tisdag, mars 08, 2016

Kvinnofrid

Kvinnofrid.

Jämställdhet går framåt i hela världen. Med myrsteg men i Sverige från en högre nivå.
Att kvinnor protesterar är en början, och när männen protesterar med kvinnorna är en viktig kamp igång. Med Internet kan kampen stödjas, men också tyvärr bekämpas.

Utan utbildade och medvetna kvinnor och män blir krig det  största hotet mot jämställdheten internationellt.

I dessa dagar ser vi hur familjer flyr tillsammans, kanske för att det är svårare att återförenas, på grund av att Sverige och Europa står handfallna inför det som sker, och skapar helt oförutsägbara situationer.De som kämpat för att försvaga EU kan se resultatet av sin politik. Det är lite för sent att bygga ett kraftfullt EU mitt under en kris, men ändå kan vi se att EU gått starkt igenom många svårigheter. Det finns för få verkliga statsmän i EU:s länder idag.

Det finns en statsman och hon är en kvinna.

Varför uppmärksammar vi internationella kvinnodagen?

I Sverige har vi kommit längre, men vi vill fortfarande ha

lika lön för lika arbete.

Nolltolerans mot våld i nära relationer och sexbrott som ju drabbar flest kvinnor.

Bättre arbetsmiljö, även i offentlig sektor, med färre sjukskrivningar

Fler kvinnor i beslutande positioner
Både män och kvinnor ska kunna röra sig ute alla tider på dygnet. Det kan inte vara ok att kvinnor begränsas i sin rörelsefrihet för att inte samhället och vi alla tillsammans kan ombesörja anständighet och  säkerhet.

Den enda vägen till utveckling är kunskap och att samtala om lösningar.

Utbildning även för flickor och kvinnor  är grunden.

Inga kommentarer: