måndag, april 18, 2016

Presskonferens som gav fler frågor än svar.

Idag kallade statsministern till presskonferens där han tillkännagav att han beviljat bostadsminister Kaplans begäran om entledigande.

Men det var egentligen det enda han sa, för i övrigt verkade det vara Kaplan som efter uttalanden och kontakter med extrema krafter, tyckte att han inte kunde fullgöra sina uppgifter. Lövfen upprepade under frågestunden att han beviljat Kaplan entledigande.

Helt oväntat seglade sen nämnde Kaplan in på scenen och verkade inte alls ångerfull. Jag vet vem jag är , vad jag gjort och kan svara för det, sa han, utan att blinka. Han berättade dessutom att han kände förtroende från övriga statsråd och Miljöpartiets språkrör.
Från kommentarerna i studion framkom det också att Kaplan haft kontakter, närstående Turkiets regering och kanske ville man förekomma ytterligare informationer om kontaktnätet.

För bostadspolitiken måste alla förändringar vara till det bättre. Den skada som riskeras är ju det viktiga arbetet med våldsbejakande extremism, men även i arbetet med vardagsförtryck av kvinnor , som tyvärr även setts mellan fingrarna i det officiella Sverige.
Det framkom också efter presskonferensen att flera varningsklockor ringt och att medlemmar som oroats hade meddelat sin oro till partierna.

Fortfarande kvarstår frågan om statsministerns inställning och frågan hur mycket statsministern visste tidigare.

Inga kommentarer: