tisdag, oktober 30, 2012

En bra dag på jobbet!

Så kom då det kommunfullmäktige där Kalmar kommun gjorde storaffärer.
Kalmarhem AB och Kommunen sålde fastigheter för en halv miljard!
FP har varit de största tillskyndarna till att Kalmarhem ska vara mera aktivt med försäljningar, för att få möjlighet att fungera som ett riktigt bostadsbolag. 
Riktigt kul var det att Rikshem genomförde tilläggsförslaget från Folkpartiet om att det lokala näringslivet skulle erbjudas delägarskap i det flygutvecklingsbolag som ska bildas.
Övriga partier sade nej till detta tilläggsförslag och på direkt fråga till Johan Persson  om näringslivet var tillfrågat, så svarade han ja. Vi lät vårt tilläggsförslag vara kvar för vi välkomnar fler som engagerar sig.

Jag är alltså glad att utvecklingen går vår väg.
Så var det också med det andra stora beslutet igår om omorganisation av kommunledningskontoret. Vi har ju efterfrågat ett syfte och en utvärdering, men det har tyvärr visat sig att frånvaron av detta gjort att det kommit mycket befogad kritik från facket.

Jag är jätteglad att vårt krav på att invandrarservice ska höra till arbetsmarknadsenheten fått gehör.
Nu kommer man att utreda igen och så är det med många frågor så att jag återkommer.

Jag hade också en interpellation angående delårsbokslutet där jag efterfrågade en åtgärdsplan för att kommunen ska uppnå sina finansiella mål.
Johan Persson hade i sitt svar en mängd motsägelsefulla uppgifter ochanklagade mig för dubbelspel.
Han var ovanligt grinig igår och for ut mot Folkpartiet i flera frågor.

Min interpellation fick vänta tills efter övriga ärenden och då hade redan revisorn kommit med den uppmaningen till kommunen. Hon var tydlig med att det man såg bakom de redovisade resultatet gav en allvarligare bild av kommunens ekonomi.
Jag fick mest justera en del felaktigheter i Johan Perssons svar till mig, när det var min tur, men han tyckte inte att det behövdes någon åtgärdsplan, och det säger ju en del om hans vägran att erkänna hur illa ute den kommunala ekonomin är.

Men Folkpartiets politik fick mycket genomslag igår . Det visar att trägen vinner!

torsdag, oktober 25, 2012

frihet att välja!


Idag var Bertil Dahl i Barometern och deklarerade att han kommer att kasta LOV i papperskorgen  -  tillsammans med tillväxtgruppen.
LOV betyder Lagen Om Valfrihet och till skillnad från LOU (lagen om offentlig upphandling) så konkurrerar man om kvalitet istället för pris. Och kommunen måste leva upp till samma krav som man ställer på välfärdsföretagen!

Vi liberaler har ju sen länge skrivit både förslag och ett antal interpellationer om  fritt val i hemtjänsten. Nu har C och M frågat S som leder "tillväxtgruppen"  om de kunde skriva en motion om att införa LOV. bJag unnar faktiskt LOV ett lite bättre öde än att hamna i en papperskorg med denna grupp, och jag tror inte LOV kommer att hamna där.

Så här ser det ut i landet  enligt SKL.
Beslutsläge om införande av LOV, oktober 2012 :
129 kommuner har infört LOV
42 kommuner har beslutat om att LOV ska införas

55 kommuner har inte fattat beslut ännu om LOV( här finns Kalmar) 
28 kommuner har beslutat att inte införa LOV
36 kommuner som inte har ansökt om stimulansbidrag

Det är också allt fler som själva väljer hushållstjänster med RUT- avdrag istället  för hemtjänst. Då kan människor på alldeles egen hand få bestämma vad som ska göras och vem de ska öppna den egna dörren för. Allt fler äldre kommer att behöva hjälp och LOV blir bara ett av flera alternativ till RUT och kommunala tjänster.
Det pågår faktiskt en liten valfrihetsrevolution även i Kalmar!
söndag, oktober 21, 2012

Kosmetika designad JP.Just hemkommen från en härlig kortsemester i Rom! Det är fantastiskt att i tre dagar få uppleva solen och värmen och bara semestra! Men vi startade snabbt återfärden till verkligheten, med en bilfärd i regn och dimma från Skavsta.

Går just igenom tidningsskörden under de senaste dagarna, och kan konstatera att LOV nu blev Johan Perssons avskedspresent till Malin Pettersson. Det var ju ganska riskfritt eftersom denna refom nu blivit så etablerad att många människor kräver lagkrav på att få välja sin hemtjänst.
Hade inte kommunen infört LOV hade kommunen tvingats att betala tillbaka nästan en halv miljon av de pengar man fått för att utreda LOV i Kalmar. Det känns verkligen bra att FP är det parti som drivit kommunen framför sig  i denna fråga. Under en kort tid (för flera år sedan) hade vi t.o.m. Majoritet i omsorgsnämnden för vårt förslag att införa fritt val i hemtjänsten.

Ironman blev en succe för kalmarborna, men nu börjar jag känna igen tongångarna från när Socialdemokraterna byggde Salvestaden. " Kostnaderna måste bli höga i början för att det ska löna sig längre fram". Vid tiden för Salvestaden ville vi i FP satsa pengarna på Slottet i stället, men då kallades vi för bakåtsträvare. Salvetstaden kostade Kalmarborna mer än tjugo miljoner. Kalmar kommun lever fortfarande över sina tillgångar och normalt kommunalt underhåll är enormt eftersatt. Tyvärr fungerar kommunalt arrangerade evenemang för vuxna tydligen fortfarande bra som kosmetika för att dölja ett ekonomiskt förfall.

Riktigt orolig blir jag när jag ser att man kallar till ett extra kommunstyrelsemöte för att göra av med pengar från försäljningen av fastigheter. Extra kommunstyrelsesammanträden ska endast användas i nödlägen, men detta ärende borde kunna hanteras i vanlig ordning.
Är det så att pengarna ska bokföras utanför den kommunala ekonomin?

Ja, det känns som om man snabbt är tillbaka i verkligheten igen. Men nu kommer faktiskt en strålande sol fram här i Kalmar också! Och den får jag njuta av alldeles gratis!

söndag, oktober 14, 2012

Vilka företag får gå med vinst i Socialdemokraternas Sverige?

Lena Sommestad socialdemokraternas kvinnoförbund är het motståndare till företag som gör vinst.
Säkert inte alla företag, men just de som erbjuder tjänster av något slag.

Jag har ju jobbat på Huddinge sjukhus och Kalmar länssjukhus som narksossjukssköterska i många år. Tillsammans mer än trettiofem år.
Väldigt ofta kom företag för att presentera sina produkter som vi använder vid narkos, operation och intensivvård. Alla dessa företag är vinstdrivande välfärdsföretag! Men det verkar vara ok. för S, eller?

Att starta ett vårdhem som tar hand om de som har behandlats med alla de produkter som företagen tjänar pengar på är inte ok. ur socialdemokraternas synvinkel.
Ska vi dra ut konsekvenserna av socialdemokraternas resonemang skulle svenskarna vara glada om  om företagen drog utomlands om de vill  tjäna lite pengar. Men då finns inga pengar till välfärden varken i enskilda eller kommunala vårdhem!
Men deras recept blir väl då att förstatliga företagen. Med känt resultat.

Lena sommestad är tveksam till att kvinnor starar välfärdsföretag.
Hon tycker inte att kvinnor ska gå från lågbetalda jobb till att starta företag med dålig lönsamhet!
Dålig lönsamhet?
Hon är ju mot välfärdsföretag för att de har alldeles för god lönsamhet.
Hur är det nu ?
Hade hon tyckt att det var ok att kvinnor blev ägare om dessa tjänsteföretag tjänade storkovan?
Om de var ägare i företag som sålde utrustning till tjänsteföretagen?
Eller vad vill hon?
Vilka företag får tjäna pengar i Sverige?

Här i Kalmar har den sk. Tillväxtgruppen en alldeles egen profilering. De gör allt för att
företagen i hamnen ska känna hur utrymmet krymper. Jättebra att några nu sagt ifrån, för jag har bara fått höra att det var ok. ifrån de företag som verkar där. De enda som var skeptiska till nya etableringar så nära var Kalmar Hamn AB, sades det, men nu får vi veta att oron är stor hos flera, och att det finns de som behöver mera plats. Jag är oroar mig för att jag får så missvisande uppgifter.
Vilka företag får tjäna pengar i Kalmar?
Man kan ju undra hur kommunikationen skötts och hur jag kan få en så missvisandeonsdag, oktober 10, 2012

Arbete är hälsa!


I en rapport från SKL som grundar sig på frågor till kommunerna bekräftas att kommunerna tar ett mycket stort ansvar för lokala arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Många har fokus på arbets­sökande med försörjningsstöd, och det är väl mest naturligt, men helst borde få hjälp via arbetsförmedlingen. 

