tisdag, september 23, 2014

Allt är sig likt i Kalmar

Nu är det sig väldigt likt i Kalmarpolitiken igen.
Vid senaste kommunstyrelsen var det 15 ärenden på dagordningen varav ett skulle gå vidare till kommunfullmäktige.
Vi lyckade i Alliansen att även skicka  svaret till revisorerna på årsredovisningen till kommunfullmäktige, men allt färre ärenden ser dagens ljus i Kalmar.

Mängden ärenden i planutskottet har  ökat och det är självklart så att de omfattande delegationsordningarna nu får genomslag i ärendehanteringen. Inte ens vi, även om vi reserverade oss, såg konskevenserna.
Idag frångick kommunen åter riktlinjerna om markreservationer och att de skulle uppdaterats för flera år sedan verkar man ha "glömt". Dessutom hänvisar man i planärende  till den parkeringsnorm som ännu inte är beslutad i kommunfullmäktige. En "parkeringsnorm" som därmed kan ändras helt godtyckligt och utan motivering.

Om detta att strunta i riktlinjer är ett uttryck för  ren oförmåga kan ingen veta. Kanske är det en brist på politiskt ledarskap. Vid interpellationer får vi sedan flera år samma svar som vid de flesta andra frågor:
"det är på gång".

Färre riktlinjer som ändå bryts och färre beslut som ser dagens ljus i kommunfullmäktige... Ja, det är tyvärr sig likt även efter valet.

torsdag, september 18, 2014

Fackbossen lyser igenom.

 Löfven anser sig kunna bilda en regering.
Ska den 26 september rapportera sina förutsättningar för talmannen.

Vi befinner oss i ett komplicerat parlamentariskt läge. Blockpolitiken har spelat ut sin roll.
Sverige står inför stora utmaningar. Det är Stefan Löfvens ord idag.
Detta var Allianspartiers ord  före valet innan valet. Allianspartierna varnade även för detta parlamentariska läge, men S var trosviss om att övriga partier skulle kasta sig fram för att hjälpa S, MP och V att genomdriva en direkt tillväxtfientlig politik. Men svenska folket valde och S och MP kan tillsammans med V lägga en budget. Nu vill han att andra ska reda upp den härva han försatt landet i. Fackbossen lyser nu igenom, men det är nu dags att du tar ditt ansvar Stefan Löfven.

Hur har socialdemokraterna under de gångna fyra visat prov på vilja att ta ansvar? Man har tillsammans med övriga partier förskjutit praxis i budgethanteringen. Det är en överenskommelse som Alliansens partier respekterat i opposition.

Men SD är, oavsett vad man tycker om det, de stora vinnarna.

Vänstern, som anser sig vara ett lite mera demokratiskt parti, vill ändå inte att SD ska ha den vice talmanspost som ska gå till tredje största parti. Ska man ändra regler ska det göras med en beslutsprocess under mandatperioden. Att V själv vill ändra regler som inte passar säger något  om Vänstern, ett parti som faktiskt inte heller har ett ursprung att vara stolta över.
Ska V få ändra de urgamla reglerna för att vi inte gillar folkets val? Nej det tycker inte jag.

Av samma skäl tyckte Folkpartiet här i Kalmar att det vore en konstig ordning om de politiska partierna självsvåldigt skulle stänga ute andra partier, som vi inte gillar, ifrån skolorna. Det är väldigt lätt att ta makten i alldeles egna händer när man redan har den. Det har vi alldeles för mycket av redan här.

Nej vi ska istället jaga fram trollen i det ljus de inte tål och bekämpa dem där, tror jag.

måndag, september 15, 2014

Sverige måste regeras!

Valvakan var en rysare, men jag undrar om inte resultatet bäddat för en än värre thriller i Sverige.
Löfven trånar ivrigt efter två allianspartier trots Allianspartiernas försäkringar om att Alliansen siktar på nytt förtroende 2018.
Alla frågor om Vänstern skjuter han ifrån sig  och  ger gång på gång en utsträckt hand till Folkpartiet och Centern.

Helt desperat säger Löfven, det  andra visste tidigare att " Sverige måste regeras."
Det är ju detta alla försökt få honom att förstå innan valet. Han borde ha tänkt på det då.

Här i Kalmar har vi fram till idag vunnit lite mer förtroende än i förra valet och jag tackar alla som röstat på Folkpartiet! I det läget när så många partier förlorar till SD är det skönt att FP i Kalmar håller ställningarna.! Jag har också känt mycket uppmuntran och stöd för vår uppgift att påverka i liberal riktning och att göra den kommunala verksamheten mera öppen.

Nu kan vi med rakt buret huvud fortsätta driva vår politik i oppossition för bättre ekonomi, kunskapssskola och fler bostäder. Lägre skatt och mer valfrihet ska vi liberaler fortsätta  jobba för, men nu är det socialister som valdes om och då kan vi bara jobba för att det inte blir ännu mer centralstyrning och högre skatter i Kalmar och i landet Sverige.

söndag, september 14, 2014

Demokratins högtidsdag!

Ta aldrig demokratin för given. Vi vet alla nu hur fort det kan gå att förlora demokratin och freden och därför ska vi fira denna dag och hoppas på att väldigt många röstar. De besked jag får i Kalmar tyder på att många röstar i år, och det är absolut viktigast.

Ikväll vet vi, och det har väl aldrig känts som om alliansen och de rödgröna ligger mera lika. Men det var också så förra gången och Alliansen segrade. Jag tror att vi har väldigt  stor chans även nu.

Här i Kalmar blir det väldigt spännande att se om våra förtroendevaldas hårda arbete givit resultat.
Vi har upplevt ett stort engagemang för våra frågor och vi har förväntningar som jag hoppas ska infrias ikväll.

Nu har jag pausat en stund och nu är det dags att bevaka vallokalen igen.
Ikväll ska vi vaka in resultatet tillsammans. Det är demokratins högtid som vi ska vara tacksamma att vi kan fira.

torsdag, september 11, 2014

Rösta för ordning och reda - även i ekonomin.

Idag såg vi att Rifafastigheten  är "på gång".
Det har den varit sen 2006, men ändå kan socialdemokraterna få in detta som en nyhet i varje val.
Men tid är pengar- även för kommunen.
 
2010 var det valår
Jag och flera med mig ställer frågor om Rifa- fastigheten.
 ur Barometern
"Redan när fastigheten tömdes för två år sedan fördes det diskussioner mellan kommunen, Peab och intilliggande Arla. Dessa diskussioner pågår fortfarande och inkluderar nu även de nya grannarna på kriminalvården. Mona Jeansson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, ser positivt på framtiden.
- Vi räknar med att komma loss och komma överens, säger hon.
I februari fick kommunen ett planuppdrag som gäller Rifa-tomten och under första halvåret 2011 hoppas man kunna redovisa detta. Enligt Jeansson är det bostäder och handel som planeras på området. "

Utdrag från kommunfullmäktiges protokoll och Johan Perssons svar på min interpellation 2013 om Rifas framtid.
 "Detaljplanen innehåller 500-600 bostäder och cirka 20 000 kvadratmeter verksamhet, däribland en möjlig byggnation för Kriminalvården.
Peab hoppas kunna komma igång med rivningsarbeten före sommaren.
En av frågeställningarna har varit hur detta ska möjliggöras samtidigt som Arla kan fortsätta att utveckla sin verksamhet. Det har nu arbetats fram en åtgärdsplan som samtliga parter, det vill säga kommunen, PEAB och Arla har godkänt."

Idag var åter Rifa-fastigheten "på gång " i en artikel från socialdemokraternas marknadsföringskampanj där de nu får upprepa gamla vallöften utan att få en enda motfråga.

Ett av många exempel på vad socialdemokrater har för tidshorisont när de säger att man "hoppas kunna redovisa detta" (2010) eller "hoppas komma igång med rivningsarbeten före sommaren" (2013).
Det kan vara så att det ska byggas snart, men det är tyvärr lika sannolikt att vi har repris på dagens artikel även 2018.

 Det är lätt att vara kreativ med andras pengar!
Örnsköldsviks kommun har haft de riktigt stora spenderbyxorna på under de senaste nio åren. Inte mindre än en miljard kronor har den s-styrda kommunen satsat, enbart i sitt dotterbolag Övik Energi. Av denna miljard har hela 641 miljoner gått till energibolagets satsning i etanolbolaget SEKAB.
I det senaste valet fick (S) hela 52 procent av rösterna i kommunvalet och har under den här mandatperioden haft egen majoritet, i kommunfullmäktige
År 2010 skedde den första skattehöjningen och förra året höjdes den med ytterligare 35 öre.
En av de tio mest skuldsatta kommunerna, räknat per invånare
Skuldtyngden ligger på omkring fyra miljarder kronor.
Det är väl inte konstigt att Folkpartiet i Kalmar kampanjar för att få ta hand om ekonomin i Kalmar kommun.
  

tisdag, september 09, 2014

Rösta för fler kvinnor i riktiga arbeten!

Precis som i valet 2010  förlorar socialdemokraterna så fort de börjar tala om sin politik.
Den dag det går upp för människor att socialdemokraterna ska förhandla, och blir beroende av Vänstern och Miljöpartiet kommer troligen ännu fler att hoppa av. Kommer detta att ske före valet?

Vi hade idag en radiodebatt i Kalmar.
Den sändes ifrån en fristående skola och flera  elever där var klart bekymrade över vad som skulle hända med en skola som deras om S,V och MP skulle leda landet.

Frågor som också kom upp var RUT och den s.k. restaurangmomsen.
Notera att S vill minska möjligheten till RUT som är i huvudsak en kvinnlig bransch men inte till ROT som är en manlig bransch.
V vill ta bort RUT och minska ROT  och  här förpassar S och V  tillsammans en mängd kvinnor till arbetslöshet eller svartjobb igen.

Alliansregeringens  har sänkt  arbetsgivaravgifter för ungdomsjobben. S och V i Kalmar har från  år 2006 med alliansregeringen vid makten ropat efter mera statsbidrag.
Detta trots att det har betalats mer till välfärden än någon gång före 2006.
Den ökade arbetsgivaravgiften för unga i arbete har gett Kalmar kommun 18 miljoner i minskade kostnader.
Och det finns fler minskade kostnader i kommunen som Alliansregeringen bidragit med, men minskade kostnader räknas inte för socialdemokraterna. Nej bidrag är det enda de räknar, och nu vill de öka arbetsgivaravgifterna.

Kommunen får med S förslag  mindre pengar och istället ska man göra dessa ungdomar arbetslösa och efter 90 dagar "anställa"  ungdomarna i 32 000 traineeplatser i vård och omsorg. Men bara under ett år!

Hur många jublar i vården över det?
Jag, är sjuksköterska och vet hur mycket arbete det är att introducera nya . Och detta ska ske samtidigt som man har en mängd olika studerande som ska handledas vid flera tillfällen varje år.  Det finns en gräns för hur mycket handledning en verksamhet tål.

Man kan jämföra med Wärnerssonpengarna på socialdemokraternas tid då man skulle ha mer vuxna i skolan.  Det blev färre behöriga lärare istället. Eller med plusjobben, men där låste man in människor i två år.  Det enda det kan leda till långsiktigt är att  utbildad personal minskar. Förutom att man blir av med några i arbetslöshetsstatistiken. Även här är det kvinnorna man leker experimentverkstad med.

Redan nu stannar viljan att expandera i företagen just för att osäkerheten  är stor om hur  villkoren för företagen ska försämras om det blir regeringsskifte.

T.o.m facken protesterar på ett socialdemokratiskt förslag som trainee jobb och det är inte vanligt.
Men var gärna mer tydlig med flera av de gemensamma förslagen.
När det går upp för tillräckligt många hur konsekvenserna av att S måste samregera med V  slår motföretagen och  jobben,  kan det bli strömhopp. För kvinnornas skull hoppas jag det händer före valet.

Rösta för fler kvinnor i riktiga arbeten!fredag, september 05, 2014

E22 och Universitet i Kalmar tack vare Alliansregeringen!


Det är fler än jag som noterat att Johan Persson , när ingen ställer motfrågor, försöker flika in sånt som inte stämmer. Under Barometerns debatt på Larmtorget i Kalmar ville han påskina att målet om 70 000 invånare var satt av någon annan.
Sanningen är att Johan Persson satte målet 70000 invånare till år 2014 men det var också han som tog bort det. Vi har som mest vid ett tillfälle haft 64 000 invånare och Folkpartiet har en politik för att locka flera att flytta till Kalmar.

Igår hade vi i en debatt frågorna om företagsklimat,  då Johan Persson nämnde Förbifart Rinkabyholm, ”som kommunen betalar”.
Nu är det så att Staten tar kostnaden för E22 kring Rinkabyholm och det vet Johan Persson.

Att kommunen kunde föreslå en medfinansiering med förskott hade inte varit möjligt med en socialdemokratisk regering, men nu kunde vi, genom en förstudie och löfte om förskottering påskynda projektet. Men staten har tagit över finansieringen.
Vi ska väl glädjas åt att Alliansregeringen lyfte in E22 i vägplanen efter att Socialdemokraterna hade lyft ur den!

 
Han brukar också framhålla sin roll i Linneuniversitetets tillblivelse men även det är Alliansens vilja att få kvalitativa och konkurrenskraftiga lärosäten, medan socialdemokraterna satsat på kvantitet. Jag är stolt och glad, för det är tack vare Alliansregeringen  vi har ett universitet i Kalmar också!

 
 

onsdag, september 03, 2014

Tillväxt bra - även för miljön!

Igår var Erik Ullenhag här i Kalmar och inspirerade oss alla. Vi känner faktiskt alla att motvinden mojnar, trots att några kommentatorer i media försöker hålla den vinden vid liv.
 
Alliansregeringen har bättre än något annat land, förutom Tyskland, i Europa lyckats skapa välfärd och förutsättningar för nya jobb, trots den största globala efterkrigskrisen och den djupaste och längsta lågkonjunkturen i Europa.
 
Socialdemokraterna vill inte kännas vid att de måste ta stöd av Vänstern vid en valvinst, och kan därför inte alls ge några besked om vilken politik de tillsammans presenterar. 
Under Socialdemokraternas regeringstid, myntades uttrycket jobblös tillväxt under sin tid vid makten.
 
Utdrag ur socialdemokraternas valmanifest år 2006 :”Sverige är ett litet land utsatt för hård internationell konkurrens. Ändå har 300 000 jobb skapats de senaste tio åren, våra företag ligger i framkant och svensk ekonomi går bra.” 300 000 jobb på tio år under högkonjunktur. Det var socialdemokraternas mått på framgång.

Nu har de presenterade de  ett valmanifest som var en upprepning av Göran Perssons och Socialdemokraternas icke-jobb-politik.  Och som om inte det räckte:
En ekonomisk huvudnyhet i Financial Times var att det svenska Miljöpartiets önskan om 0-tillväxt kan komma att bli verklighet.
I EU fruktar man nu stagnerande produktion, stigande arbetslöshet och växande politisk oro och extremism. Kraven växer på att ECB ska ingripa för att motverka MP:s mål om nolltillväxt.