tisdag, januari 26, 2016

Frågorna hopar sig

I Kalmar kommun tog man av rättviseskäl ! bort alla personalförmåner. Nu har det ändå blivit så att gamla förmåner blivit som nya och införs där det går.

Några inom kommunen tror kanske fortfarande att inga förmåner ges till personalen, men de kan bara känna sig lite blåsta..

Förmåner ses ju ofta av socialister som de rikas privilegium, men socialdemokratern verkar inte ha några bekymmer med det, bara de själva får bestämma privilegierna.

 

Med kommunledningskontorets bokslut blir jag ändå ganska förvånad över följande text: 

”Tillsammans med Kalmarhem har kommunledningskontoret arbetat fram och under 2015 sjösatt Arbetsgivarbonus Bostad.

Det är en del i arbetet kring ett förbättrat företagsklimat och målen om tillväxt och

kan bli en viktig konkurrensfördel för Kalmar. Genom att premiera arbetsgivare i Kalmar och via dem

erbjuda bostadsförtur till nyanställda personer som vid anställningstillfället bor utanför regionen, kan kompetensförsörjningen underlättas”.

Ja, tacka sjutton för att vi kan locka med bostäder i en kommun som är helt renrakad på bostäder. Tio mil bort ska kompetensen bo för att få del av förmånen


Det som gör mig mest förvånade är att Liberalerna under många år arbetat för att Kalmarhem ska ge förtur till våldsutsatta kvinnor, men fått nej och även avslag på våra ägardirektiv i frågan. Då har man sagt att man rent principiellt inte ger förtur till någon.
Jag anser som liberal att Kalmarhem har ett socialt ansvar.


Men  en arbetsgivarbonus är tydligen helt ok för socialdemokraterna och nu i ljuset av lägenhetsaffärer  och beroendeställning, kan man ju fråga sig vilka beroendeförhållanden man riskerar med denna till synes ganska godtyckliga förmån..

Frågorna hopar sig….

Inga kommentarer: