söndag, oktober 31, 2010

V och MP har funnit varandra!

Trots ekonomisk instabilitet och fördragsändringar motsätter sig många länder att strama åt EU:s budget.

–Den som är emot den sexprocentiga ökningen är anti-europeisk, sade Jerzy Buzek, EU-parlamentets talman enligt diplomater som var med på det stängda mötet.
Uttalandet fick flera EU-ledare att gå i taket, skriver EU Observer.
– Vänta lite. Jag kapade just budgeten för polisen, gör det mig polisfientlig? sade Cameron som tillhör de som bara vill öka med hälften.

Här tycker jag mig känna igen argumentationen från socialdemokraterna när vi vi dra ner på utgifterna i Kalmar kommun.

För Sverige är det ju otroligt viktigt att alla länder och därför också hela Europa
håller i pengarna. Vår regering kan annars drabbas, trots att Alliansregeringen skött ekonomin exemlariskt genom krisen.

Från EU-nämndens möte rapporteras om att MP (Fridolin) och V (Sjöstedt)
funnit varandra i sitt EU-motstånd. Än en gång sänder jag en tacksamhetens tanke för att det inte är en rödgrön regering som nu sköter de ekonomiska förhandlingarna i EU.

Också i Kalmar är valet över, och om notan för alla socialdemokratiska vallöften ska betalas kommer snart begäran om nya lån. Vi får se om man uttömt alla kreativa möjligheter att flytta in nya pengar i rätt tabellar, eller om det blir de attraktiva grönytorna i centrala Kalmar som får gå under klubban.

Oppositionen får några dagar att läsa Socialdemokraternas budget, att skriva en egen och hinna förankra hos våra medlemmar. Vi får se om våra protester hjälper och vi får majoritetens budgetförslag i mitten på november.

tisdag, oktober 26, 2010

Etiska samtal till fikat.

Hur kan man bete sig så mot gamla människor som tre anställda gjort i Kumla kommun?
Att det pågått i flera år utan att någon slagit larm är ju ett sådant nederlag för all rättskänsla, så man vill knappt tänka tanken.
Det är också ett nederlag för ledarskapet som inte ger tydliga signaler om vad som gäller. Etiska samtal och kompetenshöjning är en bristvara inom både vård och omsorg generellt, även om det finns positiva undantag.

När inte personalen kan hantera återkommande frustration blir de cyniska och det finns tyvärr de som helt enkelt blir elaka. Jag har arbetat på gamla tiders mentalsjukhus, där en del personal var helt omänskliga. På sådana arbetsplatser måste det finnas kompetens med debriefing och utbildning om hur äldre människor ska behandlas, även när de frestar tålamodet.

Förmodligen gällde det ett kommunalt drivet boende, för om det är privat hade man vara väldigt snabb med att tala om det. Det stimulerar tydligen konflikttentaklerna lite mera när man kan locka ut motståndarna i ännu en strid.
Det finns nog både bra och uselt ledarskap i alla ägarformer. Men nu ska missgreppen polisanmälas och förhoppningsvis utredas. Ett brott är ett brott om det sker i skolan eller på hemmet.

Hoppas de gamla nu kan njuta av att slippa sina plågoandar.
Tänk att bara sitta och vänta på ondskan och ingen skyndar till ens försvar.
Att tiga är att medverka, och vem ska skydda de boende om inte personalen gör det.

torsdag, oktober 21, 2010

städa på rätt trappavsats!

Idag kom Mona Sahlin på att Socialdemokraterna också ska jobba för arbetslinjen.
Grattis till den insikten!
Hon har helt plötsligt också kommit på att arbetarna har vänt socialdemokraterna ryggen. Men där har hon fel! Det är S som vänt arbetarna ryggen.

Men någon ska anställa och där har det ännu inte sjunkit in hos socialdemokraterna att det är företagare som måste få lyckas, som ska fixa de nya jobben. Då måste man också vara glad när företagare gör vinst och det är inte Mona Sahlin.

Här i Kalmar ska det nu inrättas ett näringslivsråd och tanken är god.
Men även dessa företagares förväntningar kan grusas lika snabbt som jag hinner säga LOV eller RUT.

Vi har nu fått lite siffror inför budgetberedningen för 2011, men de 29 miljoner som ska betalas till Kalmar FF och Arenan finns inte med. Dessa pengar ska tas från försäljning av mark på Fredriksskan och det kan ske tidigast 2012.
2011 års resultat beräknas till 33,2 miljoner så när 29 miljoner är taget finns det inte så mycket kvar.
Därför behöver man spara och då är det intressant att se hur socialdemokraterna ständigt köpt sig lojaliteter efter valen. År 1998 kostade den politiska verksamheten 330 kr/ invånare vilket var föredömligt lågt i jämförelse med andra kommuner.
Sen dess har flera verksamheter tagits över av kommunerna vilket självklart ökar kostnaderna, men vi måste även våga diskutera effektiviteten och kvaliteten inom detta kostnadsområde.Risken är annars stor att kostnader disponeras fel även här.

Socialdemokraterna hade år 2009 ökat kostnaderna för den politiska verksamheten till
610 kronor/ invånare och i samband med detta valet ökar de kostnaden ytterligare.
Trots allt tal om Budget i Balans har de nu gått om jämförelsekommunerna med råge.

Jag hade en slogan i valrörelsen " jag vill städa trappan uppifrån" och den gäller även efter valet.

måndag, oktober 18, 2010

Arvode eller läromedel?

I dag kom majoritetens förslag till politisk organisation.

Sedan 2002 har de utökat den politiska organisationen konstant. Antalet ledamöter utökas i servicenämnden. Arbetsmarknadsenheten permanentas med ordförande/ viceordförande I kraft av sitt valresultat får socialdemokraterna fler ledamöter. Utöver valresultatet ökar de majoritetens maktbas med en andre vice ordförande i fem nämnder och i kommunstyrelsen. S. k. insynsplatser som inte funnits i budget, skall nu tas bort (trolleri!)och finansiera en dela av de nya uppdragen. Det är riktigt intressant att se hur skickligt man kan få det att låta som om det gick jämnt ut med tidigare organisation.

Två nya kommunalråd för Socialdemokrater och Miljöparti ska få en "introduktionsersättning" i form av arvode motsvarande 50%. Hade man gjort dem till politiska sekreterare på 50 % hade partierna tvingats minska sitt partistöd.

Nu blir det kanske böcker till skolbarnen,som får stå tillbaka när kassan tryter.
Folkpartiet har gjort andra prioriteringar för utbildningen har nu möjlighet att förbättras med regeringens förslag om lärarlegitimation, men det blir än viktigare att läromedlen (som är kommunens ansvar) hänger med i standardhöjningen!

måndag, oktober 11, 2010

Maktbegär!

Nu har alla röster räknats och jag är underbart glad för alla personröster!
Det känns som en enorm styrka att bli personvald och jag känner mig förtroendevald. Det är det vackra i demokratin.

Men med erfarenheter från tidigare val vet jag också att det nu skvallras i telefoner och prång med kohandel och utbyte av tips om den ”andra” sidan. Jag har upptäckt att män är minst lika duktiga på skvaller som kvinnor men kallar det ”förhandlingstaktik”. På grund av detta får Alliansen nu allt mindre tid till förhandling! Nu får vi kanske inte förutsättningarna förrän älgjakten är klar och då har Alliansen tre veckor på sig för "vår" demokratiska process.Jag återkommer på bloggen när ALLA papper finns på bordet.

För 15 november ska partierna lämna in sina nomineringar av personer till de olika uppdragen. Dessförinnan ska Alliansen hinna förhandla om uppdragen och därför är vi beroende av att den rödgröna majoriteten bestämmer sig och lämnar in en skriftlig redovisning över vilken politisk organisation som gäller. Och då menar jag verklig förhandling där parterna vet reglerna och förutsättningarna. Det har fungerat förut och det kommer att fungera denna gång också.

Men det behövs tid för förhandling och det behövs tid för förankring i de egna partierna.

När förhandlingarna är klara ska nomineringskommitten i partiet sätta igång att fördela uppdragen på gamla och nya kandidater. Det sker enligt fastställda principer, men är ett mycket grannlaga arbete och otroligt viktigt för kommunens utveckling och nästa valresultat. Men även för den enskilde med ett politiskt engagemang! Var och en förstår att detta tar tid. Och tid får vi allt mindre eftersom vi ännu inte fått slutresultatet av majoritetens förhandling.

Men med tanke på den maktförskjutning som skett under senare mandatperioder kan vi räkna med att socialdemokraterna (utöver valresultatet) även denna gång förstärker majoritetens maktställning på oppositionens bekostnad.
Dessutom kortar man ner tiden för oppositionens demokratiskaprocess.

Små maktförskjutningar vart fjärde år märks inte och är glömda när nästa val närmar sig.

tisdag, oktober 05, 2010

Grattis!

Grattis Folkpartiet till fyra ministrar!

I den nya regeringen ingår naturligtvis vår partiledare Jan Björklund som utbildningsminister och vice statsminister.

Birgitta Ohlsson fortsätter som EU-minister

Nyamko Sabuni blir jämställdhetsminister men också
bitr. utbildningsminister.

Erik Ullenhag "som skulle ägna sig åt sin riksdagsplats" blir integrationsminister och bitr arbetsmarknadsminister.
Grattis till er alla!Men masken föll av redan första dagen på jobbet.
Första klavertrampet stod väl de Sverigedemokrater för, som lämnade kyrkan när prästen talade varmt om mänskliga rättigheter och allas lika värde. Är det något som hör hemma i en kyrka så är det väl predikan om människovärdet.

Däckgungor till salu?

Kul för damfotbollen att bli uppmärksammad i Sverige. Det är bara att hoppas på ett lyckat arrangemang och att de turister som årligen gästar Kalmar prioriteras när UEFA vill muta in sina revir i staden. Nu ska vi låta det spilla över även på andra flickidrotter!


Ur vetenskapsradion idag.
Klassiska bildäcksgungor, som finns i hundratusentals på svenska lekplatser, kan innehålla cancerframkallande så kallade HA-oljor.
Bert-Ove Lund, toxikolog på Kemikalieinspektionen säger till TT att det sannolikt inte är någon fara för barn som sitter och gungar på bildäck men däremot ska man stoppa barn om de slickar eller biter i däcket.

Men i Kalmar, där man naturligtvis värnar om de stackars barnen, fick en mamma med sig nästan hela fullmäktige på ett förbud i kommunen mot däckgungor. ca 110 olyckor orsakas av gungor varje år. Testfakta meddelar att gungor av trä och stål står för större skaderisk, trots att man ibland hänvisar till tyngden i däckgungorna som en fara. "De populära däckgungorna ansågs vara bättre, då de hade bäst stötdämpande egenskaper." Har också sett att man annonserar efter däckgungor.

Men i Kalmar finns redan ett politiskt beslut på att ta bort dessa populära däckgungor.Kalmar fortsatt framåt!
Liknande alarm är tillsammans med riktigt dyra halsbrytande projekt, de förslag som snabbast landar på fullmäktiges ärendelista.

Däremot har ett förslag om koppeltvång för hundar i tätort valsat fram och tillbaka under hela mandatperioden,för att vid senaste kommunfullmäktige återremitteras av majoriteten! Tala om beslutsvånda.
Majoritetens förslag till beslut hade minsann inte de små barnen för ögonen, trots att man sagt sig prioritera barnkonventionen i denna kommun.
Kanske blir förslaget koppeltvång och munkorg på barnen, så att hundarna kan gå fria och de små barnen inte kan bita på de farliga däckgungorna!

måndag, oktober 04, 2010

Kompetens prioriteras- i länet.

Glädjande är att regionförbundet kommer att prioriera kompetensbehovet i sin kommande utvecklingsplan. Regionförbundets styrka hänger på att alla kommuner stödjer den inriktningen.Här har Kalmar kommun lite kvar att också kan belysas i min insändare, bifogad. För mig är detta en prioriterad fråga. För socialdemokraterna är det viktigare med en organisation och en samordnare. Vilka som ska samornas kan man fråga, då kommunen bara har en utbildad sudie och yrkesvägledare. Pengarna hamnar åter långt bort från själva verksamheten, om S får bestämma.


"En investering i framtiden!

Folkpartiet liberalerna har under flera år, utan respons, efterfrågat ett kommunfullmäktige med diskussion kring barnens situation. Därför blir jag väldigt glad att demokratidagen
24 oktober har barnen som tema!

Men en demokratidag är till intet förpliktigande om man inte följer upp med verkliga satsningar på barnen! Folkpartiet liberalerna har genom åren lagt en mängd förslag om förbättringar på barnens och skolans utveckling.
I en motion år 2007 föreslog Folkpartiet liberalerna en inriktning mot att varje rektorsområde i Kalmar kommuns grundskolor skulle ha en utbildad studie- och yrkesvägledare. Motionen blev positivt behandlad eftersom det i Kalmars grundskolor endast fanns en utbildad studie- och yrkesvägledare. När ingen förbättring skett lämnade jag nu i september 2010 en interpellation (fråga) till Barn- och ungdomsnämndens ordförande om resultatet av denna utredning. Tre år har då använts till att försöka genomdriva en organisation med gymnasieskolan, som redan har utbildade studie- och yrkesvägledare för sina behov. I diskussionen som följde stod det helt klart att en ny organisation var långt viktigare för den rödgröna majoriteten, än att för samma pengar kunna anställa utbildade studie - och yrkesvägledare! Nu blev det varken det ena eller det andra.

Omvärlden förändras snabbt och finns genom tekniken tillgänglig för barnen långt innan de börjar skolan. I skolan finns oändligt många val att göra! Förr valde man ett känt yrke och stannade kanske där hela livet. Den som bytte arbetsplats ofta var igår en ”hoppjerka” och idag är de ”drivande”.
Många barn saknar motivation för studier och alldeles för många hoppar av gymnasieskolan. Studie- och yrkesvägledare ska ha full omvärldsbevakning och ständigt samarbete med gymnasium, universitet och näringsliv. I skolan ska de förstå alla de funktioner som utvecklar barnet. Därför har jag väldigt svårt att förstå att man under tre år så totalt fixerat sig enbart vid en organisation, utan att reflektera över uppdraget.
Alliansregeringen har förtydligat behovet av denna kompetens, men ska det behövas en lagstiftning för att tillgodose barnens behov i skolan.
Ungdomar skriker efter att bli delaktiga i arbetslivet och arbetsgivare skriker efter rätt kompetens! Studie- och yrkesvägledarens roll är att förena dessa viljor .
För både människa, företag och samhälle är det en framgång när arbetsglädje och skaparkraft frigörs och ungdomar kommer till sin rätt! Att göra det möjligt är en investering i framtiden!"