söndag, februari 26, 2012

Vad händer efter 2014?

Nu går Nybros sossar och nya moderater tillsammans, men där dumpar man C, för att M och S "trivs så bra med varandra".
Nu ska Nybros nya ledning satsa på kärnverksamheterna och varför man måste konfirmera detta i ett nytt parförhållande är svårt att förstå, när detta inte är en partiskiljande fråga.

I Kalmar har C,S och nya M gått en annan väg och får därför inte det liberala partiet i Kalmar med sig. I Kalmar sparar man i kärnverksamheterna med 3% medan Destination Kalmar AB, som finansieras med skattepengar, har fått tillskott med 50%.
"Vi växlar upp dessa pengar många gånger" är mantrat, men trots ständigt ökade satsningar på marknadsföringen, har ingen kunnat visa mig de "uppväxlade" skatteintäkterna.

Dessutom handlar man år efter år på en budget som man inte har, eftersom man skriver upp exploateringsintäkterna, och hoppas på att glädjesiffrorna kanske "detta år" ska
bli sanna.
Detta problem beskrev jag redan under förra mandatperioden, men i Kalmar beskrivs sanningssägare som glädjedödare och de socialdemokratiska väljarna ökade istället år 2010. Så man kan ju i viss mån säga att den socialdemokratiska marknadsföringen fungerade.

Men att nya M och S kan enas om så olika vägval i två närliggande kommuner väcker förundran hos de som trodde att de röstade på en politisk inriktning i valet 2010.
Hur ska de resonera inför 2014?
Kanske Löfven och Reinfeldt också trivs väldigt bra tillsammans framöver!

Jag vill föreslå invånarna att noga följa protokollen och se vilka beslut som fattas.
Kalmar kommuns S och numera nyaM och C , lånar helt sorglöst till både det ena och det annat.
På i morgon, måndag är det lån av 70 miljoner till vindkraftverk, med en helt osäker framtid och avsaknad av riskanalys.
Jag tror att företag är bäst på företagande, och vi ska vara bra på att kratta i manegen!

torsdag, februari 23, 2012

Uppmuntra de skötsamma också!

Berga är verkligen ingen snabbfix och jag hoppas inte att de som jobbar med Bergaområdet trodde det , utan jobbar med ett längre perspektiv.

Att andra kommer utifrån och ställer till rätta är inte heller en framkomlig väg. Hälften/ hälften tycker jag är en rimlig insats i fördelning mellan allmänna resurser och invånare när det gäller att satsa extra på ett område.
Det gäller också att ha rätt människor i de nära kontakterna. Det hjälper inte med bara engagemang och erfarenhet heller. Det gäller att uppdatera kompetensen inom undomsarbetet hela tiden och kunna bryta gamla normer och visa alternativa föreställningar om hur livet kan levas.
Det gäller också att alla kring en individ har enats om färdriktningen, för dessa ungdomar behöver en varm och trygg ledning.

Sen finns det massor att göra generellt och långsiktigt för en kommun. Receptet när någon förstör fritidsgården kan inte vara att stänga den.
Starta istället fler alternativ på fredagkvällen! Låt polisen , i samarbete med främst föräldrar , men även kommunen, lägga energi på de barn som utför kriminella handlingar som trakasserier och skadegörelse. Även enskilda gängmedlemmar är ofta väl medvetna om det egna ansvaret. Hjälp dem att bryta mönster och ta det ansvaret då.

Lägg mer krut på att uppmuntra de ungdomar som sköter sig. Vad vill de som idag sköter sig och är goda förebilder?
Vänd på kuttingen och visa att det lönar sig att utbilda sig och att sköta sig. I hela kommunen!

måndag, februari 20, 2012

Det var inte en dag för tidigt att Sverige utökar antalet platser för läkarutbildning. 240 platser i hela landet är inte så mycket med den brist vi har i Sverige.
Väldigt glädjande är att Linneuniversitetet får sin beskärda del av denna satsning. Nu vill det till att sjukhusen i regionen blir världsbäst på att ge dessa studerande tjänstgöringsplatser med kvalitet?

