tisdag, maj 31, 2005

Tid till eftertanke

Nu har det land som vi förknippar allra mest med den europeiska gemenskapen sagt nej till en ny författning för den europeiska unionen. Det måste vi ta på största allvar. Mest beklagar jag att klyftan är så stor mellan väljare och valda i europa, och att det lapptäcke, som det gamla fördraget utgör, bidrar till att göra unionsarbetet så luddigt och ineffektivt. EU har ju alltid utvecklats av demokratiska skäl, som en hjälp mot odemokratiska uppstickare. Jag hoppas att de nya medlemsländerna inte tolkar motståndet mot författningen som en rädsla för utvidgning av unionen.Det är nu solidariteten sätts på prov!
Att de europiska länderna kan demokratiseras är ju en säkerhetsfaktor även för oss svenskar. Men hålla vakt mot odemokratiska förförare, måste vi alla, som individer hjälpas åt med.
Demokratin är en skör blomma som behöver ständig näring och omvårdnad.

onsdag, maj 25, 2005

vägtrender

Reflektioner från sammanträde i Gatu-parknämnden i Kalmar.
Förr byggdes vägarna så framkomliga som möjligt. Nu gör vi dem så
oframkomliga som möjligt med bulor och andra hinder. När vi har smalnat av alla vägar och inte kan sänka hastigheten mera, kommer säkert nästa trend med breda vägar och flera filer som det tydligaste tecknet på säkerhetsplanering och stadsutveckling.
Kanske dags att redan nu börja arbeta mer med trafikantens ansvar och beteende?

söndag, maj 22, 2005

konsekvens efterlyses!

Apropå Mp:s dåliga opinionssiffror surar språkröret Peter Eriksson på
sina egna medlemmar. För många flummiga beslut på den egna partikongressen
"man måste också ha förtroende för de förtroendevalda" säger han.
Självklart! Det är därför jag och de flesta av folkpartiets väljare
tycker att förtroendevalda ska avgöra om Sverige skall säga ja eller
nej till EU:s nya fördrag.
I en representativ demokrati ska man kunna ha förtroende för att de
förtroendevalda sätter sig in i frågorna och tar ansvar för besluten.

fredag, maj 20, 2005

godisregn

Eftersom det är val nästa år kastar den socialdemokratiska regeringen godis i form av statsbidrag m.m. över kommunerna. Som glada barn vill den socialistiska majoriteten i Kalmar äta upp allt godiset på en gång, trots att man sedan tidigare vet hur svårt det är att vara utan när sötsuget sätter in och pengarna är slut. I glädjeyran passar man dessutom på att låna 150 miljoner kronor extra inför budgeten 2006.