onsdag, mars 31, 2010

Välj originalet!

I fredags skrev jag om att socialdemokraterna gjorde vårt förslag om bussarnas trafikering till sitt eget, medan de avslog vår motion. Avslag av originalet men bifall till kopian. Nu skulle de fixa till svaret på vår motion till kommunstyrelsen, så vi får väl se...
Förklaringen från socialdemokraterna till den motsägelsefulla hanteringen på var att tjänstemannen som skrev svaret till vår motion, inte visste att socialdemokraterna lagt precis samma förslag! Varje ärende och varje svar på en motion är ett politiskt ställningstagande om vad pengarna skall användas till så inte var väl den ursäkten så bra?

Jag vet att motionerna, eftersom man i strid med kommunallagen underlåtit att besvara dem i tid, har varit framme för beredning. Är det någon som tror att inte de har haft en susning om de motioner som ska till kommunfullmäktige? De har ju tagit vårt förslag rakt av!
Men vi har, vilken ursäkt som än kommer, verkligen skäl att vara oroliga för den politiska majoritetens förmåga.
Sveriges Kommuner och Landsting pekade just på styrning och ledning som ett förbättringsområde i Kalmar kommun och här finns en potential kan man säga!

Jag har lämnat in en protokollsanteckning till socialdemokraternas förslag. Tydligen vill de inte ha en öppen diskussion om det här förslaget eftersom det stannar i arbetsutskottet. De gillar bättre att göra utspel och slippa problematisering om hur det t.ex. blir med busslinjerna vid en pendeltågsutbyggnad. FP har ju haft pendeltåg med som komplement vid yttranden om kollektivtrafiken och vi kompletterade tillsammans med Alliansen förslaget om pendeltägstrafik med just en utredning om konsekvenserna för busslinjerna.Min protokollsanteckning till Socialdemokraternas plagiat av vårt förslag:"För snart två år sedan föreslog Folkpartiet liberalerna i en motion om bussarnas trafikering och biljetter bl.a. ”att kommunledningskontoret får i uppdrag att i samarbete med KLT se över busslinjernas dragning, så att bussåkande till kvarteret Bilen möjliggörs direkt från Norra Kalmar”.
Vårt förslag i motionen besvaras vid arbetsutskottet idag med att ”ett förslag om trafikering Norrlidens centrum – Hansa City – Varvsholmen togs fram under 2009. På grund av det ekonomiska underskottet för kollektivtrafiken gjordes ingen beställning av denna trafik”.
Samtidigt lägger socialdemokraterna det plagiat av Folkpartiet liberalernas förslag som nu är upphov till protokollsanteckningen.

Socialdemokraternas förklaring är att tjänstemannen som skrev svaret till vår motion, inte visste att de, politikerna, lagt precis samma förslag. Varje ärende och varje svar på en motion är ett politiskt ställningstagande om vad pengarna skall användas till och jag tror inte att deras förklaring lugnar någon.
Jag anser att detta tillvägagångssätt sätter ljuset på hur socialdemokraterna i Kalmar arbetar och förutom att motionerna inte besvaras inom ett år, som kommunallagen föreskriver, borde det vara besvärande för den politiska ledningen, att man inte gör en egen politisk bedömning av en inlämnad motion, som slutligen ska behandlas av kommunfullmäktige.

Självklart tycker jag att förslaget till ändrad linjedragning är bra, och om denna del i förslaget gått vidare till kommunstyrelsen, hade jag bifallit det där. Jag har dessutom tillsammans med övriga Alliansen lämnat kompletteringar på förslaget till pendeltågstrafik."


Inger Hilmansson

måndag, mars 29, 2010

Bra om miljöpartiet granskas!

De rödgröna är ansvariga för att mackdöden fortsätter.
Ändå står miljöpartisterna och hycklar i SVT om att denna lag, som de själva drivit igenom, kan de också tänka sig att göra helt tandlös genom dispenser. Bara för att man nu ser konsekvenserna av deras politik.
Redan 4 oktober 2008 skriver några folkpartister en artikel i DN debatt om mackdöden och pekar på att pumplagen är en lag som Socialdemokraterna och Miljöpartiet är ansvariga för.

De ställer två krav:

"För att begränsa skadorna på mackverksamheten framför allt på landsbygden bör det sista steget i lagen den 1 januari nästa år (läs 2009)stoppas och avskaffas för gott.

Det är dessutom nödvändigt att nu genomföra en utvärdering av pumplagens konsekvenser för glesbygden, klimatet och ekonomin."


Tony Carlssons debattartikel i tidningen Barometern idag är klockren. Med miljöpartiets politik släcks Sverige och de första offren på miljöpartiets altare är de som bosatt sig på landsbygden, kanske just för miljöns skull.

I Kalmar har vi ikväll på kommunfullmäktige ett ärende om GMO från de rödgröna där man verkligen vädjar till människors oro för det som är okänt för oss.Här har EU ett väldigt strängt regelverk, men i förslaget säger man nej till all handel med GMO-grödor, utan att tala om vilka konsekvenser det skulle få.

Men den dagen konsekvenserna uppenbarar sig står de ansvariga säkert åter och talar om omfattande dispenser. Det är svårt att i längden stå med båda benen i luften!


Tänk ett steg till när du reflexmässigt tror att Miljöpartiet står för framtiden.

Att reglera bort

söndag, mars 28, 2010

Gör skatten synlig!

I går kom det förväntade beskedet från Alliansen om sänkt skatt till pensionärerna. 5 miljarder viks för pensionärerna och det var mer än vad de rödgröna tänkt satsa och reaktionen lät inte vänta på sig.

Både Sahlin och Östros säger att ”pension ska beskattas på samma sätt som lön”. Alltså höjer de löneskatten så är den saken klar. De har faktiskt ingen finansiering, eftersom de redan i vanlig ordning lovat allt till alla men det är tredje gången som Alliansen ger de lägst ställda pensionärerna mindre skatt. Socialdemokraterna sänkte inte skatten en enda gång under sin mandatperiod!

Om vi höjer skatten kommer jobben tror Östros, som nu verkar helt inne på Ohlys spår att höjda skatter och mer bidrag är lösningen på det mesta.
Samma sak tror de rödgröna i Kalmar som ju höjde skatten snabbt som tusan förra året innan ekonomin hann vända.
Nu kan de inför valet ståta med överskott och godisregn, men personalen vet vad som väntar efter valet!

Det är synd att inte människor får se på lönekuvertet hur mycket de betalar i skatt. Det är ju till och med många som inte känner till att de har fått minskad skatt på arbete med Alliansregeringen. Jag ska göra allt jag kan för att de ska slippa uppleva skattechocken som väntar om de rödgröna vinner i september.

fredag, mars 26, 2010

lägre kan man knappast nå.

Som jag tidigare skrivit har den rödgröna majoriteten i Kalmar underlåtit att besvara motioner inom ett år och därmed flerfalt brutit mot kommunallagen. Av Folkpartiets 12 motioner i kö kommer 4 att besvaras på tisdag.
I en två år gammal motion skriver vi bl.a. om bussarnas trafikering och biljetter och föreslår bl.a. om "att kommunledningskontoret ska få i uppdrag att i samarbete med KLT se över busslinjernas dragning så att bussåkande till kvarteret Bilen (nuvarande Hansa City)möjliggörs direkt från norra Kalmar. Svaret från majoriteten blir "att på grund av det stora ekonomiska underskottet gjordes ingen beställning av denna trafik". Alltså ett avslag på vårt förslag.

Men döm om min förvåning när arbetsutskottet på samma dagordning får ett förslag från Socialdemokraterna som lyder:"kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda kostnaderna och förutsättningarna för att genom ändrad linjesträckning i befintlig busstrafik nå trafikering av Hansa City".

Socialdemokraterna avslår vårt förslag men gör Folkpartiet liberalernas förslag till sitt eget vid samma sammanträde.
Dessutom är "deras" förslag destinerat till arbetsutskottet där de inte riskerar en offentlig debatt medan avslaget på vår motion ska hela vägen till fullmäktige.
Trodde de därför att det skulle gå spårlöst förbi!


För snart två år sedan skrev vi , och enligt kommunallagen ska de behandlas inom ett år. Nu har det gått två år och man har tydligen haft tiden på sig att på ett snyggt sätt stjäla vårt förslag.
Nu kommer fyra av Folkpartiet liberalernas tolv motioner till beslut vid nästa arbetsutskott och här har man verkligen gjort Folkpartiet liberalernas förslag till sitt eget.
Motionen där vi föreslår en busslinje från Norra Kalmar till Hansa City besvaras med att det på grund av det stora ekonomiska underskottet inte kunde göras någon beställning av denna trafik. FP får alltså ett avslag.

Innan på dagordningen finns ett nytt förslag från Socialdemokraterna om ÄNDRAD LINJESTRÄCKNING FÖR ATT NÅ HANSA CITY!
I stället för att bifalla den delen i vår motion skriver Johan Persson och Birgitta Elfström ett eget förslag där man vill utreda linjesträckning till Hansa City!

Nu är det bra att det blir förslag som vi gärna vill ha genomfört, men det är ursvagt av socialdemokraterna att skriva om Folkpartiets förslag och göra det till sitt eget!

Inger Hilmansson

torsdag, mars 25, 2010

Kalmar har en potential!

Socialdemokraterna i Kalmar älskar ju att använda statistik på det för dem fördelaktigaste sättet. Man odlar en självgodhet som gör att samarbete med många kommuner gått förlorad genom åren.

Nyföretagandet är tyvärr inte så bra jämförelsevis ,som S påstått men vi kan bli bäst om vi jobbar på!
Hyror och priserna är höga i Kalmar. Dessutom höjde S skatten, så här har man 1 500
mindre att leva för VARJE MÅNAD än motsvarande barnfamilj i Skövde!

Att kommunstyrelsens ordförande kan få använda olika kommunala tidskrifter till att skruva informationen till företagare och medborgare är såååå bedrövligt.

Bättre då att hålla sig till fakta och erkänna att Kalmar inte är bäst på allt även om vi är väldigt bra på mycket.
Grattis Skövdebor som har 1500 kronor mer i månaden att leva för!
Här är det dags för maktskifte!

Förtroendeskadligt ?

I tidningen Dagens Samhälle kan vi läsa att Solnas stadsdirektör tyckte att han hade så mycket extraarbete med den nya nationalarenan, att han ville ha 31 000 extra i månaden från Arenabolaget.
För ändamålet registrerade han ett nytt konsultbolag och vips kunde dessutom Solna om de vill räkna så, räkna in ett nytt företag. Extraknäcket med arenan sköter han på kvällar och helger och räknar upp sina kontakter med bl.a. Banverk och Vägverk. Det måste innebära att dessa verk har öppet även på kvällar och helger, eller sitter det en konsult där också och svarar.

Här i Kalmar infördes regler för inrapportering av bisysslor efter en interpellation från Folkpartiet liberalerna. Det är helt ok med extraknäck, men det är viktigt för tilltron till skattefinansierad verksamhet att den inte styrs eller utnyttjas för dolda syften .
Det finns också en lag om offentlig anställning som reglerar detta väldigt noga och det är personaldelegationens ansvar att se till att den lagen följs. Det gäller tilltron till den offentliga verksamheten, helt enkelt.

tisdag, mars 23, 2010

Ny skollag - för kunskap, valfrihet och trygghet!

Regeringen överlämnade i dag Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (prop. 2009/10:165) till riksdagen. Propositionen om en ny skollag kommer att behandlas av riksdagen under våren 2010. Lagen ska tillämpas från och med den 1 juli 2011. När det gäller vuxenutbildning ska dock lagen tillämpas från och med den 1 juli 2012.

I den nya lagen finns flera förslag som FP under flera år har lagt förslag om i olika motioner till kommunfullmäktige i Kalmar. Vi har tråkigt nog fått avslag och ibland kryptiska svar, så vi får hoppas att Alliansen vinner valet så att detta också kan genomföras nästa året. Det är verkligen bra för den enskilde eleven, men även för arbetsmiljön i skolan att vi nu äntligen ger skolan goda förutsättningar att klara av sitt uppdrag.
Ny skollag - för kunskap, valfrihet och trygghet
- Med den nya skollagen får vi en skola med högre kunskapskrav och bättre studiedisciplin, säger utbildningsminister Jan Björklund. Här är förslagen i korthet:

