söndag, augusti 28, 2005

socialistiska monument

I många socialistiska länder kan vi se hur beslutsfattarna prioriterar ståtliga byggnader som monument över sitt maktinnehav. Att bygga stort och flytta runt befintliga verksamheter till nya byggnader ger ett intryck av handlingskraft.Nya investeringar ger alltid ökade driftskostnader, som går utöver den kommunala verksamheten. I Kalmar finns också hos den socialistiska majoriteten en förkärlek för kommunala monument, vilket ofta kostar mer än det smakar.Naturligtvis skall man ha ändamålsenliga byggnader för kommunens verksamheter, men jag anser att man också måste ha pengar kvar till själva verksamheten.Fp i Kalmar kommun prioriterar verksamheten, även om det inte ger så glassiga rubriker. "Det är inte samma pengar", får jag ofta höra i debatten, men det är dock alltid skattepengar som kommer från samma ställe, nämligen din och min plånbok .

tisdag, augusti 16, 2005

en skör blomma

Engagera dig i politiken och var med och påverka! Många tycker att det är jobbigt när inte just deras förslag går igenom. Men det demokratins spelregler, och dem ställer jag gärna upp på. Värre är det när man inte ens får vara med i debatten om utvecklingen, och så har det blivit i Kalmar kommun. De stora utvecklingsfrågorna viks undan till projekt och arbetsgrupper, där varken nämndspolitiker eller allmänhet får vara med i diskussionen. Nämndpolitiker får besluta om lite symboliska rutinärenden, och ta ansvar för en utveckling de ej haft inflytande över. Det är bra att pröva nya vägar, men man får ej ge avkall på demokratin och ansvarsutövandet.
Ska vi då strunta i politiken och avstå vårt demokratiska inflytande? Naturligtvis inte!
Alla som tycker politik är skit borde istället engagera sig.
Demokratin är en skör blomma som måste ha näring hela tiden.

måndag, augusti 01, 2005

fördomar

År 2005 finns samma fördomar som när jag var liten. När jag var barn fick vi veta att romer, eller zigenare som de kallades då, snattade och gömde grejerna i kjolarna.
Vi fick också veta att i frikyrkoförsamlingarna fördömde de alla som inte var medlemmar som förtappade, som skulle hamna i helvetet. Det var mycket "vi och dom" på den tiden. När jag var riktigt liten trodde jag naturligtvis det där som de vuxna pratade om när de träffades. Jag växte emellertid upp just med en far som var frikyrklig, och jag var det själv ett tag också. Jag lärde mig därför att det finns några som bär sig just så åt, som ryktet sa, men jag lärde mig också att de allra flesta var mycket toleranta människor, men dem talade man aldrig om.
Det är klart att det även finns romer som bär sig illa åt, men det är ju helt sjukt att man stämplar en grupp människor som ej önskvärda på vissa campingplatser i Sverige år 2005. Det finns också skåningar eller norrlänningar som bär sig illa åt, men vi kan ju inte i modern tid generalisera på detta sätt.
Sitter det fortfarande människor i hemmen, där barnen lyssnar, och pratar skit om hela folkgrupper? I så fall har skolans personal som dagligen möter barnen, och vi övriga vuxna en jätteuppgift kvar. Det finns ju skitstövlar och hyggliga människor inom alla grupper. Vem som är vad får vi bara veta om vi träffas.
Det finns ju även fördomar om politiker, och jag hoppas att jag kan hjälpa till att nyansera bilden. Men det ligger ett ansvar i att rösta, och att ta reda på vad det är för en person man sätter sitt kryss för. Alla kan vi bidra till ett bättre samhälle, om vi bara vill.