torsdag, augusti 28, 2008

Ett socialdemokratiskt skämt

Bifogar ett litet (skämtsamt) utdrag ur Socialdemokraterna, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget för 2009. ”I Kalmar ska invånarna ha god insyn i beslutsfattandet. Var och en ska känna att det är möjligt att påverka och förändra. (s 8, ”Prioriterade områden”)


En hand upp för den som hann sätta sig in i ärendet om arenan! Vem hade hunnit påverka och förändra ett beslutsunderlag som inte ens var fullständigt på sammanträdesdagens morgon?
Vissa tycker det är obehagligt när vi förtroendevalda ställer olika kostnader mot varandra, men det är samma skattepengar som ska fördelas, så det måste vi göra. Däremot ska vi inte sätta grupper av människor mot varandra. Vi är helt enkelt för olika individer för att buntas ihop, fast vi ibland förenklar och gör det ändå.

Men det var ju bara avgörande för en borgen på 100 miljoner. Ett förskott på 29 miljoner och 5,8 miljoner/år i 20 år (indexreglerat) och en årlig skötselkostnad med 750 000 kronor. 45 miljoner är redan utlovat till infrastruktur och 24 miljoner till tre nya träningsplaner.
Man talar mycket om idrotts- och evenemangsarena, när det jag sett är en ren fotbollsarena utan möjlighet till löparbanor och liknande. Det lutar också mycket åt en konferensanläggning, som det ju säkert kan utvecklas till. Jag hoppas verkligen att man har ambitionen att använda arenan till idrott och evenemang som man säger. Hur många procent verksamhet ska det vara för att få namnet idrottsarena eller evenemangsarena? Men först kommer nog beslutet att prövas rättsligt. Om det blir en kommunal borgen hoppas jag för allmänhetens skull att FF nu håller sig kvar på toppen och att arenan blir en succé.

Vi var några förtroendevalda som i går kväll deltog i en frågestund anordnad av DHR på TIC-huset. Det är ett årligt återkommande evenemang och det var många engagerade och väl förberedda utfrågare och diskussionsglada. Detta är ju viktiga möten där vi får sådan kunskap som vi aldrig kan läsa oss till. Tyvärr kände jag även i år igen en del frågor som varit uppe till diskussion, men som ”är under utredning”.En välskött, handikappanpassad toalett centralt i stan för alla, både invånare och besökare har vi diskuterat i många år men den kanske inte är av samma allmänintresse som en ny fotbollsarena. Vi hade med det under några år i Fp:s budget, och sen sade majoriteten att en grupp jobbade med detta. De jobbar än.
Det är olika prioriteringar, helt enkelt!

måndag, augusti 25, 2008

Verkligheten kommer alltid ifatt!

När Salve nådde vägs ände, försökte många avsäga sig ett ansvar. "De fick fel uppgifter" eller "det var någon annan som drev igenom ärendet". "tidspress" anförde några. Jag kände verkligen igen alla argument från det beslutet i kväll när kommunfullmäktige skulle fatta beslut om en borgen på 100 miljoner för
en arena i stadens utkant.
Väldigt få sakargument men många "man måste våga ta risker" vi sitter i en rävsax," alternativen blir dyrare", trots att inga alternativ är seriöst prövade.
Många från Kalmar FF var där.

Innan jag började med politiken skojade jag ibland att"dom kan inte veta vad dom beslutar om". I kväll var det snubblande nära allvar.
Vid kvällens fullmäktige låg hyresavtal och kalkyler på bordet, och jag tror inte att många ens hann skumma igenom materialet, än mindre göra någon analys innan beslut. De flesta ledamöter kommer ju direkt ifrån sina ordinarie arbeten och när sammanträdet börjar är det ju talarna som får uppmärksamheten.

"Verkligheten kommer alltid ifatt", sa någon också och det kan vi skriva under på. Detta är varken första eller sista gången vi har arenaärendet i kommunfullmäktige.Om ärendet går igenom ett överklagande, hoppas jag dock att det går bra på alla sätt. Med Salve förlorade kommunen 20 miljoner. Nu är det betydligt större summor i potten.

fredag, augusti 22, 2008

grisen i säcken!

Kommer direkt från arbetsutskottet där nya omarbetade beslutsunderlag presenterades vid bordet.
Det känns som en strategi att vi inte ska hinna sätta oss in i frågorna.
Med nuvarande beslutsunderlag och med hänsyn till Kalmar kommuns dåliga ekonomi var ett avslagsyrkande det enda möjliga. Det är en alltför stor risk för kommunens skattebetalare.

En av parterna tyckte i tidningen idag att det tagit lång tid, mer än två år med förhandlingar.
men han sa också" så lång tid kanske det ska ta när det rör sig om 270 miljoner kronor.
Men i Kalmar kommun kan man inte vänta tills handlingar är klara och vi har ordinarie sammanträde. Här drar vi på oss en extra kostnad med ett extra kommunsammanträde idag.
Här har vi behandlat ett 100-miljonersbeslut utan att ha alla handlingar klara!
Min reservation får ni inklippt här:yrkande om avslag
motivering/reservation

När en privat entreprenör åtog sig, att tillsammans med Kalmar FF bygga en ny Arena, såg vi
det som ett positivt genombrott och anser, med hänsyn till kommunens finansiella ställning, att ett privat engagemang är den bästa lösningen.
Vi står fast vid det avtal kommunen tecknade år 2007 och även de kommunala satsningarna på infrastruktur och träningsplaner. Nu är det avtalet brutet och majoriteten vill lägga risken på kommunens invånare. Dessutom krävs ett engångsbidrag (29 miljoner),som kommunen saknar finansiering för.
Det saknas konsekvensanalyser när det gäller ekonomi, juridik och framtida engagemang Beslutet fattas under ”förutsättning att” vissa villkor uppfylls. Folkpartiet liberalerna arbetar för att kommunen, där så är möjligt, skall ha full kontroll vid beslutstillfället, och därför skall övriga avtal som utgör ett underlag finnas i handlingarna.


Beslutet strider mot kommunens riktlinjer för borgensåtagande och i beslutsunderlaget saknas en finansieringsplan och en kreditriskprognos. Dessutom strider beslutet mot kommunens mål om självfinansiering av investeringar. Det finns inte heller någon utfästelse som utesluter ytterligare borgensåtagande eller kommunalt övertagande efter år 2010. Kalmar kommuns borgensåtagande är högt över rikssnittet , och bör minskas då de även utgör ett hinder för företagen i regionen.

Kalmars ekonomi är så svag att majoriteten så sent som i juni 2008, har tvingats skjuta på viktiga investeringar och kommunens verksamheter är under utredning för att skapa en ekonomi i balans. Folkpartiet liberalerna vill inte ytterligare äventyra kommunens ekonomi, och på så vis riskera en skattehöjning om några år.

Med den verklighet och med det beslutsunderlag som vi idag har, måste vi ifrån Folkpartiet liberalerna prioritera de kärnverksamheter, som redan fått investeringar senarelagda och som fått avstå viktiga reformer av ekonomiska skäl. Vi tror att våra mål om ökat invånarantal, valfrihet för den enskilde i en ekonomiskt välskött kommun bäst tillgodoses, om vi förmår att satsa på de viktiga verksamheter som ligger inom kommunens huvudsakliga ansvarsområde.


Inger Hilmansson
Folkpartiet liberalerna

onsdag, augusti 20, 2008

Välkommen i kväll!

I måndags hade vi ett informationsmöte om Arenan men skriftligt underlag för beslut, (två sidor) fick vi senare på kvällen. Partierna hade gruppmöte inför fullmäktige samma kväll.

Inga avtal klara, inga ekonomiska kalkyler och inga konsekvensanalyser har bifogats detta ”underlag” ännu idag onsdag. Vi har heller inte sett något skriftligt klartecken från banken.
Skall beslutet på fredag tas ”under förutsättning att parterna över huvudtaget beslutar om att göra den tänkta affären"?
Ska vi i så fall först fatta beslut om stora utgifter för kommunen, och därefter läsa kompletterande beslutsunderlag som ska ligga till grund för beslutet? I så fall en märklig ordning när vi faktiskt har både kommunstyrelse och fullmktigesammanträde även i september månad! Det känns som om det ligger en hund begraven när man inte kan invänta ett genomarbetat beslutsunderlag. Det är synd på ett så stort och viktigt ärende.

Men ikväll varvar vi musik och politik när ska vi ha en alldeles egen kväll för allmänheten. Folkpartiets årliga kväll i Kalmar Stadspark kl. 18 00, i år med Allan Widman från försvarsutskottet och the Cats som underhåller med 50-60-tals låtar. Jag hoppas bara att vädrets makter står oss bi för just nu är det blå himmel, och det känns jättebra.

Där finns ju tillsammans med Allan Widman, jag och andra förtroendevalda till förfogande om någon vill ställa frågor. Mycket välkommen!

måndag, augusti 18, 2008

med brådskan som vapen!

Idag kl. 14 00 är vi kallade till informationsmöte om Arenan. Det är ett stort
projekt där Sveafastigheter och Kalmar FF har dikterat villkoren sedan två år tillbaka. Vi har som kommun inte haft något inflytande över hur Arenan skall integreras i de kommersiella lokaler som också med automatik kommer att ingå i konceptet.
Jag har naturligtvis inte heller frågat om detta, eftersom det var en privat affär, som skulle finansieras med privata medel.
Det som varit viktigt för mig är tillgänglighet och säkerhet, ja, det som är viktigt för allmänheten.

Om kommunen ska engagera sig krävs ju ett helt annat inflytande över hela konceptet.
Dessutom finns det som väl är en rad kommunala policy och lagar som reglerar vad vi förtroendevalda får hitta på.
Alla partierna hade en överenskommelse om ett årligt bidrag till FF (5,8 miljoner) i 25 år. Alla partiföreträdare lovade att detta var ett slutbud som ingen skulle ändra på.
I våras bröt Johan Persson detta löfte genom att beställa en utredning för att hitta kryphål i lagar och regler för en kommunal finansiering. Under denna tid har vi övriga partiföreträdare(åtminstone inte Fp) inte fått något skriftligt underlag att ta ställning till. Nu har tydligen socialdemokraterna funnit en lösning.

Idag ska vi ha ett informationsmöte om denna lösning kl. 14 00.
Ännu kl. 0900 denna dag har vi inte fått något skriftligt underlag. Arbetsutskottet är kallat till extra sammanträde kl. 8 30 på fredag. Ett extra Kommunstyrelse är aviserat samma fredag kl. 11 00.
Detta är demokrati enligt socialdemokratisk modell.
Detta är ett ärende värderat till 270 miljoner kronor. Lägg därtill ca 100 miljoner i kommunala kostnader för träningsplaner och infrastruktur.

Det kräver förankring i parterna och tid för att hämta mera information.
Det finns ärenden där man måste fatta snabba beslut med extra kommunstyrelsesammanträde. Detta ärende är inte ett sådant. Här använder Johan Persson brådskan som vapen i ett tveksamt ärende.

fredag, augusti 15, 2008

Fanerdun – Arenan – Fanerdun – Arenan..............

Två väsensskilda ärenden från början, men alltmer lika efterhand. Förhandlingar och frågetecken. Besked som ändras. Rutinerade aktörer som var lika tvärsäkra från början, men sen ett år tillbaka mera kameleontlika.
Och så denna vänstermajoritet som ju är så förtvivlat glad över att få dra i alla trådar, då kan det bara bli så här.

Kommun och företag är beroende av varandra, men lever under olika lagar.
Företagarna är bäst på företagande och ska få den bästa service kommunen kan ge. Ett företag kan inte skötas effektivt med den demokratiska process som krävs när man hanterar skattepengarna. Därför ska vi inte blanda ihop verksamheterna för då blir regelverken otydliga och försvårar arbetet för både kommun och företag. Dessutom hamnar man på ett lagligt gungfly!

När det gäller Arenan vill jag se alla papper på bordet innan vi tar ställning i mitt parti. Vi har ju skrivit ett generöst avtal om ekonomiskt bistånd redan, och det står vi fast vid.
När det gäller Fanerdun så tycker jag att man ska sätta den obebyggda tomten som säkerhet fram till en deadline vid årsskiftet. Betalar man, får man behålla marken, annars får man betala med att ge tillbaka marken 1 januari 2009. Att ställa krav är att bry sig!

tisdag, augusti 12, 2008

Varför har vi en barnchecklista i kommunen?

En motion om införande av kommunalt vårdnadsbidrag går rundgång i Kalmar kommun. Återremissernas tid är nog inte över ännu, för denna segslitna fråga.

Det är väl känt att detta inte har högsta prioritet inom Folkpartiet liberalerna.
Gärna fler alternativ till förskola, gärna en barnomsorgspeng som följer barnet.Men det måste handla om att stimulera yrkesarbete med en mera modern och valfrihetsinriktad familjepolitik. Den som arbetar betalar avgift för en barnomsorg och drar dessutom in skatt till kommunen. Ska skattepengar användas för att sköta sitt egna barn i hemmet? Jag tycker att med den inriktning som nu gjorts, kan vårdnadsbidraget prövas för de riktigt små barnen. Det är ju dem detta bidrag handlar om.

Folkpartiet har fört in en jämställdhetsbonus som jämte mamma/pappamånaden,
(som ju garanterar den andra föräldern en månad med barnet) kan stimulera att båda föräldrarna knyter ann på ett bättre sätt till sina barn.
Ett vårdnadsbidrag får för min del aldrig äventyra en god kvalitet i förskolan.
Ska ett vårdnadsbidrag införas måste initiativtagarna hitta reella besparingar
som inte inkräktar på annan viktig kärnverksamhet. Endast finansierade önskelistor tack!

Att vänstermajoriteten vill avfärda vårdnadsbidraget med att det inte är bra för barnen, är intressant. Ännu märkligare blir det när de inte vill använda den av kommunen antagna barnchecklistan för att bevisa detta. Det borde väl ligga i
deras intresse att använda barnchecklistan i just detta ärende, för att bevisa hur dåligt vårdnadsbidraget är för barnen. Men de visste redan att barn mådde dåligt av att vara hemma, så därför behövdes inte barnchecklistan denna gång! Så godtyckligt kanske vi inte ska använda de redskap vi själva beställt. Men så godtyckligt har det blivit i Kalmar kommun!

fredag, augusti 08, 2008

en rackans meteorolog!

Man kan ju bara bli sååå glad att Kalmar slapp det regn som övriga Sverige välsignades med i går. Lagom till årets Stadsfest kom solen och högsommarvärmen tillbaka, och jag träffade många som var förväntansfulla inför kvällen. Några skulle till ”Lånta Fjädrar” och dom fick ju också en kanonkväll, och det vill vi ha i kväll också.

Anders Borg talade också om ett regn som dragit in över Sverige. Han menade väl det lågtryck som kommer väster ifrån. Visserligen följer inte den ekonomiska utvecklingen de gamla modellerna, men USA:s kris och en lågkonjunktur var väl ändå väntad enligt många analytiker. Men liksom i ett förändrat globalt väderklimat är de ekonomiska prognoserna också allt mer osäkra. Även bankchefer och analytiker har missbedömt den ekonomiska utvecklingen.

Det är bara Östros som anser sig vara en rackans meteorolog . Hade han fått råda hade Sveriges regering ångat på så länge pengarna räckt. Och det hade inte varit så länge för de hade inga sparade pengar i ladorna som alliansregeringen. Nu finns det pengar i ladorna att ta fram till de fattigaste pensionärerna och till att stimulera ekonomin med lite extra infrastruktursatsningar i höst.

Socialdemokraternas löften innehöll så mycket godis, att de hade fått hitta på en skatt till för att betala godispåsen. I liten skala har vi här i Kalmar ett typexempel på socialdemokratisk retorik. Man trixar och har sig för att slippa spara, och håller modet uppe med samma visioner som upprepats gång på gång. De flesta tror nog att det är på riktigt. Arenan som det var så bråttom med har vi ännu inte på bordet. Men vi har sedan länge tagit ett beslut och jag håller vad jag lovar. 5,8 miljoner om året i 25 år. Dessutom många miljoner till träningsplaner och infrastruktur. Det tycker jag är ett flott erbjudande som ju andra föreningar bara kan drömma om.

Jag undrar vad t.ex. friidrottens entusiaster tänker. De varken syns eller hörs, men jobbar på som tusan med Kalmars ungdomar. Alla vuxna som helt utan ersättning lägger sin tid och entusiasm på att träna andras barn är verkligen värda stor beundran och stort stöd.

tisdag, augusti 05, 2008

Att vaka eller övervaka...det är frågan

Så var det då dags för höstens första arbetsutskott . Ett av dagens ärenden gällde kameraövervakning på allmän plats.
Ger övervakning den effekt som vi eftersträvar? Är kvaliteten sådan att bilden/filmen kan användas som underlag eller bevis.
Jag känner mig personligen kanske lite tryggare om jag vet att det finns kameror i en mörk gångpassage, men om det är mörkt, syns det något på bilden då?

Kanske vore det bättre med en ordentlig belysning istället. Om det är någon som sitter och ser att jag blir överfallen känns det kanske lite tryggt, men om ingen bevakar kameran, så är jag ju lika utlämnad även med kamera. Och vill jag, att någon ska kunna sitta och titta på mig, när jag rör mig bland träden i parken och ”förföljs” på en bildskärm istället.
Lägg där till att varje gång jag betalat med mitt kort så har jag registrerats.

Vi måste ju ha en underrättelsetjänst som kan försvara landets (och vår) frihet. Vitsen med en underrättelsetjänst är ju också att den ska vara hemlig.
Därför har jag aldrig riktigt fattat att man måste tala om var man har en övervakningskamera eller en fartkamera! Det känns som dubbelmoral tycker jag.
Sedan terroristbegreppet sopade undan många begrepp om lagar och rättsäkerhet, så har ju också en gräns mellan civilt och militärt område försvunnit. Sen 11 september kan ju också allt göras i terrorismens namn och jag tror att uppvaknandet nu närmar sig, när misstron nu smittar av sig som en vinterkräksjuka.
Idag kan vi inte säkert säga om terroristen är ett militärt eller civilt åtagande. Terroristen rekryterar sina soldater ur det civila och de utbildas att infiltrera det civila samhället. De ivrigaste har fått många dörrar stängda framför näsan, och den ivrigaste soldaten är den som i en ny ”gemenskap”, finner en ny mening med livet. Att vara behövd! Och att ha makt! Men alla har ett val att göra.
Ja, krävs det militära eller civila åtgärder här? Här kommer helt plötsligt det civila samhället på basnivå in. Det är utanförskap/brottslighet/terrorismen i en enda röra. Hur övervakar vi detta bäst? Föräldraansvar, kameror, FRA, polis, engagerade lärare, valmöjligheter?
Ja det är just så komplicerat idag. Allt hänger ihop och måste redas ut i ett samlat stycke.

Ja, så här kan tankarna flyga, när vi både vill ha kakan och spotta ut den. Hur blev beslutet då? Lite olika meningar förstås men vi ansåg dock alla, att vill polisen ha övervakning, så ska den bekostas av polisen. Det gäller både investering och drift. Staten vältrar gärna över kostnaderna på kommunen, men det får bli ett inlägg en annan dag i just det ämnet. Personligen tror jag att väl övertänkt kamera vid t.ex. skolor (utanför skoltid?) och företag kan behövas ibland.
Kalmar kommun säger i dagsläget nej till införande av allmän kameraövervakning på centrala allmänna platser.

söndag, augusti 03, 2008

Räds rädslan!

Stockholm Pride har lyckats få arrangemanget att bära sina kostnader. Dessutom har kulturhuset i Stockholm haft 10 000 fler besökare. Det är lätt att förstå att många har tjänat lite extra på festivalen. I år satte man ljuset på alla de i andra europeiska länder, som inte inte ens får ordna en festival.

Två killar som pussar varandra på gatan kan få några att ta fram kniven och visa sig väldigt tuffa, medan däremot två killar kan slå varandra gul och blå utan att någon bryr sig. Visst är det märkligt.
Det vore väl mer normalt att vi blev upprörda för att människor är fiender än för att människor är vänner.

Vi har mycket kvar att göra i Sverige. Ett bra steg framåt är att alla diskrimineringsmyndigheter nu är sammanslagna till en enda, och med en enda diskrimineringsombudsman. För den som drabbas är ju inte den ena diskrimineringen lindrigare än den andra.