tisdag, mars 22, 2016

Alla kan bidra till demokrati och frihet.


Glad Påsk ! säger vi käckt till varandra.

Är det skamligt att säga en dag som denna? Nej, jag tycker däremot att vi ska ha vett att vara tacksamma för att vi lever i ett land med fred och demokrati. Det är inget vi ska ta för givet, utan tänka på varje dag. Alla kan ge sitt bidrag till friheten. De mördarband som ger sig på människor som är på väg till sina arbeten eller  till nära och kära vill ju inget hellre än att vi blir rädda och slutar glädjas i vardagen.

De vill stärka extremisterna, som tar religionen som motiv för sina  illdåd och de vill bara  splittra samarbeten mellan länder, för att vid rätt tillfälle stärka sin egen makt. Varken genuint kristna eller muslimer  vill förknippas med dessa mördarband.

Medan terroristerna lämnar många tragedier efter sig, kämpar människor på flykt undan krigen i världen med svält , sjukdomar och tusentals barn missar sin skolgång och faktiskt hela sin barndom. Detta är en tragedi som måste förhindras.

Bakom extremisterna och krigen finns en lång svans med missnöjda människor till höger och vänster som gärna riktar sin ilska mot etablerade partier och rika länder. Här har vi mycket att tänka på hur vi ska kunna fånga upp detta missnöje och vända misstro till tillit och framtidstro.

Vi har i Sverige fått se lösningar, som vi aldrig i den värsta mardröm, skulle drömt om  för ett år sedan. Det är ju märkligt att vi kan skicka katastrofhjälp runt halva världen, men inte kan erbjuda familjer med småbarn tält och värme på Europas mark.
Jag är mycket glad att vi liberaler sagt nej till att skilja barn från sina föräldrar. Tar vi från människor all mening och all framtidstro bygger vi ett samhälle som inte jag vill se. Och det finns ljusglimtar.

Hoppfullt är att ur de flesta kriser har EU samlat sig och fördjupat sitt samarbete.

Hoppfullt är att tjänstemännen i kommissionen knegar på medan ministrar åker mellan alla möten. Cecilia Malmström knegar på med frihandelsavtalet och våra liberala parlamentariker driver på för ett mera humant EU. Handelssamarbete har varit den möjliga vägen att bygga relationer mellan människor och fred mellan länder.

 

Hoppfullt är att Europaunionens ledare, trots motsättningar,  träffas och söker samsyn även när det är svåra tider. Vi har i EU en plattform att bygga tillit och förståelse mellan Europas ledare. Den möjligheten måste vi hålla fast vid!

 

 

 

tisdag, mars 08, 2016

Kvinnofrid

Kvinnofrid.

Jämställdhet går framåt i hela världen. Med myrsteg men i Sverige från en högre nivå.
Att kvinnor protesterar är en början, och när männen protesterar med kvinnorna är en viktig kamp igång. Med Internet kan kampen stödjas, men också tyvärr bekämpas.

Utan utbildade och medvetna kvinnor och män blir krig det  största hotet mot jämställdheten internationellt.

I dessa dagar ser vi hur familjer flyr tillsammans, kanske för att det är svårare att återförenas, på grund av att Sverige och Europa står handfallna inför det som sker, och skapar helt oförutsägbara situationer.De som kämpat för att försvaga EU kan se resultatet av sin politik. Det är lite för sent att bygga ett kraftfullt EU mitt under en kris, men ändå kan vi se att EU gått starkt igenom många svårigheter. Det finns för få verkliga statsmän i EU:s länder idag.

Det finns en statsman och hon är en kvinna.

Varför uppmärksammar vi internationella kvinnodagen?

I Sverige har vi kommit längre, men vi vill fortfarande ha

lika lön för lika arbete.

Nolltolerans mot våld i nära relationer och sexbrott som ju drabbar flest kvinnor.

Bättre arbetsmiljö, även i offentlig sektor, med färre sjukskrivningar

Fler kvinnor i beslutande positioner
Både män och kvinnor ska kunna röra sig ute alla tider på dygnet. Det kan inte vara ok att kvinnor begränsas i sin rörelsefrihet för att inte samhället och vi alla tillsammans kan ombesörja anständighet och  säkerhet.

