torsdag, januari 31, 2008

Använd konkurrensen positivt!

Ja, som jag befarade sist, så hann jag inte i tid till konferensen i Oskarshamn, men i så god tid att jag inser att mycket redan görs för folkhälsan, men att samordning/uppföljning mellan kommuner, landsting och andra aktörer kan förbättras betydligt.

På tisdagens arbetsutskott visades planprogrammet för kvarteret Nötskrikan, där en träningshall ska byggas i ett första skede. Men parkeringslösningar är det känsligt att tala om, trots att alla borde vara medvetna om behoven. För att människor ska börja åka kollektivt måste man för det första göra bussar där man t.ex. kan ta med en hel ishockeymundering. Idag är det svårt att ha med en full kasse mat på sin plats. Locka folk till trivsamma bussar istället för att mota ut bilarna!
Det känns just nu som om varenda grön fläck ses som en outnyttjad yta, som måste bebyggas.
Ska detta område utvecklas till ett friskvårdscenter, måste även Familjebadet ha möjlighet att expandera och utveckla sitt "utomhusbad". Så detta område är en grannlaga uppgift att ta hand om för framtiden.
Ägardirektiven är egentligen en viktig sak som borde diskuteras noga, men med brådskan som vapen rusar man fram genom ärendena. Årsrapporten för kommunledningskontoret hanns inte redovisas, men vi är ju läskunniga, som man brukar påpeka.
Det är med ägardirektiven kommunfullmäktige styr de kommunala bolagen och mer än en gång har jag hört"att nästa år" ska de gås igenom mera noggrant.

Men nu ska vi i partiet gå igenom dem tillsammans och lägga till våra förslag till kommunstyrelsen på måndag.

Flygplatsen i Växjö har nu börjat vidga sitt marknadsföringsområde, och de tävlar ibland om samma kunder som Kalmar. Det är bara att höja ribban ytterligare och marknadsföra Kalmar kommun även utanför kommungränsen. Den hemläxan borde Destination Kalmar gjort för länge sedan!

tisdag, januari 29, 2008

Högt spel i Kalmar

Samtliga partier utom Folkpartiet liberalerna röstar utan att blinka för nya borgensåtaganden. Vid varje enskilt tillfälle låter man ledamöterna förstå att detta är ett särskilt förmånligt sätt att låna pengar.
"Alla blir vinnare" låter det på bästa försäljar manér. Varje enskilt ärende ökar på skulden och ingen bryr sig. Tvärtom försöker majoriteten göra en vulgärdebatt av detta, vilket i min mening visar att de tar väldigt lättsinnigt på det faktum att Kalmar kommuns borgensåtaganden ligger långt över riksgenomsnittet redan .

För att kommunen inte ska bidra till att snedvrida konkurrensen, anser Folkpartiet liberalerna att kommunal borgen endast bör komma ifråga för byggnation som det annars inte finns någon marknad för.
Men det som oroar mig allra mest är att skulden bara ökar, och ingen vill göra någon planering för att minska den. Jag skulle vilja säga att med detta lättsinne är alla förlorare och de som får ta den största smällen är kalmar kommuns invånare.
Det är ett högt spel där skattepengarna ligger i potten.

Nu ska vi ha ett race med arbetsutskottet där väldigt många viktiga frågor skall behandlas fram till kl. 10 00 då kommunbolaget har sammanträde. Efter det ska vi ha ett ärende till och vi är några som ska vara i Oskarshamn kl. 12 00 (i kommunens kalender sedan länge) så
jag hinner inte skriva om dagens ärenden förrän tidigast i morgon.

Ett ärendehanteringssystem skulle göra susen i den här kommunen!

fredag, januari 25, 2008

"borttappad" information!

8 januari 2008 ställde jag brevledes ett antal frågor angående Fanerdun i god tid före arbetsutskottet (15 januari) . Anledningen är att inte ens arbetsutskottets ledamöter har den information som delges tidningarna. Fanerdun sattes upp som ett ärende, men dagen innan Au får jag veta att mr.Lou kommer till Kalmar nästa dag. Vad som alltid sker då är att allt annat får vänta när mr. Lou vill träffa kommunledningen.

Ja, ni förstår ju att Fanerduninformationen gick om intet, men jag tänkte som så, att nu kan de ju fråga mr. Lou så att jag får ännu bättre svar på mina frågor vid nästa Au.
Nu blev nästa Au 22/ 1 inställt, men 29 januari har vi ett Au, så frågan kan ju bara inte försvinna.

Blev jag förvånad då Fanerdun inte var med på dagordningen till tisdag? Däremot finns tre andra informationsärenden.
Man fyller också tiden med en blixtutryckning med ägardirektiven (återkommande ärende varje år).
Jag tycker det är jättebra att de kommer i god tid i år, för förra året kom förslagen så sent att vi inte hann besluta om ägardirektiven innan bolagsstämmorna.
Ägardirektiven är kommunens viktigaste redskap för att styra de kommunala bolagen och bör få sin beskärda del av tiden. Partierna ska hinna diskutera och förankra sina förslag inom de egna leden. Alla vet ju hur lätt det är att snabbt samla människor som redan är hårt engagerade och därför är kommunens brist på tidplaner och framförhållning också ett demokratiproblem.

Några ledamöter ska till en folkhälsokonferens kl. 12 00 i Oskarshamn och dagordningen är så full att jag inte kan begära informationen om Fanerdun som en övrig fråga.
Fortsättning följer....

onsdag, januari 23, 2008

Den röda kristallen - en skyddssymbol

Visste ni att röda korset skaffat sig en ny symbol"den röda kristallen".
Vissa stater har tydligen haft svårt att identifiera sig med både korset och halvmånen och nu får vi se om det lättare med denna röda tvärställda fyrkant.

Att röda korsets tidigare symboler inte längre respekteras, kan nog inga nya symboler i världen
råda bot på. Trots att vi inte har ett krigstillstånd i Sverige, utsätts ambulansförare ibland för stenkastning och hot när de kommer till skadeplatser. Fattar de som kastar att de fördröjer en vård som kan vara livsavgörande?

Men en förutsättning för att symbolen ska ge det skydd för skadade och vårdpersonal som det är tänkt, är ju att alla vet om hur den ser ut och vad den står för.
Svenska staten signerade protokollet i mars 2006, men än är det inte ratificerat och införlivat i svensk lagstiftning.

måndag, januari 21, 2008

Demokratin är en ömtålig blomma!

På Björkenäs var en liten flicka utskickad att dela ut en uppmaning till radikal kamp från den "svenska motståndsrörelsen". Att hetsa mot andra människor är tydligen en del av yttrandefriheten, som ju är helt livsviktig för en demokrati?


P å hemsidan de hänvisar till finns ingenting, utom ett meddelande att den är under arbete.
De uppmanar i sin skrift till att "det är dags att slå sönder det borgerliga lugnet och på allvar inleda kampen för nordisk frihet och raslig överlevnad". Smaka på det en stund, så förstår ju vem som helst, att det inte är något stabilt samhälle med en verklig frihet som de förespråkar.
Nordkorea verkar vara deras förebild?

I nationalencyklopedin står att de är en nationalsocialistisk organisation och efter en del kriser har de nybildats 1997.
"endast de mest offervilliga och välmotiverade är välkomna som medlemmar".
Organisationen är kopplad till grova våldsbrott som misshandel,vapenstöld, väpnat rån, misshandel, dråp och mord.


Sverige är ett fritt land där även de får demonstrera med skydd från den svenska polisen.
Deras rekryteringsbas är de som känner sig missförstådda och utan andra förebilder. De får utrymme när andra tystnar !


Vi som värnar demokratin kan engagera oss för att minska denna rekryteringsbas!
Vi kan ställa motfrågor och ta spjärn i det dagliga samtalet. Vi ska våga diskutera även
dessa frågor i det politiska samtalet.
Demokratin är en ömtålig blomma som måste ha näring hela tiden. Kunskap och öppenhet är den bästa näringen!

Alla kan göra något! Jag har valt politiken. Vad väljer du?

onsdag, januari 16, 2008

Grattis Kalmar kommun!

Idag har nog vänsterpartiet bjudit sina kompisar i vänsterkartellen på tårta, för kommunen har kommit riktigt högt upp i en ranking. Tänk att få andraplatsen! Johan Persson brukar ju minst bjuda in till presskonferens och vi fick t.o.m. en redovisning i KS (kommunstyrelsen) när kommunen hamnat på 170:e plats i svenskt näringslivs ranking av landets alla kommuner.

Klart att de är värda en tårta!
Vad är det då som Kalmar varit så framstående med? Jo, vi har vunnit andra platsen i bloggomröstningen "Årets förmyndare 2007".
Det finns säkert många förslag från majoriteten som kunde platsa på denna nominering, men bemärkelsen tilldelades för beslutet att förbjuda däckgungorna på kommunens lekplatser.

Förmynderi är en svordom i liberala kretsar så vi reserverade oss naturligtvis. Därmed kan vi ju beskyllas för att inte bidra till en för socialister så jätteviktig topplacering som "Årets förmyndare". Men ni lyckades ju ändå, så grattis!
För att inte lämna smolk i glädjebägaren en sådan här dag, har jag flyttat ned vår reservation så långt ned på sidan att bara den som verkligen vill läsa den, behöver göra det.

Här är Folkpartiet liberalernas reservation i fullmäktige. Naturligtvis hade vår liberale partikompis Björn Brändevall protesterat redan i Barn- och ungdomsnämnden.
"Kalmar kommun skall självklart följa de lagar och gemensamma standarder som finns för svenska lekmiljöer. Lekredskap i kommunen, som inte uppfyller godkända krav, byts ut löpande i enlighet med tidigare beslut. Så kommer även att ske med däckgungor om de ej uppfyller kraven.
Föräldrars oro skall tas på allvar och bemötas med fakta. Inga fakta i beslutsunderlaget pekar på att just däckgungor utgör en ökad hälsorisk. Det finns sannolikt fler däckpartiklar i trafikvimlet utanför lekplatsen, där barnen måste vistas, än vid däckgungorna. Uttjänta däck har använts i årtionden och är inte klassificerade som miljöfarligt gods.

Däckgungor används i första hand av äldre barn. Att använda däck som gungor visar på möjligheter till återanvändning, samtidigt som gungorna lockar till både utomhuslek och samvaro."

tisdag, januari 15, 2008

Kryss i borgenstaket!

Jag frågade i KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott) vid det senaste begäran från KIFAB om borgenslån, om inte kommunen har ett tak för borgensåtaganden. Kalmarhem har det högsta åtagandet. Något tak har man inte, och Kalmar kommun ligger långt över rikssnittet för borgensåtaganden.
Jag yrkade avslag med motiveringen att kommunen inte ska snedvrida konkurrensen för andra företag på marknaden. Dessa företag har inte samma lånemöjlighet.

Extra glad blev jag därför när KIFAB nu ger kommunen möjlighet att återta en tidigare lämnad borgen på 50,5 miljoner kronor. Genom avskrivningar har de skapat ett eget investeringsutrymme. Det samlade åtagandet är stort, men denna strävan visar på ett ansvarstagande som jag hoppas smittar av sig.

torsdag, januari 10, 2008

Jag ropar hej, fast vi inte är över bäcken!

World Trade Center till Kalmar!
Detta var min kommentar till media idag efter den glada nyheten:

"Vår välfärd är beroende av ett fungerande näringsliv!
Kommunen ska ge förutsättningar för företagande och denna etablering kan bli den kraft och plattform för olika verksamheter som lyfter och stärker stadskärnan, nu när stora konkurrenter etablerar sig i Kalmar utkanter .
Vi liberaler har kämpat så länge för en parkeringslösning, men går inte med på något annat än en helhetslösning med arkitektur som är anpassad till den känsliga kulturmiljön och som blir attraktiv och tillgänglig för alla. Det förutsätter också en medverkan ifrån alla aktörer i centrala Kalmar.

Vi hade i Folkpartiet liberalerna önskat oss en mera öppen process innan avsiktsförklaringen, men nu ska konsekvensanalys och prislapp följa alla beslut och vi lovar att bidra till en öppen diskussion om utformningen.
Vårt förslag till kommunfullmäktige om en lokal folkomröstning för Norra Fjärden år 2009 ( bifogas) blir nu än viktigare.


I tidigare centrumundersökningar har kalmarbornas hetaste önskan varit fler P-platser och det finns få frågor i Kalmar kommun som är mera utredda, men den politiska viljan har inte funnits. Nu har vi chansen att med en privat entreprenör, äntligen gå från ord till handling, och det välkomnar jag".

Jag, vet att man inte ska ropa hej förrän man är över bäcken, men...
Detta var det första steget och nu får vi se om vi kan skriva ett bra avtal och också komma över bäcken.

Skriv gärna på vår namnlista för en lokal folkomröstning om utvecklingen av Norra Fjärden. Du hittar den på vår expedition eller på vår hemsida.

onsdag, januari 09, 2008

Ovissheten slukar energi!

Redan sommaren 2007 begärde jag en redovisning om Fanerduns utveckling i KSAU med tanke på att det redan då stod klart för de flesta, att arbetet inte skulle vara klart till invigningen.

Jag fick då lugnande besked att allt rullade på som det skulle. Det har därefter inte heller givits någon annan information, än att det är formalia som hindrar processen. Ingen annan har heller tagit upp tråden och då faller ju ärendet platt.
Trots att detta är ett samtalsämne i konkurrens med vädret , är det omöjligt att få en diskussion kring sakfrågorna.
Nu har jag därför än en gång bett om svar på ett antal frågor och funderingar inför nästa KSAU.

Dessutom visar det sig nu att CEBEC är ett helt annat företag i Sverige och inte ens registrerat för expot vid Bombardier.
Egentligen skulle vi inte behöva bry oss för företagen ska få verka fritt. Här har dock socialdemokraterna förknippat Fanerdun så starkt med kommunen och där man använt skattepengar i marknadsföringen.

Nu är det dags för klara besked.
För att det ska vara någon mening med att ha kontakter med företag i diktaturer, måste man ju tro att detta leder till en öppning och så småningom en demokratisk utveckling.
Därför anser jag att man inte kan visa ”förståelse” och skylla på kulturkrockar hur länge som helst.
Jag anser att kommunens tjänstemän har ställt upp och på alla sätt försökt överbrygga svårigheterna, men det måste finnas en ömsesidig vilja att anpassa sig och lära av de regler som gäller.

Jag hoppas att vi denna gång ska få till ett samtal, där vi i kommunen tar fram en strategi eller plan B i syfte att det arbete som ändå är nedlagt i projektet, ska komma kommunen till godo.

fredag, januari 04, 2008

.....väldigt lite verkstad

I dagens Östran bjuds Johan Persson en hel sida för personlig marknadsföring.
Vad har han då åstadkommit?
25 punkter enligt honom själv( kanske lika osynliga som de 6 tättskrivna ark han utlovade som svar på mina frågor om Fanerdun inför det första beslutet i fullmäktige)
Det som verkligen är levererat är två gatnamnsskyltar och en ambition om att Destination Kalmar AB ska vidga sina vyer. Grattis till att det bara tog tio år att komma på, att marknadsföra kommunen utanför Kalmar Län!

Parkeringshuset har varit på tal sen 2000, och vår motion om P- hus lades i utredning före valet, men finns det en verklig vilja?
Johan talade sig varm för att Salve vid Dämmet skulle vara en kommunal angelägenhet när beslutet togs i fullmäktige. Hade han övertalat sitt parti att rösta med Folkpartiet, så hade kommunen sparat minst 20 miljoner.

Ansvaret för ekonomin vill han också lägga över på andra, men jag kan direkt räkna upp kostnader som vi sagt nej till som motsvarar flera av de miljoner vi nu har i underskott.
Dessutom har majoriteten tillgång till alla expertis, medan vi får ett förslag att reagera på två veckor före ett beslut ska tas. Det är lite ojämna styrkeförhållanden.

Tyvärr visar ju bara den märkliga konstruktionen med Kalmar Energi, att han fortsätter att trixa i ambition att både använda pengarna och ha dem kvar.
Hans önskan om en karriär inom näringslivet är ju intressant, med tanke på att han vägrar gå med på att pröva ynka 2 % av kommunens verksamhet årligen för konkurrens, som vi har föreslagit.

onsdag, januari 02, 2008

mot samma mål?

Hoppas att det nya året blir fint och att åtminstone hälften av alla enskilda föresatser blir förverkligade. Jag har inte belastat ångestkontot med något nyårslöfte, och det känns skönt!

Däremot har jag ett väldefinierat ambitioner både på kort och lång sikt, och det tycker jag också att Kalmar kommun skall fokusera på inför sparutredningarna som kommer.
Ett övergripande mål som finns är att Kalmar skall ha 70 000 invånare år 2014.
Om 70 000 invånare året 2014 kvarstår som mål, bör ju alla i sin verksamhetsplan ange åtgärder för att uppnå målet.
Eftersom alla tänkande människor ser vartåt det barkar så anpassar nämnderna själva planeringen efter en lite lägre fiktiv befolkningsökning. Problemet som nu uppstår ( då inte Johan Persson vill korrigera målet eller ändra årtalet) är att alla verksamheter kommer att planera efter egna , men olika, tillyxade mål som mera anpassas till den egna ekonomin. ( ungefär som när försvaret beskriver hotbilden).

En vision och ett mål.
Kalmar kommun är i en ekonomisk krissituation och då har man inte råd med oklara förutsättningar. En hållbar utveckling kräver en hållbar strategi.
Därför bör det övergripande målet korrigeras och verksamheternas innehåll ligga till grund
även för befolkningsutvecklingen.
Det ger ju inga stora rubriker , men vem vet? Det kan ju hända att bara den attityden ger oss 70 000 invånare !