söndag, december 28, 2014

Demokrati och stabilitet måste utvecklas tillsammans!

December.
Vilka är vinnare och vilka är förlorare? stabiliteten och Sveriges möjligheter att styras är nu möjligt utan att Alliansen splittras. Socialdemokraternas strategi har misslyckats kortsiktigt. Dock vet vi inte hur länge detta varar eftersom ett handslag mellan några partiledare kanske inte är något som ska praktiseras som demokratisk metod för framtiden. Nu bör hela regelverket , för att vara legitimt, utredas utifrån framtida förändringar och förnyas efter öppen diskussion och nya beslut punkt för punkt i riksdagen.

Men det kaos som Socialdemokraterna med sin brist på ledarskap och  politisk lyhördhet skapat ,förbleknar när man tar del av dagens händelser.
Förutom pågående krig och terror där människor flyr med en ståplats i en överfull båt brinner ett passagerarfartyg på öppet hav. Att välja på att kasta sig i havet eller brinna inne är en fasa man inte kan sätta sig in i, men det är en katastrof som ofta kan förklaras i ett senare skede.Åtminstone om anhöriga får hem sina nära och kära på ett eller annat sätt.

Men ett flygplan med 160 passagerare som försvinner spårlöst måste hittas för att anhöriga ska få en förklaring som de kan bearbeta. Dessutom hände ju ett försvinnande under årets som gick och är fortfarande ett mysterium.

Översvämningar där hus och vägar läggs under vatten börjar bli så vanligt att vi bara lägger det till alla andra händelser som vi genom teknikens hjälp kan se i direktsändning tillsammans med alla andra i världen.
Det krävs nästan att vi känner någon i händelsens närhet för att vi kan ta in det.
Dock gör tekniken att vi får kunskap som ingen hade för bara femtio år sedan. Det ger oss även insikten om att vi lever väldigt nära varandra i samma värld.

Vart skulle vi ta vägen om Golfströmmen ändras eller om våra livsbetingelser i Norden ändras radikalt eller andra otänkbara scenarier. Jag tror människan har fantastisk förmåga till anpassning och att klara av svåra påfrestningar. Vad jag tror är ett mycket större hot är om människor inte tycker att demokratin fungerar eller om de genom sina demokratiska val inte kan förändra samhället.

De stora händelserna som vi inte kan påverka ger oss inte fribrev att påverka det vi kan förändra här.
Det är verkligen en förhoppning jag har inför år 2015 och framtiden. Att vi i Sverige kan förbättra samhället så att människor känner en större tilltro att kunna påverka sin egen framtid och sina samhällen.måndag, december 22, 2014

Julen kan betyda både värme och kyla.

Pensionerna höjs med 100 kronor nästa år. Det är den goda ekonomi som Alliansregeringen lagt grunden för som ger denna möjlighet. Det visar också att tillväxt ger dubbelt så mycket till pensionerna som enstaka bidrag.

S ville höja  skatten på äldres arbete för att finansiera en femtiolapp extra i pension. Effekten blir så klart minskad tillväxt och därmed mindre pension. Men det var ju tur att de inte fick igenom sin budget i riksdagen, för nu ger fler äldre i arbete också mer till pensionärer och mer över i plånboken för de som arbetar ihop till pensionen.

Politiker skapar inte jobb, det gör företagare. Med pengarna från företagen ska vi politiker sen garantera välfärden genom att fördela skattepengarna. Inte fega ur som S,V och C i Kalmar när de drar en procent rakt över alla verksamheter för att spara när valfläsket är slut.
 Jag var i helgen på Köpenhamnsoperans Gamle scenen och såg baletten  Et folkesagn som handlar om en "bortbyting" och de rädslor som finns idag och alltid har odlats. Femtio miljoner människor är på flykt i världen. Barn kommer bort från sina föräldrar , en del ses aldrig mer och nu kommer vintern och kylan. Något att tänka på när vi sitter i julvärmen och äter. Vi kan väl i alla fall ha vett att vara tacksamma för det vi har!

Ska vi kunna hjälpa fler på flykt både i närområdet och här hemma behöver Sverige en regering som sätter jobb, tillväxt och företagande i fokus.  Det fattas 2000 sjuksköterskor i Sverige och därför är 900 vårdplatser stängda. Om företagen får konkurrenskraftiga förutsättningar kommer de att anställa fler. då kan också vården anställa fler till anständiga löner. Det finns många skäl att byta dagens tillväxtfientliga och icke funktionella regering.
God Jul och ett riktigt Gott nytt År!

torsdag, december 18, 2014

Låt oss satsa på ETT kraftcentrum!

Igår avslutade jag mitt uppdrag som ersättare i Regionförbundet. Det har varit ett mycket intressant uppdrag, men det demokratiska underskottet är lika stort som när förbundet bildades.

Det är hög tid med direktval till Regionförbundet, för det skulle vila ett större ansvar på ledamöterna att diskutera regionfrågor med regionens invånare.
Nu är ju beslut fattat om att vi inte ska ansöka om att bilda en storregion, och det tycker jag är otroligt sorgligt.
Nu fortsätter diskussionen och dragkampen mellan norra och södra länet som den alltid gjort .
Norra länet har Linköping som sin residensstad, men får inga regionpengar därifrån. Kalmar län/region/landsting är bidragsgivare och också det huvudsakliga underlaget till Västerviks sjukhus och bl.a. därför tar Västervik och Vimmerby inte steget fullt ut och tillhör Östergötland, vilket annars vore mer naturligt.

För att kraftsamla behöver en region ETT kraftcentrum och  det är av natuliga skäl Kalmar. Men trots allt tal om konsensus muttras det om "att Kalmar tar allt".

Det uppstod också en ganska dyster diskussion kring höghastighetståg och den förhandling som nu inleds om sträckningen. Det var bara dysterkvistar här med istället för att se det positiva en höghastighetsbana får för hela landet.

Nu börjar också en ny programperiod om Östersjöprojekten och här finns ju stora chanser om man ligger i framkant och lyckas bilda ett samarbete om infrastruktur och tillväxtsatsningar med  andra länder kring Östersjön och med Blekinge, Kronoberg och Skåne.

Vi behöver så innerligt en större region och då får vi skapa den på olika vis. Vi behöver också direktval!

fredag, december 12, 2014

Flyktiga besked från statsministern.

Före valet lovade Lövfen att han skulle få igenom sin budget. Med en självbild som det stora parti man en gång var och en tro på att andra partier utan större betänkligheter skulle svika sina väljare och rösta för en socialistisk budget istället för en alliansbudget. Provocerande beslut har varvats med ”den utsträckta handen” som visat sig helt tom. En kil in i Alliansen och S hade säkrat makten, vilket är deras enda prioritet.

När slaget var förlorat försökte han rädda ansiktet som statsminister genom att utlysa nyval.
Ingen kil har fastnat i Alliansen och nu deklarerar Löfven att han och Fridolin ska ta sin nedröstade budget och gå armkrok in i valrörelsen. Den budget som även Sjöstedt är en del av. Visst började det likna valet med Sahlin MP, och V.

Men nu backar Löfven efter påtryckningar från LO.
Just nu ska Löfven inte gå till val på den budget som förlorade. Han ska inte gå armkrok med MP och V. Visst börjar det likna höstens val.

Hur många tror att han klarar att köra en ny vänstersväng efter ett val. Verkar bli en evighetsmaskin och ett evighetstillstånd med S, MP och V vid rodret.

Alliansen har en budget som fungerar med små justeringar mellan partier som är vana att samverka.

Löfvens beslut är inte varaktiga.

Och varken språkrören eller vänsterledaren kan väl hoppa jämfota av lycka just nu?

tisdag, december 09, 2014

Alla varningsklockor har redan ringt!


 Kommunal sydost säger upp lokalt kollektivavtal gällande rätt till heltid!
Det är inte avtalets fel, utan hur arbetsgivaren hanterar avtalet som får negativa följder,  alla ska få rätt till heltid men det får inte bli till vilket pris som helst”.
Jag håller helt med!
Detta är ett både överraskande och väntat beslut.
Det ska verkligen mycket till innan en avtalspart bryter en så genomgripande överenskommelse.

Men det är  förståeligt. Jag arbetade med delade turer på sextiotalet när jag började arbeta inom sjukvården. Helt meningslösa timmar förlade jag i Lund tills jag skulle börja jobba igen på Lunds lasarett.
Och listan kunde göras lång i Kalmar över  prioriteringar olika kommunalråd har kommit på under åren.

Jag har ju ställt interpellationer till kommunalråden och nämndsordförande om detta, men svaren har varit ”god dag yxskaft” och fortfarande år 2014 förekommer delade turer inom omsorgen i Kalmar.

Beslutet har inte omsorgen tagit. Det är taget på central kommunledningsnivå liksom de flesta fördyrande förslag som omsorgen behäftas med. Liksom bemanningscentral. Liksom kvarboendeprincip. Vi såg ett kort andningshål strax efter valet då det kom en och annan granskande rapport om vad som inte blivit gjort. Nu är det ett nytt val och locket verkar vara på igen. Kalmar har återfått till den skyddade kommunala verkstan igen.

Som lök på laxen fick ju omsorgen ytterligare besparingar av S,V och C i den budget som ska tas nästa måndag. Folkpartiet undantar de mest personalintensiva verksamheterna i vår extra besparing.
 
Om kommunledningen sparar in på hälsan har omsorgen snart en ökande kostnad för sjukfrånvaro och rehabilitering. Alla varningsklockor har redan ringt.

När majoriteten ville ha en ekonomisk redovisning om minskat underskott föreslog jag ett tillägg.

Mitt och Folkpartiets tilläggsförslag var:   ”Omsorgsnämnden ska också kunna redovisa en minskad sjukfrånvaro och hur arbetet med önskad sysselsättningsgrad påverkat kvaliteten och kontinuiteten för omsorgstagarna positivt.”


torsdag, december 04, 2014

Bästa budgeten vann!

Den utsträckta handen har varit en inbjudan med armbågen. Att lägga fram en tillväxtfientlig budget och tro att man ska få igenom den är ganska naivt, men socialdemokraterna har fortfarande en självbild av sig som det stora partiet som kan göra som det vill.

Den bästa budgeten vann och nu ska vi ge järnet för att den bästa regeringen återtar regerandet.
Vi vill se en politik för tillväxt med fokus på utbildning och arbete . Om företagsklimatet och valfriheten förbättras kan både människor och företag växa!
Här i Kalmar sa gästande socialdemokrater att Bromma flygplats skulle vara kvar, men tillbaka i Stockholm var det inte längre så säkert.

Man finansierar en femtiolapp i månaden till pensionärerna med en höjd skatt på de äldre som jobbar och bidrar till välfärden efter sin pension. Det blir lite emellan som man behåller till annat, så i praktiken snor den tillfälliga Lövfen-regeringen pengar från pensionärskollektivet.

Skattesystemet är ju konstruerat så att ju fler som arbeter desto mer tillfaller pensionssystemet.
Genom alla tillväxtfientliga förslag kan det t.o.m. vara så att den tillfälliga Lövfen- regeringen
med sin politik bidrar till att sänka pensionärers inkomst med  en femtiolapp.

Det är varje regerings ansvar att lägga fram en budget som kan godkännas av majoriteten i riksdagen.

Det var Alliansens ansvar att lägga fram och rösta på den budget de gick till val på och som de innan valet sagt att de gemensamt ska lägga fram. Allt annat hade varit ett svek mot våra väljare.
Nu har svenska folket prövat en S och MP regering.

Dags att den 22 mars rösta fram en stabil regering som kan föra Sveriges utveckling framåt!

tisdag, december 02, 2014

Två steg fram och ett steg tillbaka

Idag röstade kommunstyrelsen för förslaget om försäljning av Industriparken AB . Folkpartiet liberalerna lämnade redan 2005 en motion om ändrade driftsformer för Kalmar Familjebad. När kommunen köpte över fastigheten för ett år sedan föreslog vi att Familjebadet skulle föras över i Kultur och Fritidsnämnden. I våra budgetalternativ har det varit ett uppdrag.

Steg två är att Industriparken  AB som har utvecklats väl och med en låg vakansgrad nu kan säljas. Folkpartiet har tidigare  i en motion föreslagit en försäljning av Industriparken AB i första hand och en personunion mellan KIFAB:s styrelse och Industriparken AB  i andra hand.

Jag är glad att vi kan påverka med vår politik jag kommer även fortsatt att driva på i den riktning som bäst gagnar demokratin, välfärden och det fria företagandet.

När det gäller demokrati och öppenhet har kommunen dessvärre tagit många små steg tillbaka i höst. Idag stängdes ännu en dörr.
Vid ändringar i bolagsordningar för de kommunala bolagen, inför Kalmar kommun nu papperslösa stämmor.
Allmänhetens rätt att närvara stryks därmed, utan att de sätter något annat istället.
Nu verkar det inte förekomma papperslösa stämmor som rutin, när man snokar på nätet,  och då är det bra att vara så öppen så att ingen tror att kommunen försöker undanhålla information om bolagen.

Mitt yrkande, som oppositionen ställde sig bakom lyder:
”Tillägg samtliga bolagsordningar:
Viktiga handlingar som ingår i kallelsen till bolagsstämman såsom årsredovisning, revisionsberättelsen och rapporter m.m. görs tillgängliga elektroniskt för media, allmänheten och övriga intressenter  under samma tid som för ledamöter och ombud  t.ex. via kommunens hemsida.”
                                                    
Det kostar ingenting extra, men majoriteten tycker att det är nog med öppenhet och att det räcker att leta sig fram till kommunfullmäktiges kallelser och läsa årsredovisningarna där. Det är dock lite olika processer och en bra demokratiambition att vara lite mera öppen när man inför något nytt som dessutom är ganska oprövat i en offentlig verksamhet. Ett steg tillbaka.