fredag, mars 28, 2008

insändaren som försvann....

Jag skickade den 20 mars in nedanstående svar till Barometerns insändarsida. Jag trodde att svar hade förtur, men nu ger jag upp. Min insändare är väldigt aktuell eftersom vi ska besluta om våra olika förslag till ägardirektiv på kommunfullmäktiges sammanträde på måndag.
Nu finns de kommunala bolagen och då ska vi engagera oss som företrädare för ägarna.


Våga ta steget fullt ut!

Krister Örnfjäder ( insändare Barometern 20 mars ) har svårt att förstå varför politiker inte ska bedriva bolag när de går så bra. Jag kan säga att finns få bra tillfälle för socialdemokraterna att sälja både statliga och kommunala bolag. Antingen går de för bra, eller går de för dåligt för att sälja.
Vissa verksamheter är svåra att hitta andra driftsformer för i ett övergångsskede. Ett sådant är när kommunen måste ta över kommunikationer och infrastruktur från staten.

Men generellt sett så verkar kommuner och aktiebolag under olika lagar och en sammanblandning riskerar att skada såväl kommunerna som näringslivets utveckling.
För de anställda i verksamheterna är det kanske ingen större skillnad men för styrelseledamöter och skattebetalare är förutsättningarna väsensskilda.
I de kommunala bolagen är det alltid skattebetalarna som tar risken, oavsett vem som är styrelseledamot.

Jag möttes av alla socialdemokraternas kända argument, när Folkpartiet liberalerna ville sälja Salvebolaget. För säkerhets skull måste sägas att vi understödde verksamheten vid slottet men vi röstade konsekvent emot och reserverade oss mot Salve vid dämmet och bolagsbildningen. Johan Persson pläderade för extra pengar till Salve in i det sista, trots glädjekalkyler, som även Fp:s representant i styrelsen varnade för. När man säljer verksamheten är skulden för skattebetalarna 20 miljoner.

Socialdemokraternas agerande under senaste tiden är ett indirekt erkännande till Folkpartiet liberalernas bedömning att det är företagare skall sköta företagandet och politiker ska sköta politiken. Socialdemokraterna har på flera områden valt att sätta in företagare på styrelseposterna.
Jag tror också att företagare är bäst på att driva företag och varför då inte göra som Folkpartiet liberalerna föreslagit! När man styr med egen risk och i konkurrens med andra företag blir både verksamheten och ansvaret tydligare. Ta steget fullt ut och låt företagare driva företagen!

Inger Hilmansson
Folkpartiet liberalerna

onsdag, mars 26, 2008

Mona kastar sten i glasbur !

Vad gjorde sossarna utan facket? Att tappa makten i val och ändå genom Rörelsen ha så mycket politiskt inflytande är ju en lysande affärsidé, om det nu inte vore för den demokratiska aspekten på det hela. Fackliga medlemmar får betalar sossarnas valrörelse och arrangerar ”fackliga ” möten på arbetsplatserna, dit inget annat politiskt parti kan få valtala.

Men då måste man ge något igen….
På DN debatt bildar Ylva Thörn och Mona Sahlin gemensam plattform inför nästa val.
Det behövdes en tid i opposition för att hon skulle inse hur den offentliga sektorn har drabbats
under alla år av socialdemokratiskt styre. ”Vi riktar kritik mot trögheten i att utveckla kreativitet, flexibilitet och eget inflytande”. Det är alltså kommuner och landsting hon riktar kritik mot.

Nu är det ju så att de flesta kommuner och landsting har också varit styrda av sossarna under massor av år. Vi har i Fp lagt en mängd förslag för att göra välfärdssektorn mera attraktiv för
personalen. Senast nu till kommunfullmäktige på måndag har vi en motion om att konkurrensutsätta 2% av den kommunala verksamheten varje år. Vad tror ni hände när förslaget kom i kommunstyrelsen. Jo, vulgärdebatten gick igång ”och vi slår ner på personalen som sliter och släpar”. Jag är själv narkossjuksköterska och vet hur vi sliter och släpar i offentlig sektor. Dessutom betyder ju konkurrensutsättning att kommunen väljs om kommunen är det bästa alternativet. För det viktigaste är att det erbjuds alternativ.

Men vad man inte nämner är valfriheten för den som ska erbjudas själva välfärden. Hon avfärdar direkt de gamla som oförmögna att göra egna val.
Barnens föräldrar eller de gamla som vill välja vem som ska gå in i det egna hemmet och sköta om dem ska väl få göra det, men man måste inte! Det är ju de gamla som har betalat till välfärden under ett helt liv. Det minsta man då kan begära är väl att för ”sin peng” få välja utförare.

I artikeln varnar de för meddelarfriheten som saknas i de privata alternativen. Jag tycker tystnaden är ett problem, både i offentlig och privat verksamhet. Men det är ju också så att kommuner och landsting kan skriva in vilka regler de vill för verksamheterna innan upphandling. Men då måste ju också de rätta sig efter reglerna.

Artikeln är tre sidor smutskastning av just den flexibilitet, eget inflytande och kreativitet som de efterfrågar i samma artikel! Jag tyckte Mona hade en artikel om att värna småföretagarna för ett tag sedan. Just kvinnliga småföretagare ville hon stödja, men här smutskastar hon dem!

Gemensamt för alla förslagen hittills är att hon inte har finansierat ett enda!

onsdag, mars 19, 2008

Vem är det som sviktar?

Hela den kommunala organisationen kom på tå för att klara IKEA och gjorde det också med bravur. Sen dess har man stått kvar på tå för flera stora projekt. I IKEAS spår följde företagsamheten i området och jag blev nog gladast av alla när det visade sig att en privat entreprenör vill bygga en Arena i samarbete med Kalmar FF. Arenan skulle klämmas in med skohorn i detta expansiva område men så ville aktörerna ha det.
Kommunfullmäktige ökade sitt åtagande för arenaprojektet till 5,8 miljoner i 25 år med indexuppräkning.
Dessutom bekostar kommunen infrastruktur för 45 miljoner och träningsplaner för 24 miljoner.
Man blir ju lite förvånad, med all den erfarenhet som finns hos aktörerna, att de nu, efter två år, helt plötsligt upptäcker att man inte har förutsättningar att få låna. Är det förstahandsvalet i Kalmar att vända sig till kommunen när något går en emot? Gladast blir också mest besviken.

Konstigt nog låter det också som om det är kommunfullmäktige som sviktat eller har hoppat av en uppgörelse. Vad jag vet så står alla partier kvar vid de kostnader som man har beslutat om.

Nu, bara lägger man det på kommunens bord och det är bråttom, för annars….
Då hoppas jag bara att olika ultimatum inte är riktade mot kommunen, utan till de aktörer som bestämt var och hur de vill bygga en arena i Kalmar, och är de som ska ta hem vinsterna. Kommunen satsar ca 200 miljoner för Arenan. Det ett stort åtagande och redan en stor risk för en kommun som ska spara 75 miljoner bara för att komma i någorlunda ekonomisk balans nästa år.

tisdag, mars 18, 2008

Kalmar är värt en riktig energikick!

Det är verkligen med dubbla känslor och stor vånda man beslutar över ett av Kalmar stads finaste ytor. Men som med så mycket annat i Kalmar kommun, så är det tillfälligheter som styr.
Dessa attraktiva områden har använts till parkeringsytor i alla år, och eftersom det inte funnits någon politisk vilja (utom i samband med valen) att ta tag i P-frågorna, har inte kommunen haft någon strategi för området.

Då kommer det en uppstickare vid namn KärnhemAB och presenterar en idé om Word Trade Center och en etablering i Kalmar. Idén är ju att andra investerar och Kärnhem är kreatören som får allt att hända. Detta känns onaturligt likt en annan jätteetablering i Kalmar, därav våndan!

Samtidigt utlovas parkeringsplatser och just nu behövs det en energikick till stadskärnan.

Konkurrens från stora etableringar med god tillgång till parkeringsplatser har skapat stor oro hos alla, och många företagare trodde nog att kommunen skulle ordna de där P-platserna.
Istället kommer kommunen med förslag om höjda P-avgifter! Jätte smart! Precis vad handeln behövde här i centrum?!
Varför gör man så? Jo man ska se om man inte kan mota ut någon mer förutom de som redan valt en annan handel. Man var nämligen inte nöjd med att parkeringsutredningen visade att det i en snar framtid fattas 650 platser. Om några fler väljer en annan handel eller en annan stad, så kommer ju statistiken att ge dem rätt. Bilarna till centrum har minskat. Vad som också minskar då är kunderna och därmed handeln och därmed företagen och centrum dör sakta. Men Johans allierade som är mot P-hus fick rätt. Bilarna i centrum minskade.
Jag är egentligen inte emot P-avgifter, men man kan inte både försämra servisen och höja priset samtidigt. Det är fel ordning.
Därför tar jag denna möjlighet till etablering för att centrum ska få fler parkeringar och en större attraktionskkraft.
Det är ju både synd och skam att kalmar som är en sådan pärla och har en sån potential,
inte kan ta emot alla som nu besöker stadens olika handelsområden.
Jag tycker att avtalet hade en lite otydlig skrivning om befintligt behov av parkering och
därav nedanstående protokollsanteckning. I övrigt vet jag att alla har bemödat sig om att ha så många säkerheter som det går i avtalet.
Men nu ska beslutet gå sin demokratiska väg till kommunfullmäktige och det kan hända mycket på den vägen..


Protokollsanteckning

"Folkpartiet liberalerna skall på alla sätt medverka till att etableringen, och de olika besluten som följer med ett samverkansavtal, stärker Kalmars attraktionskraft och
erbjuder nya möjligheter för företagare och övriga invånare.
Parkeringsutredningen pekade år 2007 på ett stort parkeringsbehov och bristen på parkeringsplatser utgör redan idag ett hinder för utvecklingen i stadskärnan.
Resultatet från denna parkeringsutredning skall ange det befintliga behov, som avses i avtalet, och det behov som finns det datum då samverkansavtalet undertecknas.

Detta värdefulla område skall exploateras varsamt, och vi vill framhålla vikten av, att området närmast Fredriksskanskanalen ska vara tillgängligt för allmänheten även i framtiden."

fredag, mars 14, 2008

Grattis till vinsten!

Stort grattis till Rinkabyholmsskolan som med sina kunskaper vunnit regionfinalen i Vi i Femman 2008! Jag hoppas att alla i Rinkabyholmsskolan känner sig delaktiga och naturligtvis kommer vi alla i hela kommunen att heja på "vårt lag" när ni nu ska gå vidare.
Så om det är antalet "hållda" tummar som behövs så tror jag ni har dem som i en ask.

Men det är kunskap ni tävlar i , och ni som stått för prestationen ska ha stort beröm för er insats.Tänk så många ni sporrar med denna vinst. Goda förebilder i TV vill vi se oftare!
Så lycka till även i fortsättningen!

torsdag, mars 13, 2008

"vad var det jag sa"

Nu kommer Peter Akinder ,Östran, att ondgöra sig över präktiga folkpartister, men nu tänker jag säga "vad var det jag sa".
Det är en lite märklig inställning han har till människor som försöker ställa frågor, läsa på och kräva bra beslutsundelag. Jag tycker det är bra att förtroendevalda försöka göra sitt bästa?

Det visar sig i revisionsrapporten som granskar Salve och kommunens handläggning, att beslutsunderlagen var undermåliga, beslut har tagits i fel ordning och inte alls i det bolag som skulle ta beslut.
Det visar åter en klåfingrighet från kommunledningen att ta över besluten, och det kan innebära en risk att bolagen inte i sig själva blir tillräckligt handlingskraftiga.

Något som kännetecknade Salve var att alla beslut hade en utpressningskaraktär med tiden
som pant. Om vi inte gör detta just nu så......
Tiden som utpressning är ständigt återkommande, och det senaste i raden är Arenabolaget som känt till att de inte får låna, men kommer till kommunen och säger att beslut måste fattas NU, annars är det kört.

Jag ser ett tydligt mönster i Kalmar kommun. Käcka entreprenörer/projektledare som presenterar en idé, ofta med det lyckade exempel som bakgrund, och vem vill vara en glädjedödare då? Man måste våga för att vinna! Det kostar att växa!
Det är ändå skattebetalarna som får stå för notan.


