tisdag, september 30, 2008

Kryphål av nationellt intresse!

Det är ju som Jonas Lönnh säger i en kommentar inte något säkrat avtal med Fanerdun ännu, men det är på väg till kommunfullmäktige iallafall, för idag klubbades det på arbetsutskottet.

På arbetsutskottet hade vi dessutom en information om ett avtal om beställningscentral för färdtjänstresor.
Det var mycket pilar hit och dit och många frågor som trängde sig på. En skicklig föredragning om hur man med lagliga medel ska kunna slingra sig ur en framtida upphandling.
Kreativiteten har flödat i pilritandet och jag hoppas att ingen ber mig förklara på vilket sätt detta system skall vara mera rationellt.

Idag skulle tydligen landstinget ta beslut om detta avtal, och de har tydligen, som vi fått beskrivit för sig hur dåligt Skånes alternativ (som valt upphandling) är och att det SKÖTS FRÅN MOLDAVIEN!
Det förstår väl var och en att bara duktiga Sverige kan anförtros dessa uppgifter.
Om nu Skåne har gjort en dålig upphandling (vilket vi bara har KLT:s ord på) så var det väl tursamt för dem att de hade ett sådant varnande exempel att ta fram.

"Andra kommuner står på kö för att se hur Kalmars avtal ska klara sig lagligt sett".
Vad kan man inte hitta på för att skydda en beställningscentral från upphandling!

Kostnaden var en annan sak som ingen kunde förklara hur många som än frågade.
Såna petitesser, när man ägnat oss en sådan lång stund med att förklara hur bra allting var.
Ibland är vi ena riktiga glädjedödare. Hoppas att landstinget har förstått vad de skulle fatta beslut om.

fredag, september 26, 2008

Pengarna är säkrade!

När jag på ett kommunledningsmöte för ganska länge sedan föreslog att Kalmar skulle försöka förhandla fram ett avtal med Fanerdun om att få mark i säkerhet för hyran som ej kommit in, togs det emot med ganska stor skepsis. Men jag fick också nämnt det i media och då behandlades det som ett seriöst förslag av Industriparken AB. Alla ledamöter i kommunbolagets styrelse vet sedan dess att man har förhandlat om en lösning med Fanerdun.

Därför är det ju ganska märkligt när Jonas Löhnn tar förslaget som sitt och gör egna utspel. Detta utan tanke på att man är i slutskedet av förhandlingarna och att styrelsen idag först skulle ta ställning till beslutet. Vad ville han med detta utspel?
Helt obegripligt om man inte är ute för att sabotera.

Jag har ganska ofta hävdat att vi förtroendevalda skall kunna driva opinion även när vi representerar ett kommunalt bolag. Men jag anser också att man ska respektera en förhandlingsprocess och låta styrelsen få lägga sitt beslut. Om man sen inte är nöjd med beslutet, måste man få säga det, och varför man ville se en annan lösning.
Man måste också så som vi gjorde i Salve-ärendet tala om när bolaget presenterar glädjekalkyler.

Nu har kommunen fått marken som motsvarar värdet på den uteblivna hyran och pengar räddas åt kommunen. Ett möjligt byte och duktiga förhandlare!
Än en gång kan jag konstatera att det går att påverka, om man är envis och uthållig. Men det är klart att det vore mycket roligare att ha första tjing på förslagen.
Alltså ska vi vara i majoritet efter 2010 års val!

onsdag, september 24, 2008

Grattis till alliansen!

Vi har som liberalt parti stått ganska ensamt i Kalmar för ett borgerligt alternativ, men nu satsar alla borgerliga partier äntligen på en verklig allians i Kalmar. Moderaterna kommer att driva en tydligare borgerlig politik framöver. Centern hade ju sin centerstämma här i Kalmar, med det tydliga budskapet att man var ett borgerligt parti och inget annat.
Ändå har dragningskraften varit stor mellan socialdemokraterna och centern i Kalmar, och vi minns ju hur de hoppade tuva inom landstingspolitiken 1991- 1994. Men nu är denna dragningskraft prövad hos båda partierna under veckan som gått och centern valde en borgerlig allians.
Jag säger grattis till oss alla att vi nu på allvar kan jobba för ett maktskifte i Kalmar kommun år 2010!

Det saknas ett ledarskap i Kalmar kommun och det är, tillsammans med en förlegad politik, orsaken till en havererad ekonomi och att så mycket planeras, men så lite färdigställs. Nu vet vi att Johan Persson inget hellre ville än att byta majoritet och därmed också splittra en borgerlig allians.

Hur mycket han med detta utspel har splittrat den socialistiska kartellen återstår att se. Hur mycket han med detta ”ledarskap” har splittrat sitt eget parti går säkert att dölja ett tag till, men lojaliteter har rämnat förr och respekt är ju alltid ömsesidigt.

måndag, september 22, 2008

Regelverken skyddar oss!

Jag hör ofta att man är irriterad på alla överklaganden i Kalmar, men det kanske finns en orsak till mängden överklaganden! Regelverk gör miljön till förlorare anser Kalmarsundsregionens renhållare. Men det är faktiskt den som inte följer regelverket, som gör miljön till förlorare.
Men det är kanske brist på respekt för varandras kompetenser, som gör att man inte kommunicerat frågan tillräckligt. Tänk så många turer vi sluppit om man tog luren och frågade först.

Det är bra att vi har myndigheter som följer gällande regelverk oavsett vem som sitter på andra sidan skrivbordet. Dessa har inte alltid setts med blida ögon, ens av offentliga företrädare. Vi hade en liknande diskussion om immigrationsdomstolens bedömningar och även om vi tycker att de skulle döma annorlunda, så är det ju lagen som ska ändras i så fall.
Samma när det gäller närliggande bedömningar som färdtjänst och liknande. ”Lite smidighet skulle inte skada”. Men det kanske det skulle! Då ska vi vara glada att inte tjänstemannen gör skillnad på person och person, utan följer regelverket. Men vill vi, så kan vi ändra reglerna!

Vem vill ha ett samhälle där den starke alltid vinner! Jag högaktar de som tar sitt ämbete på allvar, och trots kritik behandlar alla lika.

torsdag, september 18, 2008

Erfarenheter av borgensåtagande i Kalmar!

"100 miljoner är ju bara en risk om det går fel"

Någon kastade lystna blickar på det mäkta populära projektet ”Alla tiders historia” och såg samtidigt en chans att ”sätta Kalmar på kartan”.
Barn som tidigare hade hittat spännande historia i sin hemmiljö skulle nu resa tillbaka i
tiden via Salve vid Dämmet.

Då beslut togs om Salvebolaget AB med ett permanent åtagande vid dämmet, var det inte så stora summor som diskuterades, utan kommunen skulle få en mängd behov tillgodosedda genom att ”växla upp resurserna”. Det var klart uttalat att inga nya pengar skulle tillföras projektet.
När borgen för Salve väl var beslutad (Fp reserverade sig) satsades ytterligare ekonomiskt engagemang via Destination Kalmar AB för att fortsatt bevisa att detta var ett lyckat projekt. Heder åt de ledamöter som ändå försökte varna för glädjekalkyler.

När kalkylerna sprack, skulle man ”satsa sig ur krisen”. Så mycket resurser var nu förlorade i projektet och kommunfullmäktige medgav så sent som våren 2006 Salve både
”utvecklingsbidrag” och ytterligare fem miljoner i borgen (Fp reserverade sig).
Det var ett av alla de kamouflage som dolde bristerna över valet 2006.
Kalmars invånare betalar i runda tal 20 miljoner för Salve som ingen längre vill påminnas om.
Detta som exempel på vad som händer, då man är bunden av ett borgensåtagande.
Ingen vågar stoppa projektet när det väl rullar!

Det handlar alltså om ekonomi och prioriteringar, som vi förtroendevalda ska göra när vi fördelar våra skattepengar.
Men liksom med Salve är det så många inblandade i denna borgen på 100 miljoner, att man säkert kommer att använda hela den kommunala arsenalen för att hålla projektet rullande. Åtminstone över valet 2010.

söndag, september 14, 2008

Flytta fokus nu!

Jag hoppas att det inte är sant att den kommuninvånare som sökt en prövning av Arenafrågan nu dragit tillbaka den på grund av hot. Om det är sant så är det illavarslande för demokratins utveckling i vår stad.
Ett oppositionspartis roll är att för sina väljares räkning granska makten åt sina väljare och att visa på alternativen. Folkpartiet liberalerna har drivit en aktiv oppositionspolitik, vilket tydligen känns väldigt ovant för majoriteten. Men ger man sig in i politiken så vet man ju ofta vad som gäller, och betalar självklart ett pris för det. Ingen ska dock känna sig hotad!
I debatten har det i brist på argument blivit vanligt att kalla den som vill diskutera en annan inriktning för bakåtsträvare och utvecklingsfientlig.
Denna debattnivå och attityd tenderar att sprida sig ut i samhällsdebatten. Självklart är många människor oroliga för förändringar som kommer att drabba dem själva eller värden som de håller högt, och den oro ska också bemötas på ett respektfullt sätt. I de allra flesta fall söker kanske bara oron en förklaring och det är då nivån på debatten blir avgörande.
Listigt men farligt att döda debatten med att från början bestämma att de idéer som presenteras är de enda framåtsyftande. Alla frågorna ligger ju kvar under den våta filten.

Vem står för utvecklingen?den som tänker fritt eller den som hänger på ett ”färdigt” förslag?
Bekvämast är ju självklart att bara vara tyst och hänga på. Det kräver minst arbete och framstår även som det minst riskfyllda. Ska Kalmar bli en stad där inga beslut ifrågasätts?
Jag anser ju själv att det är först då åsikter bryts mot varandra som verklig utveckling sker. Sen får jag acceptera att jag förlorar en omröstning i en demokratisk församling.

Vad jag däremot inte accepterar det är att en enskild person som utnyttjar sin demokratiska rättighet att överklaga ett politiskt beslut, känner sig hotad! Det har tagit ett halvår för socialdemokraterna att hitta en "juridiskt hållbar" lösning och när vi förtroendevalda får förslaget presenterat för oss, ska det plötsligt fattas beslut på en vecka. Beslutsunderlaget kom indroppande efterhand.

Det enda raka nu är att Johnny Pettersson för Kalmar FF:s räkning eller kommunledningen själv lämnar beslutet för prövning i länsrätten.
Då flyttas förhoppningsvis fokus från en enskild invånare som helt oförskyllt känner sig hotad, till oss som vill att alla medborgare i vår kommun ska känna sig trygga..
Vi har en underbar kommun, som förtjänar ett debattklimat där varje enskild medborgare kan utöva sina medborgerliga rättigheter. Låt oss jobba för det!

torsdag, september 11, 2008

Nu skall beslutet om fotbollsarena prövas...

Det är intressant att Kalmar FF:s ordförande (tillika toppolitiker i vänsterpartiet) blir så upprörd över att en invånare i Kalmar använt sin medborgerliga rättighet att överklaga ett beslut som han anser skall prövas.
I Borås överklagade man inte, säger han upprört. Nej där kanske det gavs tillfälle att tycka till under beredningen. Man kanske har en annat demokratisk process före beslut där än i Kalmar.

Det är ju förklarligt att människor undrar hur det här egentligen gick till, eftersom beslutsunderlaget kom fram parallellt med besluten och de sista handlingarna låg på fullmäktiges bord utan en chans till genomläsning innan beslut. Allt var klappat och klart på en vecka! Man skriver nogsamt i protokollet att alla handlingar fanns med, men man skriver inte att det inte fanns tid att läsa dem.

Men det fanns redan alltför många skäl att avstyrka borgen om 100 miljoner och ett beslut om förskott 29 miljoner med pengar som inte finns. Detta till det underskott på 75 miljoner som alla verksamheter redan kämpar med.
Borås kommun hade ju under flera år arbetat upp en stabil ekonomi och invånarna kanske också, liksom jag tycker, att man måste ha det om man ska spendera skattepengarna på
en fotbollsarena.
Att man skrivit till lite kosmetika i avtalen för att det ska kunna räknas in som ett allmänintresse, hoppas jag att de flesta såg igenom vid beslutstillfället. Vid alla större
arrangemang är det ju kommunerna som får ställa upp med pengar för att betala kalaset.
Men det kanske kommer att skötas via kommunens allt- i –allo- bolag där kommunen indirekt eller de övriga bolagen ändå får skjuta till pengarna.

Nej, detta är ett stöd till en skicklig näringsidkare, som absolut inte ska klandras för att han försökte. Den som ska klandras är Johan Persson som hade så bråttom med att ta detta in under kommunens paraply. Bara för att få äran av att klippa bandet under valåret 2010 .
Vi vet ju från förra valrörelsen hur bra sådant biter på väljarna.

Är det värt en skattehöjning efter valet? Nej säger jag!

måndag, september 08, 2008

respektera lagen !

Upprördheten var stor när vi borgerliga tillsammans med miljöpartiet i dag på kommunstyrelsen ändrade i det yttrande som majoriteten föreslog inför ansökan om två nya friskolor och utökning av en friskola.

Vänstern och socialdemokraterna visar verkligen ett misstroende mot sina egna kommunala skolor i yttrandet. Om man som de, har den inställningen att friskolorna alltid konkurrerar ut de kommunala, har man ju inte stor tilltro till den egna verksamheten.

Självklart ska vi ha så bra kommunala skolor att de utgör ett verkligt alternativ! När inte pengarna räcker till allt, måste man då förstås orka prioritera! Det viktigaste är väl ändå att vi har bra regelverk som alla oavsett skolform får rätta sig efter.
Vi strök spekulationer om framtiden och behöll det som kan utgöra saklig grund.
Vi undanröjde i alla fall majoritetens förslag om att avstyrka ansökan om fler friskolor.

I morgon är parkering för miljöbilar ett ärende på arbetsutskottets dagordning
Då ska vi ta ställning till om kommunen ska fortsätta med gratisparkering till miljöbilar.
År 2005 var jag med och avstyrkte förslaget i Gatu-och parknämnden. Det var olagligt då och är lika olagligt idag att gynna enskilda grupper. Några kommuner har ändå infört detta, och det är inte anmält eller rättsligt prövat, vilket man ofta lutar sig mot i argumentationen.

Enskilda människor med funktionsstörning är den grupp som vi enligt lagen får subventionera. Uteblivna intäkter är till glädje för miljön? men kan bli ett bekymmer för GoP, för det är alltid svårare att ta bort en subvention än att införa den.
Min invändning är dock att vi som förtroendevalda, i likhet med övriga medborgare, måste följa lagen. Vi kan inte heller strunta i lagen, bara för att vi inte gillar den.

söndag, september 07, 2008

Flumradio på väg?

I radions lördagsintervju fick Mona Sahlin bre ut sig på det sätt som svenska folket vant sig vid. ”Någon gång i framtiden ska pensionernas höjas” fick vi veta. Och då borde alla komma ihåg att socialdemokraterna aldrig har varit snabba med att uppfylla sina "snabba" vallöften. Kolla bara i Kalmar!
Mona Sahlin lämnade inte ett enda konkret besked, men hon lovar ”mer rättvisa förslag” och så håller det på. Märkligt nog avkrävdes inte några besked utan Sahlin kunde gå på rundgång och avverka tiden.

Alliansregeringen har en mera rak kommunikation, som till vuxna människor. De måste absolut bli bättre på att kommunicera sina förslag, men jag hoppas att de fortsätter behandla oss som tänkande människor och ge konkreta besked. När svenska folket vant sig vid en öppen attityd, kommer alla att genomskåda socialdemokraternas flummande löftesretorik.

Vänsterrörelserna har uppenbarligen tagit hjälp av Sveriges radio för att klargöra hur bra tillståndet i själva verket är i den svenska skolan. I den gymnasieskolan som presenterades var det ingen kris, "men ungdomarna hade
för dåliga förkunskaper när de kom till deras gymnasieskola".
Vad ger det för bild om tillståndet i skolan, om man nu tycker att kunskaper är viktiga i skolan?
En lärare räknade upp alla fördelar med den svenska skola, som
-en skola för alla, näringsrik mat, trygg skola, tak över huvudet och kunskaper
Det var ju ändå bra att kunskaperna fick komma med på slutet.

När jag lyssnade på programmet ”kris i skolan” var det lätt att återkoppla till lördagsintervjun. Kan man som licensbetalare kräva lite mera substans i programmen?

torsdag, september 04, 2008

Syna korten!

När Fp lade en motion om att kalmarborna skulle få folkomrösta om utvecklingen av Norra Fjärden desarmerades vårt förslag med att det nu var ändrade förutsättningar.
Motionen om att folkomrösta om Norra Fjärden är egentligen än mera aktuell nu, när så stora områden är under förändring.

Nu röstade kommunfullmäktige ner motionen och till år 2009 års parlamentsval blir det svårt att få igenom en folkomröstning även om vi hade tillräckligt med namnunderskrifter. Det finns faktiskt inga förslag färdiga från kommunen att rösta om och majoriteten i Kalmar kan nogsamt se till att inflytandet blir minimalt för invånarna.
Hur många hann säga ett pip när nya arenan klubbades?

Vi har efterfrågat en dialog med medborgarna och det är faktiskt bättre nu med fler informationsmöten än tidigare, men än är det långt till en verklig diskussion om stadens utveckling.
Vid det senaste informationsmötet om området runt ishall och bad, var det många synpunkter som framfördes. Hur stor vikt lägger planeraren vid dessa synpunkter, när man uppenbarligen redan bestämt sig hur det ska bli?
I samband med Norra Fjärden planerna föll ett annat projekt där flera arkitekter gått samman och lobbat för att få bygga i området.
Det är inte lätt för företagarna i denna region att veta vilka regler som gäller.
Erbjud marken till den som har det bästa konceptet och som uppfyller de krav som kommunen ställer. Får kommunen den bästa betalningen?