Den enda vägen till utveckling är kunskap och att samtala om lösningar.

Utbildning även för flickor och kvinnor  är grunden.

onsdag, mars 02, 2016

STORT TACK FÖR ALLA ÅR !


Stor kram till alla!

Igår var min sista  kommunstyrelse för nu, och jag fick en fantastisk avtackning.

En sådan dag vill man hålla kvar lite, och idag skrotade jag bara runt på morgonen och flyttade på blommorna och sög lite på karamellen.

Det svåraste blir kanske att säga hej till de tjänstemän på kansliet, samma våning jag och Christina Fosnes, M har våra arbetsrum. De har jag stött på nästan varje  dag och det är dem jag bett om hjälp med uppgifter och handlingar jag behövt.

Jag har verkligen fått den hjälp jag har frågat efter och det tackar jag särskilt för.I morgon är det Brottsförebyggande rådet på förmiddagen och Tillgänglighetsrådet på eftermiddagen också för sista gången.

Jag har en månad kvar, men känner att jag är på väg mot något nytt.
I veckan var jag på en bra föredragning med efterföljande ärtsoppa hos Allmänna Försvarsföreningen och blev sen tipsad om flera föreningar med viktiga uppgifter och bra föredrag.

Det känns som det blir lätt att fylla även den kommande tiden. Allt kokar ändå ner i politiken och demokratifrågorna är nu det jag kommer att ha lite mera tid över för.

Och där finns hur mycket som helst kvar att göra.

Ändå kunde jag inte fria mig från en uppgift jag fick i går vid avtackningen, att jag skulle ingått i Salvebolagets styrelse. Salve var en populär medeltidsstad som byggdes upp i Kalmar vid slottet och ingick i en TV- inspelning som också blev populär. Kopplingen och närheten till slottet var  jätteviktig för framgången.

I ruset av detta skulle majoriteten S, V, och MP bygga en Salvestad vid södra infarten till Kalmar.

Jag invände att vi hade ett helt slott att utveckla, och dessutom en usel ekonomi i Kalmar kommun. Men massor av pengar pumpades in, bl.a. med gratisbiljetter för att få upp publiksiffrorna. ca 20 miljoner var de redovisade slutkostnaderna.

Men hur hade jag hamnat i Salves styrelse? Jo, så här var det, och det kom jag faktiskt inte på igår.

När konkursen stod för dörren  ville majoriteten att Kalmar kommunbolags styrelse också skulle vara styrelse för Salvestaden AB, och målet var att sälja Salvestaden.

Att sälja Salve ställde vi liberaler oss verkligen bakom, men inte konstruktionen.

Ibland är det bra att dokumentera sin invändning och den framgår av nedanstående protokollsanteckning  vi lade i kommunfullmäktige 25 februari 2008.

 

”Företrädarna för (fp) uttalar som en protokollsanteckning:

Varje koncentration av makt till offentlig verksamhet, företag

eller inom organisationer kan leda till att individens rättigheter

och integritet åsidosätts. Dessutom hindras nya idéer, nya produkter och nya lösningar på gamla problem.

Folkpartiet liberalerna har motsatt sig bildandet av Salvestaden

i Kalmar AB och nu vill vi självklart medverka till att bolaget avvecklas så fort som möjligt. Folkpartiet liberalerna kommer, med den begränsade förmåga till självständigt agerande som finns i kommunala bolag, att försöka motverka de effekter som beslutet kan medföra.

Att kommunbolagets styrelse går in som styrelse även för

Salvestaden i Kalmar AB väcker flera farhågor:

- En icke önskvärd maktkoncentration

- Kommunbolagets styrelse som samordnande och övergripande funktion riskerar att urholkas

- Hinder för ledamöterna att tacka nej eller att avsäga sig uppdraget, utan att lämna Kalmar Kommunbolag AB. ”

 

”Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny bolagsordning för Salvestaden i Kalmar AB med följande tillägg: I paragraf 8 ”Styrelse” ska det i första stycket också ingå att den ska bestå av samma ledamöter och suppleanter som styrelsen för Kalmar Kommunbolag AB.”

Så hamnade jag i Salves styrelse.