onsdag, mars 02, 2016

STORT TACK FÖR ALLA ÅR !


Stor kram till alla!

Igår var min sista  kommunstyrelse för nu, och jag fick en fantastisk avtackning.

En sådan dag vill man hålla kvar lite, och idag skrotade jag bara runt på morgonen och flyttade på blommorna och sög lite på karamellen.

Det svåraste blir kanske att säga hej till de tjänstemän på kansliet, samma våning jag och Christina Fosnes, M har våra arbetsrum. De har jag stött på nästan varje  dag och det är dem jag bett om hjälp med uppgifter och handlingar jag behövt.

Jag har verkligen fått den hjälp jag har frågat efter och det tackar jag särskilt för.I morgon är det Brottsförebyggande rådet på förmiddagen och Tillgänglighetsrådet på eftermiddagen också för sista gången.

Jag har en månad kvar, men känner att jag är på väg mot något nytt.
I veckan var jag på en bra föredragning med efterföljande ärtsoppa hos Allmänna Försvarsföreningen och blev sen tipsad om flera föreningar med viktiga uppgifter och bra föredrag.

Det känns som det blir lätt att fylla även den kommande tiden. Allt kokar ändå ner i politiken och demokratifrågorna är nu det jag kommer att ha lite mera tid över för.

Och där finns hur mycket som helst kvar att göra.

Ändå kunde jag inte fria mig från en uppgift jag fick i går vid avtackningen, att jag skulle ingått i Salvebolagets styrelse. Salve var en populär medeltidsstad som byggdes upp i Kalmar vid slottet och ingick i en TV- inspelning som också blev populär. Kopplingen och närheten till slottet var  jätteviktig för framgången.

I ruset av detta skulle majoriteten S, V, och MP bygga en Salvestad vid södra infarten till Kalmar.

Jag invände att vi hade ett helt slott att utveckla, och dessutom en usel ekonomi i Kalmar kommun. Men massor av pengar pumpades in, bl.a. med gratisbiljetter för att få upp publiksiffrorna. ca 20 miljoner var de redovisade slutkostnaderna.

Men hur hade jag hamnat i Salves styrelse? Jo, så här var det, och det kom jag faktiskt inte på igår.

När konkursen stod för dörren  ville majoriteten att Kalmar kommunbolags styrelse också skulle vara styrelse för Salvestaden AB, och målet var att sälja Salvestaden.

Att sälja Salve ställde vi liberaler oss verkligen bakom, men inte konstruktionen.

Ibland är det bra att dokumentera sin invändning och den framgår av nedanstående protokollsanteckning  vi lade i kommunfullmäktige 25 februari 2008.

 

”Företrädarna för (fp) uttalar som en protokollsanteckning:

Varje koncentration av makt till offentlig verksamhet, företag

eller inom organisationer kan leda till att individens rättigheter

och integritet åsidosätts. Dessutom hindras nya idéer, nya produkter och nya lösningar på gamla problem.

Folkpartiet liberalerna har motsatt sig bildandet av Salvestaden

i Kalmar AB och nu vill vi självklart medverka till att bolaget avvecklas så fort som möjligt. Folkpartiet liberalerna kommer, med den begränsade förmåga till självständigt agerande som finns i kommunala bolag, att försöka motverka de effekter som beslutet kan medföra.

Att kommunbolagets styrelse går in som styrelse även för

Salvestaden i Kalmar AB väcker flera farhågor:

- En icke önskvärd maktkoncentration

- Kommunbolagets styrelse som samordnande och övergripande funktion riskerar att urholkas

- Hinder för ledamöterna att tacka nej eller att avsäga sig uppdraget, utan att lämna Kalmar Kommunbolag AB. ”

 

”Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny bolagsordning för Salvestaden i Kalmar AB med följande tillägg: I paragraf 8 ”Styrelse” ska det i första stycket också ingå att den ska bestå av samma ledamöter och suppleanter som styrelsen för Kalmar Kommunbolag AB.”

Så hamnade jag i Salves styrelse.  

 

Inga kommentarer: