fredag, april 28, 2006

utrikespolitik med skygglappar

I kalmar kommunstyrelse ville vänstermajoriteten att vi skulle skriva på en bojkott mot fotbollsVM i Tyskland. Detta för att vi tycker att Tyskland har fel inställning till prostitution. Prostitution är helt ovärdigt i en rättsstat enligt mig och vi kämpar mot prostitution och människohandel som privatpersoner och politiker i EU.

I konsekvensens namn borde vi bojkotta OS i Peking för att Kinas regim bryter mot alla mänskliga rättigheter dagligen och året om. Varför gör inte socialdemokraterna detta? Är det för att Kina är en socialistisk regim.

Nu vägrar Sveriges regering att låta svenska trupper öva bara för att Israel skall delta.Motivering: "Israel har ju en krigisk historia".

Men det går väldigt bra att öva tillsammans med Ryssland som ju, liksom Sverige, har en väldigt krigisk historia.
Ser regeringen mellan fingrarna när det gäller socialistiska stater?

måndag, april 24, 2006

Med öppna ögon

Kalmar Flygplats byter ägare. Som situationen för flygplatsen utvecklat sig är detta nödvändigt för Kalmars framtid.
Många tror nu att vi politiker planerat detta utan att förankra det i vår medlemskår.
Det är bara så att fullmäktiges ledamöter inte heller fått några rapporter från den lilla grupp som arbetat med ärendet.
Jag tror att allt blir bra om gruppen i framtiden arbetar mera öppet och att vi går in i det här med öppna ögon.
Detta är ett av de största ärendena Kalmar haft och här måste båda fötterna vara på jorden och inte i luften. Där vill vi se många flygförbindelser istället.

måndag, april 17, 2006

att leva som man lär...

När man läser ägardirektiven till de kommunala bolagen famhålls hur viktiga insynsfrågorna är ur demokratisk synpunkt och att bolagen skall ha en öppen attityd i dessa frågor.
Ändå försöker man nu helt ogenerat att sätta munkavle på vår styrelseledamot i Salvestadens bolag! Det skulle faktiskt vara på sin plats att någon från majoritetens ledning gick ut och talade om att i en demokrati är även obekväm information (när den är sann)tillåten. Eller gynnas bara ha ja-sägare?

I en offentlig verksamhet, där så mycket skattemedel rinner ut, måste medborgarna ha möjlighet till full insyn. Det är därför vi liberaler inte gillar politiska bolag. Affärsverksamhet skall vi överlåta åt dem som är beredda att satsa på verksamheten och driva den på affärsmässiga grunder. Det är inte svårt att sitta i t.ex. Salve, då man bara kan plocka in pengar från skattebetalarna när inte räkenskaperna går i hop sig.Det är klart roligare att vara visionär med andras pengar!

fredag, april 14, 2006

Lova runt och hålla tunt?

I veckan var jag inbjuden till ett möte med boende i Oxhagen med anledning av byggplanerna i området. Jag blev väldigt förvånad över det ointresse man visat för de boendes åsikter. Fast man som närboende inte alltid kan få som man vill måste det ju finnas någon form av dialog. Och här hade verkligen informationen brustit! Det var idel frågor som bara seglade fritt i luften och det fanns många tänkvärda synpunkter som borde nått tjänstemän och politiker på ett tidigt stadium.

Vi tog ett beslut om markförsäljning i Oxhagen vid det senaste kommunstyrelsesammanträdet. Jag kritiserade då att vi bara tar beslut hus för hus, utan att se helheten i området. Det visade sig att de boende hade inte heller någon koll på denna markförsäljning. Närdemokrati betyder kanske olika saker för olika människor, men att få en förklaring på vad som ska ske i sitt bostadsområde, och varför är för mig en form av närdemokrati som gagnar alla.

Folkpartiet var enda parti med en representant från nämnden som ägde ärendet, och övriga lovader runt, trots att de aldrig skulle behöva ta ett enda beslut i frågan.
Då är det lätt att lova vad som helst, och det blev mest pinsamt att lyssna på.
Men det är ju smart, för åhörarna har svårt att skilja på beslutsnivåer m.m.
Smart men falskt.
Nu får vi se vad löftena var värda.

söndag, april 09, 2006

Hur fräckt får ett politiskt parti vara ?

