tisdag, december 30, 2008

Vad säger statistiken egentligen?

I den företagsranking som Forum för småföretagsforskning gjort för 2008 ligger Kalmar på femte plats i länet. Som medelstor stad och residensstad borde vi nog vara bättre placerad, men i förhållande till föregående år har vi tagit ett jättekliv framåt. Kommunen arbetar ständigt med att förbättra sina tal gentemot företagen och liksom med befolkningstalen, vill det ändå inte riktigt ge Kalmar kommun en bättre placering än många av våra verkliga glesbygdskommuner.

Vad som mäts är företagarnas åsikter i relation till kommunens förutsättningar.
Är det så att den som skaffar kommunen sämre förutsättningar , t.ex. genom att höja skatten, stänga ute företagen från kommunens verksamheter, men uppfattas uppmärksamma företagen, får ett högre betyg än den kommun som jobbar med förutsättningarna?

På förutsättningar bör ju den ökade förvärvsgraden vara ett positivt värde för Kalmar.
En höjd kommunalskatt är en faktor som ju inte hunnit få genomslag ännu, men som försämrar kommunens förutsättningar för 2009. Det kommer inte säkert att få genomslag i en sådan här mätning.
En negativ förutsättning är andelen entreprenader i privat drift av kommunens totala verksamhet, alltså den del som är konkurrensutsatt eller innebär en valmöjlighet för Kalmars invånare. Fritt val för medborgarna finns ännu bara i majoritetens retorik. Men retoriken är kanske viktigare än praktiken för utslaget?
Tur för Kalmar att inte den omfattande kommunala bolagsverksamheten är inräknad?
Att mäta åsikter är inte lätt!

Har noterat att en politisk tjänsteman hos socialdemokraterna ville stämma regeringen för att man inte skickat med ca 200 000 till kommunen för en reform. Jag vill minnas att vänstermajoriteten i Kalmar utan att blinka utökade kommunens budget med 2,3 miljoner år 2006 och med 3 miljoner 2007 för att täcka kostnaden för den del av plusjobben som inte täcktes av statsbidrag.

Det var på den tiden som socialdemokraterna hade en egen statistik som inte gick att jämföra med andra länder. Nu har alliansregeringen ändrat på detta.
Vi måste våga jämföra oss med andra. Vi måste också våga se igenom ytan för att förändra på djupet!

Så vad säger oss statistiken egentligen?

tisdag, december 23, 2008

Njut av de gröna lungorna i Jul!

Varför ägnade socialdemokraterna så mycket intresse åt en markreservation för Kärnhem, när socialdemokraterna nu på en vecka, och utan diskussion beslutar om markreservationer på den känsligaste och attraktivaste marken i Kalmar?
Det funderade jag över, när jag idag gick över den bortlovade marken i stan.

Att hänvisa till riktlinjerna för markreservationer känns som ytterligare ett svek, eftersom vi inte ens beslutat om vilken mark som ska vara ledig för försäljning.

Att utan helhetssyn, faktaunderlag eller insyn från övriga partier bara lova bort marken, är antingen tecken på maktfullkomlighet eller bristande respekt för de värden som vi vill hålla högt i en demokrati. Det sprider sig också en känsla hos kalmarborna, att det är den med kontakter i stadshuset som har förtur , och en sådan utveckling brukar vi kritisera i andra länder.

När man promenerar i Kalmar en härligt solig dag före julafton, blir man lite betryckt av att kommunen är så illa skött, och att majoriteten så totalt tappat greppet om ekonomin.

Jag har jag, trots socialdemokraternas skattehöjning och vanskötsel av Kalmars ekonomi en stark tro på att förändring är möjlig. Det är därför jag ger järnet i politiken. Men jag är också en hejare på att koppla av när jag kan , och det ska jag göra! Jag uppmanar mina bloggläsare att använda stadens gröna lungor medan de ännu finns, och jag önskar också både mina med- och motståndare, en skön ledighet och en riktigt God Jul !fredag, december 19, 2008

Alliansen ger och socialisterna tar!

Har fått lite kommentarer att det inte är Kalmar kommuns fel att majoriteten måste höja skatten. Jo det är det . Kalmar kommun har under en följd av år misskött sin ekonomi och det är väl ingen slump att minst 200 kommuner inte höjde skatten. De flesta skattehöjarkommunerna har en negativ befolkningsutveckling, och inte blir den bättre av skattehöjning.
Ändå är de flesta av skattehöjarkommunerna så små att de har svårt att rationalisera, eftersom alla specialister måste finnas och regelverk kan försvåra samarbete över kommungränser.
Dit hör inte Kalmar!

Kalmar kommun räknas till medelstora städer och det gör ju de städer vi normalt jämför oss med. Att de inte höjer skatten måste till största delen bero på att de skött sin ekonomi på ett bättre sätt än socialdemokraterna i Kalmar. Våra jämförelsekommuner får ju också en lågkonjunktur, eller hur? Kalmar har fantastiska förutsättningar, men vem vill bosätta sig i en kommun som löser en bristande kostnadskontroll med att plocka surt intjänade pengar från sina invånare.

Vi har här i landet en borgerlig regering som minskar skatten och försöker ge landets invånarna mera pengar i plånboken, men bor de i Kalmar plockar en socialistisk majoritet av dem pengarna igen. Dessutom minskar man stödet till kärnverksamheterna. Vem väljer den kommunen? De nya befolkningstalen i Kalmar ger svaret!

tisdag, december 16, 2008

Kalmar hamnar nu i fel sällskap!

Nu tillhör Kalmar Sveriges högskattekommuner tillsammans med utflyttningsorterna som inte alls har samma förutsättningar som Kalmar. Medel för invånarantalet i skattehöjarkommunerna ligger på 10 459 invånare. 32 kommuner höjer skatten och det är t.ex. Orsa, Skinnskatteberg, Storfors och Vingåker som nu får högre skatt tillsammans med Kalmar.

Ett år lyckades vi liberaler skjuta upp skattehöjningen, som egentligen vänstern ville genomdriva redan förra året. Jag gick med på sparpaketet Budget i Balans, just för att vi med det skulle förhindra en skattehöjning.
24 november blev vi snabbinkallade samma eftermiddag före kommunfullmäktige till informationsmöte angående ekonomin. Inga inspel om åtgärder från majoriteten. Så sent som torsdagen 27 november hade vi det årliga mötet med samtliga bolagschefer och verksamhetschefer och då var ekonomin och åtgärder från Budget i Balans ett utav våra huvudärenden.

Vad vi i alliansen inte visste var att majoritetspartierna redan då hade lämnat detta samarbete och vid sidan om höll på med ett eget åtgärdsförslag. Än mindre visste vi att de ens funderade på att höja skatten. De satt där helt falskt och spelade teater med oss hela dagen om ett budgetsamarbete som de redan hade lämnat.

På måndagen 1 december skulle vi ha ett kommunledningsmöte kl. 13 00 och nästa dag var det arbetsutskottets möte. Inget av dessa tillfällen valdes för att söka samtal med oppositionen!
Istället samlade majoriteten till presskonferens och meddelade sitt beslut på måndag förmiddag.
Så mycket är ett ord från Johan Persson värt! Rakt ingenting har jag fått lära mig.

Det enda positiva i den här historien är att alliansen nu är formerad och enig om att skattehöjning är inte vår metod när vi tar över.
Kalmar kommun måste hitta en plats i skatteligan bland attraktiva städer som företag och människor söker sig till. Vi måste tillbaka till en skattenivå som lockar till sig nya arbetande invånare till Kalmar.

tisdag, december 09, 2008

Verksamheten är viktigare än fasaden!

Har hört att man på Högskolan i Kalmar vill ha en ny högskolebyggnad i Kalmar. Högskolan är otroligt viktig för Kalmar och kommunen har på alla sätt tillgodosett Högskolan med lokaler genom åren. Visst är det viktigt med en bra arbetsmiljö men det är dock inte lokalerna som gör högskolan.
Högskoleverket har nu beslutat återkalla examensrätten för Högskolan i Kalmar när det gäller biomedicinsk magisterexamen.


vore tacksamt att man nu inför regionaliseringen och fusionen ägnade all kraft åt innehållet i verksamheten.
Högskolans kvalitet och konkurrenskraft har ju största betydelsen innan vi går samman i ett gemensamt Linnéuniversitet.

Riktigt orolig blir man när man samtidigt får veta att studieresultaten i skolan inte förbättras. Det är där nivån skall garanteras för att resultaten ska bli bra vid högre utbildning.

söndag, december 07, 2008

Rödgrön röra med bitter bismak!

”Vinner vi valet bildar jag regering och jag utser ministrar” Sa Mona Sahlin. Det blir intressant att se hur trygga svenskarna känner sig med det beskedet. Lars Ohly behöver inte vara så orolig för att inte få spränga utgiftstaket, för socialdemokraterna har satt sitt eget tak, där man kan lova det mesta.
Annars verkar ju Ohly ha den största insikten, när han inser att skattehöjningar i svåra tider inte gagnar varken de som bäst behöver pengarna eller jobben.
Man skulle ju hoppas att våra lokala skattehöjare också hade den insikten.

Det är ändå oroande att Mona Sahlin nu bjuder in bekännande kommunister till regeringssamarbete. Socialdemokraterna har med detta samarbete tagit stora steg åt vänster och dessutom svängt helt när det gäller att hålla en rågång mot kommunismen, som har kostat och fortfarande kostar så många liv
och så mycket lidande.

Men av kalabaliken som föregått samarbetet mellan miljöpartiet, socialdemokraterna och vänstern så förstår man ju att detta är en nödlösning som ingen, mer än vänstern, ville se. Samarbetets varaktighet. 2020 med miljöpartiet har blivit något obestämt nu. Det kanske slutar innan nästa val!

Men nu ska deras samarbete och ställningstaganden i viktiga frågor granskas på samma vis som alliansen före förra valet.

onsdag, december 03, 2008

Kalmar bryter med Fanerdun?

Nu är det plötsligt akututryckning igen!
Kalmar bryter med Fanerdun får jag plötsligt läsa i tidningarna. Inte ett ljud om detta vid gårdagens arbetsutskott, men nu ligger det ett färdigt förslag beslut i handlingarna!
Fast egentligen har väl Fanerdun brutit med Kalmar för länge sen.
Nu har Johan Persson inför nästa kommunstyrelse kastat in ett beslut om upphävande m.m. av beslut om investeringsavtal med Fanerdun.

Jag har ju ställt så många frågor om Fanerdun, men det har funnits ett väldigt litet intresse och väldigt stor tilltro till mr. Luo.
Likaså vid det senaste kommunfullmäktige då jag frågade om Fanerdun.
Då ansåg inte Johan Persson att det fanns anledning till åtgärd, men nu drygt en vecka senare har Johan Persson tröttnat.
Nej!
Jag tror det snarare beror på att revisionen snart kommer med sitt utlåtande, och då vill Johan Persson ha Fanerdun ur världen. Precis som med Salve. Något måste ha gjort att Johan Persson nu fick väldigt bråttom!

Min interpellation till det senaste kommunfullmäktige lyder som följer:
Beslutet om Fanerduns etablering togs under stark tidspress.
En enorm aktivitet startades i Kalmar kommun för att verksamheterna skulle möta de omfattande förändringar som presenterades.
En omfattande information och marknadsföring för den planerade verksamheten har bedrivits både utomlands och i Sverige. Många beslut har också diskuterats utifrån Fanerduns etablering, såsom social och teknisk försörjning, befolkningsmål, infrastruktur och flyg.

Inför beslutet i Kalmar kommunfullmäktige ställde jag frågor om företagets ekonomi. Vi vet nu att det hade varit betydelsefyllt att veta vilka ekonomiska muskler företaget haft. Även andra lärdomar finns att dra inför framtiden.
Frågor som kan ställas är vilka erfarenheter vi kan dra av kommunens roll i Fanerduns etablering och hur dessa samlade erfarenheter kan tas till vara inför nya etableringar i framtiden?

Ett villkor var att full insyn skulle råda, och det resulterade bl.a. i stora informationsmöten i Kalmarsalen. Denna öppenhet var alla eniga om och den ska självklart även gälla nu, då ovissheten fortfarande är mycket stor. Kalmar kommun är nu en erfarenhet rikare, men nya frågor har uppstått, och det är enligt min mening på sin plats med ett nytt informationsmöte för allmänheten.

Mina frågor till Johan Persson är:

- Anser du att kommunen nu bör analysera och omvärdera vissa beslut som fattades med anledning av Fanerduns etablering?
- Anser du att Kalmar kommun på nytt bör ge invånarna information och möjlighet att i t.ex. Kalmarsalen ställa frågor om Fanerduns etablering?

måndag, december 01, 2008

En skattehöjning motverkar allt vi vill åstadkomma!

Majoriteten har inte lärt sig någonting!
Både skattehöjning och ytterligare besparingar under pågående budgetperiod!
Dessutom bryter de ny det samarbete vi haft genom överenskommelsen ”budget i balans”
Vi har haft konsulter från Ledningsbolaget och Sveriges Kommuner och Landsting som tittat på varför det har gått så snett med Kalmar kommuns ekonomi och de har kommit fram till att det är viktigt att samtliga partier är med i hela processen och försöka ge en gemensam plattform för ekonomin.
Hur gör vänstermajoriteten då?

Inga försök till gemensam verklighetsbeskrivning eller alternativa diskussioner. Ingen antydan till att söka en annan väg än skattehöjning.

Förklaringen till varför det gått så här snett med ekonomin var just de orealistiska budgetförutsättningarna. Detta har vi försökt att påminna om i alla budgetsammanhang. Dessutom hade konsulterna en tydlig bild av oförmågan hos majoriteten att prioritera. De framhöll några viktiga punkter som:”Alla säger att det går bra för Kalmar.””Man vill vara allas vän.””Det löser sig.””Inga obekväma beslut tas.”

Vänstermajoriteten i Kalmar har misslyckats igen! De kan helt enkelt inte prioritera!

onsdag, november 26, 2008

ska vi spara in på diskussionen?

Ibland blir man lite förvånad och undrar om media var med på samma möte.
Sist i texten alliansens protokollsanteckning om varför vi sade nej till att gå med i ytterligare ett av alla nätverk som utåt ska ge sken åt att vi är framåtsyftande. 5000 kronor är ingen stor summa för medlemskap, men med erfarenhet av kommunens medlemskap i Fairtrade City
så vet jag att det verkligen kostar pengar.

Att dessutom vänstern ställde det emot kostnaden för den diskussion som föregick beslutet, visar ju hur mycket man värdesätter diskussionen. Helst skulle vi väl vara fogliga som i Nordkorea, så blev det lugn och ro. Vi som har heltidsersättning, får inget extra arvode för att vi deltar i kommunstyrelsen, så jag fortsätter nog att diskutera om jag behöver.

Att ingen funderar över varför kommunstyrelsens ordförande under sammanträdet är mer intresserad av vilka nyheter som sänds i mobilen istället för att hålla samman mötet, tycker jag är ännu märkligare.
Omvärldsbevakning är viktig, men händer det något, så har vi beredskap för att politikerna får veta detta.

Så här lyder vår reservation i ärendet

Europeiska koalitionen mot rasism
Kampen mot rasism och främlingsfientlighet får aldrig upphöra. Det är viktigt att skapa mötesplatser där människor från olika kulturer kan på ett naturligt sätt träffas och lära känna varandra. Vi tror mer på konkreta och nära insatser för medborgarna i Kalmar än nätverksbyggande för den politiska eliten i Europa. Vi vill flytta kampen mot rasism från sammanträdesrummen ut till medborgarna.

måndag, november 24, 2008

sluta med brandkårsutryckningar!

Vi har i Kalmar kommun en majoritet som bara kan enas när de får presentera nya kostsamma förslag. När det skall prioriteras, då har de inte kunnat enas. Att alltid leverera glada budskap, vem vill inte det! Det kan man också få tillfälle till om man har en bra ekonomistyrning och kostnadskontroll.

För ett år sedan trodde jag att Johan Persson menade allvar med budget i balans, men sen har han inte stått emot ett enda kostnadsförslag. Klart att vi nu står på ruinens brant. De skjuter problemen framför sig eller trollar bort kostnaderna , men både kostnaderna och verkligheten hinner ifatt Johan Persson nu.

Nu kallar han till snabbmöten och talar om skattehöjningar! Allt för att slippa prioritera.
Kalmar kommun förtjänar bättre än brandkårsutryckningar och kortsiktiga lösningar!
Liksom brandkåren blir det bättre att säkra upp i förväg, så att inte branden sprider sig.

onsdag, november 19, 2008

nu krävs ett ledarskap i kommunen!

Kalmar kommuns socialistiska majoritet har under många år presenterat glädjekalkyler i budget som sen har förvandlats till ackumulerade underskott under ett flertal år.
Efter valen har man alltid dragit åt svångremmen, för att när underskotten minskat fram emot valrörelsen, presenterat stora investeringar igen. Denna period skiljer sig endast från de andra genom att vi under de första två åren fick krafigt ökade skatteintäkter för att regeringen satsade på jobben!
Förvaltningarna får nu liksom tidigare perioder fått göra kortsiktiga besparingar, men i toppen är man tydligen inte beredd att göra några omstruktureringar för att minska kostnaderna.

Vad man aldrig har kommunicerat med invånarna är att man fortfarande inte har någon kostnadskontroll i Kalmar kommun. Sveriges kommuner och Landsting (SKL) konstaterade att här saknas en ledning och styrning. Att alltid och i alla sammanhang lägga skulden för kommunens usla ekonomi på någon annan visar just denna brist på ledarskap.

Vi har i alliansen, för att slippa skattehöjning, gått med på ett utredningsarbete som ska leda fram till en varaktig budget i balans. Hittills har dessa utredningar inte visat några reella sparförslag, och nu är världen inne i en finansiell kris (startad i USA)vilket gör behovet av åtgärder än mer angeläget.
Skatteintäkterna minskar ju även i Kalmar även om arbetslösheten här fortfarande är låg. Utjämningssystemet mellan kommunerna gör att vi drabbas även om arbeten försvinner i Göteborg. Det är bl.a. detta de styrande partierna borde kommunicera med invånarna.

Det är också nu majoriteten borde tala om vilka prioriteringar de måste göra för att servicen till invånarna skall ha en fortsatt god nivå.
Istället ångar man på precis som vanligt med det ena förslaget efter det andra som ”kan tas inom befintlig ram”.Det känns ganska hopplöst ibland med en socialistisk ”ledning” som bara lovar nya ofinansierade investeringar. Det ökar dessutom driftskostnaderna och minskar utrymmet att göra nödvändiga reformer i den kommunala servicen.

Till vissa projekt går det att vaska fram 29 miljoner (ofinansierat i verkligheten, men ändå)på en vecka, medan andra mindre glassiga får skjutas på framtiden. Är det uppenbart vad som krävs för att få förtur eller är det ytterligare ett bevis på bristande ledarskap?

måndag, november 17, 2008

slöseri med viktig tid!

Inför valet 2006 fick nog de flesta intrycket att Johan Persson var genuint intresserad av tillväxt och att tillväxten skulle vara hållbar. Folkpartiets motion om att lösa det ökade behovet av parkeringsplatser i centrum först fick avslag i kommunstyrelsen, men bifölls efter ett starkt opinionstryck i kommunfullmäktige. Man arbetade fram en parkeringsnorm (som kom till efter min interpellation) och utredningen visade också på ett stort behov av P-platser. Vad jag inte anade då var att ingen i vänstermajoriteten egentligen ville ha fler parkeringar centralt i Kalmar. Och detta oavsett vad utredningarna sen visade. P-normen blev det aldrig något beslut på. Av någon anledning hamnade den istället för Gatu - och Parkkontoret, på utvecklingsenheten.
Och resten vet ni. Nu när vi går in i lågkonjunkturen gör socialdemokraterna allt för att försvåra för handeln i Kalmar centrum, istället för att underlätta för fler kunder att parkera, som jag har kämpat för.

Översiktsplan, grönstrukturplan, parkeringsstrategi/norm m.m. är ju viktiga för att de ska diskuteras öppet och komma till allmänhetens beskådande. Tills dess kan ju majoriteten planera i det tysta, och därefter presentera förslag som inte följer några gemensamt fastslagna planer.

När jag för en tid sedan interpellerade om avsaknaden av beslut om parkeringsnorm i kommunfullmäktige, lät Johan Persson förstå att den skulle beslutas när staden var färdigplanerad. Snart är det inte några ytor kvar, så det är kanske dags att besluta nu. Här
är inget förutsägbart!
I kommunledningskontorets förslag till internbudget (som kommer till KSAU i morgon) står det nu att en översyn av parkeringsnormen ska göras. På övriga ärenden finns ett slutdatum, men inte på detta ärende. Den senast beslutade parkeringsnormen är ifrån 80-talet. Det blir intressant att se om normen kommer vidare till beslut den här gången, eller om den ska ligga några år till och vänta på nästa översyn.
Planer som inte är aktuella är ju kass, men planer som inte blir föremål för beslut är ju slöseri med konsult - och tjänstemannatid!

torsdag, november 13, 2008

Nu känner jag igen dem!

Läser i Dagens Samhälle hur en skattehöjning fick kostnaderna att skena i Västmanland. Ja, skattehöjning har då sällan bidragit till utveckling, utan innebär alltid en minuspoäng för ortens möjligheter att locka till sig en skattebetalande befolkning.
Västmanland fick till slut göra det som man alltid måste. Man fick ta de svåra sparbesluten och har nu även börjat sänka skatten.
Men det är inte alla som lär sig lika snabbt! I Kalmar har vi fortfarande en ”tillfällig skattehöjning” sedan mer än 10 år tillbaka.

Nu känner jag åter igen socialdemokraterna. Jag var lite förvånad ett tag, när de både kunde tänka sig betyg i skolan och fritt val i omsorgen. Men det gick snabbt över. Katastrofretoriken vi matas med ska väl skrämma oroliga människor tillbaka till S-fållan. Nya utgifter blir det varje dag i statsbudgeten om Mona Sahlin och Thomas Östros får bestämma. Och skattehöjningar!
Självklart får den det kärvt som blir utan arbete, men meningen med varsel är ju att man ska kunna förbereda sig och även hitta ett arbete.
I september varslades 8 000 människor, men det fanns också 70 000 lediga arbeten som bara väntade på att besättas.

Det är inte alltid så att företagen flyttar för att lönerna ska sänkas i andra länder. Det kan också vara så att företagen inte hittar den rätta kompetensen här, och därför flyttar. Det kan bli vår kommuns stora bekymmer! Det mest hoppingivande med det är att det kan vi göra något åt här i Sverige och i Kalmar. Men vi måste börja nu!

Det är både finanskris och en lågkonjunktur, men vi får samtidigt veta att julhandeln även i år kommer att slå tidigare rekord! Fantastiskt! Det innebär ju att de flesta kommer att få arbeta på som vanligt eller ännu mera.

söndag, november 09, 2008

Glädje och sorg på samma gång.

Först ett stort Grattis till Kalmar FF som nu är svenska mästare!
Stora spelare och ett stort lag ! Vartenda nyhetsprogram talar om Kalmar ikväll!
Det var den stora glädjen!
Den stora sorgen kom då vi, som vi brukar 9 november, ville hedra minnet av de judar som dödades under Kristallnatten. Att en gång om året uppmärksamma denna dag är ett sätt att arbeta för att detta aldrig ska hända igen.

Men ett gäng saboterar fackeltåget genom att redan vid samlingen riva sönder banderoller och uppträda hotfullt. Vi har varit med om detta förut, och inte heller den gången fanns polisen där till vårt beskydd. Polisen kom efter att vi ringt efter dem.
Hade vi varit flera vuxna så hade vi vågat genomföra fackeltåget, men med så svag uppbackning från polisen gick det nu inte. Ofta visar det sig att vi behöver påminna varandra om att dessa destruktiva krafter finns. Det är riktigt sorgligt!

Glädjen segrar för dessa killar ska inte förstöra även Kalmar FF:s kväll. Nu väntar glädje och hyllningar för spelarna när de kommer till Kalmar! Grattis till guldet!

fredag, november 07, 2008

Kunskap, en överlevnadsfråga!

deltog i en konferens"Teknikföretagens produktionsdag" och det var mycket intressant eftersom inbjudan till denna dag kom långt före den finanskris som utvecklats under tiden.

Jag kände att mycket bekräftades av det jag tidigare summerat från företagsbesök och liknande diskussioner, men mycket ny och viktig information kunde jag också tanka in.
Att teknikföretagens största önskan är att vi som kommun ska sköta vårt och ge den bästa service till företagen men även till företagens anställda var ju känt. Av denna service framhöll man vikten av att samverka i tidiga skolår med näringslivet och att förse företagen med den bästa kompetensen.

Snarare är det så, som jag faktiskt hävdat i många diskussioner, att det är vi som påverkar om företagen kan hitta kompetensen här, eller om de behöver söka sig någon annanstans för att få den. Här kommer också diskussionen om arbetskraftsinvandring in. Tyvärr finns det ett motstånd från många och här har också fackföreningsrörelsen en resa att göra, för att öka förståelsen hos sina medlemmar. Det är dags att kasta lite gammal barlast överbord och tänka både traditionellt och nytt.

Det är ändå väldigt hoppfullt att det här är ett område som vi verkligen har möjlighet att förbättra!

fredag, oktober 31, 2008

inlägg i matupproret..

Har idag fått ett brev från demensföreningen som påminner oss förtroendevalda om måltidens betydelse. Det sker ju en väldigt teknisk diskussion idag om vilken paketering som är den bästa för maten ur näring, och hygiensynpunkt. Vi blir förelagda en sanning, och egentligen är inte en traditionell matlagning ett alternativ för oss att ta ställning till. I sitt stilla sinne tänker man ju ett och annat, och många tycker nog att jag vädrar mina åsikter lite för fritt ibland.

