söndag, maj 29, 2011

Skuldberget växer!

På grund av en del oklara omständigheter kom jag inte åt min blogg och har därför inte skrivit på ett tag.Det är irriterande när man stoppas av tekniken men nu har jag fått hjälp att komma in igen.

Det händer ju så mycket i politiken hela tiden och det kliar i fingrarna att få förklara och försvara sin ståndpunkt på bloggen. Insändare kommer ju inte säkert in direkt och då har redan andra händelser fångat intresset.

Birgitta Axelsson Edström vänsterpartiet skyller i lördagens Barometern skolans förfall på Jan Björklund, utbildningsminister FP, trots att den nya skollagen inte trätt i kraft ännu och gymnasiereformen startar först till hösten. Birgitta skriver med sin artikel under på den misslyckade skolpolitik där de sämsta målen och resultaten blivit normen som övriga ska rätta sig efter.Men den rödgröna majoriteten i Kalmar har vägrat gå med på Folkpartiets krav att satsa på skolan bl.a. att vi ska ha speciallärare till de barn som har svårt att nå målen tidigt i skolan.Vi har önskat en diskussion i kommunfullmäktige om barnens situation vid flera tillfällen men fått avslag från de rödgröna.

I Kalmar är fortfarande klyftorna lika stora som år 2005 mellan de bostadsområden med barnfattigdom och områden där barnfattigdom knappt går att mäta. I denna politik har vänsterpartiet haft ett betydande inflytande. Utjämna klyftor görs bäst genom att lyfta de barn som halkar efter. Inte att sänka de som är begåvade och har goda förutsättningar. Men i majoritetens budget satsas bara på det som är lagstyrt och välfärden har kvar sina besparingar i Kalmar.

Men liksom i kända socialistiska länder satsar majoriteten även här i socialistiskt styrda Kalmar på monument och gratis utvalda evenemang. Samtidigt växer skuldberget i Kalmar!

fredag, maj 20, 2011

Bussarna kör i alla väder!

Det är verkligen så att ju större beslut desto mindre underlag. Nu ska det snart fattas ett järnvägsbeslut som omfattar en kostnad för förstärkningar på 200 miljoner och hur mycket vet invånarna i Kalmar om det? Första gången jag hörde ryktas om detta frågade jag hur mycket de andra länen/regionerna bidrar med men ingen visste då. Nu får jag veta att ingen medfinansiering görs av Östergötland, trots att stora förstärkningar är inom deras region. Men hur är det med de övriga?
Jag saknar också resultat av resvaneundersökning, beräknad tidsvinst och konsekvenser för övrig kollektivtrafik.

Så måna är alltså Linköping med omnejd om en fungerande arbetsmarknadsregion med Västervik och Kalmarregionen! Jag och Folkpartiet har varit pådrivande när det gäller satsningar på infrastrukturen, och det vill jag gärna vara nu också,men det innebär inte att jag vill tvinga invånarna att höja skatten för satsningar som inte är väl underbyggda.

Innan vi har dubbel räls och långa mötesstationer tror jag vi måste se till att även busstrafik och varutransporter har bättre förutsättningar.

Jag kan faktiskt imponeras av att bussbolagen är så flexibla och att så många bussar kan komma till räddning ganska snabbt när tågen stannar. Jag var på Bromma när det kom en riktig snöstorm som gjorde att flyget inte kunde lyfta till alla destinationer.
I ett huj kom det ersättningsbussar som hjälpte till att lösa situationen. Här var jag faktiskt även imponerad av flygets information och organisation.

Jag har aldrig hört att busschaufförer gnällt på dem som omkullkastar hela deras arbetsdag eller trilskas om biljetten när tåget inte funkar.
Däremot kan inte de olika tågbolagen samarbeta om att ha en biljett trots att man inte ska byta från Kalmar till Köpenhamn. Varje bolag måste ha sin egna biljett trots att jag sitter på samma tåg hela vägen.

Så man undrar ibland om järnvägen är mogen för en kapacitetsförstärkning och fler som kör? Lyft blicken och se hur andra gör.

Jag tror inte att andra bidrar med så värst mycket till vår infrastruktur heller, men som sagt jag vet inte, eftersom det inte finns med i underlaget. Parter och finansiärer verkar inte här vara desamma.Jag får väl fråga som vanligt, men trist är det.

torsdag, maj 19, 2011

Vilka vänner!

Tur jag inte börjat skriva om Juholts inlägg angående Sveriges insatser i Libyen.
Då hade det gällt att hänga med för att inte missa en ståndpunkt. Många olika och lika tvärsäkra åsikter har det blivit under kort tid.

Jag trodde aldrig att jag skulle tycka synd om kungen, men nu gör jag det nästan.
Vilka kompisar, om det är sant att de letar upp grabbar ur den undre världen för att sopa undan spåren från deras rumlande!
Nej, förresten jag kan inte tycka synd om kungen. Han har roat sig kungligt och hade säkert jättekul medan det varade.Men vilka vänner! Verkligen snabbtänkta!

Det är så trist med alla som tappar markkontakten, men än värre när de tar ut sin makt på andra.Kanske helt logiskt att sådana människor inte kan se riktigt klart när de ska "hjälpa till".

Drottningen verkar ju vara ett under av lojalitet. Både när det gäller sin far och sin make.Det är inte entydigt positivt! Man undrar ju bara hur snacket går runt det frukostbordet.

måndag, maj 16, 2011

Bäddar för skattehöjning.

Peter Akinder skriver idag om den nya hårdheten och försöker stämpla Allianspolitiken som brutal och egoistisk.Men framtiden är obeveklig.
Är det någon regering som på allvar sett problemen så är det den nuvarande.
Fler fler mätningar t.ex. öppna jämförelser som mäter kommuner och landsting mot varandra, ger oss den kunskap vi behöver.

Vad gjorde socialdemokraterna?
Jo man undvek mätningar som var till egen nackdel. Åtminstone blev de inte publicerade. Nu mäter vi och publicerar och ger därmed också möjlighet att diskutera det som ska göras bättre. Öppna jämförelser kan användas konstruktivt eller bortförklaras. Men det publiceras även att man inte svarar på frågorna.

I Kalmar, i den mån man svarat på socialstyrelsens frågor, finns en attityd att framhålla de mätningar som sätter kommunen i bästa dager, och negligera andra.
Denna inställning hos den styrande majoriteten silar ner igenom hela organisationen.
Jag har vid ett flertal tillfällen efterfrågat utvärdering på hur kommunen tar hand om de mest utsatta barnen i kommunen, men majoriteten har valt att inte mäta och att inte fullt ut svara på frågorna till öppna jämförelser.
Barnen lämnas åt sitt öde, och majoriteten slipper en besvärlig diskussion. Hellre blunda än att se det obekväma.

Akinder ser skattehöjning som lösningen och socialdemokraterna praktiserar just detta i Kalmar. Men trots regelbundna skattehöjningar i här har skillnaderna mellan barnens förutsättningar i olika bostadsområden i Kalmar inte förbättrats på de fem år som detta varit känt.
För det hjälper inte med ett välfärdsbokslut om man inte tänker bry sig om resultatet. Majoriteten är bara är inställd på att satsa på det glassiga, det som syns kortsiktigt.

Mer bröd och skådespel åt folket!

Alliansen kritiseras ju för sin lite tråkiga politik men framtiden är obeveklig och vi lever i en tid när endast en god ekonomi och fler arbetade timmar kan betala en allt äldre befolkning och en välfärd som också klarar en lågkonjunktur.

Men hellre det än godisregn vart fjärde år och besparingar däremellan,som i Kalmar!

måndag, maj 09, 2011

EUROPADAGEN 9 MAJ!

Idag 9 maj firar vi Europadagen! Det är en viktig dag i alla europiska länder, då vi hedrar och tackar de som stupat i kampen för frihet och demokrati i Europa, för att vi, tack vare deras uppoffringar får leva i fred idag.