Jag hoppas att jag hörde fel på radioP1 idag. Har Kalmar kommun deltagit i en stadsfest där lotteriförtjänsten gick rakt in i Socialdemokraternas valkassa.
Artister, kommunens förvaltningar har helt ovetande arbetat för att sponsra Socialdemokraterna.

Som politiker har man ju inte ens kommit på tanken att ett politiskt parti kan vara så förslaget, att kommunen skall stödja festen utan att tala om för övriga partier och kommunens invånare att det socialdemokratiska partiet håvar in pengar för torplotteriet. Tanken har aldrig slagit mig!
Tala om att känna sig blåst. Jag tycker att Socialdemokraterna skall berätta sanningen och betala tillbaka!

fredag, april 07, 2006

Ska vi säga som det är, eller....!

I kalmar ( östran) får folkpartiets politiker kritik för att han agerar för medborgarnas bästa, även i ett kommunalt bolag.
Tydligare kan det inte illustreras! Kommunala bolag är en omöjlig demokratisk konstruktion. Hur kan någon på allvar kritisera en politiker som talar om sanningen för sina medborgare. Även i ett bolag är man förtroendevald! Jag förstår att alla inblandade är ganska desperata, men misstagen får Salves ledning stå för. Fp har sagt absolut nej till en permanentning av Salve och vi har tidigare gett Kjell chansen att sälja Salve. I ett privat bolag däremot skall man endast se till bolagets bästa. I ett kommunalt bolag sitter politiker och de ska verka för medborgarnas bästa. Vi är i vår fulla rätt att belysa vad som händer i bolaget. Det är ju det som är vår uppgift som förtroendevalda.
Jag vill ha mer insyn i den kommunala verksamheten. Då duger det inte att blunda!

tisdag, april 04, 2006

nödutgång för att få miljoner till Salve

Majoriteten i Kalmar älskar kommunala bolag. De växer upp likt svampar ur jorden och skall besättas med vd, personal och politisk styrelse. Det är inte gratis.
Salve "såldes in" till oss politiker med orealistiska kostnader och prognoser, men Fp genomskådade siffrorna och sade nej till det kommunala äventyret.
Nu är Salve på konkursens rand och företaget vill satsa sig ur krisen med skattebetalarnas pengar. Vi är i samma situation som slottet var när hela styrelsen och ordförande fick avgå. Men här heter ordförande Kjell Henriksson och han har nått teflonstadiet, då inget fastnar.
Johan Persson gav alla som nu börjar våndas en nödutgång för att få skattebetalarnas pengar till bolaget. Att efter utvärdering pröva en annan driftsform efter sommaren innebär inte att man säljer Salve. Det innebär bara att alla med skilda intressen i bolaget nu vill dödförklara Salvedebatten till efter valet. Jag hoppas att ingen går på den finten!

lördag, april 01, 2006

S sätter punkt för ett bättre Kalmar?

Idag skiftar socialdemokraterna kommunstyrelseordförande och kommunalråd i Kalmar.
Jag säger grattis till Johan Persson! Idag sätter han upp 16 punkter för ett bättre Kalmar. De flesta rubrikerna kan vilket parti som helst ta åt sig, men man undrar ju varför inte Johan profilerat sig på en enda av punkterna hittills. Har han glidit med och gjort sig strömlinjeformad för att passa in tills dagen D kommit.

Ansatsen i debattartikeln uttrycker ju en tydlig önskan att äntligen få styra alldeles själv. Men samtidigt lägger han ut en liten krok över blockgränsen. Att skrämma vänstern och miljöpartiet och samtidigt smörja någon borgerlig broder, ligger helt i linje med vad Johan hittills åstadkommit.

Så slugt av Kjell att avgå och resa till Kina på skattebetalarnas pengar. Han slipper kritiken här hemma, när "hans" Salve begär ännu mera pengar till att återställa aktiekapitalet och "satsa sig ur krisen" på nästa Kommunstyrelse. Johan nämnde inte Salve i sina punkter. Salve ingår i det område med akuta problem som socialdemokraterna skapat själva. Vi i Fp ville aldrig bilda ett kommunalt bolag. Vi ville inte ha ett permanent Salve vid Dämmet.

Vi ville ha ett sommarSalve vid slottet så länge det fanns intresse hos invånare och turister.Vi ansåg att siffrorna som presenterades inte var realistiska. Jag önskar att vi hade haft fel. Nu fick vi mer än rätt.Det enda raka är nu att snabbt sälja Salve till näringslivet, så att det kan drivas på affärsmässiga grunder.