fredag, april 30, 2010

GLAD VALBORG!

I går lade Alliansregeringen ett förslag att utreda en allmän arbetslöshetsförsäkring i Sverige.
Folkpartiet har länge arbetat för en generell försäkring som alla kan bidra till och där ingen faller mellan stolarna. Jättebra!

Ljuspunkter att ta vara på!
Näringslivet rapporterar om en betydande tillväxt och ligger nu klart över det historiska snittet enligt konjunkturinstitutet. Sysselsättningen inom industrin har upphört att minska och byggindustrin visar nu ökad orderingång. Handeln är räknar med en betydande försäljningstillväxt och 80 % är nöjda eller mycket nöjda med läget.
Efterfrågeläget inom tjänstenäringen fortfarande svagt men de är optimistiska inför andra kvartalet.
De flesta trodde att 2010 och 2011 skulle vara en öken, så nu gäller det bara att inte några
kortsiktigt tänkande statschefer i Europa sabbar alltihop.

Sen måste jag bara berätta om det återanvända valfläsket!
Alla kommuner i Sverige har fått ansöka om stimulanspengar från alliansregeringen för att bana vägen för LOV( Lagen Om Valfrihet). LOV är en mycket bättre variant än LOU= lagen om offentlig upphandling. I LOV konkurrerar man med kvalitet istället för pris och både kommun och företag måste uppfylla de kriterier, som kommunen väljer.

När det gäller att söka bidrag är Kalmar bäst i klassen och Kalmar sökte mer än en miljon av skattepengarna för att en person under ett år skulle utreda LOV för Kalmars räkning. Det kunde man inte låta bli, trots Vänsterpartiet bestämde redan innan denna utredning gjorts, att förslaget skulle slängas i papperskorgen.

Nu verkar det som omm Vänsterpartiet även här styr över socialdemokraterna men något måste ju de gamla få, resonerar säkert de rödgröna.
De låter i sin nåd alla över 75 år själva få bestämma över åtta timmar hemtjänst i månaden. Mellan 200 kronor och 1500 kronor, allt efter betalningsförmåga, ska det kosta för den enskilde Nu finns ju RUT eller hushållsnära tjänster med full frihet att få hjälp med det man behöver, så förslaget från S, V och MP är föråldrat.

Och mycket riktigt! Det är ett gammalt vallöfte från 2006 som socialdemokraterna hittat i en låda!
Utdrag ur beslutet :
”Omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd får i uppdrag ………..ta fram ett förslag till hur servicetjänster kan utformas för äldre i Kalmar. Målet är att en sådan verksamhet ska kunna starta den 1 januari 2007.”
Ni förstår ju kanske varför så mycket utreds, men så lite genomförs i Kalmar. Men det är tydligen så man blir populär i Kalmar!
Jag anser att de som kan och vill ska få styra sin vardag hela livet. Så ser mitt samhälle ut oavsett om det ger popularitet eller ej!

GLAD VALBORG!

torsdag, april 29, 2010

Val av parti eller person?

En hemlig undersökning som bara partier som socialdemokraterna har råd med har visat att Johan Persson förmodligen är landets populäraste kommunalråd. Detta slår Östran (socialdemokratisk så det ryker om den)upp med stora rubriker.
Informationen var ändå inte mera hemlig än att Östran fick in det i stora rubriker.

Det ska vi inte ta ifrån honom, men vi ska också veta att väljaren får ett , enligt samma undersökning, inte lika populärt parti på köpet. Den statsvetare som tydligen gjort undersökningen och som också uttalar sig är också socialdemokrat och tydligt är att ingen annan socialdemokrat vågar uttala sig för att inte störa den positiva bilden. Under så täta träd finns det inte mycket livskraft och växtlighet kvar.
När jag var inne och kollade på Östrans röstning om populariteten var det ungefär hälften "förtroende" och hälften "lite förtroende"sidan.

I dag var vi bjudna på stadsbyggnadsmöte i Konstmuseet och Eva Andersson S-märkt kommunalråd talade, och talade. Det märks att S-märkta kommunalråd har gått på samma kurser för jag kände väl igen snacket. Att de är så eniga över blockgränserna i Norrköping, som hon framhöll hela tiden får vi ta med en nypa salt,(vi har ju också kompisar där) men det är självklart den bilden alla i majoritet vill visa upp när de har möjlighet.
Hon framhöll också vikten av att ha en bra och aktuell översiktsplan och det kan jag verkligen skriva under på för vi väntar sedan tio år på vår. Men att inget blir klart verkar inte Kalmarborna bry sig om, när de väljer popularitet. Huvudsaken är att man påbörjar en utredning, och kan snacka om den.
Stadsbyggnadsfrågorna då, ja de slutar alltid i majoritetens konklusion att bilen är något nödvändigt ont.

onsdag, april 28, 2010

sammanväxta?

När jag igår blev uppmärksammad av Barometern på Kalmar Energis logga som samarbetspartner till socialdemokratiska partiet i annonsen inför deras Valborgsfirande, blir man ju först helt mållös. Även om vi för tre år sedan bestämde att varje nämnd och styrelse själva skulle ta det ansvaret för sin sponsring, kunde nog ingen komma på att ett kommunalt bolag skulle stödja ett politiskt parti. Förslaget till policy gällde ju också sponsring till kommunen, inte från kommunen till externa aktörer.

Jag uppmärksammade förstås också Kalmar Energis VD på annonsen igår men efter de uttalanden som kom från Bengt Kronblad i dagens tidning ser jag det som ett politiskt, men främst socialdemokratiskt problem. Ett problem som också måste lösas politiskt.

Det handlar här inte om storleken på sponsringen eller hur behjärtansvärt ett arrangemang är.
Det handlar om beroende och förtroende. Det handlar om att vara garanterad likställighet i kommunala verksamheter. Sponsring är ett stöd av en verksamhet med krav på motprestation. Annars är det ett bidrag och är lika anmärkningsvärt i detta fall.

Det beklagliga är att man hos socialdemokraterna inte kan skilja på kommunen och partiet. Jag tror att man ser sig som ETT och det ger också kommunstyrelsens ordförande uttryck för när han kommenterar det hela.
"Det är sålunda inga kontanta bidrag som betalas ut från bolaget.
Jag tycker det är bra att Kalmar energi på olika sätt sponsrar evenemang i vår kommun."

Han skulle ju självklart aldrig öppet kunna försvara ett sådant handlande och måste säga det han säger. Nu gäller det för honom att döda frågan så fort som möjligt, för förtroendefrågor som staplas på varandra är värre än att så få planer ger färdiga bostäder i Kalmar.

måndag, april 26, 2010

Så vill vi ha´t, men var ska.......

Oj, det var ännu värre än jag trodde igår.

Alliansregeringen har precis sanerat budgeten och tillhör de länder som har lägst statsskuld efter den värsta ekonomiska kris som ju dessutom drabbade större delen av världen.

Nu tänker de rödgröna tömma kassakistan och lägga på höghastighetståg - som nog är klara inom 15 år trodde Maria Wetterstrand i TV. Tänk ut hur många miljarder skattepengar det blir varje år från 2011 och framåt.
Regeringens vägsatsningar tänker man INTE röra under överskådlig tid.

Alltså, kan någon tänka sig en regering med så dålig verklighetsförankring.
Vi ser i Folkpartiet själva höghastighetstågen som en framtidsvision, men vi måste ju framför allt se till att dagens järnväg och vägar fungerar.

De rödgrönas satsning skulle inte bara äventyra landets ekonomi, det skulle dessutom
ta pengar ifrån alla andra viktiga verksamheter som drivs med skattepengar.

Då räcker inte ens alla de skatter som redan är aviserade, som t.ex.
ungdomsjobbsskatt
höjda arbetsgivaravgifter
ökad bensinskatt OCH kilometerskatt för lastbilar.
höjd a-kassa med mera, med mera.....

Men låt oss slippa få reda på vilka de skatterna är!Låt oss slippa en rödgrön regering!

söndag, april 25, 2010

Gävleupproret drog till Södertälje!

Nu är askan borta för denna gång och alla beredskapssamordnare har fått ett nytt scenarie att arbeta med.
Själv tog jag tåget till Södertälje där jag under två dagar träffat mitt nätverk, Gävleupproret med några kämpaglada folkpartister som vill vinna valet 2010och bryta ett långvarigt socialistiskt styre i våra kommuner. Vi peppar och stödjer varandra med erfarenheter och nya idéer, och har förstås kul ihop.

I Södertälje tog Mats Siljebrand och Sandro Banovac emot oss med stor gästfrihet och vi fick en visning av deras stadshus som invigdes 2003 och följer allra senaste organisationstrenden från företagsvärlden. Både chefer och övriga anställda i lika arbetsplatser inom samma kontorslandskap. De talade om den dynamik som skapas när man inte sitter i stängda rum. Mycket spännande att se! Tack för härliga och energigivande dagar!

Från Södertälje till Strasbourgssessionen som hotades att ställas in på grund av flygstoppet. Miljöpartisterna dundrar på om att vi ska åka alternativt, men även bilen förkastar de i olika sammanhang så det är tåget som återstår. Om de inte vill att EU:s parlamentariker ska cykla till Bryssel. Men de kanske fortfarande vill att vi ska lämna samarbetet.

Olle Schmidt, en av FP:s ledamöter cyklade inte, men det tog ändå nästan 24 timmar att ta sig utan flyg från Malmö till Strasbourgsessionen. Det kanske är miljöpartiets framtidsvision att vi alla sitter i flera dygn på bussar, tåg och olika stationer i världen. Askmolnet tydliggjorde åter hur knäppt systemet att flytta parlamentet mellan Bryssel och Strasbourg är.

Men det är ju ingen mening med att fatta beslut om de inte efterlevs och våra folkpartister jobbar (liksom vi hemma i Kalmar) med att utvärdera besluten. Olle följer upp att mänskliga rättigheter ska efterlevas vid biståndsgivning och Marit Paulsen håller sin vakande hand över djurskyddet och maten. Cecilia Wikström och europaparlamentet har röstat nej till Swift-avtalet men det kommer snart tillbaka på dagordningen och detta är nya svåra beslutsområden som jag bara måste lära mig lite mera om. Allt hänger som bekant ihop och vi påverkas av alla beslut som vi är med och fattar i Bryssel.


.

torsdag, april 22, 2010

Får jag LOV?

Dagens Samhälle meddelar att det ska bli böter för dem som inte tillämpar lagen om offentlig upphandling korrekt.
Nu hade Kalmar väldig tur för här i Kalmar kom revisionen med skarp anmärkning på konsultupphandlingen för inte så länge sen.
Det är ett ofog med kommuner som skapar sina egna regler och det leder till otrygghet för företagen.

I synen på attityder till företagande är det intressant att i Svenskt Näringslivs tolkning uppfattas attityderna till företagande i Kalmar helt olika av politiker som tycker att attityderna är mer än bra medan företagare tycker att de i Kalmar är mindre bra.

Kommunens upphandling beskrivs av företagen som icke godtagbar och kommunens service som nätt och jämnt godtagbar. Ska vi klättra i denna ranking bör några förvaltningar förbättra sig avsevärt.
Det handlar inte om mera pengar utan om ledarskap. Och på det politiska ledarskapet!
De rödgröna partierna vill i retoriken ofta ha valfrihet men i praktiken blir det alltid mera monopol. men nu kommer sanningens minut!

Alla kommuner har fått ansöka om stimulanspengar från alliansregeringen för att bana vägen för Lagen om Valfrihet
LOV som är en mycket bättre variant än LOU = lagen om offentlig upphandling. I LOV konkurrerar man om kvalitet istället för pris och alla företag är fria att vara med men måste uppfylla de kriterier, som beslutas.

När det gäller att söka bidrag är Kalmar bäst i klassen och för mer än en miljon har en person under ett år utrett LOV för Kalmars räkning, och nu gäller det!
Ska Kalmar besluta att invånarna ska få bestämma vem som ska sköta deras hemtjänst? I omsorgsnämnden väntar våra allianskompisar på ärendet. Februari- mars- april och inget ärende!
Och nu kan man nog tala om beslutsvånda hos de rödgröna.

Och dessvärre så tror jag att bidraget brinner inne om de inte bestämmer sig snart!
Våra surt förvärvade skattepengar.

onsdag, april 21, 2010

Fritidspolitikers villkor

Vid förra kommunfullmäktige ställde jag åter en fråga som Folkpartiet ställt för många år sedan utan att få gehör.

Det var en uppmaning att vika en temakväll i kommunfullmäktige åt barnen.

Alla talar så väl om barnen men trots glädjande statistisk visar också många rapporter och samtal från föräldrar och lärare att många barn och ungdomar även i Kalmar kommun mår dåligt. Värst är det för unga kvinnor. Signalerarna, att många pojkar hamnar efter medan flickorna jobbar på måste också analyseras och diskuteras. Vad får det för konsekvenser i relationer om männen får svårare att hävda sig verbalt och hur möter vi nya behov i skolan? Många barn sviks av vuxenvärlden och deras chans är att, främst förskolan och skolan ser dem och tar dem på allvar.

Många viktiga kommunala timmar med projekt, arbetsgrupper och planer finns för olika målgrupper.

Barn är helt utlämnade till vuxenvärlden och det ställer stora krav på oss som förtroendevalda att vi tar vårt politiska ansvar. Därför efterfrågade jag nu åter en temakväll för kommunfullmäktiges ledamöter att tillsammans med sakkunniga föra en konstruktiv debatt om hur vi i Kalmar kommun upptäcker och tar hand om barn som far illa.

Jag uppfattade ett positivt svar, men det blev en liten tummetott.
Jag hade att välja på 1,5 tim information före kommunfullmäktige och eftersom våra fullmäktigeledamöter ska kunna förena ett arbete och kommunfullmäktige är det inte aktuellt.
Vi vet också av erfarenhet att det inte kommer så många till dessa informationer.

Det andra alternativet var att bjuda in till en eftermiddag som Folkhälsoistitutet ska ha här i Kalmar angående en enkät som fallit väl ut för Kalmars räkning.
Jag valde denna eftermiddag som alternativ, men nu undviker åter majoriteten den viktiga diskussion om barnens villkor, och hur resurserna ska fördelas.
Och fortfarande är det de fritidspolitiker som slits mellan arbete och uppdrag som får stå tillbaka.

Alla hyllar fritidspolitikerna, men de har faktiskt alltmer utarmade villkor i Kalmar.

måndag, april 19, 2010

läsa-skriva-räknagarantin- i Kalmar?

Dyslexi är ett av våra vanligaste handikapp och det finns ju även barn som av andra orsaker har en rejäl uppförsbacke i skolan. År 2005 fick Folkpartiet liberalerna avslag i riksdagen på en motion om läsa-skriva-räknagaranti, men bland det första Jan Björklund gjorde var att fördela 900 miljoner under tre år (2007, 2008 och 2009)till kommunerna för en läsa-skriva-räkna satsning i lågstadiet?

- Lågstadiet är skolans viktigaste del, funkar det inte där är det väldigt svårt att ta igen längre upp, sa Jan Björklund då och det är lika sant idag.
Redan då trädde barn och föräldrar fram och berättade om att de inte fick någon hjälp. Nu verkar det vara upp till varje skola att bestämma hur de vill hjälpa barn med dyslexi.

jag blir väldigt illa berörd när jag hör att det inte fungerar överallt år 2010.
Det är ett riktigt svek mot dessa barn, som redan har det motigt.
Att få hjälp i högstadiet är en självklarhet men resan dit ska vara planlagd och anpassad för varje elevs behov redan i lågstadiet. Envisa föräldrar och engagerade lärare behöver vi hela tiden, men för de barn som varken har det ena eller andra blir ju skolan oftast en lång pina.

I kväll hålls ett seminarium om läs-och skrivsvårigheter i Kalmarsalen. Tyvärr har vi gruppmöte med våra ledamöter och medlemmar inför kommunfullmäktige vid den tiden, men jag vet att det blir välbesökt så behovet är stort.

I Kalmar län saknar 30 % av eleverna en handlingsplan med insatser för dyslexi enligt en enkät som Kalmar Radio har gjort.
Det var nog inte dessa ungdomar som tillfrågades i enkäten som publicerades stort där Kalmar visade sig i topp av nöjda ungdomar.

fredag, april 16, 2010

När argumenten tryter....

Det verkar som de egna argumenten börjar tryta hos socialdemokraterna när de i stället för att diskutera parboendegarantin snöar in på en ersättares närvarolista. Självklart ska man ha så hög närvaro som möjligt, men våra motioner och politiska ställningstagande visar ju bara att vi i Folkpartiet liberalerna ändå har koll på vad äldre vill.

Att kommunen endast låter gamla bo tillsammans i vissa fall är inte rimligt och en parboendegaranti är en självklarhet för oss liberaler. Det är en trygghet att veta!

Socialdemokraterna har ju själva knep för att låta motioner svalna. T.ex. gömma undan motionerna i ett par år även om det strider mot kommunallagen. 11 obesvarade Folkpartimotioner fanns när de gjorde sin rensning!

Eller gör de som med vår motion om busslinje från Norra Kalmar till Hansa City. Avslår vår motion och lägger vid samma sammanträde ett eget exakt likadant förslag. Lurar de på samma sak här månntro?

onsdag, april 14, 2010

Vi som har koll på läget!

Kommunstyrelsens ordförande raljerar över att vi liberaler skrivit en motion där vi vill att kommunen erbjuder en parboendegaranti för det fall bara den ena partnern behöver ett omsorgsboende.Han beskriver att i Kalmar tillmötesgår man dessa önskningar och att detta har man talat om vid flera tillfällen. Han hänvisar till det nyaste omsorgsboendet Vasallen och det har alla partier stått bakom. Men vackra berättelser från kommunalrådet är vi vana vid i Kalmar.
Men även här har han noll koll.

I den enkät som riksdagens utredningstjänst gjort svarar Kalmar kommun att man erbjuder parboende ”i vissa fall”. Kalmar lämnar dessutom en kommentar i enkäten som lyder:” vår fråga är snarare – hur stor är denna fråga om parboende”. En axelryckning! Det är alltså upp till kommunens goda vilja och inte någon garanti.

Jag tror inte någon blir lugnad, varken av svaren från enkäten eller att kommunstyrelsens ordförande inte vet att man bara medger parboende ”i vissa fall”.
Även om inte många berörs skapar det oro att inte veta . Kalmar kommun har ingen parboendegaranti, men kanske vårt förslag får bifall. Eller … blir det parboendelöften?

När kommunen skulle införa kvalitetsgaranti i verksamheten blev det till slut en liten tumme, nämligen kvalitetslöften. Alltså aktar de sig för kvalitetsgarantier och socialdemokraternas löften vet vi ju vad de är värda!

Jag tycker att Vasallen är jättefint, men det har ju inte med en garanti om parboende att göra! Här nedan ett utdrag från protokollet med pensionärsrådets besök på Vasallen Pensionärsrådet 2009-11-25

Studiebesöket på Vasallen den 16 oktober – summering av synpunkter
Gotthild Thagemark: Lokalerna är fina men det var alldeles tyst och ingen verksamhet förekom för de boende. Under informationen sas det att många säbo-platser i kommunen var vakanta – varav 3 på Vasallen. Vem betalar för dem?
Steve Sjögren: Tomma lägenheter betalas av omsorgsförvaltningen. Under en period var ett antal lägenheter tomma – situationen var densamma i en del andra kommuner. Men nu är det inte längre så.
Hjördis Bigelius: Det saknades skriftlig information om Vasallen.
Monica Bengtsson: Kan man söka till Vasallen?
Steve Sjögren: Man kan önska när man gör sin biståndsansökan.
Birgitta Johansson: Det var en kal miljö. Det saknades nästan helt inslag av gamla möbler.
Ordföranden framhåller att allt ännu inte är färdigt på Vasallen. Lägenheterna är ljusa och fina men i köksdelen saknas kokmöjlighe-ter.
Traverserna till takliften gav ett klumpigt intryck – avsaknad av god design!
3
Vidare saknades en personlig brevlåda utanför respektive lägenhets-dörr.
Steve Sjögren: Omsorgsnämndens erfarenhet är att de boende inte använder kokplatta. Men det går att komplettera med kokplatta vid behov.
Hyran uppgår till 5000 kronor i månaden. Vasallen byggdes när det var dyrt. Kostnaden steg under projektets gång från 1200 kr per kva-dratmeter till över 2000 kr per kvadratmeter.
Roland Kindberg: Vad gäller avgifter så är grunderna för avgiftssyste-met tagna på central nivå.
Evald Olsson: Råder alla äldre att ”ge bort förmögenheten” till bar-nen eftersom avkastningen räknas som inkomst.
Beslut De synpunkter som framkommit med anledning av studiebesöket på Vasallen noteras till protokollet.

tisdag, april 13, 2010

Välj originalet!

Vi har omprövat politiken skriver socialdemokraterna på DN- debatt idag.

Ja, det är snudd på att de istället skulle byta parti, om de ändrat värdegrund på det sätt som de beskriver.
De skriver att socialdemokraterna är en ”frihetsrörelse” och redan det får en att stanna till! De skriver om "frihet" och att "välja sitt eget liv" sånt som är portalparagrafer i ett liberalt parti. Men för en socialdemokrat??????

Men vi vet att dessa vackra ord också ska prövas i verkligheten.

Mona Sahlin garderar sig i samma artikel med att erkänna sin misslyckade politik under alla år vid regeringsmakten. Ökade klyftor, ökad barnfattigdom och ökade skatter har gjort människor än mer bidragsberoende och fångar under stat och kommun under socialdemokratiskt styre.

Vill man ändra på allt detta är det bättre att flytta sin röst till ett liberalt parti.
Det partiet heter i Sverige, Folkpartiet liberalerna och vi har en öppen famn för friheten som värdegrund. Här ryms många åsikter men här är det människorna som formar samhället.

söndag, april 11, 2010

Grattis Hylte!

Oj vad mycket rankingar det finns! Nu är en ny ranking i integration gjord och rankingar brukar ju uppmärksammas, eller?
Var finns då Kalmar i denna ranking?

Av 290 kommuner är Kalmar på 205: plats. Det förklarar kanske varför det inte har skrivits om i våra tidningar. Att mäta är bra, men då måste man öppna båda ögonen. Vilka slutsatser ska man dra av att ledningen bara redovisar när man ligger bäst till i mätningen? Att tystnaden ( enligt enkät) är påtaglig hos personalen i Kalmar kommun kanske speglar just detta, att bara positiva uppgifter gäller. Sveriges kommuner och landsting (SKL) pekade också på det olyckliga i att kommunledningen signalerade ”att det går bra för Kalmar” när kommunen i praktiken hade nått absoluta botten i ekonomin.

Att det trots de rödgrönas problem att hålla i pengarna, går bra för företagen i Kalmar kommun visar ju att företagare är duktigare än kommunen på att hålla i pengarna. Att det går bra för företagen har ju en stor betydelse även för integrationen. Kunskaper i svenska och egen försörjning stärker självkänslan och ger arbetsgivare en stor mänsklig resurs med helt andra erfarenheter än vi själva kan erbjuda.

Barn ska få vara barn och slippa ansvaret att fungera som tolkar åt sina föräldrar i olika sammanhang. De ska se sina förebilder gå till jobbet och för vuxna är det viktigt att få dela en arbetsgemenskap.
Bäst på integration är Hylte kommun och det är Fokus som gör rankingen där Gnosjö var vinnare förra året. Kommunens företag har ett öppet sinne för att suga upp företag, är en del av förklaringen. En företagare med utländsk bakgrund berömde kommunen som snabbt kunde bistå med information om lagar och regler när det körde ihop sig.
Vilka slutsatser den styrande majoriteten drog av rankingen fick vi inte veta.

tisdag, april 06, 2010

FEED ME!

2010 fick kommunerna 17 miljarder kronor i extra i statsbidrag av regeringen som ett konjunkturstöd. För 2011 och framåt finns ett extra statsbidrag om fem miljarder kronor som ligger kvar. Anders Borg utesluter inte att alliansen på sikt höjer de permanenta statsbidragen.
Gissa om det kommer att låta om de rödgröna nu. Helt omättliga när det gäller bidrag kommer de att skrika sig hesa om pengar, som nu helt plötsligt, skulle destinerats till vård, skola och omsorg!

I Kalmar kommun har socialdemokraterna redan långt före den ekonomiska krisen sparat på barnomsorg och skola och skickat till Destination Kalmar. De har sparat på kompetenshöjning i omsorgen och gett till mark- och planering och till samhällsbyggnadskontoret som inte kunde redovisa en enda siffra på ett färdigbyggt hus i årsredovisningen! Man skyller på eftersläpning i statistik!

Hade det funnits positiva siffror så hade de funnits i årsredovisningen, tro mig!
S, V och MP vill fördubbla antalet detaljplaner och löser det på sant socialistiskt vis. Högre skatt och mera tjänster, trots att det är de områden som verkligen fått fler tjänster redan tidigare. Detaljplaner i alla ära, men det är väl tre år sen vi begärde en från marken vid Salve och två år sedan Rifatomten skulle bli ett häkte. Så fler tjänster tror inte jag är rätta medicinen. Är det svårt att dubblera 0 redovisade bostäder?

I Kalmar är ändå skattehöjningen ett faktum. Inget kan rädda oss undan den när de rödgröna vill få ihop ett överskott i bokslut och lite godisregn till valåret . Och skattehöjningen kan nog också klara de 29 miljoner som ska betalas till en fotbollsarena för KFF i Kalmar år 2011.
Men Kalmarbor, det kommer fler Fanerdun, Salveprojekt och Arenor! Vill du hellre betala skatt till skolan och omsorgen. Välkommen till Folkpartiet liberalerna!

torsdag, april 01, 2010

GLAD PÅSK!

Både Östran och Barran uppmärksammade idag att Nils- Fredrik Aurelius var ovanligt grälsjuk på det senaste kommunfullmäktigemötet. Det blev nästan lite komiskt, eftersom vi i Alliansen har ett väldigt bra samarbete Nils- Fredrik förutan.
Vi samarbetar dessutom med Allianserna i Karlskrona och Växjö, vilket vi tror är gynnsamt för regionen och ger oss styrka här.

Helt inkonsekvent och mot sin egen politik tyckte han minsann att Destination Kalmar inte alls borde avvecklas. Det var med anledning att vi i ägardirektiven ville förbereda Slottet och Turistbyrån att övergå i annan driftsform.
Destination Kalmar uppfyller ju inga kriterier på ett bolag, utan tankas årligen med nya skattepengar.
Men det är ju en fantastisk möjlighet för ordföranden tillika kommunalrådet att i marknadsföringens namn dra sin story om Kalmar på olika arenor. Dessutom har bolaget en hel tidning där han nu under valåret är den självskrivne (eller självutnämnde)författaren av ledarsidan.

Han försökte dessutom, vid kommunfullmäktige, smyga förbi valberedningen med sina nya namn till styrelsen. När S insåg att FP:s ledamot där inte skulle låta detta gå omärkt förbi och utan den förklaring vi blev lovade förra gången, valde S att själva återremittera valärendet.

Som sagt så kan ju vi som lever nära se att någon Hallelujastämning är det inte precis i den rödgröna föreningen i Kalmar stadshus. Så det är klart att Nils-Fredriks inlägg kom som en skänk från himlen för socialdemokraterna .Nils- Fredriks inlägg tillförde absolut inget i sak och antingen var han grälsjuk eller talträngd. Han lyckades i alla fall komma i båda tidningarna.

Nu skulle ju jag egentligen skrivit om veckans Allianssatsningar på pensionärer, barnfamiljer och infrastruktur, men det får bli efter påsk.

GLAD PÅSK !