Vi fick ju veta "att EU har bestämt reglerna" för matlagning och det fick vi bygga vår matlagning efter. Nu är det ju så, att Danmark, som, vad jag vet, är med i samma EU, har lagat mat som vanligt på hemmen, och de gamla har fått vara med. Här i Sverige blev ju plötsligt köken mera otillgängliga än den operationsavdelning jag har arbetat på i nästan hela mitt yrkesliv. Och man skyller på EU, och vi politiker kan tycka vad vi vill.

Men vi är inte tysta! Jag har tillsammans med andra liberaler tryckt på för att normalisera detta vansinne.
Och nu är det i alla fall så att Folkpartiets Barbro Westerholm som sitter i äldreberedningen för regeringen, har jobbat hårt för att vi även i Sverige kan få använda köken som de är tänkta från början. Barn och gamla ska vara med under ordnade former. Barnens skolmat och trivsel är lika viktig för lärandet som den är hela livet. Men både för både barn och gamla riskerar vi att göra individen till föremål för utfordring, som demensföreningens företrädare så riktigt beskriver.

Måltiden är ju också samvaro och dagens höjdpunkt för många äldre. När jag arbetar som sjuksköterska brukar jag fråga mig:"hur skulle jag vilja ha det"? Ja, nog skulle jag vilja att måltiden var något att se fram emot, och det vill nog alla. Det är bra att vi får små brev med påminnelser om det.

måndag, oktober 27, 2008

lovar runt och håller tunt....

Från kommunfullmäktige 27 augusti år 2007
då jag ställer en fråga i den s.k. Gyllene stolen i kommunfullmäktige.
Detta är från protokollet:


Med anledning av tidningsartiklar kring företaget Fanerduns problem att föra ut pengar från Kina frågar Inger Hilmansson (fp) kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (s) om han har någon information om Fanerdun som fullmäktiges ledamöter behöver känna till.
Johan Persson (s) hänvisar till att han och kommunchefen fort-löpande informerat och även i fortsättningen kommer att informera kommunstyrelsens arbetsutskott om Fanerdunetableringen.

Jag efterfrågade inför Fanerduns etablering en årsredovisning eller liknande, eftersom beslutsunderlaget var knappt, och därför att detta var ett så gigantiskt projekt, som skulle påverka kommunens alla verksamheter. Johan Persson gav då löften om 6 tättskrivna ark som svar på mina frågor, men detta löfte infriades aldrig och det är klart att förtroendet får sig en törn.

Jag har återkommande efterfrågat information, och fått ungefär svaret att man inget vet, eller har vi fått ett nytt datum att vänta på.
Nu har det framkommit i media att man ungefär vid tidpunkten för frågan i Gyllene stolen fick brev som man inte redovisade för oss förtroendevalda eller sparade. Intressant är att både då för ett år sedan och nu så är det Östran och Barometern som förser oss förtroendevalda med information som vi rätteligen borde fått tidigare.

Ett muntligt löfte i Gyllene stolen är inte juridiskt bindande, och om det är ett sätt att få en känslig fråga att försvinna, så är jag glad att protokollen från Kommunfullmäktige i Kalmar ändå fortfarande skrivs nogsamt, bevaras och offentliggörs på hemsidan.
Demokratins principer är inte given bara för att vi har val vart fjärde år. Den måste ständigt försvaras.

I sammanhanget vill jag påminna om att alla kommunens invånare har rätt att ställa frågor i Gyllene stolen. Lämna in frågan i god tid före sammanträdet bara.

torsdag, oktober 23, 2008

mer kvalitet ger mer pengar!

Idag har alliansregeringen presenterat sin forskning- och innovationsproposition. Den innebär ett historiskt lyft för svensk forskning! Totalt ökar anslagen till forskning med 5 miljarder. 1,5 av dem går direkt till universitet och högskolor.
Propositionen innebär att Högskolan i Kalmar får 9,7 miljoner extra till forskning 2009-2012 (varav 1,5 miljoner beror på det nya kvalitetsbaserade resurstilldelningssystemet) som ett tillskott utöver de vanliga anslagen. Dessutom ökar forskningsrådens anslag, som forskare på lärosäten söker medel från, med 650 miljoner. Utöver det satsas 1,8 miljarder på ett antal strategiska områden.
40 miljoner satsas på havsmiljöforskning, vilket kan komma även Kalmars havsmiljöforskningsinstitut till del.

Högskolan i Kalmar och Växjö universitet planerar att gå samman år 2010. Det blivande Linnéuniversitet kommer att gynnas av där kvalitet avgör hur mycket pengar man får. Nu hänger det på Högskolan att fokusera på innehållet i verksamheten och mindre på monumenten. Det är nu vi har en regering som belönar kvalitet och då ska vi också i Kalmar leverera kvalitet!

Nu, i opposition, satsar socialdemokraterna mer än någonsin på forskning. Thomas Östros som lovar vitt och brett, höjde som mest 1, 28 miljarder. Det ska jämföras med alliansregeringens forskningssatsning idag på 5 miljarder.
Miljöpartiet och vänstern verkar ganska ointresserade av forskning och har heller inga stora satsningar.

Att hålla ett universitet med hög klass i Kalmar är en överlevnadsfråga för regionen.
Den är däremot ingen självklarhet, utan högskolan finns här bara om den står sig i konkurrensen och om kommunen kan attrahera studenterna och professionen genom en skola i världsklass och genom att förstärka det som idag gör Kalmar så attraktivt att leva och bo i.

måndag, oktober 20, 2008

med nya batterier!

Tillbaka i vardagen igen med nya batterier efter att ha njutit tre dagars semester i Rom. Från sommarkläder till vinterkläder på några timmar. Lite mailfrossa får man när man ser alla obesvarade mail. Och alltid har jag för mycket i brevlådan, hur mycket jag än rensar! När jag öppnar tidningarna är det de vanliga nyheterna som rullar.

Kalmar FF har en (som vi hoppas tillfällig) svacka, men jag kanske har fel, när jag minns att de brukar vara bäst i början av säsongen. När räcket hade gett med sig i Göteborg och supportrarna ramlat handlöst kunde ambulansen köra rakt ut på planen. Det är naturligtvis väldigt viktigt att det går att komma in lätt och att våga köra på planen. Är det en yrkessskada av en sjukssköterska att sitta och tänka så när bilderna visas?

Och så Fanerdun förstås. Som om det inte vore nog att gräla om Fanerdun i lokalpressen, går grälet mellan Johan Persson och Jonas Löhnn vidare i Dagens Industri. Omstarten verkar gå trögt.
I såpan på riksnivå är det kyligt mellan vänstern och socialdemokraterna på grund av att vänstern inte får vara med. Svepskälet till utestängningen är att vänstern vill frångå utgiftstaket.

Lars Ohly har en poäng när han konstaterar att Mona Sahlin och Thomas Östros är måna om att hålla utgiftstaket, bara de själva får bestämma hur högt taket skall vara.

söndag, oktober 12, 2008

Vill vi bota vårt beroende?

Att USA:s ekonomi skulle svikta har väl de flesta väntat på, men att varbölderna luktar illa känns ju inte förrän de spricker.
Människor är personligen berörda och det är lätt att förstå hur det infinner sig en handlingsförlamning och en chock initialt. Att profitera politiskt på dessa människor och bygga upp ett katastrofscenarie i denna chockfas, tycker jag är oanständigt.

Att behandla dessa människor som svaga och viljelösa personer är tidigare prövat av socialsisterna och funnet helt kontraprodiktivt. Hörde ett program på radion om en utlandsfödd man som t.o.m. varit så "integrerad" i Sverige att han hade varit engagerad i kommunalpolitiken. Han hade skaffat sig en utbildning som efterfrågas i Sverige, men fick inget jobb. Nu hade han flyttat med familjen till England där han genast blev en del av samhället.
Inte på grund av åtgärder utan på grund av att han fick ett riktigt jobb. Barnen blev därmed också en del av samhället, och de längtade inte tillbaka till den svenska tryggheten. Ändå ropar alla bara på mer av bidrag och åtgärder!

Den svenska modellen som alla värnar, innebär ju att en mängd trygghetssystem sätter igång då människor riskerar att mista sina arbeten. Företag som flyttar företagen till andra länder ska också använda överskottet till skyddsnät när det drabbar de egna anställda. Detta ansvar ska inte skattebetalarna ta över.
Men utöver det har ju alliansregeringen, till skillnad från vänsterkartellen samlat i ladorna under den tvååriga regeringstiden i högkonjunktur. Därför finns nu en buffert för att skapa tilltro till den svenska ekonomin.


I fredags var Thomas Östros inbjuden till SNS i Kalmar. Han är ju en skicklig retoriker och ska ha all respekt för det, men det kändes som om inget var nytt under solen. Gamla socialdemokratiska metoder som mer bidrag och mer "åtgärder" som också visar sig betyda mer "bidrag", när det kommer från vänster. Att socialdemokraterna leker godisregn med insparade pengar är det väl ingen i Kalmar som blir förvånad över. Här känner vi igen politiken.


Regeringen försöker till skillnad från socialisterna att undvika att låsa in människor i åtgärder.
Det tycker jag är hedersamt, men vi svenskar är ju så socialiserade att jag tror de flesta fortfarande vill att man först tar in tusenlappen och låter den registreras, för att man sen ska få tillbaka den lite reducerad som ett bidrag. Kanske också en arbetsmarknadsåtgärd för att hålla uppe de byråkratiska kompetensen? Ibland tror jag att vi alla har blivit bidragsberoende?
Väljer människor då en medicin mot beroendet, eller väljer man en ökad bidragsdos?

onsdag, oktober 08, 2008

Bara viljan som saknas!

Kjell Albin Abrahamsson berättade vid ett forum i Stockholm att han varit i Montenegro som redan infört euron som valuta. På tåget hem till Kalmar träffade jag en god vän som varit i Kosovo på besök, och hon berättade att euron är valuta även där. Dessa länder vill ju gärna bli EU-länder och förbereder sig. Montenegro som tidigare låg långt under Serbiens ekonomiska nivå, har nu också rest sig långt över. Dessa länder kommer, när de blir med i EU, också att bli med i EMU. Jag hoppas självklart att Serbien nu också närmar sig EU allt mer.

När en ekonomisk kris kommer blir de flesta länder mer benägna att vilja tillhöra en större valuta. Många flyr från kronan och värdet har fallit gentemot euron. Sverige har ju med alliansregeringen gått från ”jobblös tillväxt”, ett begrepp myntat av ekonomer under socialdemokratiskt styre, till en tillväxt med allt fler i arbete. Dessutom har man inte som vänstern vill, lekt godisregn med skattepengarna, utan fört en ansvarsfull politik med sunda finanser. Sverige står därför starkare än många länder, även euroländer.

Sverige har anslutit sig till stabilitetspakten som är den andra fasen på vägen till EMU. Däremot är vi inte anslutna till växelkursmekanismen, så som t.ex. Danmark är. Om Sverige bestämmer sig för att ansöka om medlemskap i EMU. ska vi först vara anslutna till växelkursmekanismen i två år och vi ska uppfylla de konvergenskriterier som ställs för att bli med och det är ju inga problem så som finanserna ser ut idag. Det är bara viljan som saknas!

Nu är det ju av tradition Sveriges hållning, att bara vara kompis om man tjänar på det och historiskt kan inte Sverige berömma sig av gemensamma åtaganden i Europa. Euron är i huvudsak ett politiskt projekt, där man visar att man är beredd att vara med i gemenskapen fullt ut. EMU behöver även starka ekonomier, liksom EU behöver de starka demokratier som utgör ett stöd för nyvunna demokratiska länder i vår omvärld.

Att eurosamarbetet har skyddat Europa från valutakaos ska vi nog tacka EMU-länderna för. Än en gång står Sverige vid sidan av för att bara dra nytta av att andra länder är beredda att ta ansvar för ett stabilt Europa.
Istället för Sverige är det tidigare kommunistdiktaturer, som nu kvalificerar sig till EMU. Vem anade det då muren knackades ner av frihetsälskande människor?

måndag, oktober 06, 2008

Vad Kalmar lärde sig av Västerås!

Tillbaka igen efter att ha tittat på sportcentrum i Västerås, deltagit en dag i InterregForum med SKL och Nutek och tillbringat två dagar med Fp- vänner för partiråd i Stockholm. Igår var det inläsning till kommunstyrelsesammanträdet och koll på hemmailen. Nu är det bara resten kvar.

Det var lite roligt att höra Västeråsarnas inställning till parkering utanför sportcentret. "Västeråsarna vill parkera nära", underförstått, då är det vår uppgift att fixa det.
Vid enstaka stora arrangemang beskrev de "ett organiserat kaos" men verkade lita på att bilisterna parkerade där det gick.

Överför det till Kalmar, där ett nytt sportcenter planeras med mer verksamhet, men mindre parkeringsplatser. Här ska man med social ingenjörskonst omforma alla kalmarbor till icke bilister.
Försöker bilisterna här ordna platser själva vid stora arrangemang, kommer böterna snabbare än ett brev på posten.

Det var också mycket intressant att se hur företagen där så självklart bidrar till de olika idrottsetableringarna. Här var vi ju nära att påbörja en sådan tradition med Arenan, men den politiska klåfingrigheten satte ett snabbt stopp för den utvecklingen.

tisdag, september 30, 2008

Kryphål av nationellt intresse!

Det är ju som Jonas Lönnh säger i en kommentar inte något säkrat avtal med Fanerdun ännu, men det är på väg till kommunfullmäktige iallafall, för idag klubbades det på arbetsutskottet.

På arbetsutskottet hade vi dessutom en information om ett avtal om beställningscentral för färdtjänstresor.
Det var mycket pilar hit och dit och många frågor som trängde sig på. En skicklig föredragning om hur man med lagliga medel ska kunna slingra sig ur en framtida upphandling.
Kreativiteten har flödat i pilritandet och jag hoppas att ingen ber mig förklara på vilket sätt detta system skall vara mera rationellt.

Idag skulle tydligen landstinget ta beslut om detta avtal, och de har tydligen, som vi fått beskrivit för sig hur dåligt Skånes alternativ (som valt upphandling) är och att det SKÖTS FRÅN MOLDAVIEN!
Det förstår väl var och en att bara duktiga Sverige kan anförtros dessa uppgifter.
Om nu Skåne har gjort en dålig upphandling (vilket vi bara har KLT:s ord på) så var det väl tursamt för dem att de hade ett sådant varnande exempel att ta fram.

"Andra kommuner står på kö för att se hur Kalmars avtal ska klara sig lagligt sett".
Vad kan man inte hitta på för att skydda en beställningscentral från upphandling!

Kostnaden var en annan sak som ingen kunde förklara hur många som än frågade.
Såna petitesser, när man ägnat oss en sådan lång stund med att förklara hur bra allting var.
Ibland är vi ena riktiga glädjedödare. Hoppas att landstinget har förstått vad de skulle fatta beslut om.

fredag, september 26, 2008

Pengarna är säkrade!

När jag på ett kommunledningsmöte för ganska länge sedan föreslog att Kalmar skulle försöka förhandla fram ett avtal med Fanerdun om att få mark i säkerhet för hyran som ej kommit in, togs det emot med ganska stor skepsis. Men jag fick också nämnt det i media och då behandlades det som ett seriöst förslag av Industriparken AB. Alla ledamöter i kommunbolagets styrelse vet sedan dess att man har förhandlat om en lösning med Fanerdun.

Därför är det ju ganska märkligt när Jonas Löhnn tar förslaget som sitt och gör egna utspel. Detta utan tanke på att man är i slutskedet av förhandlingarna och att styrelsen idag först skulle ta ställning till beslutet. Vad ville han med detta utspel?
Helt obegripligt om man inte är ute för att sabotera.

Jag har ganska ofta hävdat att vi förtroendevalda skall kunna driva opinion även när vi representerar ett kommunalt bolag. Men jag anser också att man ska respektera en förhandlingsprocess och låta styrelsen få lägga sitt beslut. Om man sen inte är nöjd med beslutet, måste man få säga det, och varför man ville se en annan lösning.
Man måste också så som vi gjorde i Salve-ärendet tala om när bolaget presenterar glädjekalkyler.

Nu har kommunen fått marken som motsvarar värdet på den uteblivna hyran och pengar räddas åt kommunen. Ett möjligt byte och duktiga förhandlare!
Än en gång kan jag konstatera att det går att påverka, om man är envis och uthållig. Men det är klart att det vore mycket roligare att ha första tjing på förslagen.
Alltså ska vi vara i majoritet efter 2010 års val!

onsdag, september 24, 2008

Grattis till alliansen!

Vi har som liberalt parti stått ganska ensamt i Kalmar för ett borgerligt alternativ, men nu satsar alla borgerliga partier äntligen på en verklig allians i Kalmar. Moderaterna kommer att driva en tydligare borgerlig politik framöver. Centern hade ju sin centerstämma här i Kalmar, med det tydliga budskapet att man var ett borgerligt parti och inget annat.
Ändå har dragningskraften varit stor mellan socialdemokraterna och centern i Kalmar, och vi minns ju hur de hoppade tuva inom landstingspolitiken 1991- 1994. Men nu är denna dragningskraft prövad hos båda partierna under veckan som gått och centern valde en borgerlig allians.
Jag säger grattis till oss alla att vi nu på allvar kan jobba för ett maktskifte i Kalmar kommun år 2010!

Det saknas ett ledarskap i Kalmar kommun och det är, tillsammans med en förlegad politik, orsaken till en havererad ekonomi och att så mycket planeras, men så lite färdigställs. Nu vet vi att Johan Persson inget hellre ville än att byta majoritet och därmed också splittra en borgerlig allians.

Hur mycket han med detta utspel har splittrat den socialistiska kartellen återstår att se. Hur mycket han med detta ”ledarskap” har splittrat sitt eget parti går säkert att dölja ett tag till, men lojaliteter har rämnat förr och respekt är ju alltid ömsesidigt.

måndag, september 22, 2008

Regelverken skyddar oss!

Jag hör ofta att man är irriterad på alla överklaganden i Kalmar, men det kanske finns en orsak till mängden överklaganden! Regelverk gör miljön till förlorare anser Kalmarsundsregionens renhållare. Men det är faktiskt den som inte följer regelverket, som gör miljön till förlorare.
Men det är kanske brist på respekt för varandras kompetenser, som gör att man inte kommunicerat frågan tillräckligt. Tänk så många turer vi sluppit om man tog luren och frågade först.

Det är bra att vi har myndigheter som följer gällande regelverk oavsett vem som sitter på andra sidan skrivbordet. Dessa har inte alltid setts med blida ögon, ens av offentliga företrädare. Vi hade en liknande diskussion om immigrationsdomstolens bedömningar och även om vi tycker att de skulle döma annorlunda, så är det ju lagen som ska ändras i så fall.
Samma när det gäller närliggande bedömningar som färdtjänst och liknande. ”Lite smidighet skulle inte skada”. Men det kanske det skulle! Då ska vi vara glada att inte tjänstemannen gör skillnad på person och person, utan följer regelverket. Men vill vi, så kan vi ändra reglerna!

Vem vill ha ett samhälle där den starke alltid vinner! Jag högaktar de som tar sitt ämbete på allvar, och trots kritik behandlar alla lika.

torsdag, september 18, 2008

Erfarenheter av borgensåtagande i Kalmar!

"100 miljoner är ju bara en risk om det går fel"

Någon kastade lystna blickar på det mäkta populära projektet ”Alla tiders historia” och såg samtidigt en chans att ”sätta Kalmar på kartan”.
Barn som tidigare hade hittat spännande historia i sin hemmiljö skulle nu resa tillbaka i
tiden via Salve vid Dämmet.

Då beslut togs om Salvebolaget AB med ett permanent åtagande vid dämmet, var det inte så stora summor som diskuterades, utan kommunen skulle få en mängd behov tillgodosedda genom att ”växla upp resurserna”. Det var klart uttalat att inga nya pengar skulle tillföras projektet.
När borgen för Salve väl var beslutad (Fp reserverade sig) satsades ytterligare ekonomiskt engagemang via Destination Kalmar AB för att fortsatt bevisa att detta var ett lyckat projekt. Heder åt de ledamöter som ändå försökte varna för glädjekalkyler.

När kalkylerna sprack, skulle man ”satsa sig ur krisen”. Så mycket resurser var nu förlorade i projektet och kommunfullmäktige medgav så sent som våren 2006 Salve både
”utvecklingsbidrag” och ytterligare fem miljoner i borgen (Fp reserverade sig).
Det var ett av alla de kamouflage som dolde bristerna över valet 2006.
Kalmars invånare betalar i runda tal 20 miljoner för Salve som ingen längre vill påminnas om.
Detta som exempel på vad som händer, då man är bunden av ett borgensåtagande.
Ingen vågar stoppa projektet när det väl rullar!

Det handlar alltså om ekonomi och prioriteringar, som vi förtroendevalda ska göra när vi fördelar våra skattepengar.
Men liksom med Salve är det så många inblandade i denna borgen på 100 miljoner, att man säkert kommer att använda hela den kommunala arsenalen för att hålla projektet rullande. Åtminstone över valet 2010.

söndag, september 14, 2008

Flytta fokus nu!

Jag hoppas att det inte är sant att den kommuninvånare som sökt en prövning av Arenafrågan nu dragit tillbaka den på grund av hot. Om det är sant så är det illavarslande för demokratins utveckling i vår stad.
Ett oppositionspartis roll är att för sina väljares räkning granska makten åt sina väljare och att visa på alternativen. Folkpartiet liberalerna har drivit en aktiv oppositionspolitik, vilket tydligen känns väldigt ovant för majoriteten. Men ger man sig in i politiken så vet man ju ofta vad som gäller, och betalar självklart ett pris för det. Ingen ska dock känna sig hotad!
I debatten har det i brist på argument blivit vanligt att kalla den som vill diskutera en annan inriktning för bakåtsträvare och utvecklingsfientlig.
Denna debattnivå och attityd tenderar att sprida sig ut i samhällsdebatten. Självklart är många människor oroliga för förändringar som kommer att drabba dem själva eller värden som de håller högt, och den oro ska också bemötas på ett respektfullt sätt. I de allra flesta fall söker kanske bara oron en förklaring och det är då nivån på debatten blir avgörande.
Listigt men farligt att döda debatten med att från början bestämma att de idéer som presenteras är de enda framåtsyftande. Alla frågorna ligger ju kvar under den våta filten.

Vem står för utvecklingen?den som tänker fritt eller den som hänger på ett ”färdigt” förslag?
Bekvämast är ju självklart att bara vara tyst och hänga på. Det kräver minst arbete och framstår även som det minst riskfyllda. Ska Kalmar bli en stad där inga beslut ifrågasätts?
Jag anser ju själv att det är först då åsikter bryts mot varandra som verklig utveckling sker. Sen får jag acceptera att jag förlorar en omröstning i en demokratisk församling.

Vad jag däremot inte accepterar det är att en enskild person som utnyttjar sin demokratiska rättighet att överklaga ett politiskt beslut, känner sig hotad! Det har tagit ett halvår för socialdemokraterna att hitta en "juridiskt hållbar" lösning och när vi förtroendevalda får förslaget presenterat för oss, ska det plötsligt fattas beslut på en vecka. Beslutsunderlaget kom indroppande efterhand.

Det enda raka nu är att Johnny Pettersson för Kalmar FF:s räkning eller kommunledningen själv lämnar beslutet för prövning i länsrätten.
Då flyttas förhoppningsvis fokus från en enskild invånare som helt oförskyllt känner sig hotad, till oss som vill att alla medborgare i vår kommun ska känna sig trygga..
Vi har en underbar kommun, som förtjänar ett debattklimat där varje enskild medborgare kan utöva sina medborgerliga rättigheter. Låt oss jobba för det!

torsdag, september 11, 2008

Nu skall beslutet om fotbollsarena prövas...

Det är intressant att Kalmar FF:s ordförande (tillika toppolitiker i vänsterpartiet) blir så upprörd över att en invånare i Kalmar använt sin medborgerliga rättighet att överklaga ett beslut som han anser skall prövas.
I Borås överklagade man inte, säger han upprört. Nej där kanske det gavs tillfälle att tycka till under beredningen. Man kanske har en annat demokratisk process före beslut där än i Kalmar.

Det är ju förklarligt att människor undrar hur det här egentligen gick till, eftersom beslutsunderlaget kom fram parallellt med besluten och de sista handlingarna låg på fullmäktiges bord utan en chans till genomläsning innan beslut. Allt var klappat och klart på en vecka! Man skriver nogsamt i protokollet att alla handlingar fanns med, men man skriver inte att det inte fanns tid att läsa dem.

Men det fanns redan alltför många skäl att avstyrka borgen om 100 miljoner och ett beslut om förskott 29 miljoner med pengar som inte finns. Detta till det underskott på 75 miljoner som alla verksamheter redan kämpar med.
Borås kommun hade ju under flera år arbetat upp en stabil ekonomi och invånarna kanske också, liksom jag tycker, att man måste ha det om man ska spendera skattepengarna på
en fotbollsarena.
Att man skrivit till lite kosmetika i avtalen för att det ska kunna räknas in som ett allmänintresse, hoppas jag att de flesta såg igenom vid beslutstillfället. Vid alla större
arrangemang är det ju kommunerna som får ställa upp med pengar för att betala kalaset.
Men det kanske kommer att skötas via kommunens allt- i –allo- bolag där kommunen indirekt eller de övriga bolagen ändå får skjuta till pengarna.

Nej, detta är ett stöd till en skicklig näringsidkare, som absolut inte ska klandras för att han försökte. Den som ska klandras är Johan Persson som hade så bråttom med att ta detta in under kommunens paraply. Bara för att få äran av att klippa bandet under valåret 2010 .
Vi vet ju från förra valrörelsen hur bra sådant biter på väljarna.

Är det värt en skattehöjning efter valet? Nej säger jag!

måndag, september 08, 2008

respektera lagen !

Upprördheten var stor när vi borgerliga tillsammans med miljöpartiet i dag på kommunstyrelsen ändrade i det yttrande som majoriteten föreslog inför ansökan om två nya friskolor och utökning av en friskola.

Vänstern och socialdemokraterna visar verkligen ett misstroende mot sina egna kommunala skolor i yttrandet. Om man som de, har den inställningen att friskolorna alltid konkurrerar ut de kommunala, har man ju inte stor tilltro till den egna verksamheten.

Självklart ska vi ha så bra kommunala skolor att de utgör ett verkligt alternativ! När inte pengarna räcker till allt, måste man då förstås orka prioritera! Det viktigaste är väl ändå att vi har bra regelverk som alla oavsett skolform får rätta sig efter.
Vi strök spekulationer om framtiden och behöll det som kan utgöra saklig grund.
Vi undanröjde i alla fall majoritetens förslag om att avstyrka ansökan om fler friskolor.

I morgon är parkering för miljöbilar ett ärende på arbetsutskottets dagordning
Då ska vi ta ställning till om kommunen ska fortsätta med gratisparkering till miljöbilar.
År 2005 var jag med och avstyrkte förslaget i Gatu-och parknämnden. Det var olagligt då och är lika olagligt idag att gynna enskilda grupper. Några kommuner har ändå infört detta, och det är inte anmält eller rättsligt prövat, vilket man ofta lutar sig mot i argumentationen.

Enskilda människor med funktionsstörning är den grupp som vi enligt lagen får subventionera. Uteblivna intäkter är till glädje för miljön? men kan bli ett bekymmer för GoP, för det är alltid svårare att ta bort en subvention än att införa den.
Min invändning är dock att vi som förtroendevalda, i likhet med övriga medborgare, måste följa lagen. Vi kan inte heller strunta i lagen, bara för att vi inte gillar den.

söndag, september 07, 2008

Flumradio på väg?

I radions lördagsintervju fick Mona Sahlin bre ut sig på det sätt som svenska folket vant sig vid. ”Någon gång i framtiden ska pensionernas höjas” fick vi veta. Och då borde alla komma ihåg att socialdemokraterna aldrig har varit snabba med att uppfylla sina "snabba" vallöften. Kolla bara i Kalmar!
Mona Sahlin lämnade inte ett enda konkret besked, men hon lovar ”mer rättvisa förslag” och så håller det på. Märkligt nog avkrävdes inte några besked utan Sahlin kunde gå på rundgång och avverka tiden.

Alliansregeringen har en mera rak kommunikation, som till vuxna människor. De måste absolut bli bättre på att kommunicera sina förslag, men jag hoppas att de fortsätter behandla oss som tänkande människor och ge konkreta besked. När svenska folket vant sig vid en öppen attityd, kommer alla att genomskåda socialdemokraternas flummande löftesretorik.

Vänsterrörelserna har uppenbarligen tagit hjälp av Sveriges radio för att klargöra hur bra tillståndet i själva verket är i den svenska skolan. I den gymnasieskolan som presenterades var det ingen kris, "men ungdomarna hade
för dåliga förkunskaper när de kom till deras gymnasieskola".
Vad ger det för bild om tillståndet i skolan, om man nu tycker att kunskaper är viktiga i skolan?
En lärare räknade upp alla fördelar med den svenska skola, som
-en skola för alla, näringsrik mat, trygg skola, tak över huvudet och kunskaper
Det var ju ändå bra att kunskaperna fick komma med på slutet.

När jag lyssnade på programmet ”kris i skolan” var det lätt att återkoppla till lördagsintervjun. Kan man som licensbetalare kräva lite mera substans i programmen?

torsdag, september 04, 2008

Syna korten!

När Fp lade en motion om att kalmarborna skulle få folkomrösta om utvecklingen av Norra Fjärden desarmerades vårt förslag med att det nu var ändrade förutsättningar.
Motionen om att folkomrösta om Norra Fjärden är egentligen än mera aktuell nu, när så stora områden är under förändring.

Nu röstade kommunfullmäktige ner motionen och till år 2009 års parlamentsval blir det svårt att få igenom en folkomröstning även om vi hade tillräckligt med namnunderskrifter. Det finns faktiskt inga förslag färdiga från kommunen att rösta om och majoriteten i Kalmar kan nogsamt se till att inflytandet blir minimalt för invånarna.
Hur många hann säga ett pip när nya arenan klubbades?

Vi har efterfrågat en dialog med medborgarna och det är faktiskt bättre nu med fler informationsmöten än tidigare, men än är det långt till en verklig diskussion om stadens utveckling.
Vid det senaste informationsmötet om området runt ishall och bad, var det många synpunkter som framfördes. Hur stor vikt lägger planeraren vid dessa synpunkter, när man uppenbarligen redan bestämt sig hur det ska bli?
I samband med Norra Fjärden planerna föll ett annat projekt där flera arkitekter gått samman och lobbat för att få bygga i området.
Det är inte lätt för företagarna i denna region att veta vilka regler som gäller.
Erbjud marken till den som har det bästa konceptet och som uppfyller de krav som kommunen ställer. Får kommunen den bästa betalningen?

Myten om att man ska ha en upptrampad gång till stadshuset för att komma ifråga
lever i högsta grad. Ingenting är förändrat, bara ev. kompisbyte.
För att inte vanmakten ska bli ännu större hos både invånare och företagare är det viktigt att kommunen spelar med öppna kort. Och i Kalmar är det en vänstermajoritet som sitter med kortleken.

tisdag, september 02, 2008

medan bly och kvicksilver sprids i naturen....

Kvicksilvret i de nya lågenergilamporna måste vi ta hand om. Bara för att det är besvärligt, kan man inte strunta i det.

I dag har vi i arbetsutskottet behandlat kommunens yttrande över KSRR:S förslag till avfallsplan m.m.
Jag har ju sedan 2003 plågat olika politiska företrädare med interpellationer och förslag om en bättre information och ett enklare förfaringsätt av uttjänta elprodukter.
Bakgrunden är den att bara knappt en tredjedel av de 60 miljoner glödlampor som säljs, samlas in som farligt avfall. De flesta hamnar förmodligen i soporna trots att det är förbjudet att lägga dem där. Jag tror att det beror på okunskap och på att man kanske måste åka iväg till återvinningscentralerna med dem.

Mitt förslag har varit att, liksom sker med batterier, ha en box vid miljöstationerna, som ju de flesta besöker. Ett annat sätt är att lämna dem i affären i samarbete med ägarna. Det finns säkert flera sätt. Idag fick jag i alla fall med mitt förslag i kommunens yttrande till avfallsplan och det är ju ett myrsteg i rätt riktning. Nu hoppas jag det blir tydligt skrivet och att det efter kommunfullmäktige får lite effekt på tillgängligheten och informationen.

Som narkossjuksköterska ser jag ett resultat av mitt arbete direkt. Som förtroendevald kan det ta fem år att få in sin vilja i en plan för framtiden!

måndag, september 01, 2008

Förbättra statistiken!

Var än Sverige ligger i statistiken, ska vi förbättra den och det är just vad regeringen vill göra! Det är inte bra att förvränga statistik oavsett när det är Jan Björklund eller Mona Sahlin som gör det. Hoppas nästa granskning analyserar Mona Sahlins tolkningar av statistik och uttalanden om arbetslösheten i Sverige.
Olika tolkningar om skolans tillstånd har gjorts och Jan Björklund har nu begärt en granskning för att vi ska ha en gemensam sanning att förhålla oss till.

Statsbidragen till komvux har dragits ned i ett par omgångar sedan 2002. Först drygt två miljarder av den socialdemokratiska regeringen, trots att arbetslösheten då var fortsatt hög och sedan på bl.a. grund av högkonjunkturen, av alliansregeringen. Nu satsar alliansen på fler platser i vuxenutbildningen. Detta är också en ny satsning. Från DN :”På tre år fördelas 1,2 miljarder kronor. 2009 är resursförstärkningen 200 miljoner med en start inför höstterminen, 2010 400 miljoner och slutligen 2011 tillförs 600 miljoner kronor för skapandet av nya platser inom yrkesinriktade vuxenutbildningen”. Sverige ska inrätta en yrkeshögskola med start 1 juli 2009. Detta kommer säkert att höja statusen på både den yrkesinriktade och den mer teoretiska utbildningen. Men trots vad socialdemokraterna säger och oberoende av vilken statistik man använder, så är ribban för lågt satt för att kvala in till högskolorna. Det kan många högskolor vittna om. Löser man detta genom ett extra år på gymnasiet? Nej man måste börja i grundskolan och våga mäta elevernas prestationer.

Men det är synd om de barn som får dåliga betyg.
Ja, det är klart att det är, men det är ännu mer synd om dem, när man inte förrän på högstadiet upptäcker att eleven inte tillgodogjort sig undervisningen.
Folkpartiet liberalerna i Kalmar har försökt engagera majoriteten i skolfrågorna, och vi har lämnat in en mängd motioner för att stärka skolan och ge lärarna möjlighet att bygga kunskap från basen. Alla måste veta var ribban ligger. Allt annat bäddar för otydlighet och godtycke, och vore ett svek mot de barnen som behöver resurserna allra bäst.

Nu kommer det nya studenter till Kalmar och jag välkomnar dem alla! De betyder otroligt mycket för vår stad och för Kalmars plats i världen. För numera mäter vi oss inte bara med varandra utan också med olika universitet runt hela jorden, och våra studenters resultat blir de som ska sätta oss i Kalmar allt högre upp i den jämförande statistiken.
Att ställa krav är att bry sig och ni studenter ska, hoppas jag, genom att påverka och förbättra Högskolan i Kalmar, också höja värdet på er egen examen!

torsdag, augusti 28, 2008

Ett socialdemokratiskt skämt

Bifogar ett litet (skämtsamt) utdrag ur Socialdemokraterna, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget för 2009. ”I Kalmar ska invånarna ha god insyn i beslutsfattandet. Var och en ska känna att det är möjligt att påverka och förändra. (s 8, ”Prioriterade områden”)


En hand upp för den som hann sätta sig in i ärendet om arenan! Vem hade hunnit påverka och förändra ett beslutsunderlag som inte ens var fullständigt på sammanträdesdagens morgon?
Vissa tycker det är obehagligt när vi förtroendevalda ställer olika kostnader mot varandra, men det är samma skattepengar som ska fördelas, så det måste vi göra. Däremot ska vi inte sätta grupper av människor mot varandra. Vi är helt enkelt för olika individer för att buntas ihop, fast vi ibland förenklar och gör det ändå.

Men det var ju bara avgörande för en borgen på 100 miljoner. Ett förskott på 29 miljoner och 5,8 miljoner/år i 20 år (indexreglerat) och en årlig skötselkostnad med 750 000 kronor. 45 miljoner är redan utlovat till infrastruktur och 24 miljoner till tre nya träningsplaner.
Man talar mycket om idrotts- och evenemangsarena, när det jag sett är en ren fotbollsarena utan möjlighet till löparbanor och liknande. Det lutar också mycket åt en konferensanläggning, som det ju säkert kan utvecklas till. Jag hoppas verkligen att man har ambitionen att använda arenan till idrott och evenemang som man säger. Hur många procent verksamhet ska det vara för att få namnet idrottsarena eller evenemangsarena? Men först kommer nog beslutet att prövas rättsligt. Om det blir en kommunal borgen hoppas jag för allmänhetens skull att FF nu håller sig kvar på toppen och att arenan blir en succé.

Vi var några förtroendevalda som i går kväll deltog i en frågestund anordnad av DHR på TIC-huset. Det är ett årligt återkommande evenemang och det var många engagerade och väl förberedda utfrågare och diskussionsglada. Detta är ju viktiga möten där vi får sådan kunskap som vi aldrig kan läsa oss till. Tyvärr kände jag även i år igen en del frågor som varit uppe till diskussion, men som ”är under utredning”.En välskött, handikappanpassad toalett centralt i stan för alla, både invånare och besökare har vi diskuterat i många år men den kanske inte är av samma allmänintresse som en ny fotbollsarena. Vi hade med det under några år i Fp:s budget, och sen sade majoriteten att en grupp jobbade med detta. De jobbar än.
Det är olika prioriteringar, helt enkelt!

måndag, augusti 25, 2008

Verkligheten kommer alltid ifatt!

När Salve nådde vägs ände, försökte många avsäga sig ett ansvar. "De fick fel uppgifter" eller "det var någon annan som drev igenom ärendet". "tidspress" anförde några. Jag kände verkligen igen alla argument från det beslutet i kväll när kommunfullmäktige skulle fatta beslut om en borgen på 100 miljoner för
en arena i stadens utkant.
Väldigt få sakargument men många "man måste våga ta risker" vi sitter i en rävsax," alternativen blir dyrare", trots att inga alternativ är seriöst prövade.
Många från Kalmar FF var där.

Innan jag började med politiken skojade jag ibland att"dom kan inte veta vad dom beslutar om". I kväll var det snubblande nära allvar.
Vid kvällens fullmäktige låg hyresavtal och kalkyler på bordet, och jag tror inte att många ens hann skumma igenom materialet, än mindre göra någon analys innan beslut. De flesta ledamöter kommer ju direkt ifrån sina ordinarie arbeten och när sammanträdet börjar är det ju talarna som får uppmärksamheten.

"Verkligheten kommer alltid ifatt", sa någon också och det kan vi skriva under på. Detta är varken första eller sista gången vi har arenaärendet i kommunfullmäktige.Om ärendet går igenom ett överklagande, hoppas jag dock att det går bra på alla sätt. Med Salve förlorade kommunen 20 miljoner. Nu är det betydligt större summor i potten.

fredag, augusti 22, 2008

grisen i säcken!

Kommer direkt från arbetsutskottet där nya omarbetade beslutsunderlag presenterades vid bordet.
Det känns som en strategi att vi inte ska hinna sätta oss in i frågorna.
Med nuvarande beslutsunderlag och med hänsyn till Kalmar kommuns dåliga ekonomi var ett avslagsyrkande det enda möjliga. Det är en alltför stor risk för kommunens skattebetalare.

En av parterna tyckte i tidningen idag att det tagit lång tid, mer än två år med förhandlingar.
men han sa också" så lång tid kanske det ska ta när det rör sig om 270 miljoner kronor.
Men i Kalmar kommun kan man inte vänta tills handlingar är klara och vi har ordinarie sammanträde. Här drar vi på oss en extra kostnad med ett extra kommunsammanträde idag.
Här har vi behandlat ett 100-miljonersbeslut utan att ha alla handlingar klara!
Min reservation får ni inklippt här:yrkande om avslag
motivering/reservation

När en privat entreprenör åtog sig, att tillsammans med Kalmar FF bygga en ny Arena, såg vi
det som ett positivt genombrott och anser, med hänsyn till kommunens finansiella ställning, att ett privat engagemang är den bästa lösningen.
Vi står fast vid det avtal kommunen tecknade år 2007 och även de kommunala satsningarna på infrastruktur och träningsplaner. Nu är det avtalet brutet och majoriteten vill lägga risken på kommunens invånare. Dessutom krävs ett engångsbidrag (29 miljoner),som kommunen saknar finansiering för.
Det saknas konsekvensanalyser när det gäller ekonomi, juridik och framtida engagemang Beslutet fattas under ”förutsättning att” vissa villkor uppfylls. Folkpartiet liberalerna arbetar för att kommunen, där så är möjligt, skall ha full kontroll vid beslutstillfället, och därför skall övriga avtal som utgör ett underlag finnas i handlingarna.


Beslutet strider mot kommunens riktlinjer för borgensåtagande och i beslutsunderlaget saknas en finansieringsplan och en kreditriskprognos. Dessutom strider beslutet mot kommunens mål om självfinansiering av investeringar. Det finns inte heller någon utfästelse som utesluter ytterligare borgensåtagande eller kommunalt övertagande efter år 2010. Kalmar kommuns borgensåtagande är högt över rikssnittet , och bör minskas då de även utgör ett hinder för företagen i regionen.

Kalmars ekonomi är så svag att majoriteten så sent som i juni 2008, har tvingats skjuta på viktiga investeringar och kommunens verksamheter är under utredning för att skapa en ekonomi i balans. Folkpartiet liberalerna vill inte ytterligare äventyra kommunens ekonomi, och på så vis riskera en skattehöjning om några år.

Med den verklighet och med det beslutsunderlag som vi idag har, måste vi ifrån Folkpartiet liberalerna prioritera de kärnverksamheter, som redan fått investeringar senarelagda och som fått avstå viktiga reformer av ekonomiska skäl. Vi tror att våra mål om ökat invånarantal, valfrihet för den enskilde i en ekonomiskt välskött kommun bäst tillgodoses, om vi förmår att satsa på de viktiga verksamheter som ligger inom kommunens huvudsakliga ansvarsområde.


Inger Hilmansson
Folkpartiet liberalerna

onsdag, augusti 20, 2008

Välkommen i kväll!

I måndags hade vi ett informationsmöte om Arenan men skriftligt underlag för beslut, (två sidor) fick vi senare på kvällen. Partierna hade gruppmöte inför fullmäktige samma kväll.

Inga avtal klara, inga ekonomiska kalkyler och inga konsekvensanalyser har bifogats detta ”underlag” ännu idag onsdag. Vi har heller inte sett något skriftligt klartecken från banken.
Skall beslutet på fredag tas ”under förutsättning att parterna över huvudtaget beslutar om att göra den tänkta affären"?
Ska vi i så fall först fatta beslut om stora utgifter för kommunen, och därefter läsa kompletterande beslutsunderlag som ska ligga till grund för beslutet? I så fall en märklig ordning när vi faktiskt har både kommunstyrelse och fullmktigesammanträde även i september månad! Det känns som om det ligger en hund begraven när man inte kan invänta ett genomarbetat beslutsunderlag. Det är synd på ett så stort och viktigt ärende.

Men ikväll varvar vi musik och politik när ska vi ha en alldeles egen kväll för allmänheten. Folkpartiets årliga kväll i Kalmar Stadspark kl. 18 00, i år med Allan Widman från försvarsutskottet och the Cats som underhåller med 50-60-tals låtar. Jag hoppas bara att vädrets makter står oss bi för just nu är det blå himmel, och det känns jättebra.

Där finns ju tillsammans med Allan Widman, jag och andra förtroendevalda till förfogande om någon vill ställa frågor. Mycket välkommen!

måndag, augusti 18, 2008

med brådskan som vapen!

Idag kl. 14 00 är vi kallade till informationsmöte om Arenan. Det är ett stort
projekt där Sveafastigheter och Kalmar FF har dikterat villkoren sedan två år tillbaka. Vi har som kommun inte haft något inflytande över hur Arenan skall integreras i de kommersiella lokaler som också med automatik kommer att ingå i konceptet.
Jag har naturligtvis inte heller frågat om detta, eftersom det var en privat affär, som skulle finansieras med privata medel.
Det som varit viktigt för mig är tillgänglighet och säkerhet, ja, det som är viktigt för allmänheten.

Om kommunen ska engagera sig krävs ju ett helt annat inflytande över hela konceptet.
Dessutom finns det som väl är en rad kommunala policy och lagar som reglerar vad vi förtroendevalda får hitta på.
Alla partierna hade en överenskommelse om ett årligt bidrag till FF (5,8 miljoner) i 25 år. Alla partiföreträdare lovade att detta var ett slutbud som ingen skulle ändra på.
I våras bröt Johan Persson detta löfte genom att beställa en utredning för att hitta kryphål i lagar och regler för en kommunal finansiering. Under denna tid har vi övriga partiföreträdare(åtminstone inte Fp) inte fått något skriftligt underlag att ta ställning till. Nu har tydligen socialdemokraterna funnit en lösning.

Idag ska vi ha ett informationsmöte om denna lösning kl. 14 00.
Ännu kl. 0900 denna dag har vi inte fått något skriftligt underlag. Arbetsutskottet är kallat till extra sammanträde kl. 8 30 på fredag. Ett extra Kommunstyrelse är aviserat samma fredag kl. 11 00.
Detta är demokrati enligt socialdemokratisk modell.
Detta är ett ärende värderat till 270 miljoner kronor. Lägg därtill ca 100 miljoner i kommunala kostnader för träningsplaner och infrastruktur.

Det kräver förankring i parterna och tid för att hämta mera information.
Det finns ärenden där man måste fatta snabba beslut med extra kommunstyrelsesammanträde. Detta ärende är inte ett sådant. Här använder Johan Persson brådskan som vapen i ett tveksamt ärende.

fredag, augusti 15, 2008

Fanerdun – Arenan – Fanerdun – Arenan..............

Två väsensskilda ärenden från början, men alltmer lika efterhand. Förhandlingar och frågetecken. Besked som ändras. Rutinerade aktörer som var lika tvärsäkra från början, men sen ett år tillbaka mera kameleontlika.
Och så denna vänstermajoritet som ju är så förtvivlat glad över att få dra i alla trådar, då kan det bara bli så här.

Kommun och företag är beroende av varandra, men lever under olika lagar.
Företagarna är bäst på företagande och ska få den bästa service kommunen kan ge. Ett företag kan inte skötas effektivt med den demokratiska process som krävs när man hanterar skattepengarna. Därför ska vi inte blanda ihop verksamheterna för då blir regelverken otydliga och försvårar arbetet för både kommun och företag. Dessutom hamnar man på ett lagligt gungfly!

När det gäller Arenan vill jag se alla papper på bordet innan vi tar ställning i mitt parti. Vi har ju skrivit ett generöst avtal om ekonomiskt bistånd redan, och det står vi fast vid.
När det gäller Fanerdun så tycker jag att man ska sätta den obebyggda tomten som säkerhet fram till en deadline vid årsskiftet. Betalar man, får man behålla marken, annars får man betala med att ge tillbaka marken 1 januari 2009. Att ställa krav är att bry sig!

tisdag, augusti 12, 2008

Varför har vi en barnchecklista i kommunen?

En motion om införande av kommunalt vårdnadsbidrag går rundgång i Kalmar kommun. Återremissernas tid är nog inte över ännu, för denna segslitna fråga.

Det är väl känt att detta inte har högsta prioritet inom Folkpartiet liberalerna.
Gärna fler alternativ till förskola, gärna en barnomsorgspeng som följer barnet.Men det måste handla om att stimulera yrkesarbete med en mera modern och valfrihetsinriktad familjepolitik. Den som arbetar betalar avgift för en barnomsorg och drar dessutom in skatt till kommunen. Ska skattepengar användas för att sköta sitt egna barn i hemmet? Jag tycker att med den inriktning som nu gjorts, kan vårdnadsbidraget prövas för de riktigt små barnen. Det är ju dem detta bidrag handlar om.

Folkpartiet har fört in en jämställdhetsbonus som jämte mamma/pappamånaden,
(som ju garanterar den andra föräldern en månad med barnet) kan stimulera att båda föräldrarna knyter ann på ett bättre sätt till sina barn.
Ett vårdnadsbidrag får för min del aldrig äventyra en god kvalitet i förskolan.
Ska ett vårdnadsbidrag införas måste initiativtagarna hitta reella besparingar
som inte inkräktar på annan viktig kärnverksamhet. Endast finansierade önskelistor tack!

Att vänstermajoriteten vill avfärda vårdnadsbidraget med att det inte är bra för barnen, är intressant. Ännu märkligare blir det när de inte vill använda den av kommunen antagna barnchecklistan för att bevisa detta. Det borde väl ligga i
deras intresse att använda barnchecklistan i just detta ärende, för att bevisa hur dåligt vårdnadsbidraget är för barnen. Men de visste redan att barn mådde dåligt av att vara hemma, så därför behövdes inte barnchecklistan denna gång! Så godtyckligt kanske vi inte ska använda de redskap vi själva beställt. Men så godtyckligt har det blivit i Kalmar kommun!

fredag, augusti 08, 2008

en rackans meteorolog!

Man kan ju bara bli sååå glad att Kalmar slapp det regn som övriga Sverige välsignades med i går. Lagom till årets Stadsfest kom solen och högsommarvärmen tillbaka, och jag träffade många som var förväntansfulla inför kvällen. Några skulle till ”Lånta Fjädrar” och dom fick ju också en kanonkväll, och det vill vi ha i kväll också.

Anders Borg talade också om ett regn som dragit in över Sverige. Han menade väl det lågtryck som kommer väster ifrån. Visserligen följer inte den ekonomiska utvecklingen de gamla modellerna, men USA:s kris och en lågkonjunktur var väl ändå väntad enligt många analytiker. Men liksom i ett förändrat globalt väderklimat är de ekonomiska prognoserna också allt mer osäkra. Även bankchefer och analytiker har missbedömt den ekonomiska utvecklingen.

Det är bara Östros som anser sig vara en rackans meteorolog . Hade han fått råda hade Sveriges regering ångat på så länge pengarna räckt. Och det hade inte varit så länge för de hade inga sparade pengar i ladorna som alliansregeringen. Nu finns det pengar i ladorna att ta fram till de fattigaste pensionärerna och till att stimulera ekonomin med lite extra infrastruktursatsningar i höst.

Socialdemokraternas löften innehöll så mycket godis, att de hade fått hitta på en skatt till för att betala godispåsen. I liten skala har vi här i Kalmar ett typexempel på socialdemokratisk retorik. Man trixar och har sig för att slippa spara, och håller modet uppe med samma visioner som upprepats gång på gång. De flesta tror nog att det är på riktigt. Arenan som det var så bråttom med har vi ännu inte på bordet. Men vi har sedan länge tagit ett beslut och jag håller vad jag lovar. 5,8 miljoner om året i 25 år. Dessutom många miljoner till träningsplaner och infrastruktur. Det tycker jag är ett flott erbjudande som ju andra föreningar bara kan drömma om.

Jag undrar vad t.ex. friidrottens entusiaster tänker. De varken syns eller hörs, men jobbar på som tusan med Kalmars ungdomar. Alla vuxna som helt utan ersättning lägger sin tid och entusiasm på att träna andras barn är verkligen värda stor beundran och stort stöd.

tisdag, augusti 05, 2008

Att vaka eller övervaka...det är frågan

Så var det då dags för höstens första arbetsutskott . Ett av dagens ärenden gällde kameraövervakning på allmän plats.
Ger övervakning den effekt som vi eftersträvar? Är kvaliteten sådan att bilden/filmen kan användas som underlag eller bevis.
Jag känner mig personligen kanske lite tryggare om jag vet att det finns kameror i en mörk gångpassage, men om det är mörkt, syns det något på bilden då?

Kanske vore det bättre med en ordentlig belysning istället. Om det är någon som sitter och ser att jag blir överfallen känns det kanske lite tryggt, men om ingen bevakar kameran, så är jag ju lika utlämnad även med kamera. Och vill jag, att någon ska kunna sitta och titta på mig, när jag rör mig bland träden i parken och ”förföljs” på en bildskärm istället.
Lägg där till att varje gång jag betalat med mitt kort så har jag registrerats.

Vi måste ju ha en underrättelsetjänst som kan försvara landets (och vår) frihet. Vitsen med en underrättelsetjänst är ju också att den ska vara hemlig.
Därför har jag aldrig riktigt fattat att man måste tala om var man har en övervakningskamera eller en fartkamera! Det känns som dubbelmoral tycker jag.
Sedan terroristbegreppet sopade undan många begrepp om lagar och rättsäkerhet, så har ju också en gräns mellan civilt och militärt område försvunnit. Sen 11 september kan ju också allt göras i terrorismens namn och jag tror att uppvaknandet nu närmar sig, när misstron nu smittar av sig som en vinterkräksjuka.
Idag kan vi inte säkert säga om terroristen är ett militärt eller civilt åtagande. Terroristen rekryterar sina soldater ur det civila och de utbildas att infiltrera det civila samhället. De ivrigaste har fått många dörrar stängda framför näsan, och den ivrigaste soldaten är den som i en ny ”gemenskap”, finner en ny mening med livet. Att vara behövd! Och att ha makt! Men alla har ett val att göra.
Ja, krävs det militära eller civila åtgärder här? Här kommer helt plötsligt det civila samhället på basnivå in. Det är utanförskap/brottslighet/terrorismen i en enda röra. Hur övervakar vi detta bäst? Föräldraansvar, kameror, FRA, polis, engagerade lärare, valmöjligheter?
Ja det är just så komplicerat idag. Allt hänger ihop och måste redas ut i ett samlat stycke.

Ja, så här kan tankarna flyga, när vi både vill ha kakan och spotta ut den. Hur blev beslutet då? Lite olika meningar förstås men vi ansåg dock alla, att vill polisen ha övervakning, så ska den bekostas av polisen. Det gäller både investering och drift. Staten vältrar gärna över kostnaderna på kommunen, men det får bli ett inlägg en annan dag i just det ämnet. Personligen tror jag att väl övertänkt kamera vid t.ex. skolor (utanför skoltid?) och företag kan behövas ibland.
Kalmar kommun säger i dagsläget nej till införande av allmän kameraövervakning på centrala allmänna platser.

söndag, augusti 03, 2008

Räds rädslan!

Stockholm Pride har lyckats få arrangemanget att bära sina kostnader. Dessutom har kulturhuset i Stockholm haft 10 000 fler besökare. Det är lätt att förstå att många har tjänat lite extra på festivalen. I år satte man ljuset på alla de i andra europeiska länder, som inte inte ens får ordna en festival.

Två killar som pussar varandra på gatan kan få några att ta fram kniven och visa sig väldigt tuffa, medan däremot två killar kan slå varandra gul och blå utan att någon bryr sig. Visst är det märkligt.
Det vore väl mer normalt att vi blev upprörda för att människor är fiender än för att människor är vänner.

Vi har mycket kvar att göra i Sverige. Ett bra steg framåt är att alla diskrimineringsmyndigheter nu är sammanslagna till en enda, och med en enda diskrimineringsombudsman. För den som drabbas är ju inte den ena diskrimineringen lindrigare än den andra.

tisdag, juli 29, 2008

Heja Kalmar FF !

Så tråkigt att FF fick spela på en gräsplan som de inte var nöjda med. Nu verkar de ju ändå ha en sådan kapacitet att de klarar att göra mål ändå.
Kanske är det en konkurrensfördel. Tänk att alltid få slita på en så dålig arena som Fredriksskans och vänja sig vid så dåliga förhållanden. Övriga allsvenska lag som har så fantastiskt goda förutsättningar på "sina" hemmaarenor kan ju inte ha en chans i Kalmar.

De måste ju få en chock när de springer ut på planen, till skillnad från våra FF-spelare som vant sig vid taskigt underlag.
Och tänk att få komma till de övrigas drömarenor på bortamatcherna!
Det kan ju inte gå annat än bra! Jag tror vi hittat nyckeln till Kalmar FF:s fantastiska framgångar!

Vad jag vet har operationsavdelningen på Länssjukhuset också haft "långt gräs" i sommar.
Och vem klipper gräset åt kommunens omsorgspersonal så att deras lag får förutsättningar att bli bäst i landet? Har dom spelat på för högt gräs även i sommar? Ja, bristen på objektiva mätningar och jämförelser mellan arenorna är för dålig för att ge ett säkert svar?
Kompetensen och entusiasmen spelar säkerligen en större roll än arenan, vilket är tur för både vårdens och omsorgens behövande.

tisdag, juli 22, 2008

Sebien bidrar till fredsbygget!

Serbiens nya regering har gjort det som inte varit möjligt på tolv år. Det visar att det behövs en majoritet av invånare som söker sanningen och en regering som vill byta isolering mot internationalisering.
Än en gång är europeiska unionen svaret för ett land som vill värna sin nyfunna demokrati och ett bättre sätt att bygga fred i Europa kan inte jag se.

Vanmäktiga var vi väl alla, när vi rakt in i våra vardagsrum, såg scener som vi aldrig trodde skulle utspelas i Europa igen. Männen skildes från kvinnor och barn. Vi har sett massgravarna och vet vad de överlevande gått igenom. Många har sökt en tillflykt hos oss i Sverige.
Att Radovan Karadzic har arbetat som läkare under annan identitet är helt sjukt. Visserligen har han haft stöd av många, men tänk tanken att lätta sitt hjärta för denne man. Nu ska han utlämnas till domstolen i Haag och han ska självklart ha alla de rättigheter som en icke dömd människa ska ha.
Jag hoppas dock att han inte får samma utrymme som tidigare anklagade har fått, där de använt domstolen för sin egen propaganda, istället för att svara på frågorna.

Även om det river upp många sår för de drabbade, är det bra att de som begått dessa hemska brott känner sig jagad hela tiden. För nu vet vi hur snabbt ett utrotningskrig kan hetsas fram och vi måste alla hjälpas åt för att det inte ska ske. Även den som inte gillar EU måste väl erkänna att EU är en magnet för länder som vill bygga fred och demokrati i vår del av världen!

torsdag, juli 17, 2008

Svar som föder nya frågor..

Tillbaka i Kalmar efter en välbehövlig utflykt hos släkt och vänner, hamnar jag precis där vi i Kalmar befunnit oss de senaste två åren åren. Vad möter mig när jag öppnar tidningarna om inte senaste nytt? om Fanerdun. Fakta som åter öppnar nya frågor!

Inför 2007 års semesterperiod begärde jag att en saklig rapport med tanke på att alla realister kunde inse att inget företag skulle stå klart till invigningen samma höst. Då som nu fick vi lugnande besked och att vi bara väntar på några intyg. Jag har efterfrågat en plan B och ett sätt för kommunen att rädda sitt anseende och hämta hem sin del i satsningen. Jag efterfrågade nu ett år senare, inför semesteruppehållet, en rapport som bygger på egna kontakter och inte enbart mr. Lous försäkringar.

Att vi inte heller nu fick klara besked om företaget är ju också ett klargörande, men glädjande är att marken i Smedby nu är öppen för alla som vill etablera sig. Det fanns ingen option på marken, men en markreservation som Johan Persson, helt utan beslut i Kalmar kommun, förärat mr. Lou.
Alla mina inlägg i debatt, insändare, bloggar och protokollsanteckningar är droppar som till slut urholkar stenen. Jag kan förstå de som har synpunkter på hur kommunledningen sköter den här affären, men jag vill påstå att det finns inte någon, inte heller Mp, som bidragit konstruktivt i våra interna diskussioner. Därför behövs alla små droppar för att nå ett resultat.

Vad väntar vi på? Det enda intyg som saknats visar sig nu (när Barometern gjort den granskning som man önskar att kommunen med sina kontakter, åstadkommit) vara en hel räcka av papper som ska vara i ordning. Facket har förhandlat i månader och även om de backar på var pengarna ska betalas ut, så måste de ju kunna bevisa att pengarna finns och är reserverade för arbetarna. Det är glädjande att flera företag deklarerat att de fått sina fakturor betalda utan problem, och det är oacceptabelt att inte alla har samma erfarenhet.

Men alla avvaktar? För om det nu sätter fart vill man väl inte vara den som ifrågasatt satsningen, eller hur? Men jag har minsann hela tiden…o.s.v.

Så kan man agera som enskild person, men som förtroendevald och förvaltare av skattepengar måste jag söka sanningen för att ha en handlingsberedskap. Jag tycker därför att det nu är dags för en plan B. Det är också dags att ordna en kväll i Kalmarsalen, då invånarna åter får träffa alla de som medverkade i Kalmarsalen i augusti 2006. Låt alla redovisa vilket arbete som är nedlagt inom sina respektive arbetsområden.
Redovisa den tid som är nedlagd i förberedelse och marknadsföring och information i kommunen, utom länet och landet.
Och naturligtvis även intäkter och utfall av insatserna

Blir Kalmarsalen fullsatt än en gång, eller är det ett fåtal personer som söker svaren? . Då får vi ett mått på det verkliga engagemanget i frågan.
Jag skulle förstås gå dit för att söka den djupa information som jag inte lyckats få, trots att jag deltar och försöker få svar på mina frågor, i kommunledningens alla forum.
Frusterande? Det är bara förnamnet!

söndag, juli 06, 2008

Nu har jag haft semester i en vecka och jag tycker att denna sommar redan har haft ett bättre semesterväder än den förra. Kalmar med omnejd är ju fantastiskt och Öland på armlängds avstånd är inte heller fel. Det är härligt att kunna njuta där man bor men tänk på att detta åker människor hundra mil för att få uppleva!

Jag brukar vinterbada med en bastu i närheten, men nu var det skönt att bada ändå och det är ett gott sommarbetyg. Tänk så bra vi har det som bor här. Vi har nära till havet och skogen och staden var vi än bor.

Det blir inte mycket tid till TV:n, men idag har jag sett en riktig rysare .
Det var Wimbledonfinalen som höll på så länge att jag både tvättade och strök klart medan jag följde matchen. Efter regnuppehållet i matchen kunde jag inte slita mig från rutan, för det var verkligen två kämpar som inte gav bort något .

Egentligen skulle man inte lämna Kalmar på sommaren, men det måste bli en kort tur till Jazzfestivalen Köpenhamn. Jag vill självklart också träffa mina syskon, som jag ser alldeles för sällan. Där blir det mycket nostalgi och vi passar också alltid på att lösa de stora världsfrågorna. Så lite politik blir det även på semestern, men inte så mycket på bloggen i juli. Ha det gott och njut av sommaren!

söndag, juni 29, 2008

Viktig konst och kunskap på slottet!

Inledde min semester med att se China Girl som är en del av utställningen "möt Kina" som finns på Kalmar slott. Gå och se den för det är en viktig påminnelse om vad som pågår i världen.
Det sker ju nu en fantastisk utveckling där fattiga länder tar stora språng mot en utveckling som vi tagit för given. I Sverige sattes också barn, som man inte ansåg sig ha råd att satsa på, att dö eller dödas så och även vi har haft barn i arbete under slavliknande förhållande.

För några år sedan försvann kinesiska flickor från svenska flyktingförläggningar. Ingen hade koll på dem. Vart tog dessa flickor vägen? China Girl berättar också om dessa flickor som föds, men som inte blir registrerade. De kan inte gå i skola, söka sjukvård eller andra myndigheter. De utnyttjas på alla sätt och kan inte klaga, för de finns inte.

Gränser öppnas och det är bra. Om några generationer har tillräckligt många överklassbarn från Kina läst på universitet i väst och sett andra värderingar. Men de kommer också att se att vissa värderingar lever längre än andra, t.ex. att utnyttja människor. Hade det inte funnits kunder så hade det inte funnits någon sexhandel, och kunderna har nog ofta läst på universitet, har familj och en snygg fasad och förfasar sig över den dåliga moralen i samhället.

Vi som lever här i Sverige har verkligen tagit vinstlotten i livets lotteri.
Men föråldrade normer och underutvecklade attityder lever och frodas även i vårt utvecklade samhälle.

måndag, juni 23, 2008

Kul strategi Mona!

Sossarna har inte ens lyckats klara sin viktigaste profilfråga, klasskampen, trots att de haft makten under nästan hela efterkrigstiden!

I riksdagen och i Kalmar kommunfullmäktige låter det precis likadant.
Socialbidragen, inte jobben, ökar i kommunerna.” Så låter det både här och där när socialisterna får bre ut sig! Sanningen är att både fattigdomen och klasskillnaderna ökade under det socialdemokratiska regeringsinnehavet från 1995-2006 enligt en rapport som LO gjort.


Sanningen är att socialbidrag till svenskar har kunnat minskas och arbetslösheten i maj var den lägsta sedan 1991. Här i Kalmar har inte arbetslösheten varit lägre sen man började mäta.

Därmed har skatteintäkterna ökat på både riks- och lokalplanet och det kan väl inte ens socialdemokraterna sura för. Visserligen är det fler som klarar sig själva och då tappar socialisterna kontrollen! Det är något att vara rädd för om man är socialist!

Socialdemokraterna har ökat klassklyftorna mest av alla. De gjorde under sin tid massor av människor beroende av bidrag och åtgärdspaket.
En självklar strategi borde då kanske vara att försöka rätta till detta i sin politik. T.ex. en bättre skolpolitik där kunskaperna värderas eller en arbetsmarknadpolitik i stället för en åtgärdspolitik?

Nej då!
Nu är Mona Sahlins strategi att satsa på kvinnor i medelklassen och på pensionärerna!
Hur glada och tacksamma ska vi bli då? Jag säger bara bevare oss väl för att bli beroende av Monas omsorger!

torsdag, juni 19, 2008

men först en glad midsommar!

Lite kul att höra nyhetern i morse då en fotbollsreporter som tillfrågas om Sveriges förlust mot Ryssland. Men Sverige har de bästa reportrarna med de bästa kläderna och det bästa humöret säger han. "de kommer att sakna de svenska supportrarna här" säger han förnöjt!

Då går mina tankar direkt till Kjell Albin Abrahamssons tal på stortorget i Kalmar på nationaldagen. Han talade om schlagerfestivalen och med vilken självgodhet man rapporterade om Sverige som en självklar favorit. Det var också den bild som förmedlades hem till oss.

Det är inte konstigt att EU blivit så impopulärt i Sverige. Där jämförs vi ju med verlikga tal och hamnar inte alltid överst. Det är bra med riktiga jämförelser för där kan vi verligen färbättra oss.Så till diskussionen om detaljplaner som delades vid Rifatomten.

Arla och även kommunens beredskapsenhet hade synpunkter på planerna för polishuset och övrig expansion i området. Det fanns även en stor oro hos de boende i Oxhagen för en försämrad boendemiljö.

Vad gör vänstermajoriteten då? Försöker de inleda en dialog med de berörda? Försöker man hitta andra lösningar för parterna?

Nej, de delar detaljplanen för nytt polishus så att sakägarna blir färre. Människors möjlighet att överklaga begränsas för att ärendet ska behandlas snabbt.


Har idag fått ett besked från samhällsbyggnadskontoret att samtal pågår sedan en tid, och det belyser den brist på information som vi förtroendevalda i den högsta ledningen har.
Jag ställer en hel del frågor och Fp har till nästa arbetsutskott blivit lovade en rapport om Fanerdun och om utredningarna som beslutats i sparpaketet. Jag tycker inte att man ska behöva ställa frågor om allt, för agendan skulle ju ge utrymme för korta rapporter om det som pågår.

Åter till dagens fråga.
En tid före beslutet om den delade detaljplanen för polishuset, meddelade den dåvarande regeringen, att man gärna ville ha fängelse och häkte i Kalmar. Eftersom detta inte ansågs möjligt inom befintlig detaljplan ville Folkpartiet liberalerna återremittera ärendet för att man verkligen skulle få en optimal lösning som höll över lång tid.
Nedan följer vår reservation i kommunfullmäktige 28 augusti 2006:

Företrädarna för (fp) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut och anför följande:
Som Folkpartiet liberalerna tidigare meddelat är polishusets läge inte optimalt. Sakägare i området efterfrågar och vi betonar vikten av en helhetslösning i stadsplaneringen.
Säkerhetsavstånd och infrastruktur för framtida verksamheter är ej belysta. Nu aktualiseras planer på ett nytt häkte och fängelse i Kalmar, vilket är mycket positivt. Folkpartiet liberalerna yrkar därför på en återremiss för att inför dessa nya etableringar, klara upp tidigare väckta och nyuppkomna frågeställningar, innan föreslagna detaljplan antas.


Det finns fortfarande så många frågor för området och nu har vi mycket mindre handlingsfrihet än vad vi hade då.Jag tycker nog än i dag att det varit bättre om vi tagit en runda till med detta ärende, men nu måste vi jobba med de förutsättningar vi har nu.

Men nu hoppas jag att alla som vill får hoppa "små grodorna " först på en
solig midsommarafton!

tisdag, juni 17, 2008

Lätt fånget - lätt förgånget…

Majoriteten i Kalmar jobbar hårt för att slösa bort de pengar som regeringens arbetslinje drar in till kommunen!

För första gången sedan 1993 är Sveriges statsskuld mindre än 1000 miljarder. Det är den lägsta statsskulden sedan 1978, då skuldkvoten var 30 procent. Det innebär mindre räntekostnader som nu kan användas till de sämst ställda pensionärerna.

En åldrande befolkning i hela västvärlden kräver en god ekonomi men förstås också nya lösningar för att hantera gamla problem.
Vi är alltså inte alls unika men kanske lite före de övriga länderna där många som borde varit gamla nu, dog i världskrigen. Alla högindustrialiserade ekonomier åldras liksom även de flesta utvecklingsländer. En mängd anpassningar måste vidtas som kräver ändrade attityder och förväntningar på den egna insatsen. Antalet arbetade timmar måste öka genom att många är friska och kan jobba längre upp i åren. Vi kan också kompensera genom att importera yngre arbetskraft eller stimulera ett ökat barnafödande.

Grovt räknat studerar vi till vi blir trettio och jobbar sen i trettio år för att vara pensionärer i trettio år. Det förstår ju var och en att det trettio åren vi arbetar inte räcker till för att försörja en stadigt ökande äldre befolkning. Nu är det ju ett positivt problem att vi blir äldre och vi som är förtroendevalda måste gå in i det här med öppna ögon. Det positiva är att alla kan få förmånen att bli gamla, och vill då fortfarande vara individer och inte några omyndigförklarade barn.

Därför blir jag orolig när jag hör socialdemokraterna debattera Kalmar kommuns budget.
Något mera oansvarigt, luddigt och ofinansierat för att använda Bertil Dahls ord, får man leta efter i en kriskommun. Majoriteten gjorde precis tvärtemot vad Sveriges Kommuner - och Landsting konsulter rådde dem att göra.
De skiljer inte på att det går bra för näringslivet i Kalmar (som går bra på grund av att förutsättningarna är bättre totalt sett) och på Kalmars försummade ekonomi.
Nu när skattemiljonerna rinner in i Kalmar kommun och kommunen slipper betala den tredje sjuklöneveckan får ju Kalmar mera pengar att röra sig med.

Sparar majoriteten då?
Nej de trollar för att slippa betala de kostnader som faktiskt uppstår i en kommun över en konjunkturcykel.
Det är så att man börjar misströsta om det gemensamma sparpaket vi tagit. Fp hade lagt en mera ansvarsfull budget där vi sparar i toppen, men satsar på kärnverksamheten.
2009 års budget i Kalmar gav inget hopp om en stabil ekonomi framöver.

Vi skulle kunna slå vad om prognosen håller över delårsbokslutet.

söndag, juni 15, 2008

Folket mot etablissemanget....

Filmen "Pianisten" gick på TV i går kväll. Har sett filmen tidigare, men grymheterna är lika obegripliga och vidriga i reprisen. Men jag påminns om hur många människor det var som riskerade sina liv och sin ställning för att hjälpa och inge hopp. Jag påminns också om varför EU bildades och försöker att vara effektivt även med 27 medlemsländer.

Det gamla fördraget är lappat och lagat, men ursprungligen gjort för fem länder. När människor i Irland tillfrågades inför omröstningen svarar många att de ska rösta JA till fortsatt fred och frihet i Europa.
Många som röstade NEJ har naturligtvis sina egna bevekelsegrunder, men att många bara vill rösta tvärtemot etablissemanget, är ju ett misstroende mot det demokratiska systemet .
Jag tillhör det politiska systemet, men känner mig absolut inte som en del av etablissemanget!
Det är epitet som borde benas ut och förklaras. Få engagerar sig politiskt och förändra det de tycker är fel! Tror de att de därmed kommer att tillhöra etablissemanget, vad det nu är för något???
EU förlorade i kvartsfinalen om Lissabonfördraget. För mig som tror att EU måste fördjupa och strukturera sitt samarbete på ett bättre sätt, känns detta tungt, även efter ett par dagars eftertanke. Säkert tycker många svenskar att det var värre med målet mot Sverige i sista matchminuten.

Sverige har ställt sig utanför EURO-samarbetet men alltfler svenskar har inställningen att vi bör använda vårt medlemsskap på ett mera konstruktivt sätt än idag. Då Sverige hade ordförandeskapet i EU försökte alla de borgerliga partierna att sluta upp bakom socialdemokraternas program och visa ett handlingskraftigt Sverige. Jag hoppas att den nuvarande oppositionen försöker tänka lite större även när Sverige nu ska ha ordförandeskapet. Hittills har ju socialdemokraterna viftat med en del pinnar att sätta i hjulen, och det är illa nog. De legitimerar på så vis alla de krafter som anser att de är gatans parlament och vill stå utanför det demokratiska system vi andra försöker värna.

Man kan inte bortse ifrån att Irland, som har utvecklats framgångsrikt just på grund av sitt medlemsskap i EU, sade nej till ett fördrag där inte alla delar föll dem på läppen.
En kompromiss mellan 27 länder innehåller ju en mängd hänsyn, och inget land har fått sitt idealavtal.

Vi diskuterar EU alldeles för lite och det gör att låga kunskaper om EU lätt gör att myter fäller fakta. Jag har efterfrågat mera kunskap i de kommunala relationerna till EU, eftersom jag ofta hör att "det har EU bestämt", även när det inte är beslutat i EU. Dessutom är "EU" eller "Bryssel" det europaparlament som vi själva valt och som vi ska välja igen om ett år. Vi har nu även en majoritetsregering med ministrar som företräder majoriteten av folket.

På tal om vår regering kan man ju nu även undra om mitt eget kära parti slirat till lite.
Varför börjar man tjata om NATO nu!
Alla vet ju att vi vill ansluta Sverige även formellt till NATO. I praktiken är vi ju redan med och både vi och sossarna räknar med att vi får hjälp från NATO i händelse av ändrad hotbild.
Det är väl jättebra att man nu även ska kunna använda alla de officerare och andra som man utbildar i försvaret. Tänk att man kan "jobba" och utbilda andra inför krigsinsatser men vägra delta när det kommer till verklig praktik och skarpt läge. Sverige är fantastiskt! Så kära Fp, koncentrera er på att få ett fungerande svenskt försvar, för annars kanske inte NATO ens är intresserat.

torsdag, juni 12, 2008

dystra rubriker..

Dystra rubriker!
Att vi fått en regering som genomför ett systemskifte är väl inte så konstigt. Vi har ju röstat fram en ny regering för att fler människor ska komma in i en arbetsgemenskap och att färre ska fastna i långtidsarbetslöshet och långtidssjukskrivning. Det kan bara ske genom ett systemskifte. Att enskilda människor anser sig komma i kläm är förståeligt när stora system ska förändras och det ska självklart rättas till på individnivå.

Vi ska komma ihåg att tidigare S-regering valde den lätta vägen. Man tog skattepengarna till förtidspensionering utan att ens göra ett allvarligt försök att rehabilitera eller leta ett arbete som passar. Därför inrättas nu en rehabiliteringsgaranti som kostar 3,4 miljarder under kommande år. Det är den största satsningen någonsin och tio gånger mer än vad regeringen satsade under sin regeringstid. Ändå har inte socialdemokraterna sparat i ladorna inför de ökade kostnader som vi vet kommer om några år.


Men trots alla svarta rubriker, så är fler människor i arbete och färre sjuka och det måste vara det normaltillstånd som vi ska jämföra med alla bidrag och konstruerade arbeten som låst in människor och gjort att de inte känt sig behövda av samhället. Det är Socialdemokraterna som har bedrivit en utsorteringspolitik, när man tittar in i hur många människor som bara lämnats åt sitt öde med en minimal ersättning.
Enda gången som vänsterkartellen på riksplanet är enad är när de kan formulera en yttre fiende- Alliansen. Annars är det väl mera tydligt nu, efter vänsterpartiets kongress, att en splittrad vänster kommer att möta en mycket mera samarbetad allians som ju ändå består av fyra partier som tillsammans bildat regering.

Inte ens LO drar sig för att trakassera både ledamöter och deras grannar med rena lögner.
LO som nu också tappar många medlemmar har väl också behov att formulera en yttre fiende för att stärka de egna leden. Då bryr man sig inte om att man själv har efterfrågat förändringar som man nu förkastar, eftersom kampen är viktigare.