söndag, september 25, 2005

Norrgårdsgärdet i Kalmar är fullt!

Det planprogram som finns över Norrgårdsgärdet förskräcker. Den enda grönyta, värd namnet vill socialdemokraterna bebygga med två fyravåningshus. parkering skall ske på resten av ytan. Med parkeringsnormer från 80-talet är redan parkeringssituationen för de boende ohållbar. De parkeringsmöjligheter som planeras är helt otillräckliga för kommande behov. Det värsta är att man lindar in dessa försämringar vackra formuleringar om det hållbara samhället. Jag har skrivit ett yttrande över planprogrammet, och hoppas att opinionen kan bli stark för min linje om att utveckla de få grönytor som finns i området.

söndag, september 18, 2005

Förenta Nationerna i rampljuset

FN skall vara en mötesplats för världens länder och en sambandscentral när krig och folkmord skall förhindras. Att tala med varandra, istället för att ta till vapen, har ju varit ett lyckat koncept som är värt att spridas. Har FN lyckats? FN behöver reformeras radikalt, och jag undrar om vi hade haft samma överseende med hur pengarna använts, om det hade gällt den Europeiska Unionen.
Det räcker inte att bevaka några toppmöten, för vi har som medborgare rätt att ställa samma krav på FN som vi ställer på EU. Vem skall ta initiativet? Jag anser att både Sveriges regering och svenska media har ett ansvar att granska kostnader och resultat fortlöpande.

måndag, september 12, 2005

Gudrun fixade ett parti

Vad har Gudrun Schyman åstadkommit under alla sina år vid makten? Det vill jag att media granskar.Jag valde att lämna vänsterpartiet, säger hon, men valde gjorde hon inte. Hon tvingades från partiledaruppdraget på grund av ekonomisk brottslighet, men har ändå uppburit riksdagslön, trots att hon ej deltagit i riksdagsarbetet. Ingen annan politiker i Sverige hade fått göra detta utan kritik från media och allmänheten!
Hon är ju en medial begåvning, och lyckades naturligtvis fixa ett nytt parti som plattform för sina framträdanden. Media efterfrågar märkligt nog inte de andra FI-taleskvinnornas åsikter. Gudrun får nu allt det utrymme i tidningar och TV som hon har saknat, och de övriga används som statister. Jag tycker att hon beter sig som manliga etablerada politiker som hon kritiserar.Vi kan bara hoppas att de mer verklighetsförankrade i partiet också får lite mediautrymme, om det finns några kvar.Att kräva av stadsplaneringen att ge kvinnor 15 minuters avstånd till allt,som FI gör, är ungefär detsamma som när en missnöjespolitiker i Danmark lovade medvind på alla cykelvägar.

söndag, september 04, 2005

partiledardebatt

Socialisterna fokuserar på bidrag - alliansen fokuserar på arbete. Jag tycker det är viktigast att de ersättningsnivåerna man bestämmer sig för, håller även i en lågkonjuktur. Socialdemokraterna har tidigare sänkt ersättningsnivåerna, utan att tala om det före valen. Med skatter och bidrag kan en regering lättare kontrollera sina invånare. Men den som är arbetsför kan med ett eget arbete bättre ta kontroll över sitt eget liv och sin egen vardag.Välfärden är helt beroende av antalet arbetade timmar och av de nya företagen som kan växa fram här i Sverige.