tisdag, september 25, 2007

felsägning- eller ?

På kommunfullmäktige diskuterades budgetuppföljningen och trots högkonjunktur och ökade skatteintäkter står nu Kalmar inför det största underskottet av alla, och det vill inte säga lite. Vi har haft ett ackumulerat underskott från 2002 med undantag för valåret 2006 då tillfälliga intäkter maskerade ett underskott.
Andra kommuner samlar i ladorna eller satsar sina överskott i viktiga investeringar.
Vi lånar till allt.

"Vi ska köra allt i botten innan vi tar till en skattehöjning", sa Johan Persson.

Vi blev generöst nog lovade att få hjälpa till med besparingarna. Vi håller på att titta på det mesta redan sa Johan, så vi får kanske vara med och tycka till på slutet. Men jag skall hålla alla dörrar på vid gavel för ett samarbete. En skattehöjning skulle motarbeta allt det vi vill åstadkomma i Kalmar!

Vi har först en "tillfällig" skattehöjning från 90-talet som skall tillrättaläggas.
Jag bidrar därför gärna till stora strukturella och långsiktigt hållbara förändringar.

söndag, september 23, 2007

Jag har hört den förut!

I fredags skulle ett frukostmöte som anordnas av Destination Kalmar handla om det "nya" Destination Kalmar. Johan Persson var talare. Det var ett tal som bestod till hälften av ett linjetal ( den delen har jag hört bara fem gånger hittills) och sen handlade det mycket om paketering och paketering som jag bara har hört ett par gånger tidigare.
Men att han nu erkänner att inte marknadsföringen har fungerat (vilket jag hävdat i flera år) innebär ju inte att ett ännu större kommunalt bolag kan sköta det bättre.
Det finns så många företag som är bättre än kommunen på att göra det vi vill ha uträttat.

Men det är ju i alla fall en fantastisk idé att hålla samma linjetal oavsett vad rubriken på programmet är, eller oavsett målgrupp.
Till slut kan innehållet upplevas som en sanning, eftersom Johan får tala ensam och oemotsagd. Och vem säger emot den som knyter allt mer makt runt sin egen person.
Nej, det är ett effektivt sätt att tysta kritiker. I kommunen har dessutom kritiska frågor gjorts synonymt med negativism. Och vem vill vara negativ?
Jag hoppas det bara finns några fler än jag som inte köper den tolkningen. En levande diskussion tillhör ett demokratiskt samhällsbygge, och det bygget måste vi bli många fler som snickrar på!

Ja, från det ena till det andra....

Johan vände sig sen till de inbjudna företagarna (en hel del från de kommunala bolagen) och ville ha lite pengarför sin uppväxling.
För det första har Fp föreslagit att kommunen skall inbjuda till frukostmöten där alla företagare bjuds in. För det andra tror jag att företagare vill veta vad de satsar sina pengar på även om det är ett riskobjekt.
Om man kan redovisa ett specifikt objekt eller ett mål tror jag fler vore intresserade.

Sen kan det ju faktiskt vara så att företagare tänker som de människor och kommuninnevånare de också är. De kanske har en gammal mamma eller pappa som behöver komma in på ett särskilt boende.
Då kanske de tycker som jag, att kommunen skall ägna minst lika mycket energi på ett förstklassigt innehåll i paketet som åt själva paketeringen.

måndag, september 17, 2007

Allians för Sverige ett år i regering!

Idag var det ett år sedan Sverige fick en ny regering. Det bor en liten sosse i oss alla efter alla år av överförmynderi . Vi har vant oss vid att bli omhändertagna från vaggan till graven.

Därför blir t.o.m. inbitna borgerliga människor missnöjda för att de själva får bestämma vad de ska göra med sina pengar. Om du får 1000 kronor mer efter skatt har du ju möjlighet att spara eller slösa. Vill vi ha frihet måste vi också ta eget ansvar. Men vi är så vana att lämna över ansvaret och besluten till någon myndighet, att det egna ansvaret känns ovant.

Men Jan Björklund hade rätt när han tyckte att det var för mycket prat och för lite verkstad med förra regeringen . Nu är det tvärtom och det är dags för regeringen att kommunicera lite.
Men när vi delade ut alliansbrev på stan idag mötte jag en kvinna som inte ens visste att Sverige hade bytt regering. Det intresserade henne inte vem som regerade. Det finns alltså mycket att kommunicera.

tisdag, september 11, 2007

Välkommen!

Folkpartiets landsmöte är partiets högsta beslutande råd och ca 500 motioner från medlemmar och partiledning skulle passera nålsögat = ombuden som är valda av varje Fp-län.I Kalmar län har vi oftast försökt att välja nya ombud, för att alla ska få inblick i beslutsprocessen. Ombuden får vara beredda på sena nattpass och jag hade det bra som fick delta som medlem. Jag har varit ombud och vet att det är både roligt, jobbigt och intensivt.Rena bantningskuren faktiskt, att under fyra dagar sitta klistrad över utskottens sammanjämkade förslag. de olika mötesordf. hade både kompetens och humor, vilket behövs när förslag och motförslag ska redas ut.
Folkpartiet liberalerna är unikt med att ge alla medlemmar möjlighet att tala för sina hjärtefrågor under landsmötet. Även om det blir långa debatter, så är det ett medlemsinflytande jag och vi alla vill värna om. Landsmötet är också öppet för alla medlemmar, men man får själv bekosta eller ordna resa och logi.

Jag tror de allra flesta tyckte att vi hade en härlig känsla av nystart från en jobbig period.
Jag är jätteglad att Birgitta Ohlsson och Sverker Thorén valdes in i partistyrelsen.Jag tycker det känns väldigt tryggt och säkert med Jan Björklund som partiledare. Vi känner honom och han är redan inne i regeringsarbetet. Så välkommen som partiledare Jan!

Trots tröttheten efter helgen känner jag mig stärkt i det politiska arbetet och inför framtiden.
Nu önskar vi bara att fler hittar till oss och väljer att bli medlemmar . Det är alltför lätt att bli insnöad på de egna hjärtefrågorna, om det inte kommer färska inlägg.

Du väljer själv hur mycket inflytande du vill ha. Mycket delaktighet och inflytande kostar mycket egen fritid, men vill du börja som stödmedlem så är du lika välkommen! Alla kan bidra med något!
Så välkommen att prova ett år som medlem. Det kostar 175 kr.

onsdag, september 05, 2007

Beslutsunderlaget är viktigast!

I veckan läste vi i tidningen att Fanerdun fått uppskov med att betala för marken till ett bostadsområde. Det känns lite märkligt att vi förtroendevalda hålls utanför besluten.
Vi kunde också läsa i diariet om svenska ambassaden i Pekings frågor kring Fanerdun till bl.a. Kalmar kommun. Det är tur att vi har en offentlighetsprincip som gör det möjligt även för oss att se breven som kommer till kommunen.
Vi bad om information på tisdagens arbetsutskott och kommunchefen bekräftade både uppskovet och det inkomna brevet.

Jag bad före sommaruppehållet om en lägesrapport från den arbetsgrupp som tillsattes för att rigga en mottagningsapparat (för 600 - 1000 investerare med, i förekommande fall, familjer) och efter en konsekvensanalys förbereda kommunens verksamheter på bästa sätt.
Man skulle återkomma med detta, så vi får se hur det går med det. Det är förvånande att vi ledamöter inte med automatik hålls välinformerade.

Idag visade SVT intresse för kommunen och Fanerdun.
Fanerdun har dragit till sig ett oväntat intresse genom att inte redovisa sina ekonomiska förutsättningar. Jag har dragit på mig ett oväntat intresse för att jag ställde en helt relevant fråga om ekonomin vid första fullmäktige angående Fanerdun.
Kommunalrådet Johan Persson har dragit på sig ett oväntat intresse för att han drog en "vals" i kommunfullmäktige om att det fanns sex tättskrivna ark som svar på mina frågor.

Tänk så mycket som kan förebyggas med bra information och fullständiga beslutsunderlag.

måndag, september 03, 2007

är vi riktigt kloka egentligen?

När Birgitta Ohlsson (spjutspets i Fp) var i Kalmar nyligen, talade vi en del om engagemanget, och den tid som går åt till politiken. I onsdags träffades länets Fp- styrelse i Oskarshamn för att bl.a. yttra oss över ansvarskommitténs förslag. Jag har varit med i en liten arbetsgrupp och vi kom fram till en bra kompromiss som både norra och södra delen av Fp-länet kan ställa sig bakom.
Jag fick offra att ett val skall hållas före genomförandet, mot att vi inte ska vara bundna till nuvarande länsgränser i framtida diskussioner. Jag tror verkligheten ändå kommer att ge oss ett val före slutgiltigt ställningstagande.

I lördags träffades vi i Högsby och hade ett litet minilandsmöte för ombuden som ska rösta för länet i Västerås kommande helg. Vi diskuterade friskt och trivdes, men någon berättade att deras nya medlemmar hade blivit väldigt förvånade över att vi inte får något arvode när vi åker på alla våra träffar.
Jag tror det är alldeles utmärkt att den som vill engagera sig får betala med sin tid. Alla har 24 timmar på ett dygn att fördela till politik, arbete och hem och fritid.
Dessutom är det inte sunt att bara träffa folkpartister. Då riskerar vi att bli helt enögda!

Jag skulle dessutom inte klara mig utan att träffa min familj och goda vänner. De är högst på prioriteringslistan. Ju mer politik, desto mer vänner och kultur behöver jag som balans i tillvaron.

Om man blir förtroendevald får man arvode för den tid man avsätter till sammanträden, men fortfarande är partiarbetet helt ideellt. Den största tiden tar dock all läsning av handlingar.
Nu måste jag skynda mig in till Kommunstyrelsesammanträdet som föregås av ett eget rådslag i partiet och ett möte inom den borgerliga gruppen.

Jag tror det finns många människor som gärna skulle dela sitt engagemang mellan fritid och politik. Jag bara undrar hur vi lättare ska attrahera den som inte räknar arvoden utan ändå vill påverka och förbättra den värld vi lever i. En del tycker vi är helt galna som håller på. Men då tänker jag på dem som offrar livet i världen för att demokratin ska bli möjlig.
Jag tror inte ens att vi i lugna Kalmar ska ta demokratin för given.
I kväll är det styrelsemöte i kalmarföreningen. Ja man kan ju undra.....