fredag, december 30, 2011

Ett Gott Nytt mera liberalt och öppet 2012!

Jag kan ha stor förståelse för alla de som tycker Facebook är en både kul och viktig grej.Jag har valt bort Facebook. Jag blev alldeles matt bara av alla vänförfrågningar när det startade. För mig är vänner på riktigt och det är viktigt att inte innebörden av vänskap devalveras.

Jag hade därför inte själv sett hur S,M och C marknadsfördes på kommunens Facebooksida. Det "nya" samarbetet hyllades och frågan till mig var hur jag såg på detta att tjänstemännen använde sidan för partipolitiska inslag.

Jag försökte, tydligen förgäves, fokusera på politiken och inte på tjänstemännen.

Det kan verka harmlöst med en kommunal annons, men sett i skenet av den maktfullkomlighet vi sett i både beslutsprocess och bristen på beslutsunderlag, är vi redan på ett sluttande plan i Kalmar.
Det finns en undersökning som är gjord för flera år sedan som visar på en tystnad inom den kommunala verksamheten. Nästan hälften kände att de inte kunna säga vad de tyckte och det har inte generellt blivit mera öppet sedan dess.

Det finns dessutom ett nertonat diskussionsklimat i Kalmar som inte är bra för ett samhälles utveckling. De som har en annan mening än "majoriteten"
tystas som bakåtsträvare och gnällspikar istället för seriösa motargument.
Jag läser just nu "knapptryckarkompaniet" av Anne- Marie Pålsson som var moderat riksdagsledamot i åtta år.
Bara den som varit inne i det politiska systemet kan förstå de subtila bestraffnings-och belöningssystem som hon beskriver och det försökte jag förmedla till media.

Nu lyckades istället Johan Persson än en gång vända fokus från sin roll i den partipolitiska marknadsföringen genom att kräva en ursäkt av mig.
Tyvärr tror jag ingen ens frågade honom om detta, utan han fick åter vara den som satte rubriken. Man kan ju tycka att det journalistiska uppdraget att granska hur makten används vore viktigare än att tussa ihop två förtroendevalda.


Diskussionen om hur makten används är viktig, och vi har sett hur det gått i Italien där landet drivits som ett företag med mycket politisk marknadsföring, men med mörkande av alla ekonomiska hot. Förtroendevalda har ätit vid samma köttgrytor och folket "väljer" då en icke politisk person för att räta upp ekonomin och förtroendet i landet. Det är verkligen ett politiskt misslyckande som inte jag vill bidra till i Sverige eller Kalmar.

Därför tycker jag att en debatt om öppenhet i Kalmar ska föras i Kalmars kommunfullmäktige,med en interpellation som grund.Hur belöningssystemen fungerar kanske vi redan får se i denna debatt om partipolitisk marknadsföring på kommunens sida.


Jag hoppas dock att denna debatt vid årets slut gör att vi kan se fram emot ett klimat som ger utrymme för både anställda, förtroendevalda och övriga medborgare att föra en mera öppen och positivt mottagen diskussion om Kalmars och regionens utveckling i framtiden. Jag har fått många bevis på att Folkpartiet liberalerna just nu behövs mer än någonsin!

Nu önskar jag alla
ett riktigt
GOTT NYTT ÅR!

onsdag, december 28, 2011

Schemaläggning- för vem?

Den socialistiska majoriteten i Kalmar har ju i många valrörelser lovat "heltid en rättighet, deltid en möjlighet.
Bemanningscentralen var kommunens svar på de privata bemanningsföretag som, gud förbjude! inte fick användas av kommun eller landsing i Kalmar.Bemanningscentralen skulle ersätta timanställningar och rycka in vid snabba behov. Att titta in till grannen i vården tvärs över korridoren och se om där fanns resurser över en stund fanns inte på kartan vid den tiden. Jag hoppas att detta förändrats.

Löftet om heltid är nu reducerat till att alla som anställs i Kalmar kommun ska erbjudas minst 75% tjänstgöring. I omsorgen ska detta ske genom peronalens egen schemaläggning, och så har liknande eller samma? projekt sett ut även tidigare.

Min korta tid erfarenhet av att personalen ska sköta schemaläggning är från narkosen i Kalmar och innebar att man förutom den specialistutbildade personal som nu ska sitta och pussla tider i ett schema, finns det även specialistutbildade narkossjuksköterskor som har till uppgift att koordinera de lagda schematurerna.
Det innebär, som det verkar, att personalen ändå inte bestämmer när de ska jobba, och att en massa tid från högt vårdkvalificerade anställda går till administration som andra kunde sköta mycket bättre.Men så mycket prestige och teknik är troligen nedlagt i detta att det verkar omöjligt att lägga fasta scheman igen.

På narkosen drabbas ju ändå ingen patient, eftersom man har nya patienter varje dag och de är därför inte beroende av en kontinuitet.

Kontinuitet är däremot en av de viktigaste faktorerna för att gamla ska känna sig trygga, men det är helt borta i debatten. Lite besviken kan jag vara på media som bara tar nyheterna rakt av utan att söka svar på mycket viktigare bakomliggande frågor.Vad vill de boende?

"Systemet bygger på personalens flexibilitet" och då räknar man tydligen med att även de boende ska finna sig i att än den ena än den andra kliver in i det egna hemmet.
En annan viktig faktor i omsorgen är rutiner. Rutiner ger effektivitet,säkerhet och trygghet för både anställd och boende, och är, med rätt kompetensutveckling en bättre grund för kreativitet och utveckling.

fredag, december 23, 2011

En skön Jul väntar!

Blev påmind om att jag inte skrev något idag som jag lovat, så det får bli mellan skinkan och köttbullarna med kött från Wirbladhs gårdshandel i Smedby och revbensspjäll från Saluhallen i Kalmar .

Äntligen har vi fått en landshövding till Kalmar län! Jag tror att Stefan Carlsson var ett utmärkt val för Kalmar län och det är bara att säga välkommen att sätta igång! Han har viktiga erfarebheter för ett län som förbereder sig för en framtid som sydsvensk region. Företagserfarenhet är i detta ämbetet viktigare än politisk erfarenhet och vår nye landshövding har också erfarenhet att jobba i en politisk organisation.

Jag tror att det var väl värt att vänta på denna utnämning, men även om alla nu sätter alla förhoppningar till Stefan Carlsson, så måste alla tjänstemän på alla nivåer i både kommun, landsting och region knyta goda relationer med länsstyrelsen för att arbetet ska bli framgångsrikt.

Det är ändå roligt att med goda förhoppningar kunna önska Er alla EN RIKTIGT SKÖN JUL!

tisdag, december 20, 2011

Historiskt beslut idag!

Idag kommer landstingsfullmäktige att rösta om Kalmar Läns regiontillhörighet och förslaget är att vi tillsammans med Skåne, Blekinge och Kronoberg bildar en Sydsvensk region.

I norra Kalmar län är självklart blicken vänd mot Östergötland, och för de flesta som inte haft landstingspolitiken som bas, är det helt odramatiskt att några kommuner väljer en annan anslutning. Men idag finns inte heller för dem några säkra alternativ, eftersom både Jönköping och Östergötland vacklar om sin framtid.

För mig som har kämpat, både inom mitt parti och i allmänna opinionen, för en Sydsvensk regiontillhörighet är beslutet väldigt viktigt, trots alla förbehåll man lagt in. Öresundsregionen är en viktig motor och vi ska se till att finnas inom det kraftfältet!

Jag fick en liten försmak i helgen, när jag med mitt JO JO reskort, som jag tidigare bara kunde använda i just Öresundsregionen, nu kunde resa ända från Kalmar till Köpenhamn. Kan också rekommendera Duobiljett To R Malmö- Köpenhamn och som du åker obegränsat alla färdsätt i både Malmö och Köpenhamn-Helsingör.
Det är ett exempel på hur vi gör regionen smartare och snabbare, och hur vi gagnas av samarbeten.

måndag, december 19, 2011

Vem köper konkursboet?

När SAABs vd avgick i början av året kändes det redan då som om klockan var slagen. Men Victor Muller tog ensam över och idag sitter han dessutom helt ensam i styrelsen.

Sen i sommar har det inte producerats en enda bil, men Muller har på något sätt lyckats övertala nya finansiärer och hållt modet uppe på de anställda.Förlusten var redan då nästan två miljarder, men liksom med Kalmar och Fanerduns mr Lou kan de få människor att tro på deras ideer.
I Saabs fall fanns ju också de i oppositionen som på ett tidigt stadium ville att regeringen skulle gå in som ägare! Tack och lov att de är i opposition fortfarande!

Nu kommer lönen att betalas ut, sen får vi se hur mycket värden som finns kvar.
Nu får vi se när pengarna ska fram,om Victor Muller såg till Saabs eller till sitt eget bästa.
Eller om det lurar någon investerare i vassen som köper konkursboet....

onsdag, december 14, 2011

Snart LOV i Kalmar!

Hanne Kjöller skriver i DN:
"Vi lever i en tid utan opposition. Den Caremaskandal som borde vara ett tacksamt mål för den samlade vänstern lämnas i princip okommenterad. Från Vänsterpartiets mer eller mindre ledarlösa parti hörs inte ett knyst. Socialdemokraterna gjorde sent omsider i helgen ett försök att ta till orda. Beskedet var då att partiet återkommer med ett ”knivskarpt beslut”. Vid kongressen. Om två år." Hon tycker också det är fel tid att tala om lagstiftning för att människor ska få välja själv.

Människor tänker själva. Och vet att vanvård förekommer även i kommunal vård, och det är lika vidrigt vem som än står bakom. Under socialisternas tid skickades miljoner av skattepengar utomlands, men skillnaden är att Alliansregeringen gör något åt det.Kommer förmögenhetsskatten åter med en socialdemokratisk regering, händer samma sak igen.

Vi har en alliansregering som driver den politik de gick till val på. Människor ska få välja själva vem som öppnar dörren till det egna hemmet, och vem som ska sköta dem på annat boende. Vi liberaler i Kalmar hade för många år sen en motion om fritt val i äldrevården, men som med många förslag vi lagt undert åren, och fått avslag på av socialisterna, får vi nu draghjälp av regeringen.

Vi kan väl bara glädjas åt att regeringen påskyndar vår politik i Kalmar.
Alliansregeringen har skickat stimulanspengar för att kommunerna frivilligt ska kunna utreda och välja hur de vill att Lagen Om Valfrihet , LOV, ska genomföras i den egna kommunen.

För de flesta är det en självklarhet att välja själv och att man inte ska hindras ifrån detta för att man bor i fel kommun.
Det skulle därför inte förvåna mig om socialdemokraterna snart föreslår att Lagen Om Valfrihet, LOV, ska genomföras här i Kalmar.Till skillnad från med LOU, lagen om offentlig upphandling, bestämmer kommunen kriterierna som ska vara lika för både kommunala och privata vårdgivare. Med LOU konkurrerar man om lägsta pris, medan man med LOV tävlar om bästa kvalitet.

Det är alltså inget stort offer för socialdemokraterna att genomföra LOV i Kalmar eftersom antingen invånarna eller regeringen kommer att få dem att göra det.
LOV KOMMER ALLTSÅ ATT INFÖRAS ÄVEN I KALMAR. Man vill inte heller ha det som en fråga i valrörelsen 2014.

Ungdomar som växer upp idag och kan välja utbildning var de vill, kommer inte att finna sig i att någon annan tror sig veta bättre än de.De vill tänka själva.
Det viktiga är att vi förtroendevalda ser till att resurserna går till de som allra mest behöver dem. Det är vår främsta uppgift i äldrevården, tror jag.

torsdag, december 08, 2011

De hittade nödutgången!

Oj oj oj ! vilken nödutgång S,M och C fick på kommunstyrelsen då vi skulle besluta om förändringar i arvodesbestämmelserna. På grund av lagförändringar, var motiveringen till arvodeskommitten, men knappt hade man satt sig vid bordet förrän det framkom att sagda partier hade viktigare förändringar i sikte.

Kommunen har ett ganska sympatiskt system, där arvoden höjs med den genomsnittsliga löneförhöjningen i kommunen. Nu vill man knyta sina arvoden till riksdagsmännens löner, vilket visade sig bli mer än 17 % höjning för någon i den nybildade S,M,C-grupperingen. Och det är inga problem om kommunen har gott om pengar. Vid förra fullmäktigesammanträdet minskade dock kommunen de anställdas lönepott av besparingsskäl, så det är ju ganska omöjligt att vid nästa fullmäktige roffa åt sig från denna lönepott.

Jag ville på kommunstyrelsen ha ett motiv till varför den nya kopplingen var bättre och fick som exempel att om vi höjde lärarlönerna väldigt mycket så höjde vi därigenom vår egen lön med det nuvarande systemet.
Jag tror det hade funnits en helt annan förståelse för höjda arvoden om vi kunde koppla det till en satsning på lärarna eller andra kommunanställda.

Nödutgången då? Jo trots, att socialdemokraterna efter ett sammanträde bytt ut ordförande och fått börja om var nu sagda partiers ledamöter plötsligt jäviga, vilket förnekats, men jag tror inte det var någon jurist inkopplad då. Nu, efter flera möten och ett färdigt förslag, ska en ny arvodeskommitte väljas och börja om. Men hu vad skattepengar och onödig tid som rinner ut.
Och nu har så mycket extra pengar gått åt att det absolut inte kan bli tal om att chockhöja arvoden.

Det sorglustiga är att vi ännu inte vet om alla fast arvoderade måste gå ut när beslutet ska tas i kommunstyrelsen. Och hur blir det i kommunfullmäktige? Var är nödutgången?