torsdag, juli 06, 2017

PÅ VÄG.....

Ett år har gått sen mitt senaste blogginlägg, men i augusti 2017 tänker jag på allvar starta upp min blogg med reflektioner från den politiska arenan. Men jag mjukstartar nu. Min blogg är nu på väg....

Massor har hänt sen sist! Även i Kalmar, men det återkommer jag till.
Sedan USA fick en ny president överraskas vi varje dag av hans twitter och ändringar av tidigare besked.

Krigen i världen är färre än tidigare men får  stora konsekvenser för oss i Europa och det hjälper inte att färre dör i fattigdom och krig när så många familjer måste fly undan bomber, förtryck och fattigdom.

De politiska ledare och partier som ville försvaga EU mest ropade högst att EU ska ta ansvar för att fördela flyktingmottagandet. Medlemsländerna i EU har inte kunnat samla sig och det måste självklart kosta för dem som inte bidrar. Men många hänsyn ska tas när Putin sitter och vaktar på att ”hjälpa” den som hamnar i frysboxen.
Fortfarande år det många kommuner i Sverige som inte tagit sitt ansvar för mottagandet.


Glädjande nog har Brexit och valet av president i USA inneburit ett mera sammansvetsat EU och flera länder har röstat för större öppenhet än tidigare. Tyvärr är inte bilden densamma här i Sverige.  

Trots att allt fler svenskar tycks uppskatta EU, sympatiserar allt för många med SD som vill lämna EU. Det är märkligt när man i media räknar regeringsalternativ, att Vänstern räknas in i Socialdemokraternas regeringsbildning. Varför?Modeordet för socialdemokraterna är ”den svenska modellen”, där man önskar sig tillbaka till något obestämt, men som tydligen klingar tryggt. För mig är den svenska modellen en vedertagen svensk arbetsmarknadsmodell som de vägrar att modernisera och anpassa efter 2000- talets behov.

Uttrycket ”jobblös tillväxt ” som myntades förra gången S hade makten i en högkonjunktur, kan återanvändas så länge S är beroende av fackföreningars pengar och mobilisering i valrörelsen.  


Angela Merkel har åter fått en riktig samarbetspartner i Frankrikes president Macron, och nu när Sverige förlorar England, en motvillig europé, som bundsförvant, har Löfven sökt sig under Merkels vingar. Så när Frankrikes visionäre president Macron och Merkel vill fördjupa försvarssamarbetet i EU svänger Löfven 180 grader i frågan för att vara riktigt näära Merkel.

Inga kommentarer: