fredag, juni 29, 2012

Förväntningar viktiga!

Idag är cirka 2 700 ungdomar i åldersgruppen 18-24 år inskrivna som arbetslösa i länet.   Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter olika kompetenser.
Skolan är, som vi sagt tidigare grunden för ett arbete och förutom legitimerade lärare är utbildade studie- och yrkesvägledare de viktigaste personerna för att ungdomar snabbt ska hamna på rätt plats.

Denna vägledning är idag inte prioriterad av majoriteten, trots att det vid varje tillfälle då ungdomsarbetslösheten diskuteras , betonas hur viktigt det är med matchningen. Jag tror att detta är viktigare än någonsin och betyder enormt mycket för att vi får rätt engagemang och kompetens i både näringsliv och offentlig verksamhet.

Och ny kompetens behövs hela tiden eftersom alla verksamheter tenderar att förändras allt snabbare.
Men först måste vi börja tro på barnens kapacitet och ge dem det ansvar som de behöver för att utvecklas. Det arbetet börjar redan i förskolan och är inget projekt utan en självklarhet i det dagliga arbetet. Men någonstans förlorar barnet att ha förväntningar på både sig själv och de vuxna. När sker det?


måndag, juni 25, 2012

Nyvaknat intresse för skolan!

Ja, nu har jag och alla andra vuxna fått dansa av sig i "små grodorna " och lögner om att "så gör gummorna var de går och var de sitter och var de står". Man kan förstå att de små barnen tittar frågande på sina föräldrar, men de dansar glatt med och de kommer om tjugo år att dansa och sjunga samma sång för sina barn.

Bildning och utbildning . Viktigt för framtiden, men värst vad alla partier helt plötsligt blivit intresserade av att barn ska få lära sig något i skolan.
Det har varit ett ganska hårt motstånd när utbildningsminister Jan Björklund presenterat ett nytt förslag som skulle uppfylla målet om en trygg kunskapsskola där alla oavsett förutsättningar, kan växa.

Här i kommunen har vi liberaler sen flera år haft motioner om läsa-skriva-räknagaranti, speciallärare, skolsköterskor och studie-och yrkesvägledare.
Dessa förslag har fått ett mycket svalt mottagande här i Kalmar, men med Folkpartiet i utbildningsministeriet ska våra förslag nu införas i hela landet. Ny skollag i år kommer tyvärr inte hjälpa de elever som med S-märkt skola kunnat passera alla årskurser utan att ens lära sig läsa och skriva på rimlig nivå.

Socialdemokraternas förväntningar på utbildningsnivån har vaknat först nu, då Sverige redan har fått en ny skolpolitik som sätter varje elev i fokus. Miljöpartiet som haft en politik som legat ganska nära Folkpartiets i skolfrågor vill nu också göra dessa frågor till sina.

Lite kul är att nya Moderaterna vill ha ett test i mognad.
Vi vet att barn som föds tidigt på året har andra förutsättningar än de som föds i slutet, men det har med tiden och våra intagningssystem att göra, och kunde ändras med lite flexibilitet istället.
Ett barns mognad är inte lätt att mäta, och det är bättre att lärarna får använda sin kompetens utifrån barnens egna förutsättningar, som kan vara så otroligt olika oavsett mognad.

Vill nya moderaterna ha en skola som är likvärdig i landet, kan de stödja Folkpartiets förslag om att ge staten ansvaret för skolan.
Jag är verkligen glad att vi lyckats få en liberal skolpolitik på plats, och resultatet kan räknas efter ett barns fulla skolgång i den reformerade skolan.

måndag, juni 18, 2012

En liberal budget klarar provet!

Idag har vi haft budgetfullmäktige, då majoritetens och oppositionens budget ska beslutas.
Jag känner mig väldigt nöjd med vår budget och vi fick oväntat lite kritik men vi vill göra en riktig översyn av den kommunala verksamhete.

Vi har som enda parti en balanserad budget med två procent överskott så som våra mål säger.
Det har inte Socialdemokraterna och vänstern, så de hade ju inte så mycket att säga om vår budget.
vi sänker också skatten med tio öre för att visa vår inriktning.

Många av våra förslag är lika de alla allianspartierna gick till val på i förra valet. Mest förvånad är jag över moderaternas torftiga budget och passivitet i diskussionen. Jag trodde det skulle komma lite offensiv tillväxtdebatt från den s.k. Tillväxtgruppen men ännu finns ingen tillväxtpolitik i sikte.
Vi står för allianspolitiken och vi vill gärna bli större, men det går inte att spela tennis med ett ben på varje sida om nätet.

fredag, juni 15, 2012

Byteatern ska samverka i ett nytt Kulturcentrum!

Idagens tidning lanseras ett förslag om att lägga Byteatern i nuvarande brandstationen. En sak kan vi dock vara helt säkra på om det blir beslutet att det blir ingen Byteater inom en överskådlig framtid.

För först ska brandkårens ny byggnad för brandstation planläggas
och byggas. Med tanke på kommunens ekonomi kommer inte detta att prioriteras av socialdemokraterna.
 Både kultur- och fritidsförvaltningen och Byteatern har  sagt att de vill
kunna samverka bättre i framtiden. Därför hoppas jag att man verkligen planerar långsiktigt med en placering där alla verksamheter får plats.

Vi har föreslagit att ett nytt Kulturcentrum, självklart innefattande Byteatern, ska prövas för Rifaområdet, eftersom bostäder nära Arla äventyrar företagets framtida utveckling.
Här ryms också en skejtbana, som kunde vara klar på ett kick.
Detta område är nu helt obebyggt förutom en förfallen byggnad som nog inte kommer att bli kulturminnesmärkt. Att området fått växa igen som det gjort är inget plus för Kalmar kommun kan man säga.
Här finns ju, till skillnad från Tullslätten också parkeringsplatser och infrastruktur vilket ytterligare snabbar upp processen.

Nu tillhör inte denna mark kommunen, men det är kommunen och länsstyrelsen som avgör vad som är möjligt att bygga.

onsdag, juni 13, 2012

Lyxfällan eller skattehöjning?

 Sedan Alliansregeringen tillträdde har sjukförsäkringssystemet reformerats, vilket innebär att arbetsgivaren nu bara behöver bekosta två sjukveckor innan försäkringskassan tar över. Detta innebär stora lättnader för kommuner och landsting som har många anställda.
Det finns också en kompletterande försäkring och det minskade antalet sjuka har inneburit att AFA sjukförsäkring kan minska sina reserver för framtida utbetalningar.
Nu kommer det därför besked om återbetalning av premier och detta har socialdemokraterna tillsammans med andra tillfälliga intäkter satt sitt hopp till när de skrev sin budget för Kalmar kommun.
Kommunens majoritet handlar för pengar som de inte har, och de har hittills haft sån tur att det kommit in lite här och lite där.

Vad vi vet är ju att det också kommer att uppstå nya kostnader lite här och där.
Det är då man brukar få se människor sälja prylar i Lyxfällan på TV.
Kalmar har sin mark att sälja och den lovar man ut, utan att tänka på vad man egentligen skulle ha det aktuella området till från början.
Skillnaden med Lyxfällan är att man ofta kan köpa den där motorcykeln när man kommit på fötter, men kommunen kan inte köpa tillbaka marken och bygga ut spåren och stationsområdet om det står ett stort hus i vägen. 

Men nu glömde jag en sak!  S och V " tar också sitt ansvar" om det behövs. I Kalmar innebär det att majoriteten med stödpartier både säljer marken och höjer skatten. Ett hushåll däremot kan inte skicka notan vidare till skattebetalarna, utan får sanera sina kostnader.

tisdag, juni 12, 2012

Varumärket viktigare än lönen.

