fredag, april 29, 2011

Största möjliga tystnad......

Efter ett helt års tystnad kom Linnéuniversitetet upp för beslut med samma hastighet som brukar gälla för omfattande investeringar. Efter den diskussion som blossade upp i samband med avsiktsförklaringen kunde man ju tänka sig att man denna gång gjort en riktigt gedigen analys. Men nej!

Istället väljer både Kalmar kommun och Linnéuniversitetet att inte lämna ut några beslutsunderlag! Jag uppfattar att vi blev lovade handlingar till kommunstyrelsens sammanträde, men så blev det inte. Vi beslöt då i Folkpartiet att yrka om att få en återremiss till stånd för att få ett riktigt beslutsunderlag och för att få med ett tillägg om mer insyn i processen framåt. Även Jonas Löhnn hade detta yrkande.
I kommunfullmäktige är det så att 1/3 av ledamöterna kan driva igenom en återremiss, men vi var tyvärr endast 11 av 61 ledamöter som röstade för återremiss.

Vad får jag veta dagen efter kommunfullmäktige?

Jo att Johan Persson i samband med beslutet hade en hel pärm med beslutsunderlag framför sig på bordet som han efteråt lämnar till media! Det visar sig att även miljöpartiets kommunalråd haft tillgång till dessa handlingar. Alltså har majoriteten haft tillgång till ett gediget beslutsunderlag

Kommunchefen talar dessutom om att man nu, DAGEN EFTER beslutet, diariefört "arbetsmaterial" (som därmed blir offentlig handling).Bra att det blir diariefört men urdåligt att det görs dagen efter beslutet när media uppmärksammat det. Nu har jag två dagar efter beslutet fått alla handlingar som jag skulle läst igenom innan. Hur skapas politikerförakt? Just så här, och då känns det inte roligt att försöka vara seriös i sitt uppdrag.

Hur väl omsätts offentlighetsprincip och öppenhet i praktisk hantering?Det är väldigt skiftande har jag märkt.
Ibland verkar det mesta vara arbetsmaterial och åker ned i samma demokratiska härdsmälta vi upplevt i tidigare beslutsprocesser.

Valborgsmässoafton blir det i alla fall
och vädret ska bli lika ostadigt som vanligt.
Här håller man på rutinerna!
Trevlig Valborg!

tisdag, april 26, 2011

Den verkliga utmaningen!

Angående dagens ledare i Barometern har några trott att jag i enkätsvaren har kritik mot ledarskapet i Alliansen. Jag har inget skäl eller behov att angripa något alliansparti och vi har ett bra samarbete. Det finns tillräckligt mycket som måste förändras i socialdemokraternas ledarskap och det är där vi ska lägga energin!Det är den stora utmaningen!

Här är frågorna och svaren:
Hur vill du beskriva allianssamarbetet hittills under mandatperioden?
Vi har ett gott samarbete,och är fast beslutna att vinna valet och som en Allians av fyra partier ta över rodret efter nästa val.Vi attraherar olika väljare och ska visa respekt för de som valt oss.

Hur vill du arbete i alliansen under fortsättningen av mandatperioden?
Vi ska fortsätta med regelbundna möten som kommer att bli tätare och med mer gemensamma frågor när vi närmar oss valet.
Bra om vi kan enas om en linje inför stora beslut.
Efter det svaga valresultatet har alla partier ett behov att jobba lite mer med de egna hjärtefrågorna.

Vilka frågor bör alliansen lyfta fram?
Valfrihet för invånarna och företagarna, vilket också innebär att inte kommunen ska ha fingret i alla syltburkar.
Skapa reformutrymme i ekonomin och prioritera kvaliteten i det som är kommunens huvuduppgifter.

Vad vill ditt parti bidra med i allianssamarbetet?
Vi är fyra partier med olika profiler och Folkpartiet har intagit en tydligare oppositionsroll gentemot socialdemokraterna.
Vi måste vinna S- röster för att bilda en majoritet.
Vi hoppas bidra med hur vi i de dagliga besluten måste visa på alternativen till den politik som förs av majoriteten.


-----Ursprungligt meddelande-----

måndag, april 25, 2011

Bra rutet av europarådet!

