torsdag, juni 18, 2015

GLAD MIDSOMMAR !


Kalmar har alla de yttre förutsättningar som kännetecknar framgångsrika kommuner.
Med IKEA:s  etablering år 2006  fick Kalmar en fantastisk chans att  bli en välmående och växande kommun  och tack vare Alliansregeringen har  Kalmar blivit en universitetsstad. Dessa framgångsfaktorer  har  socialdemokraterna missat med sänkt företagsklimat, bostadsbrist och nedmonterad välfärd.

S,V och C  lovar skola, vård och omsorg och medan både  personal , barn och gamla sviktar under ständigt nya nedskärningar, lindar de in den ökade sjukfrånvaron i ett glittrigt evenemangspaket för vuxna. Tänk om majoritetens budget  blivit lika granskad som vår. Men man hittade inte mer än en konstruerad kostnad. Vi lägger alltid fullt finansierade budgetar. Folkpartiet vill inte, som S,V och C skjuta kostnaderna till kommande generationer.

 Det ska löna sig att driva företag, arbeta och studera i Kalmar kommun.

Vi satsar 9,7 miljoner mer på kunskapsskolan! Vi vill att varje människa ska få växa utifrån sina förutsättningar och få välja själv, hela livet. 
 
Folkpartiet vill sänka skattetrycket för Kalmars invånare i nivå med rikssnittet. Vi sänker därför skatten med 10 öre till 21:71 kr. Vi lockar då fler skattebetalare som bidrar till en bättre välfärd och en attraktiv kommun för huvudkontor och myndigheter.

Vi vill att Kalmar ska få en robust ekonomi där skyddsnäten håller även vid uteblivna statsbidrag och i dåliga tider. Därför inleder vi vår budget med en rad helt nödvändiga åtgärder för att få en budget i balans. Hela vår budget finns på Folkpartiets hemsida.

 Glad midsommar!

 

 

 

 

 

 

tisdag, juni 09, 2015

Blågul korruption- vad är det?

Har nu börjat mitt arbete i SKL:s beredning för demokratifrågor och det är väldigt intressant. På förmiddagen innan beredningen får vi en gemensam politikerinformation om ” en kommunallag för framtiden med SKL:s ståndpunkter” som ju inte kan låta så upphetsande, och det visar ju bara vilka nördar vi är.

Nästa ämne är ” Blågul korruption – vad ska vi vara uppmärksamma på” och berör ett ämne som varit på tapeten här i Kalmar i samband med viss forskning angående Fanerdun och andra företeelser. Jag läser just nu om skandalen i Motala där politiker och tjänstemän berikade  sig under många år på skattebetalarnas bekostnad, så för mig är det just nu särskilt intressant.

Vad jag tidigare förstått är att vi i Sverige inte tror att vi har någon korruption bara för att vi inte tar emot några gåvor eller pengar. Att gynna vissa företag och medborgare framför andra ligger ju i farans riktning när det inte finns klara riktlinjer i det offentliga arbetet. Men det finns ju klara nationella och EU regler om många av dessa frågor.

Jag får ju dessutom träffa mina övriga partivänner i SKL och vi har mycket att tala med varandra om och diskutera när det gäller ärenden i våra beredningar.  Nu är vi  ju också mitt uppe i ett förnyelsearbete och en kraftsamling i partiet, som jag hoppas mycket på och naturligtvis bidrar i så gott jag kan.

Vi har  i Kalmar glädjande många nya medlemmar, som är med och stärker oss med sitt engagemang och jag hoppas att många fler vill vara med i resan framåt. Det är nu man kan följa hela arbetet kring de politiska frågorna och partiproceduren fram till kommunalvalet 2018, eller ett nyval till riksdagen när som helst.

 

 

 

fredag, juni 05, 2015

SKÅL OCH TACK MARIT!

Grattis till Marit Paulsen och alla vi som bryr oss om djurens välbefinnande!

Marit skålar i champagne för  första lagen i historien att slå fast sambandet mellan djurens välbefinnande och folkhälsan. Det är ett viktigt steg för vår hälsa , vår miljö och ett stort steg i kampen mot antibiotikaresistensen som redan är ett verkligt hot som vi inte helt bemästrar.
 
I säkert mer än fyrtio år har Marit med stor kompetens kämpat för djuren. Under hela sin tid i Europaparlamentet har hon envist kämpat för att vi ska ha en lagstiftning som tar hänsyn till helheten. Hon har lett förhandlingarna som nu resulterat i en uppgörelse mellan medlemsländerna, kommissionen och Europaparlamentet.
 
Den nya, moderna djurhälsolagen ersätter drygt 50 år av EU-lagstiftning, uppdelat i 39 olika lagar, har redan skapat rubriker över hela världen, bl. a i USA, Ryssland, Italien och Argentina. 
 
Det är inte utan man också känner en otrolig stolthet över att Marit Paulsen är en av Folkpartiets ledamöter i Europaparlamentet!
Både djuren och vi människor är vinnare idag.

tisdag, juni 02, 2015

FRIHET ATT VÄXA OCH VÄLJA!


FRIHET ATT VÄXA OCH VÄLJA!

Det är rubriken på vår budget med våra prioriteringar där var och en genom sina egna val kan forma sin vardag och sin framtid.
Idag hade vi sammanträde i kommunstyrelsen.
Huvudnumret var förstås budget för 2016 där vi satsar på barnen och kunskapsskolan, en ekonomi som håller och sänkt kommunalskatt  i nivå med rikssnittet. Vår budget finns på Folkpartiets hemsida.

Vi hade också en budgetuppföljning där socialdemokraterna sagt nej till kompensation hos Södermöre och Barn och Ungdomsnämnden för höjda skolskjutskostnader. Alla konsekvenser med indragna busskort och färre lärare/ fritidspedagoger var med.  Det är inte rimligt, tycker Folkpartiet, att lärare ska få gå för att KLT höjer busspriserna. Vi yrkar därför bifall till deras begäran om kompensation och vi har reserverat pengarna i vår budget. S, V och C avslog deras begärna  i arbetsutskottet.

Socialdemokraterna fegade ur idag och skickade ärendet för beslut till hösten istället.

Kalmar har alla de yttre förutsättningar som kännetecknar framgångsrika kommuner.
Med IKEA:s  etablering år 2006  fick Kalmar en fantastisk chans att  bli en välmående och växande kommun  och tack vare Alliansregeringen har  Kalmar blivit en universitetsstad. Dessa framgångsfaktorer  har socialdemokraterna slösat bort med dålig planering och noll kostnadskontroll, brist på bostäder och nedmonterad välfärd. Sjuk frånvaron är mer än tio procent i omsorgen, där alla nu sviktar, både omsorgstagare och personal.

Hela vår inledning i budget ägnar vi åt olika effektiviseringar, för att kunna satsa i välfärd och nya investeringar.

Folkpartiet vill sänka skattetrycket för Kalmars invånare i nivå med rikssnittet. Folkpartiet vill som tidigare år satsa mest på kunskapsskolan
Folkpartiet vill satsa på en robust ekonomi med skyddsnät som håller.