Tydligen hjälper det inte ens att locka med sjöutsikt!Få söker de dekantjänster som utannonserats till Linneuniversitetet. Varför man bara sökt internt förstår jag inte riktigt. Vill man ha en så tung tjänst, vill man självklart tävla med ALLA .
Man vet ju inte heller om man får de bästa.

Är det så att ingen riktigt vet vilken organisation man söker till för organisation.
Det är lika märkligt i Kalmar kommun kan jag säga?
Där pågår nu en organisationsöversyn av kommunledningskontoret. Det var dock omöjligt att klämma ut vad syftet skulle vara eller vad man ville uppnå.

Varför inga riktlinjer i Kalmar? Ja det skulle jag kunna skriva en hel bok om, men i detta sammanhanget kan det förklara varför alltför få söker tjänsterna till universitetet.

Det enda jag hoppas både för Linn'e och kommunen är att hela Sverige har möjlighet att söka.
Jag hoppas att man för kommunens del kräver hög akademisk kompetens, gärna med ekonomiskt inslag. Vi klagar ofta över att det finns för få huvudkontor och avancerade arbeten i Kalmar. Vi behöver i Kalmar visa att här finns de kvalificerade arbetsuppgifterna och de mest krävande och spännande chefstjänsterna. Men då måste man börja titta utåt och inte bara inåt.

torsdag, juni 07, 2012

Grattis Kalmar Hamn!

Hamnkontoret i Kalmar hamn har av Sveriges hamnar och svensk Hamntidning nyligen utsetts till "Sveriges snyggaste hamnkontor".


Byggnaden  rymmer också omklädningsrum och andra viktiga utrymmen för de anställda. Grattis till  VD Carl- Johan Nordheim (och så klart de som ritat och byggt) som rodde hem utmärkelsen! Och grattis till alla anställda vid hamnen som får arbeta i Sveriges snyggaste hamnkontor!

måndag, juni 04, 2012

Censuren slog till!


I fredags lämnade Folkpartiet i Kalmar in sitt budgetalternativ och skickade samtidigt nedanstående  meddelande som en information till Kommunens hemsida, där majoriteten tidigare presenterat sitt förslag till budget.

Allt sköttes helt korrekt av tjänstemännen, men informationen fick bara ligga ute på hemsidan i en kvart innan  censuren slog till i Kalmar.
"Samråd" hade sen hållits i stadshuset och ny tolkning gjorde att informationen om Folkpartiet liberalernas budget togs bort igen.
Nu ska jag kolla upp vilka riktlinjer som gäller.
Är hemsidan bara majoritetens, eller har medborgarna i Kalmar rätt att få veta oppositionens  alternativ?
För den som vill läsa vår budget i sin helhet så finns den på Folkpartiets hemsida.
 
Här följer vårt meddelande:
Idag lämnade Folkpartiet Liberalerna in sitt budgetalternativ inför 2013. Budgetalternativet medför en skattesänkning på 10 öre för kommunens invånare. Budgeten når även målet om 2-procents överskott för att möta eventuella svängningar i konjunkturen.

Folkpartiet anser att Kalmars invånare inte ska betala mer i skatt än invånare i liknande kommuner. Först då kommer Kalmar att växa och bli den motor man vill vara för regionen.

Det ekonomiska läget i Sverige och världen menar Folkpartiet gör att en ansvarsfull ekonomisk politik är mycket viktig. Att Kalmar i Folkpartiets alternativ behåller en rimlig balans mellan intäkter och kostnader är en förutsättning för god ekonomisk hushållning och ger möjlighet att klara oväntade förändringar i världsekonomin.

Att Kalmar klarar balanskravet är av yttersta vikt just nu för att klara de utmaningar den kommunala sektorn står inför, men skapar samtidigt ett reformutrymme för framtiden, menar Folkpartiet Liberalerna.

I övrigt görs satsningar på barn- och unga med över 3,5 miljoner med särskilt fokus på utökade resurser för speciallärare och en förstärkning av elevhälsan."---------