fredag, januari 29, 2016

Ett kalmaritiskt stimulanspaket!


Vid nästa kommunstyrelse presenteras  ett ärende kallat ”markreservationer för snabbt uppförda bostäder i Kalmar kommun”.

Det är mycket bra att Kalmar kommun äntligen gör det som man skulle gjort för länge sen, alltså bjuder in företagare och flyttar bostadsplanerna en liten bit utanför stadskärnan med försäljningarna.

Alltså gillar jag denna intention mycket mera än tidigare  infall. Frågan är bara hur förberedda kommunens planer är på denna mark som ska reserveras.

Jag hoppas alltså att den socialistisk majoriteten i Kalmar inte sjabblar  bort detta intresse på samma vis som man gjorde med det ”Kalmaritiska Stimulanspaketet” år 2009.

Det paketet blev en propp som lade en död hand över centrala Kalmar .

Det har väl inte byggts så lite bostäder i Kalmar, som åren efter detta stimulanspaket, så jag hoppas inte att historien upprepar sig. Och tyvärr berodde detta på kommunens brist på långsiktigt tänkande och helhetstänkande även denna gång. Man var mer intresserad av att hålla projektet  med markreservationer igång inför 2010 års val.

Ett monument med World Trade Center presenterades också och skulle signalera handlingskraft och framåtsiktande, och alla skulle då glömma Fanerdun och alla kostnader som lagts ner på detta projekt.

 

Lite tacksam kan man ju samtidigt vara eftersom detta förslag förhindrade att vartenda grönområde bebyggdes i krisens namn, och kanske har detta stoppaket förhindrat andra  av typ ännu värre  plötsliga infall, som vi fått vara beredda på efter år 2006 .

Kalmar behöver nya små bostäder, men nu ligger det också ett ansvar att det blir varierade boenden så att det går att göra en bostadskarriär också  i det egna området, så som vi liberaler har motionerat om.
I det snabba är det viktigt att ha med sig det långsiktiga.

 

Inga kommentarer: