lördag, augusti 26, 2006

En kamp för öppenhet i Kalmar?

Det är vårt ansvar som politiker att värna öppenhet och demokratiska metoder.
I veckan meddelade Alliansen i Kalmar sitt missnöje med den mörkläggning av tjänstetillsättningarna som skett i Kalmar kommun. Detta drabbar ju främst de inblandade vilket är beklagligt. Vi välkomnar självklart dem, och för Folkpartiets del kan vi inte tänka oss att svika de löften som övriga inblandade fått om att få förbli anonyma. Därför sade vi nej till vänsterpartiets förslag att rota fram ansökningarna, vilket jag heller inte tror är möjligt.

Vi kan i Fp tänka oss avidentiferade ansökningar i ett första skede, men i samband med intervjuer måste det bli offentligt.Vi har dessutom lämnat in en motion om chefsförsörjningsprogram där man enas om riktlinjer som skall gälla för både rekrytering, utveckling och avveckling, så alla vet vad som gäller.

Johan Persson kallar alliansen för hycklare för att vi vill veta i vilket skede beslutet togs att frångå den offentlighetsprincip, som hittills gällt vid rekrytering i kommunen.
Det faktum att man beslutar att anlita en konsult betyder inte med automatik att rekryteringen blir hemlig, alltså var det inte där misstaget skedde. I avtalet med konsulten stod ingenting om sekretess. Johan Persson kunde under Kommunstyrelsesammanträdet inte kan ge några svar, utan, vilket är hans kännetecken, föreslog då en utredning av rekryteringsärenden. Utredningarna är ganska många just nu.
Faktum kvarstår. Under Johan Perssons ledning skedde denna mörkläggning, och vi vill bara veta när och av vem. Jag tänker inte att acceptera att kallas för hycklare!

tisdag, augusti 22, 2006

bra med marknaden som demokratisk murbräcka!

Vi har med gemensamma krafter mellan ett borgerligt regionförbund och en socialistiskt styrd kommun i Kalmar skrivit avtal i jätteformat. Vi politiker får förlita oss på att bakgrundskontrollen av företaget varit grundlig.Det och att våra demokratiska processer skall följas har jag framhållit som de viktigaste villkoren. Hittills har inte detta projekt kostat kommunen ens så mycket som vi slängt ut på Salveprojektet i Kalmar.
Vi måste också vårda det befintliga näringslivet, för det minskar sårbarheten och skapar den bas för välfärden som vi måste förlita oss på när stora företag kommer och går.

Kina är en socialistisk diktatur och det får vi inte glömma i den eufori som nu råder. Det är en kinesisk propagandafördel att de öppnar handel med demokratiska länder, och därför skall vi hålla på de demokratiska metoderna. Även de partier som annars belackar marknaden erkänner just marknaden som metod att demokratisera ett land som Kina. Vi får aldrig med våra förbindelser legitimera de brott mot mänskliga rättigheter som pågår dagligen i Kina!

fredag, augusti 18, 2006

vi har hört den förut!

Det blir en debatt med Johan Persson, kommunalråd, S i Kalmar. Jag tycker det är en skyldighet gentemot väljarna att föra en riktig debatt mellan oppossition och majoritet.

Idag kom ett föga upphetsande valmanifest från socialdemokraterna.Inga reformer före 2008 men bara ifall ekonomin då tillåter det.
Bidrag och subventioner, men ingenting som kan sätta fart på företagande och möjlighet att anställa fler. Göran Persson är nöjd med farten på arbetsmarknaden. I Kalmar har ungdomsarbetslösheten ökat med 15 % och socialdemokraterna ger inte dessa unga människor något hopp. Men Göran Persson är nöjd.

Socialdemokraterna är nöjda och trötta. Låt dem vila-flera mandatperioder

torsdag, augusti 10, 2006

glöm inte debatten Johan!

I veckan utmanade jag Johan Persson, s på debatt. Tidningarna fick pressmeddelande om detta, men inte ett ord i moderaternas Barometern eller i socialdemokraternas Östran.
Johan har inte svarat ännu, men jag hoppas han antar utmaningen.

Barometern beskrev oss som det lilla partiet, men räknar vi mandat, så är vi tredje största parti i kalmar kommun. Reportern framhöll helt riktigt att vi har varit flitiga med interpellationer i kommunfullmäktige. Och det har varit viktiga frågor, som många gånger lett till förändring i kommunen.

Är det en slump att de inte tar in det i tidningen? jag tror inte det.
Än har de chansen!
Jag har även utmanat Johan på radiodebatt och det ska ialla fall bli av!
Mig går det inte att tiga ihjäl!

fredag, augusti 04, 2006

bra med öppen diskussion om säkerheten!

Ett misstänkt säkerhetsfel har upptäckts vid Forsmark. Direkt stängs alla liknande system för att kontrollera det hela. Inga diskussioner och politiska överväganden.Bra!

Det känns tryggare än när regeringen skall förklara och bortförklara varför ingen tog ansvar och att reaktionerna var för långsamma i samband med Tsunamin.

Liksom i EU frågan är det viktigare för socialdemokraterna att hålla ihop de olika falangerna (för och emot kärnkraft) än att visa på gott ledarskap och leverera kunskap till medborgarna.

Miljöpartiets vulgärdebatt om en hotande "härdsmälta" kan ställas mot den ständigt pågående (fast mera smygande)"härdsmälta" av jorden som pågår på grund av olja och kol.
Dessa risker visste allmänheten inget om, när vi röstade om kärnkraften. Idag vet vi bättre, men inte allt.
Att säkerhetstänkandet är högt skall vi applådera.