I Kalmar ska det nu utredas hur arbetsenheten och invandrarservice ska organiseras, och jag tycker att båda ska organiseras i samma enhet.
I rapporten betonas också att samarbete med skola och näringsliv är viktigt.
Det är ju viktigt med allt samarbete och det visar inte minst alla olika olika projekt som faktiskt lyckas med att få både unga och äldre delaktiga i arbetslivet. Idag ska vi prata lite om folkhälsan, och de som har ett arbete och egna rutiner mår bättre och lever faktiskt längre, statistiskt sett. Så här är arbetsmarknaden i kommunen en viktig del i folkhälsan.

Viktigast är dock att de som leder dessa verksamheter är engagerade och ställer stora förväntningar på människorna som av någon anledning hamnat utanför.
Alla människor borde få känna  längtan till fredagen eller till semestern. Alla som kan måste få känna att de är med i en arbetsgemenskap och med en egen kunskap och ekonomi kunna påverka sin framtid. Det behöver inte vara stora steg, men ingen vill ha "semester" dag ut och dag in.
torsdag, oktober 04, 2012

En resurs, om vi vill!

Igår hade Landshövdingen i Kalmar bjudit in till inspirationsdag om integrationsfrågor. Han lyckades verkligen med dagens program visa hur mycket vi har att vinna på att ta tillvara de mänskliga resurser som nu , på grund av krig och kriser , vandrar in i Sverige. Konferensen var verkligen välbesökt, vilket inte alltid är fallet när värderingsfrågor står på agendan.

Dagen de vandrar in borde vara det enda tillfället de kallas för "invandrare". Därefter ska vi betrakta dem som en resurs som vi ska tillhandahålla med redskap som arbete, svenska språket, skolgång och kompetensutveckling.
Tänk vilken språkresurs och källa till kunskap om nya marknader till företag som vill " hänga" med i utvecklingen.

Vår minister Erik Ullenhag talade engagerande och Folkpartiets medlemmar fick en pratstund med honom under lunchen på Hamnkrogen innan han ilade vidare till radion. Vi var runt tjugo personer som tog denna möjlighet, och vi var nog det parti med flest deltagare på inspirationsdagen.
Det är politiskt engagerade människor som tar ledigt från sina arbeten för att helt utan ersättning delta i en viktig konferens. Kan också vara bra att veta, när arvoden diskuteras.

Jagr är imponerad av vår landshövding som stannade och deltog i konferensen !


Jag känner mig dock stärkt för min linje i omorganisationen , där jag tagit strid för att invandrarservise ska organiseras tillsammans med arbetsmarknad. Det ser ju faktiskt också ut som
om min argumentation och invandrarservice synpunkter nu fått majoriteten att tänka efter.
Visst kan vi göra skillnad även utanför "tillväxtgruppen".

tisdag, oktober 02, 2012

AFA- pengar till social investeringsfond!


Idag har vi behandlat flera viktiga  ärenden på kommunstyrelsen.

Översiktsplanen (ÖP:n)som är ett politiskt och demokratiskt dokument som vägledning för framtida beslut. Den går nu ut på utställning fram till december. 
Fastighetsförsäljning. Jag välkomnar en ägare med långsiktiga ambitioner. Fastigheter för nästan en halv miljard ska minska kommunens låneskuld och ge Kalmarhem möjlighet att bygga bostäder.
Vi godkänner att max 20 miljoner ur köpeskillingen betalas ut till en ny stiftelse med inriktning att stödja forskning och utveckling. Vi vill att akademisk kompetens från Linnéuniversitetet ska knytas till stiftelsen.

Max 5,5 miljoner ur köpeskillingen ska används till att främja näringslivet i vår region genom etablering av en internationell flyglinje. Vi vill att företag i regionen erbjuds möjligheter att gå in som aktieägare i det nya bolaget.

Men pengar till kommunal kärnverksamhet ska inte hämtas ur fastighetsförsäljningen! Vi vill därför finansiera en social investeringsfond med 30 miljoner från AFA-försäkringen.

Dessa pengar återbetalas till kommunerna eftersom Sverige inte längre har Europas sjukaste befolkning. Jag tycker det är helt logiskt att dessa tillfälliga pengar läggs i en social fond för förebyggande insatser.

Omorganisationen av kommunledningskontoret, där vi haft en del synpunkter, främst emot att man nu vill placera invandrarservice under socialnämnden, tvärtemot utvecklingen och den etableringsreform som regeringen genomfört. Och tro det eller ej! Idag får vi ett förslag vid sittande bord om att detta ska utredas.  Jättebra! 
Delårsbokslutet är jätteviktigt men vi fick det i går, så vi hann ju inte läsa igenom det . Det är helt otillfredsställande!