Så är det med Salve och så är det med de beslut vi har framför oss. Vi kommer också att göra misstag, men vi ska inte göra det på grund av att vi inte efterfrågar grundliga beslutsunderlag.
Salve kostar skattebetalarna 20 miljoner, trots att vi säljer marken!
Har majoriteten dessutom brustit i beslutsprocessen och underlaget, är det dags för ett styrelsemöte i Salve, som inte ska blandas ihop med kommunbolagets sammanträde.

Det finns ett skäl till vår tveksamhet till kommunala bolag. Låt företagarna starta företag och politikerna sköta i huvudsak den kommunala förvaltningen och omvärldsbevakningen.

Frågan som revisorerna också kunde tittat på är om det var riktigt att med automatik göra kommunbolagets styrelse till styrelse i Salve. Det är ju en röra utan all like, då kommunbolagets styrelse dessutom rekryteras från kommunstyrelsens arbetsutskott!

Att alla frågor jag har ställt i samband med Salveärenden var befogade är revisionsrapporten ett kvitto på. Tyvärr var det bara vi som sade nej till projektet genom hela handläggningen.
Det är inte heller roligt att få säga "vad var det jag sa", för jag hade hellre sett att kommunen var 20 miljoner rikare.

måndag, mars 10, 2008

En försvunnen minnesbild

Idag var det kommunstyrelse. Stort grattis till kommunstyrelsens ordförande som fått en liten flicka.
Alla är trötta och hungriga med 20 ärenden som ska in på förmiddagen och det borgar inte för några bra diskussioner. Alla motioner från oppositionen och alla medborgarförslagen låg bland de sista på ärendelistan. Det optimala vore att börja kl. 13 00 , för då hinner partigrupperna med egna möten och gemensamma gruppmöten innan och det blev dessutom en anständig tid att belysa förslagen och diskutera, före beslut.

Hade lovat att återkomma i ärendet minnesbilder, så här kommer en snabb rapport:

För ett tag sedan blev jag ju beskylld för att ge fel bild, när jag bl.a. sagt att det var bättre att styrelsen/Kalmarhem får tala om situationen för media innan den kommer bakvägen.
Majoriteten och Göran Häggfors kallar till sig tidningen.
Det stod, enligt tidningen att Göran Häggfors skrivit ihop ett brev med minnesbild som de andra skrivit under på. Där stod det, något kryptiskt, att det inte skrivits någon protokollsanteckning!
Det var ju inget beslutsärende. (Jag har endast skrivit en protokollsanteckning i kommunbolaget och det var angående beslutet i "skenaffären" med kommunen om Kalmar Energi. ) Protokollsanteckning skriver man när man inte är enig i beslutet.

Bland det värsta man kan råka ut för är att anklagas för att ljuga.
För att räta ut alla frågetecken och kunna bemöta artikeln bad jag Göran att få brevet som var utlämnat till Barometern. Jag blev först lovad att få det, men sen hade Göran råkat radera det. Fanns det något brev?

Bilden i tidningen ljuger väl inte, så jag får väl tro att majoriteten och Göran satt där tillsammans.
Men minnesbilden? Vart tog den vägen? Min är kvar i huvudet, kan jag säga.

onsdag, mars 05, 2008

i lånta fjädrar!

När du handlar i Kalmar på lördag, kan du slinka in på biblioteket som ligger granne med systraströmmen och fängelset.

Lördag 8 mars medverkar jag vid riksdagscafeét i biblioteket, Kalmar.
kl. 13 00- 15 00 fikar vi och samtalar om allt mellan himmel och jord.
Folkpartiet liberalerna har ingen riksdagsman denna period, så jag uppträder i lånta fjädrar för en dag.

Har någon frågor om Kalmars kommunpolitik, så kan vi också tala om det. Jag är nog Kalmars främsta förespråkare för fler P-platser i centrum och har försökt att väcka ett parkeringshus vid liv ( eller snarare väcka fullmäktige) med både motioner och interpellationer. P-huset dyker upp som en utredning före varje val och sedan läggs det i malpåse eftersom några i majoriteten tydligen bestämt sig för att försöka mota ut bilarna istället.
Som min cafékompis sitter Krister Örnfjäder från socialdemokraterna och han var sjukvårdsbiträde innan riksdagen. Jag har ju varit narkossjuksköterska i 35 år innan jag blev kommunpolitiker på heltid, så vi kan ju alltid tala om gamla sjukhusminnen, om vi inte får någon gäst.


Men nästan alla har ju synpunkter eller frågor på politiken och allra roligast är det om det blir riktigt trångt och trevligt i biblioteket.
På lördag kl. 13 00 ses vi alltså i biblioteket i Kalmar!

tisdag, mars 04, 2008

Rättvist - för vem?

Vem vill inte ha en rättvis handel. En handel där de fattiga bönderna i de fattigaste länderna kan skapa sig en egen försörjning och få råd med barnens skolgång och påverka sin framtid.
Det är därför jag som liberal arbetar för en ökad frihandel i världen.
Idag fanns ett förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott om att Kalmar ska ansöka att bli en Fairtrade city.

Finns det vetenskapligt stöd för Fairtrades sätt att styra marknaden? Nej.
Risken är stor att man låser fast fattiga människor i en konstgjord produktion och att de små företagare som inte klarar av att betala avgiften till Fairtrade slås ut.


Vad jag vet är att Fairtrade är ett företag som vill tjäna pengar. Fairtrade får licensintäkter från de företag som säljer rättvisemärkt, men även från ägarna Svenska kyrkan och LO.
Även jordbruksdepartementet har bidragit till kampanjarbetet. Fairtrade har alltså varit skickliga på att marknadsföra sig.
I Kalmar fick de tillgång till kommunens sändlista för att ordna ett informationsmöte. Det är nog inte alla företag som lyckas lobba sig fram till det.

Nu återremitterades ärendet för komplettering och jag hoppas att slutsatsen blir en annan när förslaget väl ska behandlas. Vi borde istället göra Kalmar kommun till frihandelszon.


Styr vi politiker handeln på detta sätt, riskerar fattiga länder och fattiga bönder att aldrig se en reell utveckling på världsmarknaden. De förblir beroende.
Däremot har vi som opinionsbildare en viktig roll i att uppmärksamma människor på vilka val som finns, och vad de innebär. Men jag tror på den enskildes vilja och förmåga att välja både rätt och vist.

söndag, mars 02, 2008

Maktdelning behövs både här och där.

"Häromveckan var tre partiledare från Vitryssland på besök i Sverige. Det var socialdemokraten Nikolaj Statkevitj, liberalen Vladimir Novosiad och kristdemokraten Pavel Severinets. Sist jag träffade Statkevitj var när jag besökte honom i staden Baranovitj, cirka 10 mil väster om Minsk. Han satt och reparerade elektriska apparater istället för att ägna sig åt politik. Det var det straffarbete han hade dömts till under 2 års tid för att han kritiserade Lukasjenkas regim".

Så berättar Cecilia Wrigström ledamot för Fp i justitieutskottet, ersättare i utrikesutskottet, ledamot i OSSE-delegationen och suppleant i EU-nämnden i sitt senaste brev.


Hot och straff för demokratiskt arbete, ja sådan är vardagen för många människor i ett land så nära oss. Sverige har ökat biståndet till
bl.a. demokrati. Sverige har här valt samma taktik som med t.ex. Kina medan EU har en mera avvaktande hållning.
Vitryssland gör som Kina. Släpper fångar i bland för att blidka omvärlden och för de enskilda människorna måste detta räknas in. Det är ofta inte vapenhot som biter mest, utan mer hot om uteblivna pengar.

Ryssland går till val idag och försöker ge sken av att vara en demokrati. Putin har stormaktsambitioner och det är något vi ska ta på allvar. Han har sitt folk med sig eftersom alternativen med oligarker och andra ansvarslösa makthavare har visat sig och framställts som
riktigt dåliga. Det är ju viktigt att Sverige och EU förmår att samarbeta och stödja de reformvänliga krafter som ändå finns även i Ryssland. Isolering är ingen väg, men det måste finnas tydliga villkor för samarbetet. Så länge oliktänkande hotas, och t.o.m. mördas måste västvärlden protestera.
Men vi ska inte slå oss för bröstet. Det finns de partier som gärna samlar makten till en enda person, även i Sverige. Demokratin är en skör blomma som inte får torka ut!
Därför måste vi alla vattna så gott vi kan. Därför behöver vi också fler liberaler som medlemmar!