- Gamla IV ska bort. Eleverna ska gå program som passar dem, för att de ska kunna fortsätta plugga eller börja arbeta
- Förskolan blir en egen skolform
- Samma regler för fristående och offentliga skolor. Friskolorna ska rätta sig efter samma regelverk som kommunala skolor.
- Endast den som är behörig i ämnet ska få tillsvidareanställas som lärare eller förskollärare, med vissa undantag.
- Lektorer återinförs - nya karriärmöjligheter för lärare.
- Skärpta behörighetsregler till gymnasieskolans yrkesprogram. För att bli behörig till ett yrkesprogram i den nya gymnasieskolan ska eleven ha lägst betyget godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik samt i ytterligare minst fem ämnen.
- Bättre stöd till eleverna. Rättigheterna för den elev som behöver stöd och hjälp ska stärkas.
- Profilklasser i högstadiet. För elever med speciella färdigheter i ett ämne blir det tillåtet att anordna antagningstester för särskilda profilklasser från årskurs sju i grundskolan.
- Stärkta rättigheter för eleverna. Eleverna ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan, och också till studie- och yrkesvägledning. Dessutom ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Detta gäller även för fristående skolor. Fler beslut än i dag kan överklagas, vilket ökar rättssäkerheten för elever och vårdnadshavare. Den som har nekats plats vid en särskild skola med anledning av "betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter" ges ökad rättssäkerhet.
- Ökad trygghet och studiero. Lärares och rektorers allmänna befogenheter förtydligas.
- Skolinspektionen får skarpare sanktioner. Skolinspektionen ges möjlighet till skarpare sanktioner mot de huvudmän som missköter sig.

måndag, mars 22, 2010

Man kan inte bo i en detaljplan!

Intressant försvarstal av kommunstyrelsens ordförande i Kalmar om seniorbostäder ( som dessutom på insändarsidan förklarar sig i statistikduellen med Växjö).

För ungefär två år sedan tog jag upp på arbetsutskottet att vi blev uppvaktade av företagare som var intresserade av seniorboende. Fick då veta att det fanns 22 intresserade som hört av sig till mark och planering och som man skulle träffa för samtal.

Och så här har det varit när vi har frågat om industrimark och varierat byggande. Medan Fanerdun hade första prioritet fick lokala företag stå tillbaka och jag läste senare att även de som ville bygga seniorboende hade flyttat sitt intresse till andra kommuner.

I Kalmar går det att visa upp hur många planer som helst, som svar på våra frågor.
Men vad blir det mer än planer? Det går inte att bo i en plan, men de presenteras ofta som om antalet pågående planer är svaret på alla frågor.
Under denna mandatperiod har det skjutits till extra pengar till både Samhällsbyggnadskontoret som gör detaljplanerna och till Mark- och planering som gör planprogram och fördjupade översiktsplaner i brist på översiktsplan.
Jag har begärt en utvärdering av verksamheterna innan mera pengar skjuts till, för det går inte att bara kasta in mera pengar där inte tidigare pengar gett avsedd effekt.
Dessutom kommer snart sanningens minut om hur mycket stimulans till byggande som stimulanspaketet gav under finanskrisen.Och vart tog de 22 intresserade byggföretagen vägen?

fredag, mars 19, 2010

Välj kvalitetslyft före ansiktslyft!

Trodde vi att det skulle bli tomt på monument efter Salve och Fanerdun?
Jag tror att vi kan vara lugna så länge det finns små baroner med ja-sägare eller likasinnade runt sig och som intalar varandra att de FÖRTJÄNAR lite favörer. Symbolerna och monumenten har alltid hägrat i socialistiska kretsar, men det måste väl finnas någon som har de studerande och verksamhetens utveckling som utgångspunkt i diskussionen!

Att kunna redovisa ekonomin och hålla budget verkar, helt logiskt, vara en bra mätare på om det slutar bra eller dåligt, om man ser till de projekt som fyllt förstasidorna i Kalmar under mandatperioden.
Hwang med följe, har inte så väldigt många chanser till att rätta till bilden av sig själv och det nya lärosätet, men han kan, genom att byta fokus från yta till innehåll!
För trovärdighetens skull borde arbetsgruppen för Linnéuniversitetet fokusera på innehållet och engagera alla i ett riktigt reningsbad där man börjar med kvalitetslyftet, som ju också kan innebära uppfräschning av teknik och lokaler.

onsdag, mars 17, 2010

Uppföljning viktigt för förtroendet!

Jag brukar ju framhålla hur viktigt det är att vi följer upp arbetet på det lokala planet, och jag tycker självklart att de Östersjöprogram jag är med och diskuterar ska följas upp.

Har därför varit på gemensamt subcommittémöte där arbetet med Nordsjöprogrammet och Norra periferiprogrammet och förstås Östersjöprogrammet, som är ”mitt” program redovisades.
Det är långt mellan dessa träffar och vi förtroendevalda har svårt att vara med varje gång så antalet tjänstemän överväger. Av snacket förstår jag att de träffas lite oftare i dessa sammanhang, och det är ju bra för här är många institutioner representerade.

Finlands ambassadör i Stockholm, Bo Lindroos, talade över ämnet vår gemensamma historia. Mycket intressant och det gav mersmak, eftersom det ju är viktigt att vi förstår ländernas ingångar även till våra olika projekt i Östersjöregionen.

Återrapportering av programmen gentemot nationella strategin och även närmare redovisning av ett Biogasprojekt som Stockholm driver tillsammans med 12 länder.

Det är många myndigheter inblandade i dessa stora projekt och vi fick också en redovisning av Trafikverkets kommande uppgifter. Efter 1 april samordnas verksamheten från de olika trafikslagen och stuprörstänkandet ska förhoppningsvis ersättas med ett mera övergripande synsätt.
Lokalkontor ska finnas och ett tydligare kundperspektiv förväntar vi oss. Kunder är alla som utnyttjar eller påverkas av transportsystemet.

Syftet är helt kort att uppnå de transportpolitiska målen
med 1. funktionsmål om tillgänglighet
och 2. hänsynsmål när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Ja, sen diskuterade vi hur vi ska gå vidare, och det blir förstås nya möten där de olika projekten diskuteras. Regelverken är väldigt uppstramade nu och kraven på projekten gör att man nu måste diskutera igenom på lokal och regional nivå vilken strategi man ska ha för projektverksamheten.

Nu med Lissabonfördraget, har europaparlamentet fått en ökad makt och jag, med flera tror, att kontrollen på projektverksamheten kommer att skärpas ytterligare. Det är bra för därmed ökar också förtroendet för EU:s institutioner hos oss alla som är med och finansierar dessa utvecklingsprogram.

måndag, mars 15, 2010

satsning med Allianspengar!

Efter nästan en hel mandatperiod finns det nu en kommunal handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer. Fortfarande kan alltför ofta den misshandlande mannen röra sig fritt i samhället, medan kvinnor och barn får flytta och leva som gömda i sitt eget Sverige.

Folkpartiet liberalerna vill stärka brottsoffren och därmed också den misshandlade kvinnan och Alliansregeringen har totalt föreslagit en handlingsplan med många viktiga åtgärder och satsat drygt 800 miljoner för att genomföra den.

I handlingsplanen fokuserar man på jämställdhetssatsningar där kommunen fått många miljoner från regeringen för att fokusera på en jämställd service till invånarna.
Senaste förstärkningen gav 600 000 till Kalmar län att förstärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Här är ju också FP:s satsning på språkutbildning och samhällsoriientering till ALLA nyanlända en viktig åtgärd för att bryta kvinnors beroende och isolering.

Jag kan tyvärr inte delta i morgondagens arbetsutskott, men har en del frågor och synpunkter som jag sparar till Kommunstyrelsen. Jag kan ju ändå konstatera att Alliansregeringen även här var snabbare med både handlingsplan OCH pengar!

söndag, mars 14, 2010

Förtroendevald!

äntligen hemma efter en lång bilresa från Västerås och ett inspirerande riksmöte. Det har varit riktigt härliga dagar med späckat program från fredag till söndag.
24 seminarium att välja på i olika omgångar under två dagar och tre paneldebatter med våra ministrar och Kjell Albin Abrahamsson som vår "hemliga gäst".

Vi har nu en väldigt trygg och harmonisk stämning i partiet, så med allt matnyttigt vi packat ner i ryggsäcken är jag redo för slutspurten inför valet. Min valrörelse började redan i oktober 2006 genom att jag fört en konsekvent liberal politik och försökt granska de styrande partiernas politik.
Jag är otroligt tacksam för det förtroende jag fått av partiet som första namn på valsedeln till kommunvalet och andra namn på valsedeln till riksdagsvalet.

Men jag har tagit mig hit på egna meriter (ingen kvotering, tack) och får nu fokusera på att också vinna förtroende hos kommunens och hos länets invånare.
Förtroendevald - för mig betyder det verkligen något fint!

tisdag, mars 09, 2010

pengar i pant!

Kvällens debatt i SVT kändes väldigt bekant.
Många arenor har byggts i landet och kostnaderna skenar iväg.
Genomgående var att de som röstat för arenorna menade att det inte alls stod mellan denna kostnad och t.ex. skolans kostnader. Men visst är det samma budget.

Men man behöver inte ens sätta dessa verksamheter mot varandra. Det räcker gott med att sätta en elitfotbollssarena mot kostnader för t.ex. näridrottsplatser och vardagsidrott för barn och ungdomar.

Idag träffade vi representanter för Centrum för Idrott och Hälsa och där pratade vi just om idrottsföreningarnas förutsättningar och kommunens engagemang.
Här gör en satsad skattekrona nytta. Jag har ju lite pengar kvar att satsa eftersom jag prioriterat välfärden framför att sätta invånarnas pengar i pant för t.ex. Salve och Arena. 100 miljoner i pant för Arenan är en extra skattekrona på varje inarbetad hundralapp.

måndag, mars 08, 2010

Vad gör de rödgröna i riksdagen?

Kommunstyrelse idag med 23 ärenden. Kommunstyrelsen förlades till förmiddagarna för att "det skulle bli mera tid för föredragningar" och efter en lunchpaus skulle sammanträdet fortsätta.Alliansen har framfört att detta är den enda möjligheten till en redovisning och frågor för kommunstyrelsens ledamöter och jag uppfattade det som om majoriteten var med på detta.Det har istället blivit så att Johan Persson inleder mötet med att be alla om att inte diskutera så mycket, så att vi blir färdiga till lunch.


Nyaste tilltaget verkar vara att de rödgröna skriver brev till regeringen om olika önskemål och vill att vi övriga ska skriva på. Idag hade de två brev i olika ärenden som lades fram vid sittande bord. Man kan ju undra vad de har sina riksdagsledamöter till. Litar de inte på att de kan sitt uppdrag?

Annars är det Västra Malmen och planprogrammet där som kommer att bli det stora glädjeämnet och sorgebarnet framöver.
Vi reserverade oss till förmån för tydligare skrivning om de gröna ytorna, parkeringarna, tillgänglighet, expansionsmöjligheter framför ökat bostadsbyggande i just detta hälsokvarter.

torsdag, mars 04, 2010

Det som göms i snö....

24 mars hade Fredrik Persson, kommunpolitisk sekreterare för socialdemokraterna, en grälsjuk insändare i Östran som gick ut på hur lite förslag Folkpartiet kommit med, medan hans chef Johan Persson minsann jobbade på. Nu är det ju så att den rödgröna majoriteten haft för ovana att "glömma" en mängd förslag, som enligt komunallagen ska besvaras inom ett år. Men det som göms i snö kommer upp i tö!

Jag svarade direkt till Östran, men mitt svar har jag i alla fall inte hittat i tidningen,och trots att det är en röd tidning, hade jag väntat mig bättre.
Fredrik skrev samma insändare till Barometern där jag fick in ett liknande svar som jag skickat till Östran,redan dagen efter.

Bara för att jag ändå ska få publicera min insändare så skickar jag här det senast inskickade svaret på insändaren.


"Som svar på Fredrik Perssons insändare 25/2 kan jag säga att jag inte tycker det är för svårt att vara oppositionsråd i Kalmar. Däremot vill jag självklart hellre vara med att leda kommunens utveckling!
Att Fredrik, som arbetar på heltid med kommunpolitik har missat alla våra förslag, säger mer om hur den tiden använts, än hur vi i Folkpartiet liberalerna arbetar. Vi har vid flera tillfällen under både förra och nuvarande mandatperiod klassats som det mest aktiva partiet med flest förslag och delaktighet i kommunfullmäktigedebatten. Vi har ett gott arbetsklimat och jag är väldig nöjd med att vi konsekvent följt den politik vi gick till val på.
När jag hör vilka bekymmer de rödgröna i opposition har att komma överens, tycker jag att vi står på väldigt fast mark här i Kalmar. Men invånarna i Kalmar presenteras endast en bild och ett urval. Tyvärr blir sällan majoritetens urval granskat och det är en av oppositionens uppgifter att visa det som inte majoriteten redovisar.
Både när det gäller skolan och omsorgen är det så att Folkpartiet liberalerna i alla sina budgetar, trots att vi sparat, valt att prioritera skola och omsorg. Det stora överskott du talar om beror på en av er helt förhastad skattehöjning. Men lätt fånget, lätt förgånget är erfarenheter från tidigare skattehöjning.
Det är märkligt, att det för socialdemokrater är så mycket roligare att få in bidrag och skatter istället för pengar som beror på minskade kostnader! Från första dagen med ny Alliansregering har de rödgröna klagat och ropat efter extra statsbidrag. Istället har de fått miljoner i minskade kostnader varje år! Kalmars arbetare har tack vare Alliansens jobbskatteavdrag fått mera kvar av sin inkomst. Företag har på grund av den ökade köpkraften hos dessa hushåll, klarat krisen. Det i sin tur ger intäkter till den gemensamma välfärden. Svarta jobb har blivit vita. Det är en sund välfärdspolitik och Kalmar har fantastiska förutsättningar som jag vill ska tas tillvara på ett bättre sätt! Får jag förtroendet, kommer jag fortsätta att kämpa för det!"
Inger Hilmansson
Folkpartiet liberalerna

onsdag, mars 03, 2010

Storebror ser dig!

Parkeringsituationen i centrala Kalmar begränsar verkligen tillvaron för både boende och besökare.

Nu har det inkommit synpunkter på 24-timmarsparkeringen på Kvarnholmen.
För storebror ser dig!
Innan klagade man på att anställda i staden stod på gatuparkeringarna, och nu får de klagomål för att de tar långtidsparkeringarna. Slutsatsen måste vara att det finns för få parkeringsplatser. Men inte enligt de rödgröna!
Nya fritidsintresset för boende i Kalmar är att passa sin bil så man inte bryter mot 24-timmars regeln. Men akta så ingen tar platsen medan du kör en runda! Här är det inte enbart registrering utan i Kalmar sker det helt öppet med bötesföreläggande.

För ett tag sen gick kommunen runt och kollade hur många parkerade bilar i stan som bodde inom fem kilometer! Underförstått, om dessa bara tog sig till jobbet eller sålde bilen, så skulle "de som verkligen behöver parkera få plats".Storebror vet bäst.
Registreringarna bekostas med böterna som trillar in. Och de trillar in!
Parkeringsintäkter är nogde intäkter som ökat mest, relativt sett, de senaste åren.
Så än finns det mycket pengar till storebror!

måndag, mars 01, 2010

Vem beslutar i bolagen?

Bra att konkurrensverket synat Kalmar Vattens verksamhet. Vi har ju också i Alliansen satt denna verksamhet under luppen, men då var Johan Persson inte så tydlig med konkurrensreglerna. Socialisters inställning är ju att kommunen ska sköta allt. Och man får ha respekt för deras värderingar, även om vi i Folkpartiet liberalerna varje år i ägardirektiven visat på en annan väg.

Vad man inte kan ha respekt för är att Johan Persson totalt ignorerar styrelsen i Kalmar Vatten AB och gör överenskommelser över huvudet på dem!
Styrelsens ledamöter har ännu inte sett varken brevet till konkurrensverket eller konkurrensverkets svar. På torsdagens styrelsemöte ska ärendet upp.

Vilka mandat kan Johan Persson ge sig själv inom ramen för demokratin?
Är det någon mening för ledamöterna att gå till styrelsemöten i framtiden?
Är det någon som undrar över varför Folkpartiet liberalerna ifrågasätter politiska företag?