Kalmar har ju haft mycket på gång med vaccinfabrik och annat men som alltid hänger det på om vi här i denna regionen kan kraftsamla och
ta chansen när vi har den.
Kalmar kan också ta chansen att nu satsa mer på att stödja den forskning där många medicinska företag är helt beroende av en sjukvård som kan erbjuda och uppmuntra klinisk forskning och prövning. Det gäller då att också uppmuntra och inkludera all den personal som faktiskt gör detta möjligt ute i verksamheten.

Erbjuder vi inte det stödet till forskningen, så försvinner den från Sverige. Här har Kalmar kommun också ett jobb att göra genom att tillhandahålla, inte bara behörighet, utan engagemang och vilja från studenter som lämnar grundskola och gymnasium i vår kommun.

Idag skrev socialdemokraterna i länet för att välkomna vår nye landshövding. De skrev om allt de villa att han skulle göra, men det är ett samspel och Kalmar kommun har inte alltid varit så bra att tidigt i t.ex. Planärenden ta till sig av länsstyrelsens råd.
Det kan vi lätt utläsa i de yttranden som länsstyrelsen lämnat.

Jag tycker att vi ska vara glada och tacksamma att inte kommunens socialdemokrater självsvåldigt kan fylla staden med monument som hela europa ska beundra eller bebygga alla strandrätter i staden. Här skulle kanske behövas lite forskning.
Så välkommen säger jag också till vår nye landshövding, och vet att vi är ganska många som tacksamt ser fram emot en länsstyrelse som tänker långsiktigt och ser till att viktiga värden finns kvar här för kommande generationer att njuta av.

måndag, februari 13, 2012

en "Reinfeldtare" i Agenda

Är socialdemokratins tillbakagång i Europa bara en personfråga? Eller ett sätt att slippa problematisera frågan och hantera de verkliga problemen?
I senaste "Konflikt" pekar man på Spaniens socialister som de senaste 20 åren utlovat en politik men sen fört en annan när man kom till makten.

Nu är just det en strategi som socialister har i de flesta länder, även i Sverige.
I SVT:s Agenda gjorde Löfvèn en " Reinfeldtare" och la sig så nära motståndarens politik som han kunde, för att inte skrämma bort någon. Erkännas ska att han har en mera trovärdig framtoning än Juholt, och säkert kan han locka tillbaka en del med sin arbetslinje.Hittills är det dock bara hans linje, och inte socialdemokraternas.
Men man ska veta att han har kvar Waidelichs som sköter ekonomin och Pagrotsky som ska arbeta fram en skattepolitik för socialdemokraterna.
Dessutom flyr de erfarna politikerna partiet.

Lövfen hänvisade gång på gång till Pagrotskys skattepaket, men försökte lugna alla att det inte skulle bli några stora förändringar för låg- och medelinkomsttagare.
Jag skulle inte känna mig speciellt lugn med tanke på att det är Pagrotsky som varit rådgivare när Greklands regering skulle reformera statsapparaten och anpassa sina kostnader till de faktiska intäkterna, som ett krav för det första Europiska nödlånet.Hade det fungerat hade vi nu sluppit diskutera ett nytt nödlån för Grekland.

Grekland lyckades inte svara upp mot sina åtaganden för det första nödlånet. Nu är det nya nödlån eller statsbankrutt.
Och när Grekland får ekonomiska eftergifter. Vilket land väntar härnäst?

Men jag känner med mera lugn med Borg som förhandlare i EU än om Waidelich skulle representera Sverige. Så Socialdemokraterna består inte enbart av en klok f.d metallordförande. Han måste nu anpassa sig efter alla som bara vill lova mer till alla. Och löften ska betalas! Höjda skatter och högre statsskuld.

Alliansregeringen har faktiskt uppfyllt de flesta löften man gick till val på, trots lågkonjunkturer och globala ekonomiska kriser. Vi kan inte vara nöjda med att någon går arbetslös, som kan arbeta, men se på skolpolitiken där vi reformerat en skola som var körd i botten av socialdemokratisk politik. Utbildningen är viktigast även för landets ekonomiska framtid och möjligheten till arbete!

Nu är Europas sak vår, och den som inte inser att vi alla är beroende av varandra har sovit de senaste hundra åren.Fördelen med EU är att nu sitter alla länder runt ett bord och löser kriser iställer för att öppna krig och slå ihjäl varandra.

onsdag, februari 08, 2012

Vad hindrar dem?

Ja,vad hindrar politikerna från att arbeta för mera insyn? Det frågar Lars- Göran Engfelt på DN debatt idag. Folkpartiet liberalerna har länge hävdat att skattebetalarna har rätt att kräva en bättre redovisnming av t.ex. Partibidragen, än vad som sker idag.

Han nämner också i flera punkter områden där Sverige kan förbättra sig. Det största hotet är när vi tror att svenskarna är immuna mot korruption. Den risken finns också i kommunerna, och därför försöker jag sätta ljuset på när bristen på insyn blir för uppenbar. Risken har ökat uppenbart genom att ledningen nu driver politik i både majoritetsgrupp som naturligt är ett slutet sällskap men sen i en tid tillbaka sker en tidig överenskommelse även med nyaModeraterna och Centerpartiet innan ärenden läggs fram till arbetsutskottet.

Det inverkar på öppenhet och insyn även i Kalmar.

fredag, februari 03, 2012

Meningslösa riktlinjer!

Så var det dags igen.
Jag har ju ibland haft anledning att kritisera socialdemokraternas ovilja att
skriva riktlinjer och normer för den kommunala verksamheten inom flera områden.
Aven lagstyrda områden som översiktsplan och bostadspolitiskt program lyser
med sin frånvaro sen flera år. Riktlinjer är ju ett styrinstrument för tjänstemännen, men också ett kontrakt med människorna i kommunen för att veta
vad man kan förvänta sig av kommunen. Alla bör säkert veta att regler gäller lika för alla!

Men hjälper riktlinjer i Kalmar?
Vi tar som exempel det ”Kalmaritiska stimulanspaketet” från december 2008
som skulle rädda Kalmar ur den ekonomiska krisen. Allt prioriterades och byggande planerades, bl.a. beslutades om tre markreservationer i centrala Kalmar. Nu
skulle det byggas – och det snabbt!

Alla ville utstråla handlingskraft i denna svåra stund, men skattehöjning,där
gick gränsen för mig!
Resultatet av åtgärderna blev att det byggdes mindre än någonsin påföljande år.

Ändå hade Kalmar kommun strax före detta stimulanspaket antagit nya riktlinjer för markreservationer m.m., så inga tvivel rådde om vad som gäller i Kalmar kommun och ett halvår blev det, enligt riktlinjerna, för två av markreservationerna. Men ….som förlängts …..och förlängts och nu kommer samma två markreservationer på nästa kommunstyrelse. Förslaget till beslut är nu efter tre år ….förlängning igen!

Utdrag ur riktlinjerna för markreservationer:
”Som huvudregel gäller – för områden där ny eller ändrad plan behövs – att reservation ska gälla längst sex månader efter det att planen vunnit laga kraft. Möjlighet till förlängning med högst sex månader i taget ska finnas om det finns en tydlig verksamhetsidé och rimlig tidplan för genomförande.”

Dessutom är ärendena koordinerade på socialdemokratiskt vis så att resultaten av utredningar som man väntat på för dessa områden ska redovisas i
arbetsutskottet …om en vecka! En effektiv handläggning kanske hade varit att dessa utredningar som gjorts i höstas hade redovisats förra veckan eller tidigare. Lite matt blir man.

2008 kunde socialdemokraterna i skenet av den ekonomiska krisen bryta mot riktlinjerna även om man var fullt medveten om att det skulle dröja mycket länge innan förutsättningarna var klara.
Medvetet blockerades viktig mark i central Kalmar innan vi hade en Översiktsplan
för området.
Det blev styrning och ledning enligt Perssons modell: ”allt är prioriterat - ingenting blir klart”.
Företagare måste undra om tre år nu är praxis i kommunen. Eller för vem gäller riktlinjerna?