onsdag, mars 30, 2011

Nu börjar det verkliga arbetet!

Ett första steg mot det "nya" Linné universitetet som kommer, om allt blir som man tänkt, på tre platser. Fredriksskans, Tullslätten och Ölandshamnen. Innan låg det på Malmen, Ölandshamnen och Brofästet. Kommer man då ifortsättningen att kunna peka åt ett håll när någon frågar efter universitetet? Mitt parti har dock i detta inriktningsbeslut varit noga med att fokus ska riktas på verksamheten och det är med som en punkt om fokus på entreprenörskap och ligger väl i linje med regeringsuppdraget för den högre utbildningen. Jag fick med som ett villkor att universitetets expansion också ska möjliggöra hamnens fortsatta utveckling och det är ett viktigt besked till de som vill investera i Kalmar hamn. Jag tror också att det blir ett riktigt lyft för friidrotten som länge levt i skuggan av KFF. Ett kulturcentrum har vi haft som utredningsuppdrag sen långt tillbaka. Vår idé var att det skulle ligga där konstmuseet låg. Dagens förslag tror jag blir bra. Sen kan man ha många synpunkter på beslutsprocessen. Hela ärendet är ett år försenat, men nu plötsligt, när vi förtroendevalda ska fatta beslut så får vi handlingarna i anslutning till första möte och endast en vecka till nästa kommunstyrelse. Ju större beslut desto kortare tid att läsa handlingar. Vem är det som inte vill att vi ska hinna diskutera de största etableringar med våra medlemmar och medborgare? Tyvärr har denna ordning blivit ett mönster. Hur mäter vi kostnader för tidplaner som inte håller och för de utredningar som bara läggs undan utan att bli föremål för en politisk diskussion? Självklart är inte alla utredningar lika användbara, men då måste även detta analyseras. Gör man en utredning tills man får det resultat man önskar? Är det då en utredning? Säkert är att det innebär både försening och ökade kostnader. Det är en optimistisk tidplan.

måndag, mars 28, 2011

Smekmånaden snart över!

Grattis till Håkan Juholt som valdes till partiledare i helgen! Det undgår ingen att han trivs som fisken i vattnet i strålkastarljuset. Men hur länge kan en partiledare klara sig på snabba repliker. Det krävs kanske lite mer än så. Och varje gång han öppnar munnen försvinner ytterligare några skattemiljarder. Att samla i ladorna för dåliga tider är inget för socialdemokrater, men det var det som räddat oss i den kris som många länder nu lever i sviterna av. Nu verkar alla kriskommissioner och kongresser vara klara, så nu blir det säkert fullt upp med ärenden igen i Kalmar. Det börjar redan i morgon med flera riktigt stora ärenden i kommunstyrelsens arbetsutskott. Allt enligt regeln - ju dyrare beslut desto snabbare handläggning strax före beslut. Mindre tid för "politiskt käbbel" som det kallas här när någon inte tycker som socialdemokraterna. Trist med ett sådant synsätt på en demokratisk diskussion.

torsdag, mars 24, 2011

Hur man presenterar minus som plus i Kalmar

I Barometern får vi nu för hundrade gången höra att ett parkeringshus är på gång. Ni skulle bara höra tongångarna när de rödgröna talar detaljplaner och program för olika områden. Då går allt ut på att försvåra för bilisterna, och de av oss som också gillar gågator men vill bygga för den faktiska trafikökning som sker, betraktas som lite ovetande. Med socialisters självklara och självpåtagna rätt att forma om människorna till att passa in i deras drömsamhälle, har antalet parkeringsplatser i centrala delar minskat med varje ny detaljplan.
Utom för en detaljplan! Antalet parkeringsplatserna till Arenan var det inga diskussioner om. På Arenan är det ju mest män i sina bästa år som ska underhållas och ingen begär väl att de ska åka bussen eller cykla?

Nu bygger vi vidare - skriver kommunalrådet i Östran, men Arenan är ju nästan det enda bygget som följt tidplanen! Inte någon gång har man uppnått målen i byggandet, så löftet att bygga vidare på samma vis som tidigare väcker inga förhoppningar.

Under kommunalrådets fem år vid makten har barnfattigdomen ökat i Kalmar kommun och också skillnaderna mellan fattiga och rika kommundelar. Mobbningen har ökat i Kalmars skolor.

Socialistiska samhällen har i oftast prioriterat att fördela skatterna till monument för eliten framför verksamhet till de mest behövande. Det märkliga är att de i varje val kan trumma in att just socialister tänker på de fattigaste. Hur gör dom?

Jo de gör som med parkeringsplatserna i centrum. När kommunen räknar hur många parkeringsplatser som försvunnit räknar de inte försvunna privata P-platser utan bara de kommunala. Antalet parkeringsplatser som faktiskt försvunnit genom åren finns inte. Och då blir plötsligt 250 parkeringsplatser en ökning.

Nu har de rödgröna snart försämrat förhållanden för barn och ungdomar så mycket att varje försök till återställare kommer att presenteras som en höjning eller kanske till och med som en storsatsning!

måndag, mars 21, 2011

Tro på er själva!

Nu åter från uppfriskande dagar med Folkpartiet. Det är underbart att träffa så många liberaler och se att vi i alla delar av landet brottas med att ersätta den fyrkantiga socialismen som vill stöpa in alla människor i samma form. Även socialister talar om individuella lösningar, men i de politiska besluten så ska vi tryckas in i den form som makten bestämt.

Vilka är det som protesterar mot att Sfi studierna ska klaras av inom två år ? Inte de som ska lära sig svenska. Inte de som kommer att anställa dem. Nej det är några lärare som har så låg tilltro till sin egen förmåga att anpassa undervisningen till individuella förutsättningar.
Jag har större tilltro till våra anställda än så!

Inom Sfi-undervisningen liksom inom alla annan undervisning ska vi premiera den kompetens och ledarskap som leder utvecklingen framåt och får människor att växa. Självklart hjälper det inte att gå till skolan några timmar varje dag. Kommunen skall också ( vilket vi föreslagit för många år sedan) aktivt arbeta med praktikplatser där man verkligen får tala med sina arbetskamrater och öva sig i språket. Det räcker inte med att säga hej på morgonen och hej då på kvällen utan alla våra koder i samhället ska synliggöras . Till det behövs inte någon examen men det är en lika viktig dela av introduktionen i samhället som språket.
Tro på er själva och människors förmåga! Då kommer också era studerande att göra det!

onsdag, mars 16, 2011

En viktig debatt

Nu vädrar kärnkraftsmotståndare morgonluft och passar på att demonstrera. Tyvärr haglar nu felaktigheter om gamla olyckor och spekulationer för det gäller att passa på.

Vi ska absolut ha respekt för riskerna som finns med alla former av energiframställning och vad man aldrig hör någon fråga aktivisterna om är vad de föreslår i stället. Att bara säga förnyelsebar energi ger ju inte på långa vägar den energi vi behöver.

I Japan har en femtedel av deras energi slagits ut och de får ransonera el till tre timmar i taget enligt vissa uppgifter i media. I Sverige står våra reaktorer för nästan femtio procent av vår energitillförsel. Vindkraften står för nästan två procent. Jag har stor respekt för människors oro, men de som ropar på stopp nu har också ett ansvar att tala om vilka företag som ska slå igen och vilka offentliga verksamheter som ska ransonera.

Vi kommer med ny kunskap att få omvärdera även energipolitiken, så som medvetenheten om klimatförändringar drev oss att välja kärnkraft framför kol och olja.

söndag, mars 13, 2011

Vad gör FN????

För ett tag sedan var jag helt lycklig över att få följa på TV när Egypten befriades, och människor vågade tala öppet på allmän plats. Nu känns det helt abnormt att på TV se på all förödelse i Japan och alla kämpande människor i Libyen samtidigt som vi sitter och fikar i en trygg bostad. Jag trodde att den tsunami som drabbade Thailand var den värsta som kunde hända. Vilka mäktiga krafter när vågen går igenom höga skyddsvallar och allt skvalpar med som kulisser och leksaksbilar . Men man måste ju ändå imponeras av att så många byggnader stod emot en så kraftig jordbävning.
Men tsunamin lät inte mycket vara helt. Risken för haveri i ett par reaktorer beror tydligen inte på jordbävningen utan på att tsunamin slagit ut kylsystemen.

Vi har ju även i Kalmar varit delaktiga i den största beredskapsövningen någonsin där scenariet är en brand i en reaktor i Oskarshamn. Mycket lärorikt och absolut nödvändigt.
Det blir nu ytterligare rapporter från verkligheten att lägga till övningen och det är bra att det nu inte finns ett tankeförbud när det gäller den tekniska utvecklingen, så man också kan dra nytta av de erfarenheter påfrestningarna i Japan innebär.

Några som också borde öva ibland är FN som alltid är lika handlingsförlamat när det händer något. I medieskuggan av katastrofen i Japan håller Gaddafi på att ta tillbaka de fästen som oppositionen intagit . Både Arabförbundet och EU väntar nu bara på att FN ska ta de nödvändiga besluten. Risken är stor att människoliv spills varje dag för ingenting, när målet är frihet från förtryck och diktatur.
Det brådskar och jag hoppas att inte världssamfundet vänder dessa människor ryggen.

torsdag, mars 10, 2011

En dag i solen!

Alla socialdemokraternas ombud ska nu dras samman under tre dagar för att "välja" socialdemokraternas nya partiledare. Håkan Juholt har ju inte haft några tyngre uppdrag i partiet och är därmed inte heller förknippad med så många nederlag. Nu blir det lite mer fokus på Kalmar län och det är väl jättebra. Vi får gratulera när han är vald.

Han tycker dock att han som står i solen ska räcka ut ett paraply över den som står i regnet. Socialdemokraterna håller ju oftast ett paraply över de som står i solen, så att de inte ska få mer sol än andra.
Kanske kan man istället bjuda in den som står i regnet och underlätta för människor att komma in i solfältet.

onsdag, mars 09, 2011

Stå upp för demokratin även i Kalmar!

Bra att Jonas Löhnn överklagar ärendet för att slå vakt om demokratin. Tyvärr tror jag att det inte blir någon prövning av att Kalmar kommun gynnar en enskild ägare eftersom det första överklagandet föll. Underkänner de hur detta beslut är handlagt så underkänner de i princip de ställningstaganden kring det första överklagandet också.
Då gjorde man ju en efterkonstruktion om att Arenan i princip skulle användas till allt utom kanske Formel 1 lopp, bara för att klara ett eventuellt överklagande. För då blev det ett allmänt intresse som kommunen kan betala till!

I det beslut som endast kommunstyrelsens ordförande och Servicenämndens förre ordförande visste om ändrar man helt enkelt förutsättningarna för det första beslutet.
Att jag hittade dessa formuleringar om ändrad finansiering är jag väldigt glad för, men man ska veta att dessa uppgifter fanns inte med i det samråd som annonserades och ställdes ut.

Nu som då hänvisar man till att så många fler än KFF använder parkeringen, men det är i första hand gymnasieungdomar och KFF som kommer att träna där. Enligt majoriteten måste unga vältränade människor just här ta bilen till träningen. Och vem kommer att ta hand om intäkterna?

Helt tvärtom resonerar samma socialdemokrater i kvarteret Nötskrikan när de nu tar bort parkeringsyta efter parkeringsyta. Här menar de att föräldrarna gott kan cykla eller gå en bit med sina barn och trunkar med träningskläder. Det finns alltså ingen konsekvens i argumentationen och därför blir de inte trovärdiga.

Men det är som miljöpartisten som var vågmästare i Emmaboda säger att man måste fortsätta stödet när man en gång börjat.Miljonrullningen fortsätter till deras glasmuseum som nu kostar 40 miljoner istället för 10 miljoner som det var sagt från början.

När Kalmar kommun ( inte FP) skrev på borgensåtagandet blev Arenan vårt nya Salve x 20 som vi nu börjat mata med nya skattepengar för att det ska gå runt. I beslutet om Arenan står att kommunstyrelsen ska få en redovisning av KFF :s ekonomi en gång om året, och det ser jag fram emot.
Jag tycker det är ett viktigt överklagande, för beslutet om parkeringsplatserna har absolut tagits helt utanför styrelserummen. Så om det finns någon heder och rättvisa i världen kommer kommunen att fällas för att man inte följt den demokratiska processen. Allting är ändå klart så det är ju riskfritt för alla parter.

Sen att besluten helt klart gynnar elitfotbollens producenter och konsumenter visar bara att denna bransch har tumme med kocken och fått med sig de största slevarna vid Kalmar kommuns köttgrytor.

måndag, mars 07, 2011

Fuktskador går nu att damma bort!

Förslaget av majoriteten till kommunstyrelsen var att skjuta på en del vallöften och majoriteten gav oss drygt en vecka att hitta alternativa förslag, vilket alla förstår är en omöjlighet.
I tidningen idag står att man av kommunstyrelsen (tydligen någon kommunstyrelse som inte jag är ledamot av) fått i uppdrag att utreda frågan vidare. Men det var ju med utgångspunkten att det fanns fuktskador!
Ska man nu utreda alla investeringsobjekt med denna nya utgångspunkt att byggnader ska återuppstå som helt ok. fram till nästa val. Åter ett av alla dessa före valet löften som blir till eftervalet utredningar. Så fantastiskt att fuktskadorna nu går att damma bort.
Förtroendet till utredningar är inte på topp just nu!

Utdrag ur budget
Sammantaget för åren 2011-2013 uppgår investeringarna till
1 030,2 mnkr. Av dessa investeringar är 97,2 mnkr räntabla.
Bland investeringarna föreslås tillbyggnad av skollokaler i Trekanten, Rinkabyholm, Hagby och Halltorp. Vidare ingår ny- och tillbyggnad av förskolelokaler i Norrliden (ersättning
för Ögonstenens förskola), Ljungbyholm, Hagby och Tvärskog. Sammantaget är dessa investeringar kostnadsberäknade
till 212,9 mnkr. Uppdrag lämnas till barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd att tillsammans med servicenämnden senast februari månad 2011 redovisa även alternativa lösningar för dessa investeringar.
Utgångspunkten för dessa alternativ är att de i första hand ska tillgodose behovet utifrån demografiska förändringar.
Alternativen förväntas också redovisa möjligheter att nyttja befintliga och/eller tillfälliga lokaler.

fredag, mars 04, 2011

Alliansens politik gynnar kommunerna!

Nästan varje gång majoriteten uttalar sig betonar de hur lite statsbidrag kommunerna får av Alliansregeringen. Sveriges Kommuner och Landsting meddelar nu att det är stora överskott i hela den kommunala sektorn. 14, 4 miljarder för år 2010 och det beror främst på ökade skatteintäkter, på grund av att fler arbetar och det beror hör och häpna! på ÖKADE STATSBIDRAG.
Vi får ofta höra att Kalmar är unikt som skrapat ihop detta överskott.Men det är näringslivet som , tack och lov, sköter sig bra här.
Sen är det ju så att det inte bara är Kalmar som skrapat ihop till överskottet på 14,4 miljarder utan det har nästan alla de övriga 290 kommunerna också bidragit till.


Här i Kalmar har man trollat med intäkterna, höjt skatterna trots ett extra konkunkturstöd och majoriteten skjuter nu på investeringar som utlovades före valet.
Den ekonomiska utvecklingen i Sverige är till nytta för alla kommuner och vi borde i Kalmar klara en god ekonomisk hushållning SAMTIDIGT som vi succesivt minskar skatten för Kalmars invånare så att de inte behöver beskattas högre än rikssnittet för jämförbara kommuner i Sverige.

I Kalmar kunde vi haft helt andra möjligheter med en annan ekonomisk politik!

torsdag, mars 03, 2011

Det är något som inte stämmer!

I dagens östran består ledaren av ett antal påståenden mot regeringens förda politik.
DEt var under socialdemokraternas långvariga styre som uttrycket "jobblös tillväxt skapades". När Alliansen tog över skapades tillväxt MED jobb och människor fick mera pengar över. Sen kom en världsomfattande kris som, alla utom socialdemokraterna har förstått, även drabbade Sverige.

På grund av en klok ekonomisk politik har Sverige snabbare än många andra länder vänt krisen till tillväxt. Kronan som försvagats av socialdemokratisk politik börjar finna sitt rätta värde. Jobben kommer, men här har kommunerna en utmaning att anpassa utbildningen till de nya kompetensbehov företag och samhälle har.

Här i Kalmar får skattebetalarna genom socialdemokraterna fortsatt (och tydligen utan politiska beslut) spendera nya pengar till en kommersiell Arena. Samma socialdemokrater vägrar att lägga pengar på att erbjuda utbildade studie- och yrkesvägledare i Kalmar kommun, vilket är nödvändigt för kompetensförsörjning när nu de nya jobben kommer. Skolan är en långsiktig investering och Alliansen och Folkpartiet liberalerna har haft ansvar för skolpolitiken i fyra år. Det tar tid att förändra. Äntligen har vi fått en ny skollag och det kan naturligtvis inte märkas någon förändring månaden därefter.

Igår tog riksdagen beslut om lärarlegitimation. Inte heller den förändringen är något som märks redan i år, men tillsammans med ett antal kloka reformer kommer skolan att få den status den ska ha i ett modernt samhälle!

När det gäller ekonomiskt bistånd i Kalmar kommun så är det så att år 2005, då socialdemokraterna fortfarande styrde landet och Kalmar, var fler beroende av bistånd än år 2009 som ju var mitt under den värsta krisen.

Det är verkligen något som inte stämmer i ledarens argumentation!

tisdag, mars 01, 2011

FP vann voteringen om skyltmonopolet!

Vi vann voteringen om vår partimotion att avskaffa skyltmonopolet!
Det visar att det kan löna sig att stå upp för de små föreningarna och fria medborgare.

Några ytterligare reflektioner från fullmäktige:
futtig debatt om flyktingkvot när vi vet att det samtidigt kommer 1000 flyktingar i timmen till Tunisiens gräns. Trots att de inte ens har en demokrati så har människorna ändå känslor . Ingen säger" Hmm vi släpper inte in dem för vi har ju så ont om bostäder och arbeten". Ibland är det en belastning, det som borde vara en tillgång, att vi levt i en skyddad värld utan krig och i lugn och ro kunnat bygga vår välfärd.

roligt med folkligt engagemang! Mer sånt vill vi se i Kalmar.
Ärendet om Vindkraften lockade många demonstranter och åhörare och ärendets gång visar hur taktisk Johan Persson är.
I kommunstyrelsen lät han Centern lägga förslaget att säga nej till veto och i kommunfullmäktige hukade han och lät andra lägga det förslag som (med fjärrstyrning?) förändrades i sista stund i samhällsbyggnadsnämnden.

Johan Perssons namn och ställningstagande hade inte funnits i ett enda protokoll om det inte varit för voteringarna som tvingade honom att visa färg.Eller snarare lämna ifrån sig det kommunala ansvaret till Länstyrelsen trots att översiktsplan, vindkraftplan och de tydliga beslutsunderlag som vi fått av tjänstemännen entydigt stöder ett kommunalt veto. Denna tystnad visar hur skicklig han är på att slippa bli behäftad med obekväma beslut som han själv drivit fram.