EU är nu dessutom en viktig part i olika fredsstävanden i övriga delar av världen eftersom FN alltför ofta står handlingsförlamat. Det har även varit fallet i den pågående europiska våren, där FN en minut i tolv, med alltför många spillda människoliv, lyckades enas om en insats till stöd för de demokratiska krafter som kastat rädslan och bara önskar att leva i fred och frihet.
Våld föder våld och Folkpartiet liberalerna vill idag på europadagen uppmärksamma att vi även har en del att jobba med även inom Europaunionen. Folkpartiet vill göra barnkonventionen till lag och ge alla barn förutsättningar att påverka sin egen framtid. Det gör man bäst om man respekterar andra människor. Barn är också människor, och därför delar vi idag ut flygblad med följande text:

"GÖR EUROPA FRITT FRÅN BARNAGA!

I dag är det Europadagen. En dag att fira.
Men i dag är hundratusentals barn i Europa rädda för
att bli slagna av sina föräldrar eller lärare.
Folkpartiet kräver att Europas barn skyddas från våld.
I elva EU-länder är det fortfarande lagligt att slå sina
barn. Det är elva länder för mycket.
Vi är stolta över att Sverige var först i världen med
att förbjuda barnaga 1979. Folkpartiet jobbar vidare
för att fler länder ska införa totalförbud. Hjälp oss i
det arbetet.
Små människors mänskliga rättigheter
är lika mycket värda som storas!"

fredag, maj 06, 2011

IKEA större allmänintresse än Arenan!

Med IKEA kom framtidstron till Kalmar!
Johan Persson har verkligen sugit på IKEA-karamellen och försökt klistra sig själv till alla framgångar som följt i IKEA:s spår.
Utan IKEA hade inte Hansa City funnits och ännu idag är det IKEA som är magneten till området.

Självklart ska IKEA ha med en egen hänvisningsskyltning oavsett hur man skyltar till Hansa City även i fortsättningen!
Men som tidningen Östran skriver så kommer säkert Arenan att få sin egen skyltning.
Den manegen har krattats av en liten grupp med stort inflytande.

IKEA däremot gjorde klart från början att de vill spela på samma villkor som andra företagare i området. Jag hoppas inte att det ska ligga dem i fatet när de nu söker en förlängning av sitt tillfälliga skylttillstånd.

Kalmar FF har definitivt inte stått på egna ben när det gäller finansiering. Däremot har man varit mån om att slippa inblandning i besluten om var och hur Arenan skulle byggas. Arenan kommer att besökas av en liten, men trogen, del av befolkningen och ha matcher/evenemang max en gång i veckan.
IKEA däremot tar emot besökare årets alla dagar och det är säkert endast ett fåtal av Kalmars invånare som inte någon gång varit där.
IKEA är alltså ett mycket större allmänintresse för Kalmars befolkning än Arenan!

IKEA har fortfarande samma stora betydelse för Kalmar! Det är till IKEA vi åker!

onsdag, maj 04, 2011

Ny ranking eller ny politik?

Igår redovisades hur vi ska komma till rätta med det dåliga bemötande som kvalitetsundersökningarna visade och dessutom redovisades tre ganska bedrövliga sanningar för Kalmars förtroendevalda.
Vi får veta att vi har den dyraste omsorgen OCH den sämsta enligt de som får del av den.Är omsorgen dålig eller blåser man upp förväntningarna med all vacker retorik om att Kalmar är bäst på allt? Trots allt så är det medvetna? politiska beslut som gör omsorgen dyrare, men är majoriteten byxad att stå för kostnaderna?

Vi fick en uppföljning av gymnasieskolan som visar att eleverna är nöjda men resulten/betygen och de som får behörighet till högre studier ligger under medel.
Andel lärare med pedagogisk examen är låg, men ändå har vi de högsta kostnaderna/elev bland våra jämförelsekommuner.

Svenskt näringslivs ranking visar att vi inte ens tagit oss upp till den nivå vi hade år 2008. Väljer man att mäta sig med det enda bottenåret när kommunen var på 229 eller något ditåt, så kan man ju vara nöjd med 139:e plats.
Men det är återigen politiska beslut som gör att vi ligger där vi ligger på rankingen.
Johan Persson ägnar näringslivet många besök men sen går han in i kommunhuset och säger nej till att öppna upp för entreprenörer i de kommunala verksamheterna. Kommunen har snart fingret i alla syltburkar och det är bara en tidsfråga innan kommunen leker företagare i vindkraftsbranchen också.

Men vad gör man åt saken då? Jo man letar upp en ny ranking som nog inte har med det där tråkiga som drar ner siffrorna. Det är socialdemokraternas åtgärdsprogram, tillsammans med en retorik om en ljus framtid. Och det funkar tydligen!

Resultaten kan bli bättre med rätt förutsättningar!

tisdag, maj 03, 2011

Desperata?

Idag får jag nästan oförtjänt stort utrymme på debattsidan i Barometern.
Det verkar som om socialdemokraterna med Jonas Hellberg i spetsen försöker slänga in lite grus i det politiska maskineriet. Han kastar gruset rakt upp i luften, utan att bry sig om vem det drabbar,bara bara det träffar mig och Folkpartiet, som inte spelat med i den politiska leken på det sätt som sossarna vant sig vid.

Det visar bara din desperation Jonas över att vi får mycket support från Kalmarbor som också är trötta på att vi fattar beslut utan beslutsunderlag.

Sist några rättelser: av alla de exempel på sånt som vi sagt nej till var inte ett enda rätt.
Vi har sagt ja till Södermöre och vill pröva liknande i Rockneby. Vi har sagt ja om kommunen vill köpa rättvisemärkt kaffe. Vi har sagt att vi vill gärna pröva ett Linneuniversitet på Fredriksskans, men vi vill först se ett beslutsunderlag, värt namnet!
Vi har i Folkpartiet satt kunskapsskolan högst på dagordningen och jag kan tänka mig att Jonas vill försvaga FP på den punkten.

Vi har en stark ideologisk linje och den är vi eniga om i hela vår Folkpartigrupp.
Att andra försöker förminska oss, är ett uttryck för deras bekymmer , inte våra.

måndag, maj 02, 2011

En symbol för terrrorismen är död.

Usama bin Ladin är död.
Han slutade inte sitt liv i en grotta utan i en lyxvilla. Kanske ville han hellre minnas som den som levde på flykt under stora umbäranden.
Han har varit en symbolfigur för många rebellromantiker och inspirerat många ungdomar att ta andra människor med sig i döden för "sin sak".
Och hur många har inte suttit fängslade oskyldigt för att de haft någon anknytning till någon som haft en anknytning?


Nu kommer det att skrivas dokumentärer och göras filmer och några kommer att försöka vinna ytterligare trogna anhängare genom att odla hans martyrskap.
För alla de anhöriga till hans offer har det säkert skipats någon form av rättvisa, även om de aldrig får tillbaka sina nära och kära.
Hur nära och kära till de hjärntvättade ungdomar som i "den goda sakens" namn dödat hundratals människor känner sig, vet vi inte. Men vad vi vet är att de funnits i alla sociala skikt i samhället och blivit fångade av ett drömsamhälle som kan uppnås om bara andra individer undanröjs.

Vad vi vet är att den skaran icke önskvärda individer till slut kan vara vem som helst av oss.
Därför ryser jag när politiska ledare och deras svans talar om sitt färdiga drömsamhälle.
Historien förskräcker.

Jag jobbar hellre för ett samhälle där vi enskilda människor kan knega i hop till det vi behöver, och de behoven ser ju väldigt olika ut för oss människor.
Jag drömmer också om en skola som ger så mycket kunskap och framtidstro att människor kan påverka sina samhällen och våga ifrågasätta karismatiska auktoriteter som vill omforma oss att passa in i sitt drömsamhälle. Att fler vågar gå emot när någon mobbas. Att fler vågar se när något barn far illa. Det vore en revolution som räddar liv!