Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Den slår fast att alla barn – oavsett bakgrund – har rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.
FN:s barnrättskommitté kräver att barnkonventionen får ställning som svensk lag.
Även Unicef, Bris och Barnombudsmannen vill  detta.
”Det tydliggör barnets roll som rättssubjekt med egna, specifika rättigheter och säkerställer att de krav konventionen ställer får genomslag på alla nivåer i det svenska samhället”, skrev Barnombudsmannen Fredrik Malmberg i en debattartikel förra året.

Men egentligen borde varje rättsinstans sätta barnen, som inte kan göra sina egna val, i första rummet!