Myten om att man ska ha en upptrampad gång till stadshuset för att komma ifråga
lever i högsta grad. Ingenting är förändrat, bara ev. kompisbyte.
För att inte vanmakten ska bli ännu större hos både invånare och företagare är det viktigt att kommunen spelar med öppna kort. Och i Kalmar är det en vänstermajoritet som sitter med kortleken.

tisdag, september 02, 2008

medan bly och kvicksilver sprids i naturen....

Kvicksilvret i de nya lågenergilamporna måste vi ta hand om. Bara för att det är besvärligt, kan man inte strunta i det.

I dag har vi i arbetsutskottet behandlat kommunens yttrande över KSRR:S förslag till avfallsplan m.m.
Jag har ju sedan 2003 plågat olika politiska företrädare med interpellationer och förslag om en bättre information och ett enklare förfaringsätt av uttjänta elprodukter.
Bakgrunden är den att bara knappt en tredjedel av de 60 miljoner glödlampor som säljs, samlas in som farligt avfall. De flesta hamnar förmodligen i soporna trots att det är förbjudet att lägga dem där. Jag tror att det beror på okunskap och på att man kanske måste åka iväg till återvinningscentralerna med dem.

Mitt förslag har varit att, liksom sker med batterier, ha en box vid miljöstationerna, som ju de flesta besöker. Ett annat sätt är att lämna dem i affären i samarbete med ägarna. Det finns säkert flera sätt. Idag fick jag i alla fall med mitt förslag i kommunens yttrande till avfallsplan och det är ju ett myrsteg i rätt riktning. Nu hoppas jag det blir tydligt skrivet och att det efter kommunfullmäktige får lite effekt på tillgängligheten och informationen.

Som narkossjuksköterska ser jag ett resultat av mitt arbete direkt. Som förtroendevald kan det ta fem år att få in sin vilja i en plan för framtiden!

måndag, september 01, 2008

Förbättra statistiken!

Var än Sverige ligger i statistiken, ska vi förbättra den och det är just vad regeringen vill göra! Det är inte bra att förvränga statistik oavsett när det är Jan Björklund eller Mona Sahlin som gör det. Hoppas nästa granskning analyserar Mona Sahlins tolkningar av statistik och uttalanden om arbetslösheten i Sverige.
Olika tolkningar om skolans tillstånd har gjorts och Jan Björklund har nu begärt en granskning för att vi ska ha en gemensam sanning att förhålla oss till.

Statsbidragen till komvux har dragits ned i ett par omgångar sedan 2002. Först drygt två miljarder av den socialdemokratiska regeringen, trots att arbetslösheten då var fortsatt hög och sedan på bl.a. grund av högkonjunkturen, av alliansregeringen. Nu satsar alliansen på fler platser i vuxenutbildningen. Detta är också en ny satsning. Från DN :”På tre år fördelas 1,2 miljarder kronor. 2009 är resursförstärkningen 200 miljoner med en start inför höstterminen, 2010 400 miljoner och slutligen 2011 tillförs 600 miljoner kronor för skapandet av nya platser inom yrkesinriktade vuxenutbildningen”. Sverige ska inrätta en yrkeshögskola med start 1 juli 2009. Detta kommer säkert att höja statusen på både den yrkesinriktade och den mer teoretiska utbildningen. Men trots vad socialdemokraterna säger och oberoende av vilken statistik man använder, så är ribban för lågt satt för att kvala in till högskolorna. Det kan många högskolor vittna om. Löser man detta genom ett extra år på gymnasiet? Nej man måste börja i grundskolan och våga mäta elevernas prestationer.

Men det är synd om de barn som får dåliga betyg.
Ja, det är klart att det är, men det är ännu mer synd om dem, när man inte förrän på högstadiet upptäcker att eleven inte tillgodogjort sig undervisningen.
Folkpartiet liberalerna i Kalmar har försökt engagera majoriteten i skolfrågorna, och vi har lämnat in en mängd motioner för att stärka skolan och ge lärarna möjlighet att bygga kunskap från basen. Alla måste veta var ribban ligger. Allt annat bäddar för otydlighet och godtycke, och vore ett svek mot de barnen som behöver resurserna allra bäst.

Nu kommer det nya studenter till Kalmar och jag välkomnar dem alla! De betyder otroligt mycket för vår stad och för Kalmars plats i världen. För numera mäter vi oss inte bara med varandra utan också med olika universitet runt hela jorden, och våra studenters resultat blir de som ska sätta oss i Kalmar allt högre upp i den jämförande statistiken.
Att ställa krav är att bry sig och ni studenter ska, hoppas jag, genom att påverka och förbättra Högskolan i Kalmar, också höja värdet på er egen examen!