Än en gång blir Sverige kritiserat av Europarådet för att partierna inte redovisar sian ekonomiska bidrag. Folkpartiet liberalerna delar Europarådets inställning men det har vi inte märkt så mycket av tyvärr.Nu hoppas jag att de länder som säger sig stå för öppenhet och insyn också visar det i handling. Sverige är nu i helt fel sällskap och rena ryggmärgsreflexen borde få Folkpartiets riksdagsmän att reagera och driva på regeringen att ställa sig på Europarådets sida. Vi får aldrig tumma på öppenheten!

Nu finns dessutom en majoritet för förslaget om socialdemokraternas omsvängning förra perioden inte bara var ett uttryck för ren populism när de kunde stå på läktaren och ropa utan att delta i avgörande beslut.

Hörde i ett TV-inslag från en myndighetsperson som var verkligen oroande om att Sverige inte var i farozonen för korruption. Andra uttryckte oro för Sveriges naivitet i frågan. Vänskapskorruption är också korruption när den ger fördelar för de inblandade och den ska vi vakta noga på även i Kalmar! Alla som inte medvetet arbetar med frågan är i farozonen. Oberoende av regeringar har vi alltför länge stått i skamvrån för denna fråga. Vi vill inte skämmas längre!

onsdag, april 20, 2011

En ny region ska vara en stor region!

Nu rör det på sig i regionfrågan och det var precis den effekten vi folkpartister ville ha med vår debattartikel. Skåne öppnar nu dörren och olika möjligheter diskuteras nu öppet. Nu ska vi också försöka få med näringslivet, berörda institutioner och inte minst alla enskilda individer som berörs av denna historiska reform.

De som inte är intresserade kommer säkert inte heller att i sin vardag märka någon skillnad. Den som berörs lite kan märka att visst tidigare gränskrångel med biljettpriser och annat underlättas när t.ex. arbetsmarknadsregionen går samman.

De som direkt berörs i sina liv bör vakna nu och vara med i debatten. Jag kommer att hålla den så levande jag kan med min begränsade tid och små resurser. Vad vill vi använda vår stora kraftfulla region till? Och hur kraftfull får den bli genteemot staten? Diskussionen om innehållet är den viktigaste och den bjuder jag in dig till!

Jag kommer att jobba stenhårt för att vi ska vara en stark och aktiv part i framtidens region, men med min liberala värdegrund framhåller jag även i en storregion den enskilda individen, som ska stå stark gentemot myndigheten.
Och de mest utsatta människorna som vi kan lyfta blir en värdemätare för om vi lyckas.

söndag, april 17, 2011

Borta bra men hemma bäst!

Nu hemma från en resa till Bryssel med arbetsutskottets ledamöter och förvaltningschefer. Det var ett bra program med besök i flera institutioner men ett inplanerat arbetsutskott(jag vet ännu inte vad som skulle beslutats just denna fredag)blev inställt, men nu blev fredagen en enda lång resdag. Jag tror ingen som varit i Bryssel avundas europaparlamentets ledamöters arbetspendling.

Intressant i sammanhanget är den dragkamp mellan nationalstaten och regionerna som pågår och som visar sig väldigt tydligt just nu i Sverige. De som vill stärka banden mellan EU och regionerna är bland annat de som upparbetat starka kontaktvägar med andra regioner i Europa. De har då också kammat hem stora och viktiga projekt för att möta upp mot EU:s mål om att stärka en hållbar tillväxt i medlemsländerna.

Själv tror jag att regionerna i Sverige måste bli tillräckligt starka för att i framtiden vara intressanta som tillväxtregioner. Vi ska tänka att dessa regioner ska fungera i mer än hundra framåt och då får man inte se så snävt som till de nu befintliga länsgränserna.

Många samarbetsområden har uppstått på grund av personliga relationer, politiska, eller i länsperspektiv, praktiska skäl. När de nya regionerna ska bildas måste vi också tänka i ett EU- perspektiv och där måste vi också tänka på och väga det optimala kommun för kommun.Märkligt är att det är landstingen som ska lämna in ansökan om regionindelning.

Folkpartiet i Skåne har tidigt öppnat dörren för ett samarbete med andra kommuner och nu verkar det som om socialdemokraterna också gläntar på dörren.Tyvärr har övriga partier hållit sig väldigt avvaktande inför den viktigaste reformen i modern tid som absolut kräver en öppen diskussion där vi också kan ta med medborgarna.

Meningen var att vi skulle gjort denna reform nu,efter 2010 års val men ingen lyfte frågan och ingen var intresserad av att driva fram den så snabbt, inte heller jag. Jag ville få medborgarna med på vagnen först.
Jag är absolut allergisk emot politiker som inte på fyra år samlat in till en egen åsikt och är beredda att diskutera argumenten för den öppet. Nu är det hög tid att väga plus och minus i varandras argument och göra något bra tillsammans!

Mer än 60% av våra kommunala beslut är grundade i EU- samarbetet och efter mer än femton års medlemsskap bör de anställda vara väl insatta i dessa samband. Det är chefernas ansvar med uppmuntran av oss politiker, att förmedla detta ut i organisationen. Resan var en studieresa för att öka vår kunskap och kunna ta detta ansvar.

tisdag, april 12, 2011

Grattis Kalmar FF!

Stort grattis till Kalmar FF som fick vinna första matchen på nya Guldfågeln Arena. Det var nog en väldigt viktig seger på många sätt. Det var ju verkligen en vacker aprilkväll och varje gång vi kan visa Kalmar i sol så sätter vi den rätta bilden. Chansen till soltimmar är hög här och en solupplevelse ska inte förringas.

Jag hejar speciellt på de spelare som gjorde fågeldansen och kunde ge uttryck för sin målglädje med lite humor. Guldfågeln har självklart också fått ett nytt positivt uttryck till sitt varumärke och det är bara att heja på!

torsdag, april 07, 2011

Ett konstitutionsutskott vore bra!

Nu låtsas man inte längre i Kalmar att det är de förtroendevalda som beslutar.

Följande går att läsa på radions hemsida: ”Det svenska U21-landslaget skall spela landskamp i Kalmar i höst. Kommunstyrelsen har sagt ja till bidrag för att Sverige skall möta Litauen den 5 september på nya Guldfågeln Arena”. Nästa kommunstyrelse är 3 maj men vi ska fatta beslut om detta på tisdag på arbetsutskottet.

Vi hinner inte ens yttra oss över ett överklagande innan vi ser att nästa stöd ramlar in till Arenan. Nu gäller det att smida medan järnet är varmt!
I tisdags mässade alla på kommunstyrelsen om hur viktigt det är att vi fördelar pengarna lika till kvinnor och män. Jag föredrar att sponsra enskilda ungdomsmatcher än att riskera skattepengarna i en elitArena.
Jag gissar att kommunens evenemangsbolag Destination Kalmar kommer att jobba hårt när det gäller marknadsföringen av alla arrangemang till Arenan framöver. Synligt eller osynligt.

När det gäller överklagandet så går det tydligen alltid att med juridisk kompetens slingra sig förbi just det juridiska problemet. Det såg vi också i det första överklagandet av Arenan. Det verkliga problemet med en icke demokratisk beslutsprocess kvarstår i detta ärende.
Nu är ju detta ärende delegerat (varning varning) till arbetsutskottet och där finns ju ingen som hör diskussionen.

Att jag på några rader i en detaljplan hittade att finansieringen var ändrad var ju nästan ren tur.
Det är synd att vi inte har ett konstitutionsutskott på lokal nivå!

Intressant är när jag söker på google om kommunfullmäktige där detta beslut hanterades så får jag fram ljudupptagningarna där interpellationerna kan avlyssnas i efterhand: Just min interpellation "demokratin kräver en tydlig beslutsprocess" som berör överklagandeärendet är instoppad bakom en Gyllene Stolenfråga medan de andra (mycket snabbare) interpellationerna är presenterade i egna ljudupptagningar.

Vad jag letade efter och som jag ska skicka med är Folkpartiets reservation från detta kommunfullmäktige.
Ni kan läsa den i sin helhet här nedan.1. Ledamöterna från FP reserverar sig skriftligen mot beslutet. De anger följande: ”Folkpartiet liberalerna bifaller detaljplanen, men yrkade avslag på det avsnitt som berör ekonomiska frågor, finansiering. Ursprunglig uppgörelse i kommunfullmäktige innebär att Sveafastigheter AB ska köpa marken och anlägga parkeringsplatser för publika sammanhang. Informationen i KSAU om att Kalmar FF:s dotterbolag, Kalmar Arena AB tog över Guldfågeln Arena från Sveafastigheter AB föranledde heller inga andra beslut i denna fråga! Detaljplanen för Gasten 1(rev.29 nov. 2010) är den enda dokumenterade upplysningen om att kommunen tagit över finansieringen för 1000 publika parkeringsplatser! Kommunen går härmed också miste om förväntade intäkter för markförsäljning. En 1,5 meter gabionmur är redan byggd, enligt detaljplan huvudsakligen som avgränsning mot E22 men även som bullerskydd, trots att sådana krav saknas för verksamheten. Det verkliga skälet till denna fördyring av inhägnad, anges i den muntliga redovisningen vara gestaltningen. Vi ställer oss dessutom tveksamma till att byggnationerna just i detta omfattande ärende kan färdigställas innan detaljplan är beslutad, då kommunens invånare ofta fått erfara ett helt annat bemötande. Oklarheter kvarstår hur detta nya kommunala åtagande beslutats. Vi reserverar oss emot denna nya kommunala finansiering och vi reserverar oss emot den försummade beslutsprocessen. I övrigt hänvisas till tidigare protokollsanteckning (KS 11 januari 2011).”

onsdag, april 06, 2011

Heja Kalmar!

Äntligen har lärarna fått löfte om höjda löner! Men som alltid när det gäller socialdemokraterna så ska undersåtarna (här lärarna) först ner i botten för att förväntas bli riktigt tacksamma när de nu närmar sig rikssnittet! Heja Kalmar! En enkät som Företagarna med 13 00 medlemmar gjort, visar tydligen att organisationens medlemmar föredrar Östra Götaland och i andra hand Smålandsregion inkl. Öland. Riktigt intressant blir det när man ser var de flesta svaren kommit ifrån. Oskarshamn 22 svar Mönsterås 16 svar Vimmerby 14 svar Västervik 10 svar och Kalmar endast 9 svar. Det säger något om både engagemanget för frågan och risken för oss förtroendevalda om vi bara läser rubriker och procenttal. Så kanske har jag även i min lilla redovisning missat något. Eftersom man inte nämner några andra alternativ verkar de flesta tro att det är vi i Kalmar län som bestämmer vart Kronoberg och Blekinge ska tillhöra, men så är det inte. Inte ens de själva bestämmer detta fullt ut. Viktigast är dock vilka utmaningar vi ska lösa med de nya regionerna, men vi verkar inte komma runt diskussionen om gränserna. Så låt oss då vara gränslösa!

söndag, april 03, 2011

Viktigt att våga gå vidare!

I lördags samlades Folkpartiets medlemmar till länsförbundets årsmöte och Birgitta Ohlsson talade och var som alltid så inspirerande att man bara tankar in energi. Birgitta som har fullt upp som EU- minister och reser runt hela världen, tog sig tid att nu också besöka Emmaboda och gör även det med stort engagemang! Hon talade över ämnet extremism, men vi hade naturligtvis många frågor om allt från regeringsarbetet till utrikespolitiken. Underbart att träffa både Birgitta och alla partivänner och diskutera aktuella frågor för framtiden! Jag har nu också avsagt mig två uppdrag och det har jag gjort för att jag tycker att med uppdrag som inte väljarna avgör, måste man själv avsluta, så att det blir lite rörelse i partiet. Jag har varit styrelseledamot i länsförbundets styrelse i säkert tio år och det är hög tid att gå vidare. Jag har under massor av år varit länets representant i det nu upplösta representantskapet för EU-frågor och förra perioden varit länets representant i partirådet som är det högsta beslutande organet mellan våra landsmötet. Det är uppdrag som jag tycker varit mycket hedersamma, och är tacksam för länets förtroende att få ha. I partirådet ska man absolut inte sitta i tio år och jag hoppas att alla efter mig har vett att avgå i tid. Att skicka folk till ett partiråd för att bara nicka luktar socialism och det ligger som bekant inte för oss liberaler. Att jag avslutar dessa uppdrag innebär verkligen inte ett minskat engagemang eller förmåga att påverka varken som förtroendevald eller medlem. Jag kommer dock att ha en friare ställning när jag t.ex. ska förklara kommunfullmäktiges och styrelsen i Kalmars inställning i regionfrågan. Och jag kan lägga mer tid på att jobba framåt med Kalmar kommuns utveckling, för här blir mer och mer att göra!