tisdag, oktober 28, 2014

Bräckligt bokslut bäddar för bräcklig budget.

Vid senaste kommunfullmäktige presenterades delårsbokslutet och Johan Persson tar varje tillfälle att tala om hur svåra ekonomiska tider det är för HELA kommunsektorn i Sverige. Detta för att inte Kalmar kommuns ekonomi ska framstå som det bräckliga exempel det faktiskt är.  Vid alla jämförelser ligger Kalmar illa till och budgeten vilar på pengar som inte kommit in ännu.

Under perioden har majoriteten strött pengar både till den egna politiska organisationen i form av kraftigt höjda arvoden till kommunalråden, och till besöksnäringen som verkar helt fredad från besparingar, trots att man säger sig ta in rekordvinster.
Majoriteten klarar inte sina egna finansiella mål ens under en femårsperiod men när vi föreslog ett åtgärdsprogram i oktober, får vi veta att majoriteten har nog med den budgetprocess som pågår. Att använda delårsbokslutet som underlag för att förbättra 2014 års  resultat, anser man sig inte kunna göra samtidigt som man gör en budget för de kommande åren.

Nu ska oppositionen, med de politiska sekreterartjänsterna i den kommunala organisationsgungan, dra in vad främst majoriteten under åren  har lagt ut på den kommunala arvodeskarusellen. Folkpartiet ville att arvodena som tidigare skulle vara kopplade till de lönehöjningar kommunal fick. Jag tycker fortfarande att det är den bästa modellen och lättast för medborgare och personal att koppla samman med förtroendeuppdragen.

En budget process pågår nu i Kalmar kommun. Anders Andersson, C, som tillsammans med Alliansen tidigare drivit att opposition och majoritet skulle ha en gemensam budgetprocess, är nu inte lika intresserad av detta när han är i majoritet. Vi har länge varnat för att Kalmar måste banta sina kostnader som är 140 miljoner dyrare än jämförelsekommunerna, varje år.

Inför valet basunerade majoriteten ut att man hade god kontroll på ekonomin, och redan 2007 , vid dåvarande underskott och "Budget i Balansarbete"varnade Sveriges Kommuner och Landsting för de signaler man sände ut med "att det går bra för Kalmar kommun. Riskmedvetandet sjunker och förväntningarna stiger, vilket säkert är ok enligt kommunens egen kommunikationsplan med den positiva upplevelsen i fokus.

Företagen i Kalmar kommun går föredömligt bra och det ska vi vara tacksamma för i denna lågkonjunktur, men det ska inte enligt SKL inte  förväxlas med hur det går för Kalmar kommuns verksamhet och ekonomi. Kommunen kan inte ta åt sig äran av företagens utvecklingsförmåga. Företagsklimatet försämras i Kalmar kommun.

Nu efter valet och inför en ny budget verkar det dock helt ok att skruva ner förväntningarna. Nu har vi läst om allt som inte kommer att byggas eller renoveras, och det är helt fantastiskt att detta som alla visste innan, framkommer i media först nu, efter valet.

Jag hoppas verkligen inte att Johan Persson, trots beslut om oförändrad skatt, försöker bädda för en ny skattehöjning.Vill vi få fler skattebetalare till kommunen, kan vi inte som nu,  ha avsevärt högre skatt än våra jämförelsekommuner.
Folkpartiet liberalerna yrkade i oktober på 10 öres skattesänkning, eftersom det är den enda vägen till tillväxt och bättre välfärd i Kalmar.

Det ska löna sig att utbilda sig och arbeta- även i Kalmar kommun!


onsdag, oktober 22, 2014

Tack för att ni röstade på mig!


På måndagens kommunfullmäktige valdes jag till oppositionsråd med 26 röster mot 6 röster för SD:s kandidat. Tack till er som lade en röst på mig! Vid valet 2010 kunde jag också blivit oppositionsråd, men då tog S bort just det uppdraget och minskade mitt ersättaruppdrag i arbetsutskottet med 20 % till 40 %. S, V och C tar nu också bort ersättarplatserna i arbetsutskottet, vilket utestänger ytterligare partier.

Nu kommer oppositionen att ha ett oppositionsråd med 100% och mitt uppdrag är 60 % .
Majoriteten förser sig med fyra kommunalrådsuppdrag 100%.

Folkpartiet yrkade i både kommunstyrelse och kommunfullmäktige  att de partier som får uppdrag i kommunstyrelsen också ska få en insynsplats i arbetsutskottet. Det skulle innebära att de, utan arvode, kunde få lyssna till samma information från tjänstemännen. Övriga oppositionspartier anslöt sig till vårt yrkande.


Sen Johan Persson, kommunstyrelsens ordf. S,  tillträdde har alltfler beslut flyttats till arbetsutskott och planutskott, där varken allmänhet eller media finns med. Alltfler beslut delegeras också till tjänstemän, vilket kan vara mycket bra om det finns tydliga riktlinjer om vad som gäller.

Idag berättade Johan Persson om en invigning han varit inbjuden till där  företagare hänvisade till de ”korta beslutsvägarna”. Det korta beslutsvägarna är mycket bra om de också är transparenta och processen följer de demokratiska principerna.  

På tal om företagen avslog majoriteten min motion om utmaningsrätt, och vid den diskussionen framkom att inte hela majoriteten var så tända på att nå fram till plats hundra i företagsrankingen.

Det krävs nog lite mer än ”upplevelsen” av ett gott företagsklimat för att komma dit. Det krävs också ett gott företagsklimat.

Annars var det flera bra organisationsförändringar som ger minskade kostnader och två har Folkpartiet haft som förslag länge. Det är att Familjebadet nu läggs in under Kultur och Fritid, och att Industriparken nu ska säljas.

 

Ett kommunalt bolag ökar styrelsearvodena för ordförande och vice ordförande.
Det är dessutom det bolag som det pumpas in nya skattepengar till hela tiden, trots att de säger sig kamma hem miljonvinster.
Destination Kalmar AB kan nu snart mäta sig med KIFAB och Kalmarhem AB som omsluter stora verksamheter och  ekonomiska värden.


Den allra största invändningen jag har är att en så omfattande organisationsförändring beslutas först efter valet och fortfarande vet inte de politiska sekreterarna hur deras tjänster ser ut efter årsskiftet.

De flesta blir väldigt förvånade att vi gör på detta sätt i Kalmar, men självklart ger det en liten extra maktkänsla att hålla alla i ovisshet så länge som möjligt.

Förr hade även Kalmar en parlamentariskt sammansatt grupp som föreslog en organisation långt innan valet.
 

 

 

fredag, oktober 10, 2014

SE UPP FÖR VÄNSTER I VÄLFÄRDEN!


Sveriges kommuner köper varje år in varor och tjänster till ett värde av flera hundra miljarder kronor, men mer än hälften av landets företagare ger kommunernas upphandling underkänt. Det brister i kompetens, förfrågningsunderlag och kriterier. Det finns ofta en misstanke om att några gynnas, vilket självklart kan leda till fler överklaganden.
I 2014 års ranking av företagsklimatet har  Kalmar sjunkit ytterligare och jag hoppas inte att upphandlingarna påverkat detta resultat negativt just hos oss. Vi vet ju i övrigt vad som saknas för ett bättre företagsklimat.

Ansvarsfrågan för upphandlingen är väldigt otydlig eftersom kriterierna för upphandlingen viktas någon helt annanstans. Som vid sista ärendet om upphandling av äldreboende där majoriteten någonstans ändrat kriterier från kvalitet till lägsta pris. Kommunstyrelsen som har ansvaret för upphandlingen har ingen rådighet över kriteriernas viktning och kan i princip bara anta eller förkasta upphandlingen.

Jag har efterfrågat en redovisning och det var bestämt att den skulle komma den 7 oktober, men nu är det tydligen något som fördröjer men därefter ska vi få en redovisning. På tisdagens arbetsutskott ska beslut fattas om att slutföra upphandlingen om samlastningscentral och teckna avtal med föreslagen leverantör.

Har vinster i välfärden stoppats även i denna upphandling där  livsmedel, kontorsmaterial och övriga varor ska ingå.

All vår välfärd är offentligt finansierad och politiskt styrd. Den upphandlas av förtroendevalda i kommuner och landsting ( det är här jag vill kolla insyn och ansvar). Det är samma pengar som går till vård och skola, och Vänstern skulle nog gärna vilja att kommunerna tog över även företagen som förser skolor och sjukhus med varor. Då blir det som på den gamla goda tiden, produktion utan konkurrens om kvalitet och utveckling. Tills bara kommunen med politiska beslut handlar de dåliga varorna.

Vi ska självklart varken ha skattefifflare eller godtycke i kommunens verksamheter, och att stävja detta hade Alliansregeringen redan påbörjat ett arbete, men det vore förödande om vänstern fick löpa linan ut. Här i Kalmar odlas "upplevelsen" att företagsklimatet är gott. När man tar av de röda glasögonen och ser fakta, backar Kalmar med S,V och C -styrning  i företagsklimat, nu till 149:e plats i rankingen?