fredag, april 01, 2016

Ett EU i två takter?

Efter ett 20-årigt medlemskap i EU odlar fortfarande många  svenska makthavare ett ointresse och en misstro till det Europeiska samarbetet. Jag har dock aldrig sett dem presentera ett alternativ och dess konsekvenser.

EU hålls aldrig fram när det gäller de stabila räntor och den stabila ekonomi som varit möjlig med det svenska medlemskapet. Det är lätt att glömma hur det var i Sverige innan och lägga alla förtjänster på inrikespolitiken.
Svenska makthavare framhåller ofta EU som konfliktens ursprung, då det ofta är omvärldshändelser som EU ska städa upp då inte enskilda länder eller t.ex. FN klarar av sitt uppdrag.

Värsta exemplet har varit konflikterna i mellanöstern och kriget i Syrien.
De politiska partier och organisationer som försökt försvaga EU allra mest är nu de största påskyndarna till att EU ska lösa alla kriser. Var finns ledarskapet?

Sverige har en bundsförvant i EU som också är en motvillig europé, och snart ska folkomrösta om sitt medlemskap. Det är en rysare.
Storbritannien håller på att skapa både en inrikes kris och ännu en försvagning av EU-samarbetet. Hittills har de inte fått några stora eftergifter och kriget i Syrien ger fler motståndare än anhängare. Oavsett hur de röstar, kommer de att påverka övriga länder under lång tid.

Det kan bli så att EU måste gå fram i olika takt för att i någon mån stärka fredsarbetet för de länder som fortfarande tror på projektet. Som liberal vill jag självklart att Sverige ska tillhöra den del av ett demokratiskt EU som talar med en röst och som i framtiden klarar svåra händelser som vi vet alltid kommer oväntat och i nya skepnader. Hur förbereder svenska makthavare det svenska folket på den valmöjligheten?

Vill du vara med och driva fredsprojektet framåt, eller ska Sverige  även de kommande 20 åren stå med ett ben utanför. Jag vet vad jag vill och tänker jobba för det.

Inga kommentarer: