onsdag, oktober 30, 2013

Dags för Lyxfällan!


Så har vi då fått nya majoritetens budget. De har faktiskt, hör och häpna, tagit in effektiviseringsförslag m.m. som de tidigare kritiserat oss för. Det är bra men behöver endast ögna igenom budgeten för att inse att man fortfarande skapar sig utrymmen i budget på sitt eget vis. Tänk om kreativiteten kunde vara hälften så stor när det gäller att dra nytta av Kalmars fantastiska förutsättningar.
För de som får hjälp i TV-programmet Lyxfällan krävs en total kursomläggning av tidigare liv och konsumtionsvanor.  Socialdemokraterna i Kalmar gör tvärtom.  Intäkter från fastighetsaffären läggs i driftbudgeten och skattepengarna till underhållning  för vuxna är räddade. Kalmars invånare betalar också mer skatt totalt än jämförbara kommuner.

Bröd och skådespel kan fungera för att droga invånare som knorrar över att de egna pengarna inte räcker efter skatt. Kommunalskatten slår ju hårdast mot de med små inkomster. Men abstinensen kan bli stor när det ”inte ordnas något”. Gratisunderhållning som drog för vuxna har blivit en ny kommunal kärnverksamhet i nya majoritetens budget.  Räcker drogen över valet?

måndag, oktober 28, 2013

Ett monument i hamnen -till varje pris!

Nu är stormen Simone på väg in och det börjar riva och slita  i trädkronorna.
Hemma från kommunfullmäktige och tänker att jag har det bra som har både el och värme- ännu.
Självklart har jag som de flesta alltid värmeljus och ficklampa hemma, men vi är idag väldigt sårbara utan egen värmekälla.

På kommunfullmäktige hade vi faktiskt inte många ärenden för beslut, man kan fundera över planeringen och disponeringen av året eftersom vi ibland har så otroligt många och stora ärenden. Flera ärenden och interpellationer visar hur lätt majoriteten tar på sitt ansvar för styrning och ledning.
Glädjande besked är ändå att de inte tänker höja skatten i sin budget som ska presenteras i morgon.

Vid delårsbokslutet, som är en trist historia, lämnade vi ett yrkande om en åtgärdsplan för att kunna uppnå kommunens egna finansiella mål. revisorerna föreslog också en åtgärdsplan, men det berörde inte socialdemokraterna. Johan Persson började istället tala om hur dåligt det var i andra kommuner.
Vill de inte se de egna ekonomiska problemen så har verkligen alla invånare i Kalmar ett problem.

Det blir spännande att se deras budget i morgon. sen börjar ett intensivt arbete med vårt eget budgetalternativ. Vi har ju inte möjlighet att kolla på deras budget innan, så vi får ställa mer ingående frågor till ekonomerna när vi tagit oss igenom texten.

I morgon kommer också detaljplanen för Ölandshamnen och förslaget till ett stort universitetsbygge där planen efter revidering går ut till ny granskning. Det är alltså inte ännu  ett beslut om antagande. Vi har ju klart deklarerat att vi aldrig kommer att äventyra företagen i hamnen.

Jag har ju fått in skrivningar om att hamnens framtida utveckling ska värnas och för oss liberaler  har denna skrivning en verklig innebörd. Rapporterna och revideringen har verkligen inte gett nöjaktiga svar på hamnens framtida utsikter, så jag lämnar i morgon  en protokollsanteckning där jag uttrycker en stor tveksamhet till projektet. Vi har i Folkpartiet sagt att vi ska ha alla fakta på bordet innan vi formar vårt beslut och inga beslut har ännu berört om planen ska antas eller ej.
Vi vill självklart kunna beskriva så många skäl som möjligt  för våra beslut, när det är dags.
Men än saknar vi många svar på frågor kring ekonomi och konsekvenser för kommunen under de kommande åren.

Självklart hoppas jag att majoriteten släpper prestigen och tittar på rapporter och analyser med nya ögon. Då måste de åtminstone erkänna att de struntar i hamnens framtid, och sätter universitetsbygget i främsta rummet. Det blir klart att de vill ha det  i hamnen till varje pris.
fredag, oktober 25, 2013

Vart blåser vinden idag?

Socialdemokraterna  var med och genomförde de budgetregler som de nu hotat att riva upp.
Men två socialdemokrater och en vänsterpartist såg också till att budgetreglerna, som uppkom i krisen efter  80-talets kasinoekonomi, nu kanske ändå var för viktiga för att äventyras av riksdagen.
Att människor som lägger tid och pengar på att utbilda sig eller arbeta mera, ska få behålla mer av sin lön är helt rimligt.
Viktigt är förstås att dessa personer stannar kvar i landet och bidrar till vår gemensamma välfärd.

Att alla på sikt ska ha hälften kvar av sin lön tycker jag är helt rimligt, och riksdagens beslut är ett steg på den vägen. Bra beslut, men det är synd att inte socialdemokraterna håller fast vid den inriktning vi enades om i den viktiga skattereformen på 90-talet.
Analysen över varför tre ledamöter bidrog till detta beslut kvarstår.
Var det ett blött finger i luften vi såg? Vart blåser vinden idag?


Ett annat blött finger i luften får socialdemokraterna hjälp med via Barometerns bloggcitat.
"är cityhandeln viktig för någon annan än handlarna själva?"
Socialdemokraterna har hittills inte visat någon som helst förståelse för handeln i centrum. Det är krogar och restauranger som kan dra nytta av majoritetens nöjesutbud, men den dag vi bara har tingel tangel och sommarbutiker i stan är det för sent att vakna. Jag tror inte att vi bara vill äta och dricka i centrum. Flera arbetsgrupper sen 2006 har inte förbättrat företagens förutsättningar, men nu startar den nya majoriteten ännu en arbetsgrupp. Arbetsgrupper är väl deras sätt att visa handlingskraft.

Företagens villkor är grunden för vår välfärd men varken jag eller företagare har tid att sitta i arbetsgrupper som inte leder fram till något. På måndagens kommunfullmäktigemöte hoppas jag få svar på vad det blev för resultat av de fem tidigare arbetsgruppernas arbete sen 2006 i syfte "att göra Kalmar centrum till en av de mest attraktiva och intressanta stadskärnorna i landet".

En av de mest attraktiva och intressanta stadskärnorna är ju Kalmar både nu och sedan hundratals år tillbaka. Vi behöver bara ge invånare och företag de rätta förutsättningarna att växa och välja i takt med tiden och med respekt för historien!

Vi får se vart vinden för socialdemokraterna denna gång!


 

måndag, oktober 21, 2013

Jag lyfter på hatten!

Oj vad tiden rusar iväg!
Nyss var det tisdag och förutom inplanerade möten träffade jag på onsdagen Brottsofferjouren för en uppdatering . De mötte upp i "nya" lokaler i "gamla" byggnaden för Sjöbefälsutbildningen.
Jag var faktiskt nämndeman när vi startade upp det då försiktiga arbetet med vittnesstöd, som nu är en stabil verksamhet som helt organiseras av frivilliga.
Och det är inte vilka frivilliga som helst. Här krävs ett stort engagemang och kunnande som brottsofferjouren erbjuder den som vill ge några år av sitt liv att stärka civilsamhället. Brottsofferjouren gör så mycket mer, och vårt rättssamhälle är helt beroende av att människor vill vittna och är väl förberedda.
Så därför lyfter jag på hatten för alla frivilligarbetare. Ni gör en otroligt viktig insats! 
 
På torsdagen fyllde jag år och det ska man alltid fira, för som sjuksköterska vet jag, att inte alla får fira så många födelsedagar som de borde fått.
 
På fredagen och lördagen var jag i Stockholm på en mycket välordnad utbildningskonferens i Folkpartiets regi och fredagens program avslutades med att Jan Björklund och Maria Arnholm hade ett fantastiskt intressant samtal kring partiets politik och aktuella händelser.

Det är kul att vi just nu får indikationer på att Folkpartiets politik har börjat göra verkan! Fler vill bli ingenjörer, lärare och sjuksköterskor! Fler läkare till utbildning här i Sverige är glädjande. Nu kan kommuner och landsting bara se till att de får förutsättningar att utvecklas på sina arbeten. Detta är de senaste siffrorna från universitets och högskolerådet:
lärare och förskollärare (+20 procent)
civilingenjörer (+14 procent)
högskoleingenjörer (+5 procent)
sjuksköterskor (+89 procent)
läkare (+26 procent) och
socionomer (+27 procent)

Ja, på lördagen fortsatte utbildningen i olika grupper och vi lämnade konferensen med en härlig känsla för seger nästa år.
På lördagkvällen såg jag Amadeus, av Peter Shaffer, på ett i stort sett fullsatt Dramaten och det var verkligen en föreställning som krävde sin man. Johan Rabaeus var helt enastående och man kan bara ana vilket enormt arbete som ligger bakom en föreställning som denna. Jag lyfter på hatten igen!
 
Efter en sådan helg finns naturligtvis en mängd obesvarade brev och oringda samtal och det ska jag ta itu med innan jag förbereder gruppmötet ikväll.
Gruppmötet är ett möte för enbart medlemmar i Folkpartiet och då ska vi självklart diskutera ärenden till kommunfullmäktige, men även få föredragning om ärenden som är på gång och som måste diskuteras lite mera. För de flesta som deltar är detta också en form av frivilligarbete i samhällets tjänst, som är väl värt att lyfta på hatten för!
Ja så kan en vecka se ut för oss förtroendevalda. Är du sugen så börja med att bli medlem! Vi behöver dig!
 
 
 

tisdag, oktober 15, 2013

stenar som talar med oss!

Har idag, efter arbetsutskott, varit på en visning av kv. Valnötsträdet, där Peter Glebe bygger nya lägenheter i fastigheter på mark med gamla anor.
Här har man i samverkan mellan alla möjliga berörda parter lyft fram den stad som ligger fördold under oss här  i gamla stan. Dessutom är fastighetsägaren positivt inställd till kultur i "sitt" område, så här finns faktiskt möjligheterna framför våra fötter, bokstavligt talat.

 Jag har varit där tidigare och tittat ner i hus och ingång till källare, och här kan man promenera på "samma"  väg som drottning Margareta gått på 1300-talet. Dessa stenar talar faktiskt till oss.

Det är en mäktig känsla som jag  självklart vill att Kalmars uppväxande släkte ska få bekanta sig med. Vi får väl efterlysa sponsorer till Kalmar Läns Museum, som har en fantastisk plan för platsen och när det gäller själva verksamheten så är det regionförbundet/landstinget som håller i den pengapåsen.

Landstinget, ja. Det styrs av socialdemokraterna med stöd av miljöpartiet och vänstern.
S,V och MP  hade kallat till presskonferens och kanske efter att de läst resultatet av Barometerns omröstning om skatten, bestämt sig. En majoritet i tidningen hade  röstat att de ville ha höjd skatt "för att slippa nedskärningar i vården" (inga ledande frågor här inte).
Man kunde också ha formulerat frågan som så att jag vill ha höjd skatt "så vi kan fortsätta att ha alla de beslutsnivåer och politiska överbyggnader på regional nivå som vi har idag."
Som man frågar får man svar.

50 öre i skattehöjning som en påbackning på den skattehöjningen med 25 öre sossarna  gjorde i bara farten, när de skatteväxlade kollektivtrafiken  från kommun till landsting.

Men det märks i människors plånböcker och varför i herrans namn ska folk flytta hit till Kalmar , när sossarna i kommunen höjer skatten med 40 öre den ena mandatperioden och sossarna i landstinget höjer skatten med 75 öre den andra perioden?

Men stenbumlingarna i gamla stan pockar på! De talar med oss. Kan kulturen hämta hem några av de ca 300 miljoner i nya skatter som sossarna tar från skattebetalarna under perioden?

lördag, oktober 12, 2013

Tillit- en framgångsfaktor!


En intressant utbildning för kommunstyrelse och förvaltningsledning i början på veckan.
Där tydliggjordes kommunfullmäktiges betydelse och ansvar. Att det är kommunfullmäktige som ska sätta dagordningen kom säkert som en nyhet för många i salen.
För annars styr ju i praktiken kommunstyrelsens ordförande även KF.
Hur många varningsklockor gick igång här? Tyvärr inte så många, tror jag. Bekvämast är ju att inrätta sig i ledet. Kommunallag och sånt. Vad ska vi göra med den?
Dagen belyste också den s.k. Gyllene Zonen som både kan brukas väl och missbrukas.
"I kommunal verksamhet finns två parallella styrsystem – det politiska styrsystemet och det professionella. För att uppnå en effektiv och demokratisk organisation måste dessa två system samverka.Framgångsrika kommuner är duktiga på att hantera gränslandet mellan politikernas ansvar och befogenheter och tjänstemännens ansvar och befogenheter."

Axel Danielsson, som engagerade oss och höll oss på mattan när vi trodde vi visste hur det skulle vara, betonade samarbetets betydelse men utgick så klart ifrån att samtalen i en demokratisk organisation ändå i slutändan presenterar partiernas olika inställning.

Det är det som inte majoriteten i Kalmar klarar.
socialdemokraterna kräver för ett "samarbete" att den tilltänkte  samarbetspartnern sviker sin politiska hemvist och från början stöder majoriteten. 
Så har det varit med alla " utsträckta händer" i Kalmar hittills.
Han betonade också vikten av bra beslutsunderlag och öppenhet i kommunen, och jag undrar om det ringde någon klocka här? 

Samarbete och öppenhet sammanfattades i ordet "tillit" i inledningen till regiondagarna och man kan ju hoppas att det som hade förträngts från utbildningen i början på veckan trängde fram och pockade på ett agerande i Kalmar kommun.

Det är ju känt att framgångsrika förmår att samarbeta över partigränserna. Jag kan påminna mig två samarbeten under  Perssons sju år i Kalmar kommun. Det första som
var arbetet med att få budgeten i balans slutade med att majoriteten, parallellt med
samtalen med oppositionens om sparande, i en egen agenda jobbade fram ett eget förslag som de lanserade helt överraskande för oss övriga.

Den andra gången var när visionen skulle skrivas och jag våndades med tjänstemännen som skrev om och skrev nytt efter varje diskussion mellan partierna.
Femton minuter före det möte när visionen skulle klubbas, skickade Johan Persson in " sin" version av vision 2020 som sen klubbades.
Men han tolkar det säkert i sin värld att visionen är frukten av ett samarbete.
Han var bara helt tvungen att ändra lite utanför protokollet.

Kan det vara detta som gör det så förtvivlat svårt för Kalmar kommun att få till samarbeten med kommunerna runt i kring?


tisdag, oktober 08, 2013

Jag välkomnar alla i vår frihetsrörelse!

Folkpartiet är Sveriges liberala parti. Vi arbetar i Sverige och i Kalmar för att bryta den tvångströja som många års socialism satt på samhället. Socialdemokraterna  stöper människor i samma form och den som har en annan mening får etiketter som bakåtsträvare eller kverulanter.  Vi vill att människor ska ha mer frihet att växa och välja. Det är genom människors idéer, företagsamhet och ansvar för varandra som samhällen utvecklas och blomstrar. I Kalmar är alla så invanda med att politiken ska ta initiativen, men jag känner att det finns en vilja till förändring. 

Idag får kommunstyrelsens ordförande flera uppslag i bilagan affärsliv tillhörande tidningen Barometern. Som vanligt helt oemotsagd får han ge sin bild av utvecklingen. Jag letade faktiskt efter en liten text i kanten" annons från socialdemokraterna".

I tidningen Östran tillhörande samma koncern lanseras samma dag Per Dahl, tidigare politisk chefredaktör för tidningen Barometern, som toppnamn inom Kalmars moderater. Jag har tidigare välkomnat Per in i politiken i Kalmar och hans medborgarförslag som det talades om i tidningen går helt i linje med de förslag Folkpartiet liberalerna har drivit. Jag verkade därför så klart för ett bifall till detta förslag.

Jag välkomnar alla som vill hjälpa oss att bryta ett mångårigt socialistiskt maktmonopol i Kalmar. Jag  välkomnar också den moderate ledare som kan ena sitt parti i den kampen. Vi folkpartister har den egenheten att vi inte vill bli ekonomiskt beroende av intresseorganisationer eller liknande. Däremot är vi beroende av att uppmuntra alla att bry sig om sitt samhälle. Därför blir jag glad när vi nu kan se att ungdomar intresserar sig alltmer för nyheter i Sverige och i världen. 
Vi liberaler leder en frihetsrörelse och i den välkomnar vi alla som vill ge människor mera möjligheter att påverka sin vardag och sitt samhälle.

torsdag, oktober 03, 2013

Lyckades han prata upp rankingen?


Så har socialdemokraterna presenterat sin ekonomiska skuggbudget för nationen.
Men endast för 2014.
Socialdemokraterna vill höja restaurangmomsen från 12 till 25 procent, vilket innebär ökade kostnader för företagen med ca 6 miljarder. De höjer dessutom arbetsgivaravgiften för unga med närmare 14 miljarder. Alltså  20 miljarder i högre lönekostnader för företagen.
Dessa skattehöjningar kommer självklart att minska sysselsättningen och kan också öka kostnaderna för kommunerna. 
Socialdemokraterna accepterar jobbskatteavdraget, men använder ändå de 12 miljarderna, det kostar, till egna utgifter.
Vågar någon rösta fram en sådan politik?

Nu förstår jag varför "företagsfrukosten" i Kalmar kom just nu. Kommunstyrelsens ordförande, S ville, medan enkäten till Svenskt näringsliv ranking ligger ute hos företagen för besvarande, prata upp rankingen.
Det var ett smart drag och vi får se om det lyckades.

Det blev av förståeliga skäl inte många frågor, men en kom om entreprenader i kommunal verksamhet men där har ju inte socialdemokraterna någon politik. Bara en försåtlig retorik.

Frågor om Kvarnholmen hänvisades till majoritetens  politiska arbetsgrupp. Den politiska majoriteten blandar nu ihop sin uppgift som kommunledning och det arbete alla partier får göra utanför sitt betalda uppdrag.
Johan Persson bekräftade det på företagsträffen, där han på bästa tjänstetid kunde nå ut till företagarna och berätta om de styrande partiernas politiska opinionsarbete om Kvarnholmen. 
Kommunens näringslivsenhet ska inte användas i egna politiska syften.

Kritik har också kommit från revisorerna som menat att de viktiga frågor som kommer fram vid kommunalrådens företagsbesök ska redovisas för kommunstyrelsen. 
Det är bra att man intresserar sig för företagen på Kvarnholmen och det har vi liberaler efterfrågat länge. Men är det en arbetsgrupp som sker i kommunens regi ska arbetet redovisas och beslutas i en demokratisk process. 

Nu är det ju inte fler arbetsgrupper eller evenemang som förbättrar handelns förutsättningar. Det behövs främst en annan politik , där man bryr sig om de befintliga företagen och  också välkomnar nya in i den kommunala verksamheten.

 


tisdag, oktober 01, 2013

Politik- en färskvara för majoriteten i Kalmar!


Hör och häpna! Nu blir det inga betongsuggor i Kalmar. Eller betongsälar. Det är helt otroligt, men väldigt typiskt för Kalmars sätt att arbeta.
Här har tjänstemännen lagt annat viktigt arbete åt sidan för att jobba fram en tävling där Kalmar invånare skulle rösta fram en betongsugga enligt många trevliga förslag från olika konstnärer.

Var den vinnande sälen för lik  Västerviks? Det hade varit trevligt tycker jag om alla kommuner i länet haft olika varianter på sälar. Det sämsta skälet var ändå att de inte har pengar till betongsälarna . De hade ju pengar när de talade om hur många sälar de skulle beställa. men det kanske var två veckor sedan.

Två veckor är ungefär den tid ett beslut från nuvarande majoriteten håller. Det fick jag bekräftat när Bertil Dahl i gårdagens svar på min direkta fråga i kommunfullmäktige. Jag frågade om majoritetens inställning till skatehall i Frysen, som var majoritetens förslag bara i början av september vid förra kommunstyrelsen, när processen om ett samlat kulturhus togs. Nu fick jag beskedet att det inte blir någon skatehall eller Monokrom där. Men man hade inget alternativ, så nu blir det- en  ny utredning. 

Detta kulturhus som i besluten också flyttat runt i centrum, och där jag nu begärt en kostnadsram och en tidsram. Jag undrar när vi hade fått veta att det inte skulle bli någon skatehall där om jag inte hade ställt frågan igår.

Men Bertil Dahl talade om för mig, att för den nya majoriteten bestående av socialdemokrater, center- och vänsterpartister, är politik en färskvara. Ungefär två veckor var  bäst före tiden för ett beslut från den nya majoriteten i Kalmar! Med nya förslag hela tiden ger man invånarna känslan av att det händer mycket positivt i Kalmar. Få kollar vad som faktiskt blir av.

Inte konstigt att pengarna rinner i väg på alla onödiga arbetsgrupper och utredningar som beslutats utan eftertanke. Eller är det så illa att majoriteten har tänkt?

Här kan  en ny långsiktig  politik utan vidare ge tid och pengar över till en skattesänkning på fem öre!