaten i utvärderingen är alarmerande. Placerade barn och unga använder regelbundet psykofarmaka i mycket högre utsträckning än andra barn och unga

Lyckad skolgång är nyckeln


Från forskningen vet vi att en lyckad skolgång är den viktigaste faktorn för att få ett bra vuxenliv. Att klara gymnasiet minskar risken för tidig död, ohälsa, psykosociala problem och försörjningsproblem,  
Förebyggande socialt arbete är en kommunal kärnverksamhet och därför yrkar vi att Kalmar kommun ansluter sig till SkolFam som är en dokumenterat lyckad satsning. SkolFam är den utbildningssatsning som Barnombudsmannen rekommenderar för familjehemsplacerade barn.

 

Idag på arbetsutskottet tog vi två beslut som inte alls var omfattande enligt förslagen.

Men majoriteten hade slagit på stora trumman och kallade till presskonferens.

Det var troligen därför som inte vi förtroendevalda fick beslutsunderlagen förrän efter
17 00 kvällen före.

Det ena förslaget gällde Simhallens placering en utredning på 54 sidor och två alternativ. Mycket bra underlag.

Det andra om högstadium, mellanstadium, särskola och förskola på Brofästet har vi fått muntlig  genomgång  om innan under tystnadsplikt.

Beslutsformulering framstod idag som ett litet utredningsuppdrag om placering av särskola vid Brofästet (där LNU haft sina lokaler) fram till januari (över jul och nyår  alltså). För trots att avsiktsförklaringen för Linneuniversitetet togs 2011 är det nu 2016 bråttom att fylla lokalerna. Här finns inte något om barnens perspektiv eller om medborgardialog och samråd. Verkar helt yrvaket.

 

För oss tonade man ner besluten som små, men för media som en jättegrej!
Vilken annan kommun i Sverige kan få tidningar och TV att komma föra att man ska visa två lokaliseringsalternativ  för en simhall och en liten utredning om en särskolas placering?

Man har ju blivit blåst gång på gång ,men kommer troget!

Säg Salve, Fanerdun, World Trade Center, Gotha Media, Kulturcentrum, och ja listan kan göras lång med alla Projekt man annonserat, som inte blivit av. men alla var där!

 

Nu hade jag hoppats på att underlaget till beslutet för Brofästet och Norrgårds fastigheter som kommer att beröra massor av barn i framtiden, verkligen hade innehållit 54 sidor, men här var det i princip ingenting skrivet.

1,5 miljoner för SkolFam. Tänk om någon hade intresserat sig för barn som far illa. Och för att barn aldrig ska hamna där. Jag säger bara suck…

 

Inga kommentarer: