fredag, februari 05, 2016

Finns bara vinnare med snabb inkludering i samhället.

Vi har i Sverige haft så här långa väntetider för asylprövning förr även om inte flyktingströmmen var lika intensiv då. Vi tyckte då, och det är en rimlig tid, att tre månader var den maxgräns man kunde tänka sig. Dessemellan har faktiskt tiden för prövning snabbats på, medan byråkratin samtidigt har satt hinder i vägen för varje försök att komma in på arbetsmarknaden. Ja, faktiskt även för läkare som vi ständigt haft brist på.

Förutom att tiden och ovissheten bryter ner en människa, förlorar Sverige viktig kompetens och nya skatteintäkter. Liberalerna vill söka snabbare vägar till integration och jag tror att Sverige nu måste pröva helt nya grepp om vi ta tillvara de människor som kommer hit.

Kanske kan lite nytänk på arbetsmarknaden också ge bättre förutsättningar för infödda svenskar och ungdomar som måste få sitt första jobb.

Några av våra förslag som naturligtvis först måste prövas är :
Solklara ärenden får förenklad hantering och personal från domstolarna kan flyttas till Migrationsverket för att få ett snabbt flöde av dessa ärenden.
Överklagandeprocessen förenklas och återkommande överklaganden ska begränsas i solklara fall och vissa grupper från s.k. säkra länder kan få ännu snabbare handläggning än idag.
Att i högre grad sköta hushållet på asylboende mår de flesta bara bra av. Jag minns på 90-talet när fackliga företrädare protesterade när asylsökanden ville klippa gräset på  gräsmattan vid boendet.

Jag minns också ett boende i ett annat län, där personalen smög med att de asylsökande räfsade löv och t.om. fick renovera ett hus på gården. Helt utanför reglerna, men tänk så bra flyktingarna mådde när de fick göra nytta, använda sin kompetens och samarbeta!

Vi lovade att inte tala om det, och jag har aldrig röjt var detta utspelade sig.

Inga kommentarer: